Спеціальність: 101. Екологія

Спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність орієнтована на глибоку спеціальну підготовку керівників органів управління екологічною безпекою та охороною довкіллям, відповідно до вимог ринку праці, здатних до швидкої адаптації до умов діяльності, а також уміння продукувати нові ідеї у сфері науково-дослідницької діяльності, проводити оцінку впливу на навколишнє середовище джерел забруднення та об’єктів будівництва для вирішення завдань системного управління в екології.

Перелік документів для вступу на спеціалізацію

Диплом 1

Витяг з протоколу 2

Копія паспорта 3

Копія ІПН

Фотокартки

Квиток 4

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Витяг з протоколу засідання кафедри

3 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

4 Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Системний аналіз якості навколишнього середовища;
 • Стратегія сталого розвитку;
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
 • Екопланування населених міст;
 • Якість та безпека життєдіяльності населення у міському середовищі;
 • Екореконструкція водних та наземних екосистем.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять самостійно вирішувати складні питання організації системи управління екологічною безпекою та навколишнім середовищем, розробки природоохоронних заходів, здійснення державного нагляду та контролю за екологічною безпекою в галузі та на підприємстві, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації та геоінформаційні системи.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Науковий співробітник;
 • Експерт з екології;
 • Державний інспектор;
 • Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство);
 • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Головний інженер-інспектор;
 • Начальник відділу стандартизації;
 • Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Державна екологічна інспекція;
 • Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство);
 • Відділ охорони навколишнього середовища;
 • Відділ стандартизації;
 • Лабораторія (науково-дослідна, дослідна та інша);
 • Різноманітні промислові підприємства;
 • Вищий навчальний заклад.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

вверх