ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия

  До ПГАСА завітала делегація спеціалістів з Франції
  з 20 по 31 березня

  В ДВНЗ ПДАБАтаА на базі франкофонії Центру університетського розвитку і кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам проводиться цикл лекцій з архітектури та економіці за участю французьких професорів Клода Ноеля (Париж, Франція) і Ерве Фраде (Гренобль, Франція).

  Лекції організовані в рамках співпраці між ПГАСА і Федерацією обмінів Франція-Україна, а також за підтримки Всесвітнього Агентства франкомовних університетів.


  Інформація та розклад лекцій в ауд. 405.

  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия


  30 березня 2017 року о 12-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Андрєєвої Антоніни Валеріївни  на тему: ««Зниження радіаційної небезпеки на території промислового майданчику «Сухачівське», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Бєліков А.С. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., с.н.с. Шевченко В.Г. (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України);
  - к.т.н., проф. Сорока Ю.М. (Дніпродзержинський державний технічний університет).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/science/defense_thesis/

   

  4 квітня 2017 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Шапи Надії Миколаївни на тему: "Управління адаптацією персоналу до стратегічних змін в діяльності підприємств будівельної галузі", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Поповиченко І.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Рижакова Г.М. (Київський національний університет будівництва і архітектури);
  - к.е.н., доц. Шевченко В.С. (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова).


  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/science/defense_thesis/

 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • -->
Адреса сайту


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска