Спеціальність: 101. Екологія

Спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність орієнтована на глибоку спеціальну підготовку керівників органів управління екологічною безпекою та охороною довкіллям, відповідно до вимог ринку праці, здатних до швидкої адаптації до умов діяльності, уміння продукувати нові ідеї у сфері науково-дослідницької діяльності, а також оцінку впливу на навколишнє середовище джерел забруднення та об’єктів будівництва для вирішення завдань системного управління в галузі екології для забезпечення екологічної безпеки.

EIA certificates and exams to be enrolled in study program:

Budget/contract

Українська мова та література

Біологія

Хімія або Георгафія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Subjects to study

Basic disciplines in professional training

  • Загальна екологія та неоекологія;
  • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
  • Організація управління в еколого-економічній діяльності;
  • Техноекологія;
  • Моделювання та прогнозування стану довкілля;
  • Екологічний менеджмент та аудит;
  • Економіка природокористування;
  • Моніторинг довкілля;
  • Екологічна безпека;

Skills to obtain in future prosession:

  • Організація системи управління екологічною безпекою та навколишнім середовищем;
  • Розробка природоохоронних заходів;
  • Здійснення державного нагляду та контролю за екологічною безпекою в галузі та на підприємстві, використовувати сучасні інформаційні технології обробки інформації та геоінформаційні системи;

Career prospects:

Positions to apply:

  • Еколог;
  • Експерт з екології;
  • Екологічний аудитор;
  • Державний інспектор;
  • Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство);
  • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
  • Головний інженер-інспектор;
  • Начальник відділу стандартизації;

Places to work:

  • Державна екологічна інспекція;
  • Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство);
  • Відділ охорони навколишнього середовища;
  • Відділ стандартизації;
  • Лабораторія (науково-дослідна, дослідна та інша);
  • Різноманітні промислові підприємства;

Information about study program

Video about study program

Leaflet about study program

up