Спеціальність: 281. Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація: Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних та практичних завдань державних органів та органів місцевого самоврядування, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі. Спеціалізація Управління та адміністрування регіональних економічних систем передбачає опанування знань та набуття вмінь в названій діяльності на регіональному рівні в нових умовах децентралізації економіки України.

EIA certificates and exams to be enrolled in study program:

Budget/contract

Українська мова та література

Математика

Історія України або Іноземна мова

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Subjects to study

Basic disciplines in professional training

  • Регіональна економіка;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Державне та регіональне управління;
  • Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування;
  • Адміністративне і господарське право;
  • Публічне адміністрування в країнах ЄС;
  • Конкурентоспроможність регіональної економічної системи;
  • Управління економічним розвитком регіонів;
  • Регіональна політика енергозбереження.

Skills to obtain in future prosession:

  • Керувати діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації; підрозділами органів місцевого самоврядування; підрозділом прес-служби органів державної влади;
  • Оцінювати та аналізувати суспільні та економічні явища; систему організації праці та ефективність використання робочих місць; нормативно-правові акти; статистичну та фінансову інформацію публічного характеру;
  • Організовувати функціонування інформаційно-комунікаційної системи організації, діяльність служб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Career prospects:

Positions to apply:

  • Менеджери (керівники) з регіонального розвитку;
  • Керівники те провідні спеціалісти департаментів, служб державних органів влади обласного та місцевого рівня;
  • Керівники державних установ та підприємств;
  • Провідні спеціалісти в міжнародних фондах регіонального розвитку;
  • Керівники регіональних проектів та програм.

Places to work:

  • Органи державного управління та місцевого самоврядування, державні підприємства та організації, громадські організації, міжнародні фонди, недержавні організації.

Information about study program

Video about study program

Leaflet about study program

up