ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад для кафедр ( IТ та МI ф-т ). 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Комп`ютерно-iнтегрованi технологiiлекцiядоц.Живцова Л.I.
КМiДМ-21+с
_9.30
Технiчнi засоби автомат. систем управлiннялекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-20+ст
_11.00ч
Теорiя автоматичного керуваннялекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-21+ст
_11.00з
Автоматизирований електропривiдлекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-21+ст
_11.00
Електропостачання промислових пiдпр.лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
Метрологiя. Технолог.вимiрювання та приладилекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-22+ст
_13.00ч
Iнформацiйнi технологii в сист.автомат.лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-21+ст
_13.00з
Механiзацiя технологiчних пiдприємствлекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
_13.00
Застосування мiкропроцес.засобiвлекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-23м
_14.30з
Комп*ютернi технологii проектуваннялекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-23м
~Вiвторок
_9.30ч
Виробничi процеси та обладнання об.\авт.лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-20+ст
_9.30
Основи цифровоi технiкiлекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-21+ст
_11.00з
Автоматизацiя об'єктiв теплоенергетикилекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-20+ст
Основи автоматизацii машин i робототехнiкилекцiядоц.Ужеловский А.В.
БМО-21+ст
_11.00
Автоматизацiя технологiчних процесiвлекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-23м
Бази данихлекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
КН-21+ст
_13.00
Основи збору.передачи та обробки iнф.лекцiядоц.Ткачов В.С.
КМiДМ-22+с
Проектування.монтаж експлуатацiя систем авт.лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-23м
~Середа
_9.30з
Комп`ютерно-iнтегрованi технологii502лаб.роботадоц.Живцова Л.I.
КМiДМ-21+с
_11.00з
Метрологiя. Технолог.вимiрювання та прилади383практикадоц.Ткачов В.С.
АУТП-22+ст
~Четвер
_9.30ч
Основи автоматизацii машин i робототехнiки383практикаас.Бровченко К.А.
БМО-21+ст
_9.30з
Основи цифровоi технiкi383практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
_9.30
Навчальний практикум з маш.проектування384практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП-20+ст
_11.00ч
Комп*ютернi технологii проектування385практикадоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-23м
Технiчнi засоби автомат. систем управлiння384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
_11.00з
Виробничi процеси та обладнання об.\авт.386практикадоц.Чумак Л.I.
АУТП-20+ст
Теорiя автоматичного керування384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
_14.30
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23м
~П`ятниця
_8.00ч
Проектування.монтаж експлуатацiя систем авт.384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23м
_8.00з
Автоматизацiя об'єктiв теплоенергетики502практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
_9.30ч
Електропостачання промислових пiдпр.385лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
Застосування мiкропроцес.засобiв384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23м
_9.30з
Автоматизирований електропривiдв01практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
Бази даних453практикапроф.Базилевич
Ю.М.
КН-21+ст
_11.00ч
Механiзацiя технологiчних пiдприємств385практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
_11.00з
Iнформацiйнi технологii в сист.автомат.1007практикапроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-21+ст

.
Будiв. дор. машин
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30з
Комплексна механiзацiя автоматизацiялекцiяпроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
Прикладна механiка i основи конструюваннялекцiядоц.Мацевич I.М.
АУТП-22+ст
_9.30
Основи наук. дослiджень i патентознавстволекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-22мн
_11.00з
Теорiя i розрахунок робочих процесiв БДМлекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-23м
_11.00
Деталi машинлекцiядоц.Мацевич I.М.
АТ-21+ст
БМО-21+ст
Машини для виробництва будiвельних матерiалiвлекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-20+ст
Сучаснi методи констрування та розрахунку пр.лекцiядоц.Спiльник М.А.
БМО-22мн
_13.00
Теорiя i розрахунок робочих процесiв БДМлекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-23м
~Вiвторок
_9.30
Машини для земляних робiтлекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-20+ст
Теорiя механiзмiв i машинлекцiядоц.Мацевич I.М.
БМО-21+ст
_11.00з
Лiфти та лiфтове господарстволекцiядоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-20+ст
Прикладна механiка i основи конструюваннялекцiядоц.Мацевич I.М.
АУТП-22+ст
_11.00
БДМ пiдвищеноi ефективностiлекцiяпроф.Шатов С.В.
БМО-23м
Створення БД з використанням гiдр.ен.технологiйлекцiяпроф.Хмара Л.А.
БМО-22мн
_13.00
Використання сучасних комп.технологiйлекцiядоц.Спiльник М.А.
БМО-22мн
Методи розпiзнавання об*ектiвлекцiяпроф.Шатов С.В.
