Спеціальність: 051. Економіка

Спеціалізація: Економіка

За новою спеціальністю здійснюється підготовка кваліфікованих спеціалістів для сфери управління державними і бізнесовими структурами на основі формування професійних компетенцій у сфері оволодіння прогресивними методами економічної діяльності; дослідження європейських стандартів життя та засобів їх впровадження у вітчизняну економіку.

Переваги вибору спеціальності «Економіка»:

 • стажування студентів за кордоном, отримання подвійного диплому (Франція);
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, закордонних вищих навчальних закладах.

Наші пріоритети:

 • участь в соціально-економічних реформах країни з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світових та європейських ринках;
 • розвиток лідерських і творчих здібностей студентів та їх особистісний розвиток.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова та література

Математика

Георафія або Іноземна мова

Середній бал атестату

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Державне регулювання економіки;
 • Економічний аналіз;
 • Фінанси;
 • Інвестування;
 • Міжнародна економіка;
 • Економіка підприємства;
 • Соціальна економіка;
 • Корпоративна соціальна відповідальність.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Обчислювати показники економічної діяльності;
 • Здійснювати економічне обґрунтування ділової стратегії підприємства на основі розробки бізнес-плану;
 • Прогнозувати розвиток економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, підприємств з використанням сучасних технологій обробки інформації;
 • Професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою, застосовувати інформаційні системи та технології в економіці та необхідні комп'ютерні програмні продукти;
 • Оцінювати вплив факторів зовнішнього середовища на результативність економічної діяльності.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Фахівець-економіст;
 • Економіст-аналітик з дослідження мікро- та макроекономічного середовища;
 • Консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу;
 • Фахівець з політико-економічного консультування та проектування інституціональних змін;
 • Фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, аналітичних служб підприємств різних організаційно-правових форм й різних галузей.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Приватний сектор економіки;
 • Державні установи та установи місцевого самоврядування;
 • Сфера малого бізнесу;
 • Банківська сфера;
 • Науково-дослідницькі установи;
 • Аналітичні та експертні центри.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

up