ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Пономарьова Олена Анатоліївна

Доцент,

Кар'єра

Наукові досягнення

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем, заступник декана механічного факультету.

Народилася 3 грудня 1971 р. У 1989 р. закінчила школу. У 1991 р. вступила до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз ДВНЗ «ПДАБА»), який закінчила у 1996 р. і отримала диплом спеціаліста за напрямом «Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами» з відзнакою. Після закінчення інституту працювала інженером обчислювального центру ДВНЗ «ПДАБА». У 2003 р. вступила до очної аспірантури, яку закінчила у 2006 р. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти у Одеському національному політехнічному університеті. У 2013 р. отримала звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. З того ж року і по теперішній час є заступником декана механічного факультету з виховної роботи.

Інтереси

дослідження та розробка перетворювачів орієнтації різної фізичної природі; методи інформаційних перетворень; дослідження каналів передачі інформації.

Викладає курси

 «чисельні методи та математичне моделювання на ЕОМ», «методи та техніка обробки сигналів», «теорія електричних сигналів та кіл».

Діяльність в Академії

Публiкацiї

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 50 наукових праць, які включають: наукові статті, навчально-методичні розробки, авторські свідоцтва та патенти на винаходи, основні з яких наступні:

1. Пономарева Е.А. Метод получения информации об измеряемой величине по площади отклика выходного сигнала / Е.А. Пономарева, Г.Н. Ковшов // Труды Одеського политехнического университета. – 2005. – Вып. 2(24). – С. 213 – 217.

2. Пономарьова О.А. Спосіб перетворення сигналів від датчиків індуктивного і ємнісного типів / О.А. Пономарьова, Г.М. Ковшов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2005. – №10. – С. 15 – 19.

3. Пономарьова О.А. Пристрій контролю відхилення будівельних споруд від вертикалі / О.А. Пономарьова, Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, О.В. Садовникова //Theoretical foundations of civil engineering: міжнародна наукова конференція, червень 2008.: тези доповіді. – Warsaw, 2008.

4. Пономарева Е.А. Определение погрешности чувствительности первичных датчиков инклинометров / Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовскиечтения 2011. – 2011. – №58. – С. 719 – 728.

Методичні розробки


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска