ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия

  Konk Urs by newss1873

  -->
 • Документ без названия

   

  9 грудня 2014р.  в Придніпровській академії будівництва  та архітектури відбувся міжвузівський семінар на тему «Професійні гранти» для студентів, магістрів, аспірантів,викладачів ВНЗ м. Дніпропетровська, організований сумісно Дніпропетровським відділенням Української асоціації «Жінки в науці та освіті» та Радою молодих вчених ПДАБА.  Перед учасниками виступили доцент каф. філософії та політології,к.ф.н. Чернова Любов Евсіївна, працівник відділу НДС,член Ради молодих вчених ПДАБА Бабенко Марина, доцент каф. прикладної математики к.т.н. Запорожець Олена Вікторівна. Вони познайомили присутніх з технологіями фандрайзінгу, можливостями  отримання професійних грантів на навчання, стажування, сумісні наукові дослідження, соціальні та екологічні проекти. Всі учасники отримали методичні матеріали по підготовки заявки на грант  та ресурси пошуку у Інтернеті.


         Голова Дніпропетровського відділення асоціації
  «Жінки в науці та освіті»
  Чернова Л.Є.


 • Документ без названия
 • Документ без названия

  kurs 2014 by newss1873

 • Документ без названия

  Konk Urs by newss1873

 • Документ без названия


  29 січня 2015 року о 13:00 год., відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Карасьова Олексія Геннадійовича на тему: "Деформування та випучування пружних пологих конічних оболонок при зовнішньому тиску", спеціальність 05.23.17 – будівельна механіка.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Красовський В.Л. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

   

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Грищак В.З. (Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»);
  - к.т.н., доц. Прокопало Є.Ф. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).


  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  12 лютого 2015 року о 12:00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»  Бабенко Марини Михайлівни на тему: "Енергоефективні малоповерхові будівлі з використанням матеріалів органічного походження", спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Савицький М.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Фаренюк Г.Г. (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»);
  - к.т.н., с.н.с. Семко В.О. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  19 лютого 2015 року о 11:00 годині відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
   Нечепуренко Дар’ї Сергіївни на тему: "Формування та обґрунтування організаційно-технологічних рішень енергоефективної комплексної реконструкції житлової забудови", спеціальність 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Кравчуновська Т.С. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Менейлюк О.І. (Одеська державна академія будівництва та архітектури);
  - д.т.н., проф. Єсипенко А.Д. (Підприємство Української академії наук «Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва»).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   
  Щербака Андрія Святославовича на тему: "Модифіковані теплоізоляційні матеріали на основі піноскла", спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.
  Науковий керівник – к.т.н., доц. Краснюк А.В. (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна).
  Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Дворкін О.Л. (Національний університет водного господарства та природокористування);
  - к.т.н., доц. Мартинов В.І. (Одеська державна академія будівництва та архітектури).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2015

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска