ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Бабенко Валентина Андріївна

Доцент,

Кар'єра


Наукові досягнення

 

Кандидат історичних наук, доцент

 

1992 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук у спеціалізованій раді к 05324.03 ДНУ на тему: «Охоронна ідеологія царизму на етапі буржуазно-демократичної революції (1903- лютий 1917 рр.). З 1992 р. асистент кафедри «Економічної теорії і політичної історії», з 1994 року на посаді доцента кафедри «Українознавства», з 1997 р. доцент кафедри цієї ж кафедри.

У 2005 р. пройшла підвищення кваліфікації при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації зі спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність».

У 2013 р. пройшла підвищення кваліфікації в інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія в м. Києві та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Нагороджена:

 

- Почесною грамотою Міністерства освіти України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2000р.);

- Почесною грамотою ректора академії за багаторічну плідну і бездоганну працю та у зв’язку з 10-річчям економічного факультету (2002р.);

- Подякою Жовтневої районної ради за багаторічну плідну працю, активну участь в навчальному, науковому та громадському житті академії, значний внесок в підготовку висококваліфікованих фахівців, старанне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди 50-річного ювілею заочної форми навчання в академії (2003р.);

- Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за значний внесок у справу підготовки кадрів для будівельної галузі та  з нагоди 75-річчя з дня заснування Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (2005р.);

- Почесною грамотою ректора академії за педагогічну майстерність, активну роботу зі студентами, підготовку молодих спеціалістів та з нагоди 15-річчя з дня заснування економічного факультету (2007р.);

- Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» з нагоди 80-річчя академії (2010р.);

- Грамотою профкому академії за вагомий внесок в проведення виховної та учбової роботи в академії, активну громадську роботу, підтримку всіх заходів профспілкової організації по соціальному захисту її членів, організацію культурно-масових заходів, шефської допомоги дитячим закладам, сприянню відпочинку та оздоровленню співробітників (2010);

- Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів (2011р.);

- Почесною грамотою ректора академії за багаторічну бездоганну працю по підготовці та вихованню кадрів (2011р.);

- Почесною грамотою ректора академії за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 20-річчя з дня заснування економічного факультету (2012р.)

 

 

Захоплення:

 

Крім професійної, наукової діяльності має різнобічні інтереси. Захоплюється поезією. Перша збірка віршів «Дороги життя» вийшла у 2011 р. у видавництві «Гамалія». Публікується у періодичних виданнях: «Ветеран Придніпров’я», «Джерело», «Молодий будівельник», «Крила». У 2012 році у видавництві «Герда» вийшла збірка віршів поетів Дніпропетровська „ЛІРА. DP”, серед яких і вірші автора.  Готується до друку друга збірка віршів «Акварелі душі».

Інтереси

Займається розробкою наукових проблем:

- Політична історія  початку ХХ сторіччя;

- Ідеологія монархізму та правих політичних партій;

- Демографічна політика в Україні;

- Розвиток авторського права в Україні;

- Викладання курсу «Інтелектуальна власність» у ВНЗ;

- Виховання молодого покоління в умовах розвитку Болонського процесу в Україні;

Iдеологія монархізму та правих політичних партій на початку ХХ ст., розвиток авторського права в Україні, інтелектуальна власність, процес навчання як динамічна взаємодія, спрямована на співробітництво та партнерство між педагогом та студентом.

Викладає курси

- Історія України;

- Історія української культури;

- Інтелектуальна власність;

- Демографія;

Діяльність в Академії

Заступник декана економічного факультету з виховної роботи, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Публiкацiї

 


1. Формування самосвідомого громадянина та творчої особистості (З досвіду виховної роботи економічного факультету) // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. − Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. − № 9.

2. Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий фактор соціально-економічного розвитку // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. / Под ред. д. т. н. В. И. Большакова. − Днепропетровск, 2014.

 

 

Підручники та навчальні посібники:

 

1. В. А. Бабенко, А. П. Лимар. Інтелектуальна власність: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. − 153с.

2. В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. –Дніпропетровськ: Вид-во ПДАБА, 2011. – 140с.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48467 від 26.03.2013р. Державної служби інтелектуальної власності України).

Методичні розробки

- Світова та Українська культура (культура середніх віків і західноєвропейського відродження) – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2002 рік (у співавторстві);

- Демографія Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою –Дніпропетровськ, ПДАБА, 2007;

- Інтелектуальна власність Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою.-Дніпропетровськ, ПДАБА, 2007; -

- Основи інтелектуальної власності. Матеріали та методичні вказівки до вивчення курсу –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009;

-  Система інтелектуальної власності. Матеріали та методичні вказівки до вивчення курсу – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010;

- Культура Київської Русі – Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010

- Вищі посадові особи України у ХХ-ХХІ с. Матеріали та методичні вказівки до вивчення курсу «Історія України». –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011; (у співавторстві)

- Активізація виховної роботи у ДВНЗ у рамках реалізації регіонального проекту Дніпропетровської облдержадміністрації «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» (Матеріали методичного семінару кураторів та рішення Вченої ради академії з виховної роботи)/ Укладачі: В.А.Бабенко, Г.І.Лисенко, Н.Г.Омелян-Скирта, С,П.Волкова.-Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі: Бабенко В.А., Омелян-Скирта Н.Г. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.

 © ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска