Економічний факультет

Місія факультету

Інноваційна економічна освіта – пріоритетність сьогодення та перспективність майбутнього

Підготовка спеціалістів із широким свідоглядом – будівничих нових економічних і соціальних спільнот, економістів-практиків, економістів-аналітиків, економістів-управлінців, які вміють управляти бізнесом, керувати державними структурами в умовах інформаційного суспільства.

Спеціалізації, за якими ми готуємо фахівців:

Контакти

Email:

вверх