Музей історії Державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Музей — особливе місце в Придніпровській державній академії, де зберігається і примножується все надбання навчального закладу в експонатах, фотографіях, документах розкриваються віхи історії, важливі історичні моменти, біографії вчених, творча діяльність найактивніших учасників становлення і розвитку вищого навчального закладу. ‘» Донести до кожного студента історію, традиції, надбання академії, розкрити долі та справи випускників, показати творчий шлях і досягнення вчених, наукову та суспільну діяльність студентів і викликати гордість за свій навчальний заклад — головна мета музею.

Музей історії Придніпровська державна академія будівництва та архітектури вперше було відкрито 30 квітня 1975 року, до 1994 року – Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Одним із перших організаторів музею історії інституту був доцент кафедри філософії наукового комунізму Йосиф Мойсейович Брегман. До 70-ти річчя академії в музеї було проведено реекспозицію, якій передувала велика науково-дослідницька робота. В цьому велика заслуга колишнього завідуюча музеєм Топюк Лідії Матвіївни, яка свій багатий життєвий досвід вклала в розвиток музею. Лідія Матвіївна не тільки реекспонувала музей, а й започаткувала багато форм і методів роботи зі студентами. Зараз музей історії академії, це музей сучасного типу, де не тільки висвітлюється багаторічна історія академії з підготовки висококваліфікованих спеціалістів-будівельників, а й існує багато форм виховної роботи зі студентською молоддю. В музеї працює 2 співробітники: зав. музеєм Гичка О.В., та старший лаборант Круть К.В. Роботу музею спрямовує рада музею, яку очолює професор, проректор Приходько А.П.

Експозиційні матеріали розміщені в хронологічному порядку. Музей складається з 8 розділів: Основні фундаменти успіхів (1930-1940); Війна – екзамен на міцність (1941-1945); Час відродження і сподівань (1945-1955); Інститут в період 1956-1965 роки; Головний орієнтир – виробництво (1966-1975); Активні учасники становлення і розвитку академії (1930-2009); Інститут в період 1976-1990 років; Академія в роки незалежності (1991-2009). В кожному розділі матеріали розміщенні за підрозділами: структура та особливості навчального процесу; навчально-матеріальне забезпечення; склад науково-педагогічних кадрів; основні напрями наукової діяльності; організація студентського життя: навчання, трудові справи, участь у спортивно-масовій роботі, гурток художньої самодіяльності тощо.

Музей є осередком виховання студентів, де зберігається, примножується і висвітлюється в експозиції музею все надбання навчального закладу, розкриваються віхи історії і розвиток академії, важливі історичні моменти, біографії вчених, творча діяльність найактивніших учасників становлення і розвитку навчального закладу. Цікаво дізнаватись відвідувачам, що серед наших випускників більше двадцяти міністрів будівельного профілю і їх заступників, близько 100 відомих нам випускників очолювали і очолюють найбільші в Україні обласні центри, та в нашій області будівельні та спеціалізовані комбінати, трести, асоціації, корпорації тощо. В музеї також є необхідна інформація про всіх іменних стипендіатів за всі роки існування навчального закладу. На стендах, у вітринах, на подіумі чимало наукових праць вчених академії, дипломів, грамот, посвідчень, кубків, ваз, прапорів, вимпелів, якими нагороджувались колективи та окремі студенти, працівники за досягнуті успіхи в тому чи іншому виді роботи.

Увагу відвідувачів привертає розділ, де розміщена символіка незалежної Української держави, інформація про президентів України, про відкриття за роки розбудови нових факультетів, спеціальностей, про вручення вченим академії Державних премій України в галузі науки і техніки (В.І. Большаков, С.Л.Щербак, А.Г.Шапар, С.Г. Поліщук), про міжнародні зв’язки академії з навчальними закладами інших країн світу (дипломні роботи студентів, які захистили їх у Франції, Канаді та на теренах академії).

Переконливі матеріали про комп’ютеризацію навчального процесу, про обрання академії членом Всесвітньої асоціації університетів, про участь вчених, випускників та студентів в реконструкції міста Дніпропетровська, про створення нових будівельних матеріалів на основі відходів промисловості, та багато інших матеріалів.

У музеї проводяться екскурсії для студентів, випускників академії, учасників „Днів відкритих дверей”, гостей академії. Музей є місцем проведення традиційних зустрічей студентів з ветеранами Великої Вітчизняної війни та військової служби, видатними випускниками академії, вченими, творчими студентами. На великі свята, такі як „Визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників”, „Визволення України від німецько-фашистських загарбників”, „День захисника Вітчизни”, „День Перемоги”, проводяться урочисті мітинги та покладання квітів до памятного знаку на честь загиблим студентам та викладачам у роки ВВВ, який було урочисто відкрито в 2003 році, в сквері біля центрального входу до академії. Треба відзначити, що в музеї регулярно проводяться виставки студентських робіт, досягнень (дипломи, сертифікати, подяки – за участь в конференціях, олімпіадах, конкурсах; кубки за спортивні досягнення та досягнення в художній самодіяльності).

Студенти постійно беруть активну участь у підготовці і проведенні заходів та зустрічей, а також у пошуковій роботі. Серед активістів музею, хто з першого курсу і до п’ятого завжди брали активну участь у всіх питаннях пов’заних із діяльністю музею хочеться відзначити Юлію Абрам, Олександра Баранника – студентів ІЕБЖД, та Катерину Вокалюк — студентку факультету ТЖЗ.

Щороку музей відвідують близько 5 тис. осіб, проводиться понад 100 екскурсій, близько 50-ти заходів (із них близько 20-ти поза музеєм), 10 виставок; до фонду музею надходить щороку близько 50-ти експонатів.

За підсумками конкурсу 2007-2008 навчального року наш музей був визнаний кращим серед музеїв ВНЗ області.

Робота музею знаходить всебічну підтримку з боку ректорату, особливо ректора, доктора технічних наук, професора Володимира Івановича Большакова. Повсякденну підтримку, допомогу працівникам музею надають всі проректори, завідуючі кафедрами, керівники підрозділів.

Музей займає чільне місце в системі виховної роботи зі студентами.

 

Телефон : 371-48-53 .

E-male : musej@ mail.pgasa.dp.ua

position
position
position
position
position
position
position
position
position
position
вверх