Наукові спрямування

Проблеми розвитку історичної освіти і науки у 1920-ті роки. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону. Забудова Придніпровського регіону у XIX - ХХ століттях. Проблеми демографічного розвитку в Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Старший викладач, секретар Вченої ради економічного факультету

Волкова
Світлана
Петрівна

Дисципліни

Демографіяпереглянути

Історія і культура Українипереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Країнознавство (для іноземців)переглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

ukr@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2000 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. У 2012 році переможець міського конкурсу «Молодь Дніпропетровська – рідному місту». У квітні 2013 році відзначена дипломом за вагомі здобутки у наукових дослідженнях за підсумками Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених. Опубліковано за останні 5 років статей – 28, навчальних посібників, методичних вказівок – 11, статей опублікованих спільно зі студентами – 3

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 2000 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. З 2006 року працює в ПДАБА на кафедрі українознавства спочатку на посаді асистента, з 2012 року на посаді старшого викладача. З 2010 року член предметної комісії з історії України. З 2013 року секретар Вченої ради економічного факультету.

Публікації

1. Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып.78. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2014. – С. 177-184 (у співавторстві з Лисенко Г. І., Омелян-Скиртою Н.Г.).

2. Доцільність застосування ейдетичних прийомів у вищій школі // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є. Висоцька. Дніпро, Роял Принт, 2016. – С. 94-96. (у співавторстві з Лисенко Г. І., Омелян-Скиртою Н.Г.).

3. Вплив рішень Європейського суду на правову систему України // Історико-політичні студії. Зб. наук. праць. – № 2 (6) / 2016. Серія «Політичні науки». – С. 94-102. (у співавторстві з Лисенко Г. І.).

4. Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Економічна думка» — 2016. –В 2-х ч. – Ч.2. – С. 187-192. (у співавторстві з Лисенко Г. І., Омелян-Скиртою Н.Г.).

5. Від політехнічного інституту до будівельної академії // Вісник ПДАБА. – 2016. – № 1. – С. 10-25. (у співавторстві з Большаковим В.І., Євсєєвою Г.П., Лисенко Г. І.).

6. Дніпропетровщина – козацький край: типи та види козацьких забудов // Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіон / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький. − Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 269 с. – С. 183-197. (у співавторстві з Колесник А.В.).

7. Внесок Д. Яворницького у розвиток архівної справи // Освіта і наука в умовах глобальнихтрансформацій. Матеріали Всеукраїнськоїнаукової конференції. 24-25 листопада 2017 р.,м.Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – C. 151-153 (у співавторстві з Лисенко Г. І.).

8. Міграційні процеси населення: класифікація та причини // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро.  Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 177–179.

9. Особливості викладання історичних дисциплін у Катеринославському інституті народної освіти // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24-25березня 2017р., м. Дніпро. Част.І / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 138-140.

10. Реформа децентралізації на Дніпропетровщині: передумови, хід проведення, перші результати //  Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2017. – Вип. ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Бескиди» — 2017. –В 2-х ч. – Ч.1. – С. 221-224. (у співавторстві з Лисенко Г. І.)

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
вверх