На спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія здійснюється підготовка за наступними спеціалізаціями:

Промислове і цивільне будівництво

Водопостачання та водовідведення

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання і вентиляція

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

вверх