Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 4.

ВВ-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чСанiтарно-технiчне обладнення 012практикаГiдравлiки
будинкiв
9.30чБурова справав901апрактикаФ i М
11.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Водопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00Бурова справав901алекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
_Середа_
8.00зВодопостачання012практикаГiдравлiки
9.30чВодопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00Рацiональне використ.та 012лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв
_Четвер_
11.00Технологiя заготiвельних i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
монтажних робiт
13.00чТехнологiя заготiвельних i 324практикаТехн.будiв.вир.
монтажних робiт
_П`ятниця_
9.30чВодовiдведення та очистка 012практикаГiдравлiки
сточних вод
9.30зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Мартиш.О.О.
11.00Водовiдведення та очистка 012лекцiяГiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
сточних вод
ЕКО-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00зМiстобудiвна акустикав205лекцiяЕкологiiас.Ткач Н.О.
9.30зМiстобудiвна акустикав205практикаЕкологii
13.00Кураторська годинаКуратори
_Середа_
8.00чЗаповiдна справав101лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
9.30чОснови науковоi дiяльностiв101лекцiяЕкологiiпроф.Савiн Л.С.
11.00Оцiнка впливу на навк. серед.в101лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
_Четвер_
8.00зТехноекологiяв101практикаЕкологii
9.30Техноекологiяв1207лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
11.00Моделювання та прогнозування в1207лекцiяЕкологiiас.Полторацька В.М.
стану довкiлля
_П`ятниця_
8.00чСистеми опалювання та як. в1206практикаЕкологii
атм.пов.
9.30чСистеми опалювання та як. в1206лекцiяЕкологiiдоц.Голякова I.В.
атм.пов.
ТБК-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чАвтоматизацiя виробничих 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
9.30зЕкономiка будiвництвав1004лекцiяОЕ i УПП
11.00Економiка будiвництвав1004лекцiяОЕ i УППдоц.Щеглова О.Ю.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Автоматизацiя виробничих 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
11.00Органiзацiя та управлiння пiдп.270лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н. С.
конс
13.00зОрганiзацiя та управлiння пiдп.270практикаТБМ,вир.та
конс
_Середа_
8.00зОснови технологii 270практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
9.30Основи технологii 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Мороз Л.В.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Четвер_
8.00чСАПР1006практикаО та Вдоц.Колесник I.О.
9.30зАвтоматизацiя виробничих 383практикаАвтом.та елект.
процесiв
11.00чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 171практикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
_П`ятниця_
8.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
виробiв та констрконс
9.30чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
виробiв та констрконс
9.30зТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 171практикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
ТГПВ-13-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206практикаОВ
рiз.пр.
9.30зВодопостачання i каналiзацiя388лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00Вентиляцiя промисл. спорудв1201лекцiяО та Вдоц.Ветвицький I.Л
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаО та В
11.00чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1201лекцiяОВдоц.Ляховецька М.М.
рiз.пр.
11.00зБудiвельна технiка322блекцiяБудiв.машиндоц.Хожило М.Є.
_Середа_
9.30зТехнологiя заготiвельних i в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
монтажних робiт
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1206практикаО та В
монтажних робiт
13.00чГазопостачанняв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_Четвер_
9.30зБудiвельна технiка283практикаБудiв.машин
11.00Газопостачання353лекцiяСис.ан. та доц.Ткачова В.В.
мод.у ТГП
13.00Кондицiювання повiтряв1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
14.30Експлуатацiя систем ТГПВв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_П`ятниця_
8.00чВодопостачання i каналiзацiя012практикаГiдравлiки
9.30чЕксплуатацiя систем ТГПВ322блекцiяСис.ан. та доц.Адегов О. В.
мод.у ТГП
9.30зОрганiзацiя будiвництвав801лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
11.00зКондицiювання повiтряв1202практикаО та В
ТГПВ-13-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зВодопостачання i каналiзацiя388лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00Вентиляцiя промисл. спорудв1201лекцiяО та Вдоц.Ветвицький I.Л
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Експлуатацiя систем ТГПВв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
11.00чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1201лекцiяОВдоц.Ляховецька М.М.
рiз.пр.
11.00зБудiвельна технiка322блекцiяБудiв.машиндоц.Хожило М.Є.
_Середа_
8.00Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаО та В
9.30зТехнологiя заготiвельних i в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
монтажних робiт
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1206практикаО та В
монтажних робiт
11.00зЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1202практикаОВ
рiз.пр.
_Четвер_
9.30чБудiвельна технiка283практикаБудiв.машин
9.30зГазопостачанняв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
11.00Газопостачання353лекцiяСис.ан. та доц.Ткачова В.В.
мод.у ТГП
13.00Кондицiювання повiтряв1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
_П`ятниця_
8.00зВодопостачання i каналiзацiя012практикаГiдравлiки
9.30чЕксплуатацiя систем ТГПВ322блекцiяСис.ан. та доц.Адегов О. В.
мод.у ТГП
11.00чКондицiювання повiтряв1202практикаО та В
Копія від 29.05.2017