Спеціальність: 122. Комп'ютерні науки

Спеціалізація: Комп'ютерні науки

Ми готуємо фахівців, ­які можуть брати учас­ть у розвитку комп'ют­ерних технологій, ств­орювати цікаві і кори­сні програми, веб-сай­ти, 3D-моделі, комп'ю­терні ігри. Наші студ­енти отримують знанн­я з сучасних інформац­ійних технологій, що ­дозволяє їм в подальш­ому знайти перспектив­ну роботу на підприєм­ствах і організаціях різних галузей.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на спеціалізацію

Українська мова та література

Математика

Фізика або Іноземна мова

Середній бал атестату

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Алгоритмізація та програмування;
 • Об’єктне-орієнтоване програмування;
 • Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Веб-технології і веб-дизайн;
 • Технології створення програмних продуктів;
 • Технології комп’ютерного проектування;
 • Технології розподілених систем і паралельних обчислень;
 • Крос-платформне проектування.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка проектів по створенню і впровадженню інформаційних систем і технологій;
 • Розробка проектної документації;
 • Створення програмних продуктів;
 • Проектування логічних і фізичних моделей баз даних і запитів до них;
 • Аналітична обробка та інтелектуальний аналіз баз даних;
 • Проектування веб застосувань;
 • Розробка прикладного програмного забезпечення.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Системний аналітик;
 • Інженер – програміст;
 • Інженер – проектувальник;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • Технік-програміст.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Спеціалісти інформаційно-технологічних служб підприємств та організацій різних галузей і форм власності.

Буклет зі спеціальності

вверх