Наукові спрямування

Сталий розвиток у будівництві, наукові основи проектування екологічних енергоефективних будівель, екологічні будівельні матеріали, гібридні мультифункціональні будівлі

Володіння мовами

Українська мова вільно

Аглійська, Французська мовирівень С1

Німецька, Словацька мовирівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Бабенко
Марина
Михайлівна

Дисципліни

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Зелене будівництво

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-303 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

моб. +38 (050) 363 60 82

E-mail

interscience.psacea@gmail.com

Наукова діяльність

Освіта
2016 – …Докторантура, докторант кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, тема досліджень: "Будівельноаграрні кластери для сталого розвитку сільських територій", ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
2011-2014 Аспірантура, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
2006-2011 Магістратура, франко-українське відділення факультету цивільного та промислового будівництва, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Кваліфікації
2015 - Кандидат технічних наук., спеціальність 05.23.01, тема: "Енергоефективні малоповерхові будівлі з використанням органічних матеріалів", ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Підвищення кваліфікації
2018 - MOOC Batiment Durable, он-лайн курс «Конструкції з коноплі»
2017 - SAIS Research Stay в Технічному університеті м. Кошице (TUKE, Словаччина), науковий проект "Недорогі проектні рішення будівель майже нуль енергії для сільської місцевості"
2017 - MOOC Batiment Durable, он-лайн курс «Теплотехнічні реновації»
2017 - Міжнародна науково-практична конференція з екологічного будівництва у м. Відні, Австрія ENVIBuild 2017
2017 - Семінар SAIS «Розвиток міжнародних наукового співробітництва та забезпечення навчальної мобільності», м. Пісчани, Словаччина
2016 - DAAD для науково-дослідних працівників у Бранденбурзькому технічному університеті (Коттбус), науковий проект "Розвиток сільських територій на основі збереження культурної спадщини"
2015 Проект мобільного навчання "Локальне у глобальному – Сталий розвиток сільської місцевості" (ERASMUS +, "Мобільність молодих працівників"), Кшизова, Польща
2015 - Літня школа, DAAD "Озеленення навчального плану - інтеграція аспектів сталого розвитку в університетську освіту"
2015 - Семінар Брандербургзький технічний університет (Німеччина) (сталий розвиток, «зелене будівництво»)
2014 - Центральноєвропейська академія навчання і сертифікації (Central European Academy Studies and Certification) (CEASC) (м. Бидгощ, Польща) (європейські кваліфікаційні рамки та інструменти для їх реалізації в програмі Horizon 2020)
2011 - Форум молодих новаторів, м. Києв
2011 - Сертифікат володіння французькою мовою, DALF C1
2010 - Професійна стажування у Франції (Лімож): вересень - компанія ECOSOLIS (проекти встановлення сонячних панелей), жовтень - компанія SAIPOS (архітектура та будівництво за екологічними стандартами HQE)
2009 - Професійне стажування у Франції (Лімож). FCMB Universite Europaenne des Metiers et Arts, сертифікат навчання «Реконструкція історичних будівель».
2009 - Курс навчання за програмою 3D Max, Міжрегіональна академія бізнесу та права ім. Н.Кручиніної
2008 - Практикум у Франції (Співпраця Пуату-Шарант-Україна в сільській місцевості у розвитку руху проти ГМО)
2008 - Курс навчання за програмою AutoCad, Міжрегіональна академія бізнесу та права ім. Н.Кручиніної
2004-2006 - Свідоцтво про закінчення навчання за програмою «Гувернантка», НВК Красногвардійського району м. Дніпропетровська
2000-2006 - Звання «Громадський суддя та юний інструктор зі спорту», 1 дорослий розряд з волейболу, МСДЮШОР
Членство в професійних і громадських організаціях
2016-…Член-кореспондент Академії будівництва України
2015-…Засновник та член правління ГО «Освітній центр "Відкрите знання"», метою якого є популяризація науки серед молоді
2016 -…Експерт-оцінювач пропозицій для Європейської комісії за програмою HORIZON 2020, MSCA
2014 – заступник голови Ради молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Участь у виконанні держбюджетних тем
2017-… 0117U006728 Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «потрійний нуль» (керівник)
2017-2018 0117U000367. Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків (відповідальний виконавець)
2015-2016 0115U000219. Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій (відповідальний виконавець)
2013-2014 1113U000129. Розробка наукових засад створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції стійкого розвитку (відповідальний виконавець)
2011-2012 0111U000455. Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно конструктивно - технологічних систем для будівництва доступного житла (відповідальний виконавець)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2011 - м.н.с. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
2014-2016 - викладач, доцент, кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
2014-2016 - м.н.с. НДЧ, відповідальна за міжнародне наукове співробітництво ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
2016 - керівник Науково-дослідного центру міжнародних наукових проектів а програм ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Досягнення і нагороди
2016 - Ювілейна медаль «100 років інженерно-будівельній освіті в Катеринославі-Дніпропетровську – Дніпрі»
2016 - Грамота департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особливі трудові досягнення у професійній, науковій діяльності
2016 – т.ч. Стипендіат Кабінету Міністрів України
2015 - Срібна медаль Академії будівництва України
2015 - Подяка від Ректора ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за сумлінну працю на наукові здобутки
2013 - Третя премія у науково-практичній конференції на французькій мові «Цивільне будівництво, архітектура та економіка – 2013. Міжнародний контекст»
2011 - Перша премія у науково-практичній конференції на французькій мові «Цивільне будівництво, архітектура та економіка. Міжнародний контекст»
2010 - Перше місце у номінації «Будівництво», міський конкурс на найкращі науково-практичні розробки «Інтелект-Творчість-Успіх»
2010 - Подяка від Ректора ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за визначні досягнення у навчанні та активну громадську роботу
2009 - Перше місце у номінації «Будівництво», міський конкурс на найкращі науково-практичні розробки «Інтелект-Творчість-Успіх»
2009-2011 - Стипендіат Президента України
2008 - Подяка від Ректора ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за визначні досягнення у навчанні та активну громадську роботу
2006 - Золота медаль "За відмінні успіхи в навчанні, праці і зразкову поведінку"

