ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • Документ без названия


   8 лютого 2018 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Леховіцера Віктора Олександровича на тему: "Інноваційний розвиток машинобудівної галузі України в умовах євроінтеграційних процесів", спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
  Науковий керівник –  д.е.н., проф. Прушківський В.Г. (Запорізький національний технічний університет).

  Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті.

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Пилипенко Ю.І. (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»);
  к.е.н., доц. Сакун Л.М. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   6 березня 2018 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Паршиної Маргарити Юріївни на тему: "Оцінка ефективності використання потенціалу регіону", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник –  д.е.н., проф. Верхоглядова Н.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Макаренко М.В. (Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»);
  д.е.н., доц. Ладонько Л.С. (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.


 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • -->
Адреса сайту


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска