Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВРА

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 13 720 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 10 100 5 500
Міське будівництво та господарство 10 100 5 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 10 100 5 500
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 10 100 5 500
Автомобільні дороги та аеродроми 10 100 5 500
Водопостачання і водовідведення 10 100 5 500
263 Цивільна безпека Охорона праці 10 100 5 500
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 11 300 6 360
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 10 430 -
124 Системний аналіз Системний аналіз 10 980 6 360
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 9 330 -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 9 770 5 500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 9 770 5 500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 9 770 5 500
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 9 330 5 100
101 Екологія Екологія 9 770 5 400
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка і бізнес 10 980 6 360
Міжнародний туризм 10 980 6 360
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 10 980 6 360
Підприємницька діяльність 10 980 6 360
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 10 980 6 360
Логістика 10 980 6 360
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 10 980 6 360
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 10 980 6 360
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 10 980 6 360
051 Економіка HR-інжнірінг 10 980 6 360
075 Маркетинг Маркетинг 10 980 6 360

*Архітектура та містобудування вечірня форма навчання 10 980грн.

Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 15 900 - 13 170
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 720 - 7 680
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 720 - 7 680
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 13 720 - 7 680
Автомобільні дороги та аеродроми 13 720 - 7 680
Водопостачання і водовідведення 13 720 - 7 680
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 13 720 - 7 680
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 14 160 - 8 560
122 Компютерні науки та інформаційні технології Управління проектами 13 720 - -
263 Цивільна безпека Охорона праці 11 520 - 7 680
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 11 520 - 7 680
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 11 520 - 7 680
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 11 520 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 11 520 - 7 680
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 11 520 - -
101 Екологія Екологія 12 620 - 7 680
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 13 720 - 8 560
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 13 720 - 8 560
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 13 720 - 8 560
Логістика 13 720 - 8 560
Проектний менеджмент 13 720 - 8 560
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 13 720 - 8 560
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 13 720 - 8 560
075 Маркетинг Маркетинг 13 720 - 8 560

Вартість навчання на денній та заочній формах зі скороченим терміном навчання за ступенем БАКАЛАВРА для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Вечірня Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування - 10 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 44 216,10 - 44 216,10
Міське будівництво та господарство 44 216,10 - 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 44 216,10 - 44 216,10
Теплогазопостачання і вентиляція 44 216,10 - 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 44 216,10 - 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 44 216,10 - 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці 44 216,10 - -
Цивільний захист 44 216,10 - -
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 44 216,10 - 44 216,10
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 44 216,10 - -
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 44 216,10 - -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 44 216,10 - -
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 44 216,10 - -
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 44 216,10 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 44 216,10 - -
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 44 216,10 - 44 216,10
Підприємницька діяльність 44 216,10 - 44 216,10
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 44 216,10 - 44 216,10
Логістика 44 216,10 - 44 216,10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 44 216,10 - 44 216,10
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 44 216,10 - 44 216,10
051 Економіка Економіка 44 216,10 - -
075 Маркетинг Маркетинг 44 216,10 - 44 216,10

Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА за освітньо-професійною програмою для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 66 324,15 44 216,10
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 55 270,13 - 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 55 270,13 - 44 216,10
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 55 270,13 - 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 55 270,13 - 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 55 270,13 - 44 216,10
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 55 270,13 - 44 216,10
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр - - 44 216,10
Оцінка земель та нерухомого майна - - 44 216,10
122 Компютерні науки та інформаційні технології Управління проектами 55 270,13 - 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці - - 44 216,10
Цивільний безпека - - 44 216,10
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 55 270,13 - 44 216,10
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 55 270,13 - 44 216,10
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 55 270,13 - 44 216,10
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство - - 44 216,10
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 55 270,13 - 44 216,10
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 55 270,13 - 44 216,10
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 55 270,13 - 44 216,10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 55 270,13 - 44 216,10
Підприємницька діяльність 55 270,13 - 44 216,10
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 55 270,13 - 44 216,10
Логістика 55 270,13 - 44 216,10
Проектний менеджмент 55 270,13 - 44 216,10
Міжнародний менеджмент 55 270,13 - 44 216,10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 55 270,13 - 44 216,10
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 55 270,13 -
075 Маркетинг Маркетинг 55 270,13 - 44 216,10

Вартість навчання на денній формі навчання за ступенем МАГІСТРА за освітньо-науковою програмою для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання
Контракт
за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 66 324,15
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 44 216,10
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 44 216,10
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 44 216,10
Міське будівництво та господарство 44 216,10
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 44 216,10
Оцінка земель та нерухомого майна 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці 44 216,10
Цивільний безпека 44 216,10
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 44 216,10
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 44 216,10
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 44 216,10
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 44 216,10

Реквізити для сплати контракту


up