На спеціальності 263. Цивільна безпека здійснюється підготовка за наступними освітніми програмами:

Охорона праці

up