ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • Документ без названия


   6 березня 2018 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Паршиної Маргарити Юріївни на тему: "Оцінка ефективності використання потенціалу регіону", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник –  д.е.н., проф. Верхоглядова Н.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Макаренко М.В. (Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»);
  д.е.н., доц. Ладонько Л.С. (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

  15 березня 2018 року о 12-00 годині відбудеться захист докторської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Дергач Тетяни Олександрівни на тему: "Теоретичні та технологічні основи керування структурою для підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей", спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий консультант – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Міщенко Валерій Григорович (Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України);
  - д.т.н., проф. Калініна Наталія Євграфівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
  - д.т.н., проф. Хома Мирослав Степанович (Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Самородова Олександра Віталійовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Розвиток наукових основ вибору раціональних параметрів комбінованих пальових і плитних фундаментів багатоповерхових будівель" із спеціальності 05.23.02 – основи і фундаменти.
  Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради 22 березня 2018 р. о 11-00.
  Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені 12.03.2018 р.):
  Професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,  доктор технічних наук, професор Винников Юрій Леонідович;
  Завідувач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Моргун Алла Серафимівна;
  Професор кафедри промислового, цивільного та міського будівництва Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» доктор технічних наук, професор Тімченко Радомир Олексійович

   

   

  Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Нетеси Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Удосконалення технології зведення монолітних залізобетонних каркасів багатоповерхових будівель" із спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
  Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради 21 березня 2018 р. о 11-00.
  Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені 09.03.2018 р.):
  Генеральний директор підприємства Української академії наук «Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва», доктор технічних наук, професор Єсипенко Алла Дмитрівна;
  Професор кафедри технології будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Тонкачеєв Геннадій Миколайович.

   

   

   


 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • Документ без названия

  27 лютого 2018 року продовжується проведенням акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит», відповідно  наказу Міністерства освіти і науки України № 006-А від 10.02.2017р.

  Робота комісії на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

  Завідувач кафедри обліку та оподаткування голова комісії Калюга Є.В., доцент кафедри обліку і аудиту, член комісії Павелко О.В., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства Кононова І.В.
 • -->
Адреса сайту


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска