Warning: include(/usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/template/../assets/includs/a.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/template/academic-uch-sovet.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/template/../assets/includs/a.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/template/academic-uch-sovet.php on line 10

Вчена рада
ДВНЗ "Придніпровської державної академії будівництва та архітектури"

Свою діяльність Вчена рада ДІБІ, починаючи з 1930 р. і  на всіх етапах його розвитку, концентрувала на головних питаннях роботи вишу. Її статут змінювався разом зі статутами інституту. В 1961 р., на підставі Положення про Раду вищого навчального закладу, затвердженого Наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 30 жовтня 1961 р. № 303, Вчена рада ДІБІ (1961) була створена з метою розгляду основних питань діяльності (навчально-виховної, науково-дослідної, кадрової, господарської, фінансової роботи) інституту.

У центрі уваги Вченої ради зосереджувалися питання, пов’язані з  подальшим удосконаленням навчальної, науково-дослідної та виховної роботи. Послідовно втілюючи в життя курс на глибоке реформування системи вищої освіти, Вчена рада орієнтувала професорсько-викладацький склад на якісно нову модель спеціаліста, інженера-будівельника. Як підкреслювалося в  одному з  рішень ради, випускник ДІБІ повинен володіти не тільки глибокими професійними знаннями, а  й  високою гуманітарною культурою, навичками самостійного опанування знаннями. Спеціалісту нової формації також необхідно вміти трансформувати отримані під час навчання знання в  науково-технічній творчості, орієнтуватися в нових економічних реаліях.

Згідно зі Статутом, Вчена рада академії є вищим колегіальним органом управління, створюється на п’ять років і  має повноваження Ради трудового колективу. До складу Вченої ради академії входять: ректор, проректори, вчений секретар, начальник планово-фінансового управління, декани факультетів, завідувачі кафедр, начальники науково-дослідної частини, навчального відділу, Науково-технічної бібліотеки, представники громадських організацій (профспілкової, ветеранів, молодих вчених, Студентського наукового товариства) та студентів, обраних на відповідних зборах і конференціях.

Контакти

Телефон: (056) 372-06-93

Телефон: (0562) 46-44-51

Email: uchsov@mail.pgasa.dp.ua

Щеглова Віра Дмитрівна

Вчений секретар

вверх