КН-23м
~Середа
_9.30ч
Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283практикадоц.Кроль Р.М.
БМО-20+ст
_11.00
Машини для земляних робiт283пр./лаб.доц.Кроль Р.М.
БМО-20+ст
Сучаснi методи констрування та розрахунку пр.БДМпрактикадоц.Спiльник М.А.
БМО-22мн
_13.00ч
Використання сучасних комп.технологiй3005практикадоц.Спiльник М.А.
БМО-22мн
Комплексна механiзацiя автоматизацiя283практикапроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
_14.30ч
Методи розпiзнавання об*ектiв502практикапроф.Шатов С.В.
КН-23м
~Четвер
_9.30ч
Лiфти та лiфтове господарство283практикадоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-20+ст
_9.30з
Теорiя i розрахунок робочих процесiв БДМ322бпрактикадоц.Кроль Р.М.
БМО-23м
_11.00з
Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283лаб.роботадоц.Кроль Р.М.
БМО-20+ст
_11.00
Прикладна механiка i основи конструювання09практикадоц.Мацевич I.М.
АУТП-22+ст
~П`ятниця
_9.30
Теорiя механiзмiв i машин09практикадоц.Мацевич I.М.
БМО-21+ст
_11.00ч
Деталi машин09практикадоц.Мацевич I.М.
БМО-21+ст
_11.00з
Деталi машин09практикадоц.Мацевич I.М.
АТ-21+ст

.
ЕРМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Органiзацiя автомобiльних перевезеньлекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-20+ст
_9.30з
Триботехнiкалекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-23м
_9.30
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiкилекцiядоц.Лиходiй О.С.
БМО-23м
_11.00з
Сучаснi напрямки покращення еколог.безпеки авт.лекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-23м
_11.00
Основи технiчноi дiагностики автомобiлiвлекцiяас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
_13.00
Елементи розрахункiв двигунiв вн.згоряннялекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-21+ст
Логiстика на пiдпр.автотранспортулекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-23м
Основи конструкций сучасних автомоблекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-23
_14.30
Проектування пiдприємств автомоб.транспорулекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-23м
~Вiвторок
_8.00ч
Фiрмове обслуговування БДМлекцiяст.в.Богомолов В.В.
БМО-23м
_9.30ч
Технiчна експлуатацiя автомобiлiвлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-20+ст
_9.30з
Теорiя експлуатацiйних власт.автом.лекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-20+ст
_9.30
Теорiя i практика вантажопiдiймальних кранiвлекцiяпроф.Колiсник М.П.
БМО-22мн
_11.00ч
Основи моделювання мехатронних систем авт.лекцiядоц.Волчок
АТ-20+ст
Теоретичнi основи теплотехнiкилекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-21+ст
БМО-21+ст
Якiсть машинлекцiяст.в.Богомолов В.В.
БМО-20+ст
_11.00з
Проектування пiдприємств автомоб.транспорулекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-23м
Стандартизацiя.квалiметрiя та якiсть виг.авт.лекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-21+ст
Термодинамiка i теплотехнiкалекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АУТП-21+ст
Технологiчне обладнання для обсл.р/алекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-20+ст
_14.30
Основи конструкцiй сучасних автомобiлiвлекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-23
~Середа
_8.00ч
Триботехнiка170практикаст.в.Богомолов В.В.
АТ-23м
_9.30з
Органiзацiя автомобiльних перевезень272практикадоц.Стадник В.Л.
АТ-20+ст
_9.30
Проектування пiдприємств автомоб.транспору453практикаст.в.Богомолов В.В.
АТ-23м
_11.00ч
Основи технiчноi дiагностики автомобiлiвЛДАпрактикаас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
Сучаснi напрямки покращення еколог.безпеки авт.ЛТЕпрактикадоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-23м
_11.00з
Логiстика на пiдпр.автотранспорту453лекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-23м
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiкиЛДЕпрактикапроф.Колiсник М.П.
БМО-23м
Технiчна експлуатацiя автомобiлiвЛДАпрактикаст.в.Богомолов В.В.
АТ-20+ст
_13.00ч
Основи моделювання мехатронних систем авт.09практикадоц.Волчок
АТ-20+ст
_13.00з
Теорiя i практика вантажопiдiймальних кранiв09практикапроф.Колiсник М.П.
БМО-22мн
_13.00
Навчальний практикум453практикадоц.Лиходiй О.С.
АТ-22-1+ст
_14.30
Навчальний практикум453практикадоц.Лиходiй О.С.
АТ-22-2
~Четвер
_9.30ч
Стандартизацiя.квалiметрiя та якiсть виг.авт.170лаб.роботаст.в.Богомолов В.В.
АТ-21+ст
Технологiчне обладнання для обсл.р/аЛДАпрактикаас.Червоноштан
АТ-20+ст
_9.30з
Якiсть машинЛТЕпрактикаст.в.Богомолов В.В.
БМО-20+ст
_11.00ч
Теоретичнi основи теплотехнiки272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-21+ст
_11.00з
Основи конструкций сучасних автомобЛДАпрактикаас.Гела Р.О.
АТ-23
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiкиЛДЕпрактикапроф.Колiсник М.П.
БМО-23м
Теоретичнi основи теплотехнiки272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
БМО-21+ст
_11.00
Теорiя експлуатацiйних власт.автом.07пр./лаб.ст.в.Богомолов В.В.
АТ-20+ст
_13.00з
Фiрмове обслуговування БДМЛТЕлаб.роботаст.в.Богомолов В.В.
БМО-23м
_14.30ч
Термодинамiка i теплотехнiка272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
АУТП-21+ст
_14.30з
Елементи розрахункiв двигунiв вн.згоряння272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-21+ст
~П`ятниця
_9.30з
Електричне та електронне обл.автом.ЛДАлаб.роботаас.Червоноштан
АТ-21+ст

.
КН, IТ та ПМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00ч
Iнформатикапрактикаст.в.Пономарьов С.М.
КМiДМ-23
ПМ-23
_8.00з
Iнформатикалекцiядоц.Iльєв I.М.
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
КЕР-23
_8.00
Iнформатика та програмуванняпрактикаас.Лукашук Г.О.
ГiЗ-23
_9.30з
Об*єктно-орiєнтоване програмуваннялекцiяст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
КН-22-2
_9.30
Iнформатикалекцiядоц.Iльєв I.М.
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
Iнформатикалекцiяст.в.Пономарьов С.М.
КЕР-23
Математичний аналiзлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
Методи математичного i комп`ютерного модел.лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-23м
Робототехнiкалекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-21+ст
Технологii розподiлених систем та пар.обч.лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-20+ст
_11.00ч
Iнформатикалекцiядоц.Шибко О.М.
ВВ-23
ТГПВ-23
ЦБ-23
Адмiнiстрування операц.систем та прикл.прогр.лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
КМiДМ-22+с
Методи обробки зображень та програмний зiрлекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-21+ст
Прикладна математикалекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
_11.00з
Програмування на Javaлекцiядоц.Шибко О.М.
КН-21+ст
Теорiя комп`ютерного проектування складних лекцiяпроф.Єршова Н.М.
об`єктi
КН-23м
_11.00
Iнформатика1007практикаас.Лукашук Г.О.
МАГ-23
МТI-23
_13.00ч
Математичнi методи дослiдження операцiйлекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-21+ст
_13.00з
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
ПЦБ-23-4п
Системи сертифiкацii якостiлекцiяас.Лукашук Г.О.
КН-21+ст
_13.00
Iнформатика та програмуваннялекцiяст.в.Пономарьов С.М.
ГiЗ-23
Вступ до спецiальностiлекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-23
Методи оптимiзацii при розв.iнженерних задачлекцiяпроф.Єршова Н.М.
БМО-22мн
Технологii комп*ютерного проектуваннялекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-20+ст
_14.30
Iнформатика1006практикаас.Лукашук Г.О.
ЛОГ-23
МЕН-23
Комп`ютерна технiка та програмуваннялекцiяст.в.Пономарьов С.М.
БМО-23д
~Вiвторок
_8.00ч
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
ТБК-23
Групова динамiка i комунiкацiiлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21+ст
Основи обчислювальноi технiкилекцiядоц.Шибко О.М.
КН-23
_8.00з
Iнтелектуальний аналiз данихлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20+ст
Iнформатикапрактикадоц.Шибко О.М.
ЦБ-23
Обчислювальна технiка з основами програмуванняпрактикаас.Лукашук Г.О.
ЕКО-23
_8.00
Iнформатикалекцiяст.в.Пономарьов С.М.
АТ-23
БМО-23
КМiДМ-23
ПМ-23
_9.30ч
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
ПЦБ-23-1
Прикладна математикалекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
ДС-23
_9.30з
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
ПЦБ-23-2
_9.30
Електричне та електронне обл.автом.лекцiядоц.Iльєв I.М.
АТ-21+ст
Методи та системи штучного iнтелектулекцiядоц.Прокапчук
КН-21+ст
Операцiйнi системилекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-20+ст
Теорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-22-1+ст
КН-22-2
_11.00ч
Застосування чичлових методiв в сист.автом.лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
АУТП-21+ст
Комп`ютернi мережiлекцiядоц.Iльєв I.М.
АУТП-20+ст
Основи обчислюваного iнтнлектулекцiядоц.Прокопчук
КН-23м
_11.00з
Iнтегрованi комп*ют. системи проект.анал.лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-23м
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
АТ-23
БМО-23
Диференцiйнi рiвняннялекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Основи програмування систем автом.лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
АУТП-23
_11.00
Обробка актуальних експериментальних данихлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20+ст
_13.00ч
Основи програмування систем автом.лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
АУТП-23
_13.00з
Сучаснi iнформацiйнi та комп.технологiiлекцiяст.в.Пономарьов С.М.
БМО-22 +ст
_13.00
Комп*ютерна схемотехнiка та арх.комп.лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Лiнiйна алгебра та аналiт.гноиетрiялекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-23
_14.30
Обчислювальна технiка з основами програмуваннялекцiяст.в.Пономарьов С.М.
ЕКО-23
~Середа
_8.00з
Основи програмування систем автом.307практикаст.в.Пономарьов С.М.
АУТП-23
_8.00
Лiнiйна алгебра та аналiт.гноиетрiя327практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-23
_9.30з
Комп`ютерна технiка та програмуванняпрактикаст.в.Пономарьов С.М.
БМО-23д
_9.30
Iнформатика1006практикаас.Лукашук Г.О.
ЕК-23
МБ-23
МТ-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
_11.00ч
Об*єктно-орiєнтоване програмування453практикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
Теорiя комп`ютерного проектування складних 502практикапроф.Єршова Н.М.
об`єктi
КН-23м
_11.00з
Застосування чичлових методiв в сист.автом.1007практикаас.Лукашук Г.О.
АУТП-21+ст
Об*єктно-орiєнтоване програмування453практикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-2
_11.00
Iнформатика1006практикаас.Лукашук Г.О.
ФIН-23
Прикладна математика351практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-4п
_13.00ч
Диференцiйнi рiвняння327практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22-1+ст
_13.00з
Диференцiйнi рiвняння327практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22-2
Методи математичного i комп`ютерного модел.502практикапроф.Єршова Н.М.
КН-23м
_13.00
Прикладна математика351практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-1
_14.30
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
ДС-23
~Четвер
_8.00ч
Iнформатика1007практикадоц.Шибко О.М.
ВВ-23
_8.00з
Математичний аналiз327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
Програмування на Java502лаб.роботадоц.Шибко О.М.
КН-21+ст
_9.30ч
Iнтегрованi комп*ют. системи проект.анал.453практикадоц.Iльєв I.М.
КН-23м
Теорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-22-1+ст
_9.30з
Робототехнiка502практикадоц.Пономарьова
О.А.
КН-21+ст
Теорiя ймовiрностi.ймовiр.процеси та матем.стат.327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-22-2
_9.30
Прикладна математика351практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-5п
_11.00
Iнтелектуальний аналiз даних502пр./лаб.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20+ст
Прикладна математика351практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-2
_14.30
Основи обчислювальноi технiки453практикадоц.Шибко О.М.
КН-23
~П`ятниця
_8.00ч
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
ТГПВ-23
_8.00з
Iнформатика502практикаас.Лукашук Г.О.
КЕР-23
_9.30ч
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
ПЦБ-23-3
Математичнi методи дослiдження операцiй453практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-21+ст
Сучаснi iнформацiйнi та комп.технологii1007практикаст.в.Пономарьов С.М.
БМО-22 +ст
_9.30з
Iнформатикапрактикаас.Лукашук Г.О.
АДА-23
Операцiйнi системи1007практикаст.в.Пономарьов С.М.
КН-20+ст
_11.00ч
Адмiнiстрування операц.систем та прикл.прогр.практикаст.в.Пономарьов С.М.
КМiДМ-22+с
Методи та системи штучного iнтелекту453практикадоц.Прокапчук
КН-21+ст
_11.00з
Методи обробки зображень та програмний зiр453практикаст.в.Пономарьов С.М.
КН-21+ст
_11.00
Технологii комп*ютерного проектування116лаб./пр.доц.Iльєв I.М.
КН-20+ст
_13.00ч
Системи сертифiкацii якостi453практикаас.Лукашук Г.О.
КН-21+ст
_13.00з
Комп`ютернi мережiпрактикадоц.Iльєв I.М.
АУТП-20+ст

.
Матер.обр.мат.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00ч
Пробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-22мн
_9.30ч
Пробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-22мн
Технологiя обробки мат-лiвлекцiядоц.Тютєрєв I.А.
ПМ-21ст
_9.30з
Експертнi досл.причин руйн.б/м та iнс.лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-21ст
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвлекцiяпроф.Губенко С.I.
КМiДМ-21+с
_9.30
Метали i зварювання в будiвництвiлекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
ТБК-21
Теорiя i технологiя термiчноi обробкилекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-23м
_11.00ч
Композицiйнi мат-лiлекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
Сучаснi методи з*еднання мат-лiвлекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22мн
_11.00з
Основи корозii металiв та довг.лекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_11.00
Комп*ютерна iнженерiя матерiалiвлекцiяпроф.Волчук В.М.
КМiДМ-21+с
_13.00ч
Взаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрюваннялекцiяст.в.Загороднiй О.Б.
БМО-21+ст
_13.00
Науково-дослiдницька роботалекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-22мн
Фiзичнi властивостi i методи досл.мат-лiвлекцiяпроф.Вахрушева В.С
КМiДМ-21+с
_14.30
Фiзичнi властивостi i методи досл.мат-лiвлекцiяпроф.Вахрушева В.С
КМiДМ-21+с
~Вiвторок
_8.00
Сучаснi методи дослiдження мат-лiвлекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22мн
_9.30ч
Дiагностика та дефект.мат-лiв та вир.лекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
Комп*ютерне планування експериментулекцiяпроф.Волчук В.М.
КМiДМ-21+с
_9.30
Проблеми надiйностi та довговiчностi кон.вир.лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22мн
_11.00ч
Технологiя констр.матерiалiв та мат-знавстволекцiядоц.Тютєрєв I.А.
АТ-23
БМО-23
БМО-23д
_11.00
Розробка.вибiр та використання констр.лекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПМ-23м
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвлекцiяпроф.Губенко С.I.
КМiДМ-21+с
Фiзичнi власт.методидосл.мат-лiвлекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-21ст
_13.00ч
Теоретичнi основи розробки сучасних б/слекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-23м
_13.00з
Теорiя i технологiя контр.прокатки буд.сталейлекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-23м
_13.00
Функцiональнi матеiалилекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПМ-22мн
_14.30
Механiчнi властивости та конст.мiцн.мат.лекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-21ст
~Середа
_9.30ч
Технологiя констр.матерiалiв та мат-знавство181практикадоц.Тютєрєв I.А.
БМО-23
БМО-23д
_9.30з
Технологiя обробки мат-лiвкаф.практикадоц.Тютєрєв I.А.
ПМ-21ст
_11.00ч
Розробка.вибiр та використання констр.552практикадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-23м
_11.00з
Комп*ютерне планування експерименту552лаб.роботапроф.Волчук В.М.
КМiДМ-21+с
Основи корозii металiв та довг.каф.практикадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
Технологiя констр.матерiалiв та мат-знавство181практикадоц.Тютєрєв I.А.
АТ-23
_13.00з
Композицiйнi мат-лiкаф.практикадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_13.00
Навчальний практикум552практикаст.в.Загороднiй О.Б.
АТ-22-1+ст
_14.30
Навчальний практикум552практикаст.в.Загороднiй О.Б.
АТ-22-2
~Четвер
_9.30ч
Дiагностика та дефект.мат-лiв та вир.каф,практикадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_9.30з
Експертнi досл.причин руйн.б/м та iнс.кафпрактикапроф.Волчук В.М.
ПМ-21ст
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiв552практикапроф.Губенко С.I.
КМiДМ-21+с
_11.00ч
Комп*ютерна iнженерiя матерiалiв552практикапроф.Волчук В.М.
КМiДМ-21+с
Фiзичнi власт.методидосл.мат-лiвкаф.практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-21ст
_11.00з
Механiчнi властивости та конст.мiцн.мат.каф.практикапроф.Губенко С.I.
ПМ-21ст
Фiзичнi властивостi i методи досл.мат-лiв552практикапроф.Вахрушева В.С
КМiДМ-21+с
_13.00ч
Теоретичнi основи розробки сучасних б/с552практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-23м
_13.00з
Теорiя i технологiя термiчноi обробки552лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-23м
Функцiональнi матеiали552практикадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-22мн
_14.30ч
Теорiя i технологiя контр.прокатки буд.сталей552практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-23м
~П`ятниця
_9.30
Проблеми надiйностi та довговiчностi кон.вир.552практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22мн
_11.00ч
Сучаснi методи дослiдження мат-лiв552практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22мн
_11.00з
Взаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрювання284практикаст.в.Загороднiй О.Б.
БМО-21+ст
Сучаснi методи з*еднання мат-лiв552практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22мн
копія 29.09.2023