Спеціальність: 071. Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і оподаткування

Бухгалтер – одна із самих затребуваних професій сьогодні. Освічені бухгалтери потрібні у будь-який час та за будь-якої економічної ситуації. Спеціальність «Облік і оподаткування» – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

EIA certificates and exams to be enrolled in study program:

Budget/contract

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Subjects to study

Basic disciplines in professional training

  • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
  • Аналіз господарської діяльності;
  • Фінансовий облік І, ІІ;
  • Управлінський облік;
  • Звітність підприємств;
  • Облік у банках;
  • Аудит;
  • Облік і звітність в оподаткуванні;
  • Економічний аналіз.
  • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті.

Skills to obtain in future prosession:

  • Аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, установи, організації;
  • Керувати підприємством, бухгалтерською чи економічною службою, аудиторською та консалтинговою фірмою, власним бізнесом;
  • Організовувати роботу бухгалтерської служби у будь-яких установах;
  • Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності установ;
  • Складати фінансову, статистичну та податкову звітністі;
  • Контролювати операції та бізнес-процеси підприємств та фінансово-господарську діяльність будь-яких установ.

Career prospects:

Positions to apply:

  • Бухгалтер;
  • Економіст;
  • Ревізор;
  • Експерт;
  • Консультант;
  • Фінансовий менеджер або аналітик;
  • Податковий інспектор.

Places to work:

  • Приватний сектор економіки;
  • Державні установи та установи місцевого самоврядування;
  • Сфера малого бізнесу;
  • Страхові компанії;
  • Державна податкова адміністрація або податкова міліція;
  • Банківська сфера.

Information about study program

Video about study program

Leaflet about study program

up