ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия

  УВАГА!

  СТУДЕНТАМ - юнакам,
  зарахованим у 2014р
  . до ДВНЗ ПДАБтаА на 1 курс (або 2, 3 курси)
   денної форми навчання

  до 15 вересня 2014р.
  необхідно стати на військовий облік
  в спецвідділі академії к. В-405 (висотний корпус, 4 поверх)

  Для постановки на військовий облік
  необхідно при собі мати:

  • Паспорт
  • Приписне свідоцтво або військовий квиток (тимчасове посвідчення)
  • Ідентифікаційний код

  СПЕЦВІДДІЛ ДВНЗ ПДАБтаА

   

  УВАГА !
  Шановні СТУДЕНТИ

  Кафедра військової підготовки
  Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
  імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ)
  проводить додатковий відбір  студентів-юнаків 3-го  курсу ДВНЗ «ПДАБА»,
  які виявили особисте бажання та придатні до військової служби, на навчання з програми
  «Підготовка офіцерів запасу» на контрактній основі  (2 роки навчання)

  Прийом документів  здійснюється до3 вересня 2014р. в спецвідділі (к. В-405):

  • заява  на ім'я декана факультету з зазначенням середнього балу навчання за 4 семестри ;
  • ксерокопія паспорта громадянина України (першої, другої сторінки та місця реєстрації);
  • ксерокопія ідентифікаційного коду;
  • ксерокопія приписного свідоцтва з відміткою РВК "придатний".

  Вступні випробування будуть проводитись 5 вересня 2014р. о 14.30 на стадіоні ДНУЗТ

  СПЕЦВІДДІЛ ДВНЗ  ПДАБА
  -->
 • Документ без названия

  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

  Приглашаем Вас принять участие во 2-ой Международной научно-практической интернет-конференции «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве», которая состоится 28-29 октября 2014 года в ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» (ГВУЗ ПГАСА), г. Днепропетровск, Украина.

  ПОДРОБНО

   

   

 • Документ без названия


  11 грудня 2014 року відбудеться захист докторської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Шатова Сергія Васильовича на тему: "Формування організаційно-технологічних рішень розбирання руйнувань будівель в особливих умовах", спеціальність 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
  Науковий консультант – д.т.н., проф. Хмара Л.А. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Гончаренко Д.Ф. (Харківський національний університет будівництва та архітектури);
  - д.т.н., проф. Лівінський О.М. (Українська академія наук);
  - д.т.н., проф. Радкевич А.В. (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   

  12 грудня 2014 року відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Крисана Віталія Володимировича на тему: "Розвиток наукових основ визначення пружних та реологічних властивостей ґрунтів", спеціальність 05.23.02 – основи і фундаменти.
  Науковий керівник – д.т.н., професор Шаповал В.Г. (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Тімченко Р.О. (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»);
  - к.т.н., доц. Новський О.В. (Одеська державна академія будівництва та архітектури).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  18 грудня 2014 року відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Ротт Наталії Олександрівни на тему: "Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру і властивості евтектичних матеріалів", спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Калініна Н.Є. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара);
  - к.т.н. Петров С.С. (Національна металургійна академія України).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

 • Документ без названия

  kurs 2014 by newss1873

 • Документ без названия

  УВАГА, ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ»!

  Шановні колеги!

  Департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА оголошено старт традиційного для Дніпропетровщини щорічного конкурсу: «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ». Цей конкурс був започаткований з метою виявлення талановитих молодих вчених Дніпропетровщини та сприянню їх професійному зросту.
  В минулому 2013 році у конкурсі «Кращий молодий вчений» прийняло участь 349 молодих вчених з вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів нашої області, з яких 12 науковців стали переможцями конкурсу та були нагороджені цінними подарунками.
  Знайти аплікаційну форму для участі у конкурсі «Кращий молодий вчений» можна за наступним посиланням Скачать с сервера.
  Заповнену аплікаційну форму необхідно подати до 06.10.2014 року до Ради молодих вчених ДВНЗ «ПДАБА» на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського 11 а, к. 209, тел. для довідок: 47-08-44. Контактна особа: Єлісєєва Марина Олександрівна. Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати звернувшись на ел.пошту smu.tgo@yandex.ua.

  P.S. Обов’язково проінформуйте Раду молодих вчених (РМВ) про свою участь в конкурсі!!!

  З повагою, голова ради молодих вчених ДВНЗ «ПДАБА».

 • Документ без названия

  Підписання договору між ДВНЗ ПДАБтаА та ПАО
  «ХайдельбергЦемент Україна»


  2-го липня 2014 року у ДВНЗ ПДАБтаА відбулася подія, присвячена підписанню      договору     про      науково-технічну     співпрацю      між ГВУЗ  Придніпровська  державна  академія  будівництва  та  архітектури  та ПАО «ХайдельбергЦемент Україна».
  На засіданні вченої ради з боку академії були присутні ректор ДВНЗ ПДАБтаА  д.т.н.,  проф..  Большаков  В.І.,  проректор  з  наукової  роботи д.т.н.,  проф.            Савицький              М.В.,  директор  інституту  Екології  та   безпеки життєдіяльності  в  будівництві  д.т.н.,  проф..  Деревянко  М.В.,  декани  та завідуючі  кафедрами.  З  боку  ПАО  «ХайдельбергЦемент  Україна»  були присутні голова правління Сільвіо Тіде, директор по  персоналу Кривенко А.І., директор з маркетингу та продажам Харченко А.І. та інші керівники підрозділів підприємства. Також на заході були присутні керівник головного управління  освіти  та  науки  ДОА  Демчик  А.І.  та  заступник  начальника головного управління науки та освіти м. Дніпропетровська Горячев В.К.
  Керівництво ДВНЗ ПДАБтаА та ПАО «ХайдельбергЦемент Україна» обговорили широке коло питань, стосовно майбутньої співпраці та безпосередньо підписали договір між сторонами зібрання.

 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2014

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска