?>

Інформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з економічних дисциплін

БЕЗКОШТОВНЕ пробне ЗНО

Реєстрація на БЕЗКОШТОВНЕ пробне ЗНО з математики, фізики, англійської мови, української мови та літератури

переглянути
X
bolshakov.jpg

Большаков Володимир Іванович, ректор академії, доктор технічних наук,професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

Привітання ректора

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном. Перераховуючи всі наші досягнення, вважаю головним для сучасної вітчизняної вищої освіти створення в академії атмосфери високого інтелекту та духовності, виховання непросто фахівця своєї справи, а гармонійно розвиненої особистості. Тому ми докладаємо усіх можливих зусиль, аби виховати в стінах академії повноцінну, духовно багату, благородну, порядну людину. Наші студенти мають можливість самореалізуватися в будь-якій галузі людської діяльності,а не лише в професійному зростанні. Вони беруть участь у театральних постановках у трьох студентських театрах,у засіданнях літературного клубу «Джерело», численних гуртках художньої самодіяльності. Наші студенти вміють все: і співати, і танцювати, і малювати, і писати вірші і прозу, сприймати симфонічну музику. Ми разом з ними повернулись до джерел людської духовності, закладених ще в Біблії, які не втрачають своєї цінності і актуальності через століття і покоління. Ми не просто навчаємо, ми – виховуємо, зрощуємо майбутнє країни в особистостях наших студентів. Академія володіє потужною науково-експериментальною базою, а також має міцні зв’язки з сучасним будівництвом,проектними організаціями. У спеціалізованих аудиторіях та навчально-лабораторних комплексах, які оснащені різноманітними засобами навчання, ведеться навчальний процес та наукові дослідження з пріоритетних наукових напрямів. До послуг студентів - бібліотека, яка пропонує читачам понад 800 тис. примірників книг спеціальної та художньої літератури, 17 комп’ютерних класів, спорткомплекс, плавальний басейн, профілакторій, 9 гуртожитків. До складу академії входить 57 навчально-наукових підрозділів: це 5 факультетів денної форми навчання - (промислового і цивільного будівництва, будівельний, архітектурний, механічний, економічний), інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві з факультетами технологій життєзабезпечення та екології і безпеки життєдіяльності, інститут безперервної фахової освіти з факультетами довузівської підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, інститут заочної та дистанційної освіти ПДАБА, науково-дослідний комплекс, інститут експертизи,проектування та вишукувань, інші підрозділи. Навчальний процес неможливий без проведення науково-дослідних робіт. Наукова робота ведеться на всіх факультетах і координується науково-дослідною частиною,до складу якої входять 17 науково-дослідних лабораторій,11 галузевих,- одна між кафедральна лабораторія експериментальних досліджень, Придніпровський регіональний центр енергодосліджень та енергоефективних технологій у будівництві і комунальному господарстві; науковий відділ з експертизи проектування, будівництва та експлуатації в складних інженерно-геологічних умовах; лабораторія,«Діагностика», науково-дослідна лабораторія плазмотехнологій. Науковці академії беруть участь у виконанні п’яти програм, в тому числі по лінії Держбуду та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Держкоменергозбереження України. За обсягом госпдоговірних робіт за замовленнями підприємств і організацій академія посідає почесне місце серед будівельних вузів країни. Постійно вдосконалюється наукова, винахідницька та інша творча діяльність студентів та аспірантів. Працює наукове товариство студентів. Більше половини з них беруть участь в різних олімпіадах,конкурсах, симпозіумах, виставках як на рівні вузу, так і за його межами. Ректорат, Вчена рада підтримують, заохочують тих, хто свою наполегливість, працелюбність, сумління проявляє перш за все в навчанні. Потреби навчально-виховного процесу та наукових досліджень забезпечує міцна матеріально-технічна база вузу. У нас створені всі умови для подальшого розвитку академії напрямку інтеграції в європейський і світовий простір. Ми підтримуємо ділові стосунки з 12 навчальними закладами та асоціаціями Європи й Північної Америки на рівні кафедр,факультетів, ректорату, окремих фахівців. З 1997 року ПДАБА є членом Всесвітньої асоціації університетів. Академія готує для України висококваліфіковані, професійні кадри будівельників та архітекторів, і кожен випускник має реальні шанси опанувати у суспільстві високі посади,бо Придніпровська державна академія будівництва та архітектури створила належні умови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного студента, формування фахівців, здатних вирішувати завдання будь-якої складності. За свою різноманітну діяльність Придніпровська державна академія будівництва та архітектури неодноразово отримувала нагороди у численних міжнародних та всеукраїнських рейтингових оглядах. Одною з визначних перемог була нагорода академії срібною Георгіївською медаллю«Честь, слава, труд», як провідного ВНЗ України Генеральною Дирекцією Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота фортуна», почесне звання «Лідер національної освіти» та стала переможцем в огляді ВНЗ України у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». Ми не зупиняємося на осягненому. Шукаємо, розмірковуємо і аналізуємо. Тому сьогодні у переліку наших спеціальностей з’явилась три нові: охорона праці, комп’ютерні науки та метрологія.

Дорогі абітурієнти! Бажаю успіхів в обранні майбутньої, мирної, високопродуктивної та необхідної спеціальності – інженер-будівельник.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Кожен абітурієнт є важливим і цінним для нас. Керівництво приймальної комісії єдине у своїй рішучості зробити все можливе для того, щоб кожен студент нашої спільноти міг процвітати і вносити свій вклад у розвиток країни.

partners.jpg

Наші партнери

Сучасні підприємства міста дають змогу нашим студентам засвоювати теоретичні знання на практиці в реальних виробничих умовах

View more
inernational-pr.jpg

Вакансії для випускників

Ми прагнемо працевлаштувати кожного випускника, щоб надати можливість реалізувати себе по обраній спеціалізації на всі 100%

View more
inernational-pr.jpg

Наші інститути

Ми проводимо перекваліфікацію спеціалістів

View more
inernational-pr.jpg

Міжнародна діяльність

Ми розширюємо горизонти знань шляхом постійної співпраці із закодонними навчальними закладами

View more

Освіта доступна кожному

Розділіть свої найкращі моменти з нами
#PSACEA #ПГАСА #ПДАБА

ми створюємо ваше майбутнє

ви створюєте наше майбутнє

А Ви вже бачили нашу академію з висоти пташиного польоту ?

вверх