Публікації

1. Проектування дерев’яних конструкцій за Єврокодами та національними додатками України /М.В. Савицький, В.В. Стоянов, С.Є. Шехоркіна, М.М. Бабенко / Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ТОВ «Роял Принт», 2017.–147 с.

2. Методология создания устойчивых экопоселений в Украине / Бабенко М.М.,Бардах А.Е., Бондаренко О.И., Данишевский В.В., Коваль А.С., Конопляник А.Ю., Несин А.А., Никифорова Т.Д., Николаенко С.Н., Мирошниченко К.К., Савицкий А.Н., Савицкий Н.В., Шарина Т.О., Шатов С.В., Шевченко Т.Ю., Шехоркина С.Е., Юрченко Е.Л., Яковишина Т.Ф. / под общ. ред. Савицкого Н.В. – Днипро: ГВУЗ ПГАСА, ТОВ «Роял Принт», 2017 – 305с.

3. Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика: колективна монографія / Заходи зі зменшення тепловтрат через огороджувальні конструкції/ Савицький М.В., Юрченко Е.Л., Коваль О.А., Бабенко М.М.-Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, ТОВ «АКЦЕНТ ПП», 2017.-196 с.

4. Устойчивое развитие в условиях переходной экономики. Стандарты устойчивого развития в строительстве / Николаенко С.Н., Савицкий Н.В., Бабенко М.М.// Днепропетровск – Коттбус: НГУ-БТУ, 2016 – 429 с.

5. Устойчивое развитие в условиях переходной экономики. Добровольная сертификация объектов строительства / Николаенко С.Н., Савицкий Н.В., Бабенко М.М.// Днепропетровск – Коттбус: НГУ-БТУ, 2015 – 429 с.

6. Аграрні соціоекокомплекси в Україні / Савицький М.В., Ніколаєнко С.М., Бендерський Ю.Б., Бабенко М.М., Бондаренко О.І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 102 с.

7. СТП ДВНЗ ПДАБА – 01.01:2014. Екологічні вимоги до об’єктів нерухомості. – Дн-ськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 32 с.

8. The main insulation parameters for the design of NZEB from biosourced materials/ D. Kosiachevskyi, M. Babenko, M. Savytskyi, M. Schmidt, I. Pereginets// Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. научн. трудов – Вып.99  Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития – 2017– С. 95-100. – Режим доступа: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/104986/100136

9. Structures environnementales dans le contexte du developpement durable/ Maryna Babenko// Sciences et Pratiques:Actes du 1ier Colloque international francophone en Ukraine 19-20 octobre 2017. – K:UNTC.

10. Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization/ Bolshakov V., Savytskyi M., Babenko M.// Economics bulletin NMU – 2016 – #14 – P. 14-19 – Excess: http://ev.nmu.org.ua/docs/2016/4/EV20164_014-019.pdf

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх