ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия

  УВАГА !

  Шановні СТУДЕНТИ

  Кафедра військової підготовки
  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
  імені академіка В. Лазаряна

  проводить попередній відбір студентів-юнаків 2-3 курсів ДВНЗ «ПДАБА»,
  які виявили особисте бажання та придатні до військової служби, на навчання з програми
  «Підготовка офіцерів запасу» на контрактній основі (2 роки навчання).
  Прийом документів  здійснюється   до  17 квітня 2015р.  в спецвідділі академії (к. В-405)

  • заява  на ім'я декана факультету з зазначенням середнього балу навчання;
  • ксерокопія паспорта громадянина України (першої, другої сторінки та місця реєстрації);
  • ксерокопія ідентифікаційного коду;
  • ксерокопія приписного посвідчення з відміткою РВК "придатний".

  Вступні випробування будуть проводитись
  25 квітня 2015р. о 9.00 на стадіоні ДНУЗТ
  СПЕЦВІДДІЛ ДВНЗ  ПДАБА

  БЛАНК ЗАЯВЫ

 • Документ без названия
 • Документ без названия

  kurs 2014 by newss1873

 • Документ без названия


  15 квітня 2015 року о 1100 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Морозової Євгенії Петрівни на тему: "Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Дугінець Г.В. (Київський національний торговельно-економічний університет).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Анісімова О.М. (Донецький національний університет (м.Вінниця);
  - к.т.н., доц. Євтушенко Н.О. (Нікопольський факультет Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.


  16 квітня 2015 року о 1100 годині відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
   Іванцова Сергія Вікторовича на тему: "Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей", спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Троцан А.І. (Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України);
  - к.т.н., доц. Погребна Н.Е. (Національна металургійна академія України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   
  Тишкевича Дмитра Геннадійовича на тему: "Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації", спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Пінчук С.Й. (Національна металургійна академія України).

  Робота виконана в Національній металургійній академії України.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., с.н.с. Сухомлин Г.Д. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»);
  - д.т.н., доц. Овчинников О.В. (Запорізький національний технічний університет).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2015

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска