ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия

  УВАГА !

  Шановні СТУДЕНТИ

  Кафедра військової підготовки
  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
  імені академіка В. Лазаряна

  проводить попередній відбір студентів-юнаків 2-3 курсів ДВНЗ «ПДАБА»,
  які виявили особисте бажання та придатні до військової служби, на навчання з програми
  «Підготовка офіцерів запасу» на контрактній основі (2 роки навчання).
  Прийом документів  здійснюється   до  17 квітня 2015р.  в спецвідділі академії (к. В-405)

  • заява  на ім'я декана факультету з зазначенням середнього балу навчання;
  • ксерокопія паспорта громадянина України (першої, другої сторінки та місця реєстрації);
  • ксерокопія ідентифікаційного коду;
  • ксерокопія приписного посвідчення з відміткою РВК "придатний".

  Вступні випробування будуть проводитись
  25 квітня 2015р. о 9.00 на стадіоні ДНУЗТ
  СПЕЦВІДДІЛ ДВНЗ  ПДАБА

  БЛАНК ЗАЯВЫ

 • Документ без названия
 • Документ без названия

  kurs 2014 by newss1873

 • Документ без названия


  21 травня 2015 року о 12-00 годині відбудеться захист докторської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Волчука Володимира Миколайовича на тему: "Розробка наукових основ формування та оцінки механічних властивостей сортопрокатних чавунних валків для підвищення їх зносостійкості", спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий консультант  – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Куцова В.З. (Національна металургійна академія України);
  - д.т.н., проф. Калініна Н.Є. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара);
  - д.т.н., проф. Тогобицька Д.М. (Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   

  27 травня 2015 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Корнецького Артема Олеговича на тему: "Регіональна політика розвитку малого підприємництва", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Падерін І.Д. (Дніпропетровська державна фінансова академія).
  Робота виконана в Дніпропетровській державній фінансовій академії.

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Родченко В.Б. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна);
  - к.т.н., доц. Ускова Л.В. (Черкаський державний технологічний університет).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   

   

  28 травня 2015 року о 12-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Кушнєрова Євгена Олександровича на тему: "Ефект локалізації пружних хвиль в періодично-неоднорідних композиційних матеріалах з недосконалостями", спеціальність 05.23.17 – будівельна механіка.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Данішевський В.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:

  - д.т.н., проф. Волкова В.Є. (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»)
  - к.т.н., доц. Старушенко Г.А. (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України).

   

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   

   

 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2015

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска