ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия

  ЗАЯВА
  ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Дніпропетровського регіону

  Ми, ректори вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, відчуваємо глибоке занепокоєння через прояви сепаратизму, зовнішню загрозу державному суверенітету та цілісності України, що створилася впродовж останніх днів. Ми впевнені, що в Україні відсутні будь-які причини для іноземного силового втручання. Ми не маємо жодних проблем у спілкуванні та співпраці з нашими колегами ані на заході, ані на півдні України, які було б неможливо вирішити власними зусиллями. Це усвідомлюють і наші науково-педагогічні працівники, і студентська молодь, яка навчається у підпорядкованих нам вишах.
  Народ України хоче жити в мирі з усіма своїми сусідами на Заході і на Сході. Ми маємо зробити усе, щоб уникнути збройного конфлікту між Україною та Росією, наслідки якого будуть трагічними, як для наших народів, так і для всього сучасного світу.

  Ректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»

   

  В.І. Большаков

  Ректор Національної металургійної академії України

   

  О.Г. Величко

  Ректор Дніпропетровської державної медичної академії

   

  Г.В. Дзяк

  Ректор Дніпропетровського державного аграрного університету

   

  А.С. Кобець

  Дніпродзержинський державний технічний університет

   

  О.М. Коробочка

  В.о. ректора ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

   

  О.А. Півоваров

  Ректор  ДВНЗ «Національний гірничий університет»

   

  Г.Г. Півняк

  Ректор Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

   

  М.В. Поляков

  Ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

   

  О.М. Пшінько

  Ректор Дніпропетровської державної фінансової академії

   

  Н.І. Редіна

  Ректор Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

   

  В.Г. Савченко

  Ректор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

   

   

  С.М. Серьогін

  Ректор Криворізького національного університету

   

  М.І. Ступнік

  Ректор Дніпропетровського університету економіки і права ім. А.Нобеля

   

  Б.І. Холод

  В.о. ректора Академії митної служби України

   

  В.В. Ченцов

  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия


  27 березня 2014 року відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Чаплигіна Олексія Сергійовича на тему: "Підвищення безпеки ведення аварійно-відновлювальних та ремонтно-будівельних робіт в екстремальних ситуаціях", спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Бєліков А.С. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Касьянов М.А. (Східноукраїнський національний університет імені В.Даля);
  - к.т.н., доц. Стрежекуров Е.Є. (Державний вищий навчальний заклад «Дніпродзержинський державний технічний університет»).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  9 квітня 2014 року відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  Примуш Юлії Сергіївни на тему: "Оцінка стадій життєвого циклу будівельного підприємства", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  Науковий керівник – д.т.н., професор Верхоглядова Н.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., доцент Коваленко О.В. (Запорізька державна інженерна академія);
  - к.е.н., доцент Баранцева С.М. (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

   

  10 квітня 2014 року відбудеться захист докторської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Мірошниченка Костянтина Кириловича на тему: "Наукові та практичні основи підвищення ефективності технології виробництва фібробетону", спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.
  Науковий консультант – д.т.н., проф. Савицький М.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Федоркін С.І. (Національна академія природоохоронного та курортного будівництва);
  - д.т.н., проф. Шейніч Л.О. (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»);
  - д.т.н., проф. Мішутін А.В. (Одеська державна академія будівництва та архітектури
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  22 квітня 2014 року відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  Бойко Тетяни Юріївни на тему: "Кластерні ініціативи регіонального менеджменту підприємницької діяльності (на прикладі будівельних кластерів)", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник – д.т.н., професор Орловська Ю.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., доц. Буднікевич І.М. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
  - к.е.н., доц. Ускова Л.В. (Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  23 квітня 2014 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  Саркісян Лариси Геворгівни на тему: "Механізм регулювання сталого еколого-економічного розвитку регіону", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник – к.е.н., доцнт Дугінець Г.В. (Київський національний торговельно-економічний університет).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Реутов В.Є. (Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»);
  - к.е.н., доц. Карімов Г.І. (Дніпродзержинський державний технічний університет).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  Олініченко Ірини Василівни на тему: "Оцінка забезпечення економічної безпеки регіону (на прикладі Дніпропетровської області)", спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Науковий керівник – д.е.н., професор Верхоглядова Н.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).
  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., доц. Коломицева О.В. (Черкаський державний технологічний університет);
  - к.е.н., доц. Головня Ю.І. (Київський національний торговельно-економічний університет).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  24 квітня 2014 року відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  Коваля Андрія Борисовича на тему: "Визначення умов забезпечення курсової стійкості універсальних землерийних машин", спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт.
  Науковий керівник – к.т.н., проф. Мусійко В.Д. (Національний транспортний університет).
  Робота виконана в Національному транспортному університеті.
  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Хмара Л.А. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»);
  - к.т.н., доц. Супонєв В.М. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   

  Голотюка Миколи Віталійовича на тему: "Підвищення ефективності робочого обладнання для руйнування однорідних мерзлих середовищ", спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт.
  Науковий керівник – к.т.н., доц. Тхорук Є.І. (Національний університет водного господарства та природокористування).
  Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування.
  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Абрашкевич Ю.Д. (Київський національний університет будівництва та архітектури);
  - к.т.н., доц. Талалай В.О. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури).
  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії.

   


 • Документ без названия

  affiissh by newss1873

 • Документ без названия

  posolff by newss1873

 • Документ без названия

  Перелік   сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на 1 курс спеціальностей академії

  Pgasa.spec.Bacalavr by newss1873

 • -->

Адреса сайту
    
Дніпропетровськ


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2014

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска