Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2023-2024 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)
022 Дизайн Дизайн 30 000 4 000 26 000 -
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво 18 000 4 000 15 000 -
032 Історія та археологія Краєзнавчо-екскурсійна робота 16 500 4 000 - 9 500
035 Філологія Українська мова та література й іноземна мова 16 500 4 000 - 9 500
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 21 900 4 000 - 11 900
Міжнародна економіка та бізнес 21 900 4 000 - 11 900
071 Облік і оподаткування Міжнародний облік та бізнес-звітність 21 900 4 000 - 11 900
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінансове управління бізнесом 21 900 4 000 - 11 900
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 21 900 4 000 - 11 900
Логістика 21 900 4 000 - 11 900
075 Маркетинг Маркетинг 21 900 4 000 - 11 900
076 Підприємництво та торгівля Підприємницька діяльність 21 900 4 000 - 11 900
101 Екологія Екологія 17 900 4 000 - 9 400
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 21 900 4 000 - 11 900
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 17 900 4 000 - 9 400
Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів 17 900 4 000 - 9 400
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 17 900 4 000 - 9 400
ЗD-друк в будівництві та машинобудуванні 17 900 4 000 - 9 400
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології 17 900 4 000 - 9 400
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 30 000 4 000 26 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво 17 900 4 000 - 9 700
Міське та комунальне господарство 17 900 4 000 - 9 700
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 17 900 4 000 - 9 700
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання 17 900 4 000 - 9 700
Автомобільні дороги та аеродроми 17 900 4 000 - 9 700
Водопостачання та водовідведення 17 900 4 000 - 9 700
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 18 900 4 000 - 11 200
263 Цивільна безпека Охорона праці 17 900 4 000 - 9 700
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 17 900 4 000 - 9 400
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 21 900 4 000 - 11 900
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна туриcтична діяльність 21 900 4 000 - 11 900
Міжнародна торгівля та інвестування 21 900 4 000 - 11 900

* - вартість навчання на всіх спеціальностях 1-го року та спеціальності "Міжнародна економіка" з 1-го по 4-й рік навчання.

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТР на 2023-2024 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Вечірня Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 26 900 - 15 900
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси і кредит 26 900 - 15 900
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 26 900 - 15 900
Логістика 26 900 - 15 900
Проектний менеджмент 26 900 - 15 900
075 Маркетинг Маркетинг 26 900 - 15 900
075 + 192 Маркетинг + Будівництво та цивільна інжнерія Девелопмент нерухомості 26 900 - 15 900
076 Підприємництво та торгівля Підприємницька діяльність 26 900 - 15 900
101 Екологія Екологія 19 900 - 12 900
122 Компютерні науки Компютерні науки 26 900 - 15 900
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 19 900 - 12 900
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 19 900 - 12 900
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 19 900 - 12 900
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 36 000 32 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво 22 900 - 12 900
Міське та комунальне господарство 22 900 - 12 900
Енергоаудит та енергоефективність в будівництві 22 900 - 12 900
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 22 900 - 12 900
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання 22 900 - 12 900
Автомобільні дороги та аеродроми 22 900 - 12 900
Водопостачання та водовідведення 22 900 - 12 900
ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії 22 900 - 12 900
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 23 900 - 13 900
263 Цивільна безпека Охорона праці 22 900 - 12 900
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 19 900 - 12 900
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 26 900 - 15 900
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний економіка і бізнес 26 900 - 15 900

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ на 2023-2024 н.р.

Код та найменування спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 30 000 21 000
132 Матеріалознавство 30 000 21 000
192 Будівництво та цивільна інжнерія 30 000 21 000
263 Цивільна безпека 30 000 21 000
281 Публічне управління та адміністрування 30 000 21 000

Вартість навчання БАКАЛАВР 2023-24


Вартість навчання МАГІСТР 2023-24


Вартість навчання доктора наук 2023-24


Вартість навчання доктора філософії 2023-24


Вартість навчання для іноземних студентів 2023-24


Вартість навчання Бакалавр для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання Бакалавр для зарахованих у 2021 р.


Вартість навчання Бакалавр для зарахованих у 2020 р.


Вартість навчання Магістр для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання доктора наук для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання доктора філософії для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання доктора філософії для зарахованих у 2021 р.


up