ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия


  Шановні колеги!

  Усіх нас, хто мав честь навчатися або працювати у престижному закладі — Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, об’єднує спільна професійна гордість. Тут формувалися численні індивідуальності, закладалися перспективи розвитку, збагачувався життєвий досвід. Настає час, коли спадщина різних поколінь випускників Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, фундаторів наукових шкіл, промоутерів розвитку галузі вимагає ретельної документації, систематизації та популяризації в широких суспільних колах.
  У зв’язку з цим керівництво академії спільно з Видавничим центром «Логос Україна» ініціювало підготовку історичного презентаційно-іміджевого ювілейноговидання «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 85 та 100-річчя вищої будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську 1916 – 2016рр.».

  Книга познайомить читачів з історією заснування та етапами розвитку навчального закладу як одного з провідних вузів України та Європи. Передбачається висвітлення діяльності його наукових шкіл, фахових, ділових та громадсько- політичних досягнень випускників.
  Мету нашого спільного проекту ми вбачаємо у можливості об'єднати під обкладинкою цього видання якомога більше знаних в Україні та за кордоном спеціалістів і науковців – випускників нашої славної aima mater.
  Книга висвітлюватиме історію заснування та етапи розвитку навчального закладу як одного з провідних технічних вузів України і Європи, стане вагомим інформативним ресурсом для істориків і майбутніх поколінь.
  Шановні випускники! Розраховуємо на Вашу участь у цьому престижному видавничому проекті, який зіграє важливу роль у вихованні майбутніх поколінь!
  Сподіваємося на підтримку у підготовці творчо-біографічних текстів, наданні ілюстративного матеріалу, а також у різних, можливих для Вас, формах фінансової участі.

   

   

  З повагою, Ректор В.І.Большаков

 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • Документ без названия


   

   

   26 травня 2016 року о 12-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Панченка Сергія Анатолійовича на тему: «Управління процесами структуроутворення та підвищення комплексу корозійних властивостей труб з феритно-аустенітних сталей», спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:

  - д.т.н., проф. Міщенко В.Г. (Запорізький національний університет);
  - д.т.н., проф. Дейнеко Л.М. (Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  23 червня 2016 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  о 11-00 годині Шехоркіної Наталії Євгенівни на тему: "Закріплення основ, складених дрібнозернистими пухкими пісками, методом високонапірної цементації", спеціальність 05.23.02 – основи і фундаменти.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Головко С.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Винников Ю.Л. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка);
  - к.т.н., с.н.с. Шокарев В.С. (Запорізьке відділення Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

  о 13-00 годині Щербак Ольги Святославівни на тему: "Шлаколиті фундаментні блоки зі шлаків силікомарганцю", спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Савін Л.С. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Нетеса М.І. (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна);
  - д.т.н., проф. Шинкевич О.С. (Одеська державна академія будівництва та архітектури).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.


  24 червня 2016 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Шокарєва Євгена Олександровича на тему: "Деформації армованих ґрунтових основ", спеціальність 05.23.02 – основи і фундаменти.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Шаповал В.Г. (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Зоценко М.Л. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка);
  - к.т.н. Крисан В.І. (Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче об’єднання «РемБуд»).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

 • Документ без названия
 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

ДНУ ім. Олеся Гончара

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2016

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска