ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Про академію
ректор
новини
банери
Большаков В.І.

ПДАБА навчає, виховує, любить, піклується та поважає...

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), створена у 1930 році. На протязі свого існування академія пройшла великий і плідний шлях від Дніпропетровського будівельного інституту регіонального значення до одного з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія органічно поєднує системи підготовки кваліфікованих кадрів для будівництва об’єктів будь-якого спеціального призначення з усіма видами науково-дослідницької діяльності в галузі фундаментальних та прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних комплексних і міжнародних досліджень. За останні 5 років академія підготувала і випустила біля11 000 кваліфікованих інженерних кадрів для промисловості України. Для забезпечення цієї плідної діяльності в академії працюють 82 доктора і 278 кандидатів технічних наук. Вважаю, що в останній час у нашій академії сформувалась стійка спільнота вчених, викладачів, інших служб академії, об’єднаних силою духу патріотизму, високою відповідальністю за справу розвитку вітчизняної освіти і науки – цих головних і незамінних рушіїв прогресу. Щороку ми отримуємо поповнення наших рядів новими кандидатами і докторами наук, молодими перспективними фахівцями. Ми вийшли на одне з перших місць в Україні щодо залучення нашої наукової роботи до виконання досліджень за госпдоговірною тематикою, це дає перспективи для покращення навчального процесу, можливості організації і проведення різноманітних студентських, аспірантських та викладацьких стажувань за кордоном...

Читати далі...

В.І. БОЛЬШАКОВ

ректор академії, доктор технічних наук,професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України

 • Документ без названия
  -->
 • Документ без названия
 • Документ без названия


  22 червня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Воловодюк Світлани Станіславівни  на тему: «Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В. (Вінницький національний технічний університет).

  Робота виконана в Вінницькому національному технічному університеті.

  Офіційні опоненти:
  - д.е.н., проф. Коренюк П.І. (Дніпровський державний технічний університет);
  - д.е.н., проф. Стройко Т.В. (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  27 червня 2017 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
   об 11-00 годині Берлова Олександра Вікторовича  на тему: «Підвищення безпеки на об’єктах Павлоградського хімічного заводу при виникненні екстремальних ситуацій», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Біляєв М.М. (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна).

  Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., с.н.с. Бунько Т.В. (Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України);
  - к.т.н., доц. Рагімов С.Ю. (Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

  о 13-00 годині Улітіної Марини Юріївни на тему: «Підвищення безпеки проведення робіт при ліквідації наслідків пов’язаних з обрушенням будівель», спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
  Науковий керівник – д.т.н., доц. Шатов С.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Касьянов М.А. (Київський національний університет будівництва і архітектури);
  - к.т.н. Чаплигін О.С. (Головне управління Державної служби з надзвичайних  ситуацій України у Харківській області).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

  29 червня 2017 року о 12-00 годині відбудеться захист докторської дисертації у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Носенка Олега Павловича на тему: "Розвиток наукових основ розробки ефективних конструкцій шпунтових стін", спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
  Науковий консультант – д.т.н., проф. Большаков В.І. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Голоднов О.І. (Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»);
  - д.т.н., проф. Гришин А.В. (Одеський національний морський університет);
  - д.т.н., проф. Пашинський В.А. (Центральноукраїнський національний технічний університет).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

   

   

  30 червня 2017 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:
  о 12-00 годині Ткач Тетяни Вадимівни на тему: «Формування структури та властивостей товстих листів з низьковуглецевих сталей після нагріву і деформації в міжкритичному інтервалі температур», спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Сухомлин Г.Д. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

  Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., проф. Міщенко В.Г.  (Запорізький національний університет);
  - д.т.н., проф. Дейнеко Л.М.(Національна металургійна академія України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

  о 15-00 годині Стеценко Ганни Петрівни на тему: «Закономірності формування структури, текстури і властивостей при комбінованій пластичній деформації низько- і ультранизьковуглецевих сталей для холодного штампування», спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство.
  Науковий керівник – д.т.н., проф. Куцова В.З. (Національна металургійна академія України)

  Робота виконана в Національній металургійній академії України.

  Офіційні опоненти:
  - д.т.н., с.н.с. Сухомлин Г.Д. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)
  - д.т.н., с.н.с. Бабаченко О.І. (Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України).

  З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

   

 • Документ без названия

  ПРОГРАМА ТА УМОВИ

  ДОВІДКА

  ГЕНПЛАН

   

 • Документ без названия

  Шановні молоді вчені!

  Запрошуємо Вас прийняти участь у внутрішньовузівському конкурсі "КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ".

  Конкурс започаткований минулого року та проводиться вдруге.

  Метою конкурсу є виявлення талановитих молодих учених академії, розкриттю їх наукового потенціалу й сприяння професійному зросту.

  Конкурс проводиться за трьома науковими напрямами: технічний, економічний, гуманітарний. Кількість переможців назначається з урахуванням чисельності штатних наукових та науково-педагогічних працівників кожного напряму: так для гуманітарного напряму – 1 переможець, економічного – 2 переможці, технічного – 3 переможці.

  Запит на участь подається з 12 червня по 08 липня 2017 р. до НДЧ (тел. 3-5) або до Ради молодих вчених академії (каб. 254).

  Нагадуємо, що молодими вченими згідно із законом про вищу освіту вважаються доктори наук та докторанти віком до 40 років включно і кандидати наук, аспіранти, наукові співробітники та викладацький склад академії віком до 35 років включно.

  Необхідні документи

  Контакти: Yelisieievamarina@gmail.com
  тел. 099 420 07 31; ауд. 254

   

  З повагою,
  голова Ради молодих вчених
  к.т.н. Єлісєєва М.О.

 • Документ без названия
 • -->
Адреса сайту


Відеогалерея

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска