ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
Фотогалерея
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия

  Дата проведення: 28 березня 2017
  Початок: 9.30
  Місце  проведення: Зал засідань Вченої Ради, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро, вул. Чернишевського 24-А, ауд 202)

  Кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам (ІНІМ) Придніпровської державної академії будівництва та  архітектури в сьомий раз ініціює проведення традиційної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами, яка надає можливість студентам показати отримані знання з іноземних мов у професійному контексті.

  28 березня 2017 в академії відбудеться сьома студентська науково-практична конференція «Будівництво, архітектура та економіка -2017. Міжнародний контекст».

  У попередні роки конференція уже отримала високий рівень оцінки вчених і методистів як заклад, який дає можливість потенціальним перспективним спеціалістам виступати з науковими докладами за спеціальністю іноземними мовами, а також брати участь у конференції іноземним студентам  ПДАБА.

  Попередні конференції привернули велику увагу спеціалістів з економіки, будівництва, архітектури та іноземних мов.  Традиційно за запрошенням кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам в конференції беруть участь провідні європейські фахівці. Цього року на пленарному засіданні очікуються доповіді трьох іноземних експертів: випускника Кембріджського університету, лектора кафедри ІНІМ, Пола Бредбієра (Великобританія), архітектора Клода Ноель (Париж, Франція) і фахівця з регіональної економіки, Ерве Фраде (Гренобль, Франція). Виступи будуть супроводжуватись перекладом, які здійснюватимуться студентами франко та англомовних проектів ПДАБА.

  Формат конференції також включає роботу в секціях за напрямками: Промислове та цивільне будівництво, Архітектура, Міжнародна економіка та Економіка підприємства. Протягом року студенти здійснювали пошук інформації іноземними мовами за обраними темами і під керівництвом консультантів зі спеціальності та іноземної мови. Результатом цієї роботи стали тези, що опубліковані у збірнику конференції. Студенти також мають можливість виступити з презентацію своєї роботи перед професійним та досвідченим журі, іншими учасниками і гостями конференції.

  Доповідачі конференції традиційно демонструють високий рівень підготовки і зацікавленість актуальними тенденціями у науці. Захід свідчить про підвищення престижу вивчення іноземних мов, демонструє сучасні тенденції міжнародної науки у різних галузях та підготовлює студентів до захисту дипломів іноземними мовами, подальшого навчання у закордонних університетах та роботі в міжнародних наукових проектах.

  Контакти :
  Зав.кафедри іноземним мовам навчання,
  к.ф.н., доцент Яковишена Н.Ю.
  Координатор конференції, к.ф.н., доцент каф. ІНІМ Ляпичева О.Л.
  Зав. лабораторією кафедри ІНІМ, Колганова О. В.
  e-mail: intrproject@mail.pgasa.dp.ua (з поміткою «Конференція – 2017»)
  тел. (0562) 46-98-09, ауд. 403 ( кафедра ІНІМ)

   

  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия


  18 травня 2017 року о 12-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Циганкової Світлани Григорівни  на тему: «Обґрунтування параметрів нормалізації аероіонного режиму в приміщеннях при штучній іонізації повітря», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Біляєв М.М. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., доц. Глива В.А. (Національний авіаційний університет);
  - к.т.н., доц. Сукач С.В. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

 • Документ без названия
 • Документ без названия
 • -->
Адреса сайту


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска