Спеціальність: 075. Маркетинг

Спеціалізація: Маркетинг

МАРКЕТОЛОГ - це фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації

EIA certificates and exams to be enrolled in study program:

Budget/contract

Українська мова та література

Математика

Географія або Іноземна мова

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Subjects to study

Basic disciplines in professional training

  • Менеджмент;
  • Маркетинг;
  • Поведінка споживача;
  • Маркетингова товарна політика;
  • Маркетингове ціноутворення;
  • Маркетинг промислового підприємства;
  • Маркетинг послуг;
  • Маркетингові дослідження;
  • Маркетингові комунікації;
  • Маркетинг у банку.

Skills to obtain in future prosession:

  • Розробка схеми вибору цільового ринку підприємства з застосуванням критеріїв сегментації і методів статистичного вибору;
  • Розробка науково-обґрунтованої методики оцінки ефективності розробки нових товарів;
  • Розробка економічної моделі стратегії розвитку збутової мережі поширення товарів;
  • Розробка економічно-обґрунтованого апарату збору даних для планування і проведення рекламної діяльності;
  • Вивчення та розробка економічних моделей персональних продажів товару підприємства.

Career prospects:

Positions to apply:

  • Випускники можуть працювати на посадах: керівника та замісника керівника підприємств, установ та організацій; керівника департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівників підрозділу з маркетингових досліджень; спеціалістів у сферах маркетингового менеджменту та маркетологів-аналітиків; спеціалістів із зв'язків з громадськістю та PR, спеціалістів з інтернет-маркетингу.

Places to work:

  • Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем; установи системи вищої освіти.

Information about study program

Video about study program

Leaflet about study program

up