ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия

  kurs 2014 by newss1873

 • Документ без названия


  18 червня 2015 року об 11-00 годині відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  Бікус Катерини Михайлівни на тему: "Вплив попереднього навантаження паль на зниження їх осідань", спеціальність 05.23.02 – основи і фундаменти.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Сєдін В.Л. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Бойко І.П. (Київський національний університет будівництва і архітектури);
  - к.т.н., доц. Новський О.В. (Одеська державна академія будівництва та архітектури).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.   

   
  Капшук Ольги Анатоліївни на тему: "Ресурсозберігаючий розвиток виробництва залізобетонних конструкцій у сучасних системах розбірно-переставних опалубок", спеціальність 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Шаленний В.Т. (Національна академія природоохоронного та курортного будівництва).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Єсипенко А.Д. (Підприємство Української академії наук «Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва»);
  - к.т.н., доц. Шумаков І.В. (Харківський національний університет будівництва та архітектури).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   


  19 червня 2015 року о 12-00 годині відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  Буцької Олени Леонідівни на тему: "Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття", спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Савицький М.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Павліков А.М. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка);
  - к.т.н., доц. Фостащенко О.М. (Запорізька державна інженерна академія).


  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   

  Котова Миколи Андрійовича на тему: "Раціональне проектування житлових будинків рамно-каркасних і рамно-в’язевих систем з урахуванням життєвого циклу", спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Савицький М.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Семко О.В. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка);
  - к.т.н., доц. Барабаш М.С. (Національний авіаційний університет).


  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  2 липня 2015 року о 12-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Чайковської Ганни Олегівни на тему: "Підвищення стабільності структури та властивостей зміцненої стержневої арматури класу А500С при повторному нагріві", спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Міщенко В.Г. (Запорізький національний університет);
  - д.т.н., с.н.с. Дейнеко Л.М. (Національна металургійна академія України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

     8 липня 2015 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  Шевченко Юлії Олександрівни на тему: "Регулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації", спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Прушківська Е.В. (Запорізький національний технічний університет).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  -              д.е.н., проф. Євсєєва О.О. (Українська державна академія залізничного транспорту);
  -              к.е.н., доц. Піжук О.І. (Національний університет державної податкової служби України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2015

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска