ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Телефон:
47-44-17, вн. 3-00

Зезюков Денис Михайлович

Доцент

Кар'єра

Документ без названия

Кандидат технічних наук, доцент кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій.
У 2002 р. закінчив ЗОШ №8  м. Димитрова, Донецької області. Вищу освіту отримав у ПДАБА (2002-2007 р.р.), факультет “Промислове та цивільне будівництво”. З 2006 року співпрацював з будівельною організацією. На протязі 2007 р. працював на посаді конструктора в «ТОВ “Задоя і Ар Ко Група”». В аспірантурі ПДАБА навчався з 2007 по 2010 р.р. за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, за напрямком наукового дослідження «Вдосконалення методів розрахунку залізобетонних конструкцій». З 2007 року працював молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. Асистентом кафедри "залізобетонних та камяних конструкцій" працював з 2009 по 2013 роки. У 2012 році захистив дисертацію за темою: «Раціональне проектування залізобетонних конструкцій багатоповерхових будівель рамної конструктивної системи зі збірно-монолітними перекриттями». З 2013 року працює доцентом кафедри "залізобетонних та кам'яних конструкцій". З 2014 - 2017 року був заступником декана найбільшого факультету академії – «Промислового та цивільного будівництва».
Займається науковими дослідженнями в області: «Інноваційні технології життєвого циклу будівель і споруд житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» (№ державної реєстрації 0106U005338,
2006-2010 р.)
Учасник багатьох міжнародних науково-технічних конференцій і семінарів.

Інтереси

наукові: будівельні конструкції, раціональне проектування, інформаційні технології.

професійні: розрахунково-конструктивні та проектні роботи; Обстеження та реконструкція будівель та споруд; Наукові та навчально-методичні розробки.

Викладає курси

«Залізобетонні та кам'яні конструкції»;
«Системи автоматизованого проектування»;
«Метрологія і стандартизація»;
«Зведення, монтаж та реконструкція будівель».

Викладач спецкурсу в області автоматизованого проектування і розрахунку будівель і споруд для студентів-дипломників та магістрів кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій.

Діяльність в Академії

Документ без названия

Результати наукових досліджень впроваджені в проектування об'єктів житлово-цивільного призначення, основними з яких є:
1. Об'єкт: Багатоповерховий адміністративно-житловий комплекс по вул. Зіни Білої - Короленка в м. Новомосковськ (11 поверхів)
(2008 р.);
Участь: Конструктор - розраховувач.


2. Об'єкт: Багатофункціональний комплекс громадського призначення по вул. Виконкомівська 22/24 (2 черга будівництва) в м. Дніпропетровську (28 поверхів) (2012р.). (Проектування полегшених, збірно-монолітних перекриттів);
Участь: Проектувальник, конструктор - розраховувач.


3. Об'єкт: Багатофункціональний комплекс цивільно-житлового призначення по вул. Сімферопольській, в районібудинку 2, (друга черга будівництва) в м. Дніпропетровську (25 поверхів) (2013);
Участь: Конструктор - розраховувач. Виконання экспертного перевірочного розрахунку для Укрінвестекспертизи.


4. Об'єкт: Реконструкция кінотеатру «Батьківщина» під ресторан з міні-пивоварнею (м. Дніпропетровськ 2014 р.);
Участь: Проектувальник несущих конструкцій, конструктор - розраховувач.


5. Об'єкт: Спортивно оздоровительный комплекс на территории  базы отдыха «ЭДИ ГРАНД СПА ОТЕЛЬ».  Московская область, Щелковский район, д. М. Петрищи.(2013…г.г.);
Участь: Проектувальник несущих конструкцій, конструктор - розраховувач.


Всього понад 30-ти об'єктів будівництва та реконструкції на 2018 р.

Публiкацiї

Автор понад 25 друкованих праць, у тому числі 21 наукових статей і трьох патентівУкраїни на корисну модель.

Методичні розробки

Автор 13 науково-методичних розробок.

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска