ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия

   

  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
  Приглашаем Вас принять участие в четвёртой Международной научно-практической интернет конференции «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве», которая состоится 4-5 октября 2016 года в Государственном высшем учебном заведении  «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» (ГВУЗ ПГАСА), г. Днепр, Украина.

  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
  ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»,
  ул. Чернышевского, 24а, г. Днепропетровск, Украина,49600.
  Проезд:
  От центрального ж/д вокзала: маршрутным такси №109 до остановки «Строительная академия».
  От центрального автовокзала: трамваем № 5 до остановки «Строительная академия».

  Конференция посвящена научным исследованиям и разработкам в области энергетики, экологии и компьютерных технологий в строительстве.
  На конференции планируется проведение пленарного заседания, работа секций, экскурсии, а также выставка литературы. Авторов просим прислать в оргкомитет экземпляры монографий, сборников статей, учебников, пособий и других материалов для организации выставки.
  ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
  1.            Энергетическая эффективность систем теплогазоснабжения и вентиляции.
  2.            Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии в теплоэнергетических системах.
  3.            Системы и оборудование для децентрализованного теплоснабжения.
  4.            Надежность и экологическая безопасность систем теплогазоснабжения, отопления и вентиляции, качество окружающей среды.
  5.            Моделирование стационарных и нестационарных процессов в системах теплоснабжения, венти-ляции и кондиционирования.
  6.            Компьютерные технологии принятия решений, моделирования и проектирования в области энер-гетики и строительства.
  7.            Проектирование и расчёт теплоэнергетических систем, систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
  8.            Методы и средства улучшения качества окружающей среды.

  ПОДРОБНО

  Требования к оформлению статей сборника научных трудов

  -->
 • Документ без названия

  Шановні молоді вчені!

  Запрошуємо Вас прийняти участь у внутрішньовузівському конкурсі "КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ". Конкурс започаткований з нагоди відзначення 100-річного ювілею академії.

  Конкурс проводиться за трьома науковими напрямами: технічний, економічний, гуманітарний. Кількість переможців назначається з урахуванням чисельності штатних наукових та науково-педагогічних працівників кожного напряму: так для гуманітарного напряму – 1 переможець, економічного – 2 переможці, технічного – 4 переможці.

  Запит на участь подається з 5 вересня по 13 жовтня 2016 р. до НДЧ (тел. 3-35) або до Ради молодих вчених академії (каб. В-303). Нагородження переможців планується в день відзначення ювілею академії 8 листопада.

  Нагадуємо, що молодими вченими згідно із законом про вищу освіту вважаються доктори наук та докторанти віком до 40 років включно і кандидати наук, аспіранти, наукові співробітники та викладацький склад академії віком до 35 років включно.

  Необхідні документи у прикріплених файлах!

  З повагою,
  голова Ради молодих вчених
  к.т.н. Єлісєєва М.О.

   

  З А П И Т ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 • Документ без названия


  Шановні колеги!

  Усіх нас, хто мав честь навчатися або працювати у престижному закладі — Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, об’єднує спільна професійна гордість. Тут формувалися численні індивідуальності, закладалися перспективи розвитку, збагачувався життєвий досвід. Настає час, коли спадщина різних поколінь випускників Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, фундаторів наукових шкіл, промоутерів розвитку галузі вимагає ретельної документації, систематизації та популяризації в широких суспільних колах.
  У зв’язку з цим керівництво академії спільно з Видавничим центром «Логос Україна» ініціювало підготовку історичного презентаційно-іміджевого ювілейноговидання «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 85 та 100-річчя вищої будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську 1916 – 2016рр.».

  Книга познайомить читачів з історією заснування та етапами розвитку навчального закладу як одного з провідних вузів України та Європи. Передбачається висвітлення діяльності його наукових шкіл, фахових, ділових та громадсько- політичних досягнень випускників.
  Мету нашого спільного проекту ми вбачаємо у можливості об'єднати під обкладинкою цього видання якомога більше знаних в Україні та за кордоном спеціалістів і науковців – випускників нашої славної aima mater.
  Книга висвітлюватиме історію заснування та етапи розвитку навчального закладу як одного з провідних технічних вузів України і Європи, стане вагомим інформативним ресурсом для істориків і майбутніх поколінь.
  Шановні випускники! Розраховуємо на Вашу участь у цьому престижному видавничому проекті, який зіграє важливу роль у вихованні майбутніх поколінь!
  Сподіваємося на підтримку у підготовці творчо-біографічних текстів, наданні ілюстративного матеріалу, а також у різних, можливих для Вас, формах фінансової участі.

   

   

  З повагою, Ректор В.І.Большаков

 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • Документ без названия


   

  14 вересня 2016 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  об 11-00 годині Гетьман Ольги Олександрівни на тему: "Трансформація організаційних структур підприємств будівельної галузі в процесі їх розвитку", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  Науковий керівник – к.е.н., проф. Андрєєва Т.Є. (Харківський національний університет будівництва та архітектури).

  Робота виконана в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Савіна Г.Г. (Херсонський національний технічний університет);
  - к.е.н., доц. Коровіна О.В. (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

  о 13-00 годині Каширнікової Ірини Олександрівни на тему: "Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Внрхоглядова Н.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Ткаченко А.М. (Запорізький національний технічний університет);
  - к.е.н., доц. Глухова С.В. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   


  6 жовтня 2016 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  об 11-00 годині Нестеренко Світлана Володимирівна на тему: «Забезпечення безпеки життєдіяльності на об’єктах, прилеглих до шумних підприємств», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Бєліков А.С. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Запорожець О.І. (Національний авіаційний університет);
  - к.т.н. Паращієнко І.М.  (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

   З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  о 13-00 годині Бухман Ольга Матвіївна  на
  тему: «Підвищення безпеки праці при роботі з пневматичним ручним інструментом ударної дії», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Андронов В.А. (Національний університет цивільного захисту України).

  Робота виконана в Національному університеті цивільного захисту України.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. – Касьянов М.А. (Київський національний університет будівництва і архітектури);
  - к.т.н., проф. Сафонов В.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

   З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

 • Документ без названия
 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

ДНУ ім. Олеся Гончара

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2016

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска