ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Академія

Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академіїбудівництва та архітектури»

Документ без названия

«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» – професійне наукове Видання, що рецензується. Входить до Переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та архітектури.    
Головний редактор − Большаков Володимир Іванович, д-р техн. наук
Заступник головного редактора − Савицький Микола Васильович, д-р техн. наук
Відповідальний секретар − Євсєєва Галина Петрівна, д-р наук держ. упр.

Рік заснування − 1997
Періодичність – щомісяця
Мова видання – українська, російська, англійська
ISSN (print)  –  2312-2676

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу до наукових публікацій. Журнал включено до наукометричних баз, пошукових систем та електронних каталогів України (репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українські наукові журнали), Росії (РІНЦ, СyberLeninka, Open Academic Journal Index), Британії (JournalTOCs), Німеччини (Bielefeld Academic Search Engine, Advanced Science Index), США (CiteFactor,Universal Impact Factor, OCLC WorldCat), Японії (ResearchBib), Індіії (InfoBase Index, General Impact Factor).

Офіційний сайт Видання створено на технологічній платформі Open Journal System, URL адреса –http:\\visnyk.pgasa.dp.ua


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска