Календар сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад для кафедр ( IТ та МI ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Застосування мiкропроц технiки для авт.систем 382лекцiядоц.Чумак Л.I.
елек
АУТП-20м
_9.30
Автоматизацiя алгоритм.технолог. процесiв382лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-20м
_11.00ч
Застосування мiкропроц технiки для авт.систем 386лекцiядоц.Чумак Л.I.
елек
АУТП-20м
_11.00
Теорiя автоматичного керування3382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-18+ст
~Вiвторок
_8.00ч
Основи автоматизованих систем керування 487практикадоц.Живцова Л.I.
технол
АУТП-17
_8.00з
Основи автоматизованного проектування зас.авт.382лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-17
_9.30ч
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикадоц.Чумак Л.I.
ТБК-17+ст
Комплекси технiчних прогр.засобiв i/в сист.384лекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-20м
Теорiя автоматичного керування1006практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-18+ст
Технiчнi засоби автоматизацii382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-19+ст
_9.30з
Автоматизацiя технологiчних процесiв386лекцiядоц.Чумак Л.I.
ТБК-17+ст
Комплекси технiчних прогр.засобiв i/в сист.384практикадоц.Ткачов В.С.
АУТП-20м
Основи автоматизованного проектування зас.авт.1006практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-17
Теорiя автоматичного керування383лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-18+ст
_11.00ч
Основи електроприводу385лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
Основи науково-технiчної творчостi383лекцiядоц.Петльований
МIТ-18ст
_11.00з
Основи науково-технiчної творчостi383практикадоц.Петльований
МIТ-18ст
_11.00
Автоматизацiя технологiчних процесiв382лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-17
Застосування мiкропроц технiки для авт.систем 386практикаас.Бровченко К.А.
елек
АУТП-20м
_13.00ч
Автоматизацiя алгоритм.технолог. процесiв386практикадоц.Чумак Л.I.
АУТП-20м
Електронiка i мiкросхемотехнiка1006практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-19+ст
_13.00з
Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП-19+ст
Штучний iнтелект в упр.технол.об.385практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20м
~Середа
_8.00
Електронiка i мiкросхемотехнiка382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-19+ст
_9.30ч
Мiкропроцесорна технiка1006практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-18+ст
_9.30з
Iдентифiкацiя та моделювання технолог. об*ектiв1006практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-18+ст
_9.30
Технiчнi засоби автоматизацii382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-19+ст
_11.00ч
Аналiз складних систем управлiння382/487лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-18+ст
_11.00з
Аналiз складних систем управлiння382/487практикапроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-18+ст
_11.00
Технiчнi засоби автоматизацii1006практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-19+ст
_13.00ч
Автоматизацiя алгоритм.технолог. процесiв386практикадоц.Чумак Л.I.
АУТП-20м
_13.00з
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-17
Автоматизоване проектування засобiв i сист.упр.385практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20м
_13.00
Iдентифiкацiя та моделювання технолог. об*ектiв382лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-18+ст
_14.30ч
Основи проектування систем автоматизацii487практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП-17
_14.30з
Електроустаткування технологiчних комплексiв487практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-17
~Четвер
_8.00ч
Штучний iнтелект в упр.технол.об.382лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-20м
_9.30
Навчальний практикум487практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП-17
Основи електроприводу382лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
Штучний iнтелект в упр.технол.об.385лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-20м
_11.00
Автоматизоване проектування засобiв i сист.упр.385лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-20м
Основи автоматизованих систем керування 384лекцiяпроф.Базилевич
технолЮ.М.
АУТП-17
Основи робототехнiки382лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
_13.00ч
Основи робототехнiки487практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
_13.00
Електроустаткування технологiчних комплексiв384лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-17
Мiкропроцесорна технiка382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-18+ст
~П`ятниця
_9.30
Основи комп`ютерно-iнтегрованого управлiння382лекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-17
_11.00ч
Основи комп`ютерно-iнтегрованого управлiння384практикадоц.Ткачов В.С.
АУТП-17

.
Будiв. дор. машин
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Проектування металоконстр. буд.д/м283лекцiядоц.Спiльник М.А.
БМО-18+ст
_11.00ч
Проектування металоконстр. буд.д/м283практикадоц.Спiльник М.А.
БМО-18+ст
~Вiвторок
_9.30ч
Гiдравлiка та гiдропривiд машин283практикадоц.Кроль Р.М.
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
_9.30
Вантажпiдйомна.транспортуюча та транс.техн.285лекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-18+ст
_11.00ч
Машини та обл..реконструкцii бiдiвель викон.а/в ро322бпрактикадоц.Шатов С.В.
БМО-17+ст
Теорiя механiзмiв i машин283практикадоц.Мацевич I.М.
БМО-19 +ст
_11.00з
Машини та обл..реконструкцii бiдiвель викон.а/в ро322блекцiядоц.Шатов С.В.
БМО-17+ст
_11.00
Теорiя i розрахунок робочих процесiв3007лекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-20м
_13.00ч
Вантажпiдйомна.транспортуюча та транс.техн.285практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-18+ст
_13.00
Дорожнi машинi283лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-17+ст
Тенденцii i перспективи розвитку БДМ3007лекцiядоц.Шатов С.В.
БМО-20м
_14.30з
Дорожнi машини283практикадоц.Кроль Р.М.
БМО-17+ст
~Середа
_9.30ч
Теорiя i розрахунок робочих процесiв3007практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-20м
_9.30з
Вантажпiдйомна.транспортуюча та транс.техн.283практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-18+ст
Дорожнi машини285практикадоц.Кроль Р.М.
БМО-17+ст
_11.00з
Теорiя механiзмiв i машин283практикадоц.Мацевич I.М.
АТ-19+ст
_11.00
Сучаснi методи дослiдження та розрахунку 3007лекцiядоц.Голубченко О.I.
динам.про
БМО-20м
_13.00
Сучаснi методи дослiдження та розрахунку 3007практикадоц.Голубченко О.I.
динам.про
БМО-20м
_14.30ч
Оцiнка ефективностi БДМта обл.283лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-20м
_14.30з
Оцiнка ефективностi БДМта обл.283практикадоц.Кроль Р.М.
БМО-20м
~Четвер
_8.00з
Основи сертифiкацii будiвельноi i дорож.технiки285практикадоц.Дахно О.О.
БМО-20м
_9.30ч
Механiзованний iнструмент3007лекцiядоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-17+ст
Моделювання робочих процесiв БДМ285лекцiяпроф.Хмара Л.А.
БМО-20м
_9.30з
Механiзованний iнструмент3007практикадоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-17+ст
Основи сертифiкацii будiвельноi i дорож.технiки285лекцiядоц.Дахно О.О.
БМО-20м
_9.30
Гiдравлiка та гiдропривiд машин283практикадоц.Кроль Р.М.
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
_11.00ч
Моделювання робочих процесiв БДМ285лекцiяпроф.Хмара Л.А.
БМО-20м
Прикладна механiка i основи кон.струюв.283лекцiядоц.Дахно О.О.
АУТП-20
_11.00з
Моделювання робочих процесiв БДМ285практикапроф.Хмара Л.А.
БМО-20м
Прикладна механiка i основи кон.струюв.283практикадоц.Дахно О.О.
АУТП-20
_11.00
Гiдравлiка та гiдропривiд машин322блекцiядоц.Шатов С.В.
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
_13.00ч
Машини та обладнання для виконання рят.роб.285лекцiядоц.Шатов С.В.
БМО-20м
_13.00з
Машини та обладнання для виконання рят.роб.285практикадоц.Шатов С.В.
БМО-20м
~П`ятниця
_8.00ч
Прикладна механiка285лекцiядоц.Дахно О.О.
ПМ-19 +ст
_8.00з
Прикладна механiка285практикадоц.Дахно О.О.
ПМ-19 +ст
Теорiя механiзмiв i машин283практикадоц.Мацевич I.М.
БМО-19 +ст
_9.30ч
Основи iнженiрiнгу БДМ285лекцiядоц.Дахно О.О.
БМО-18+ст
Основи iнженiрiнгу БДМ285практикадоц.Дахно О.О.
БМО-18+ст
_9.30
Теорiя механiзмiв i машин283лекцiядоц.Мацевич I.М.
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
_11.00ч
Деталi машин285лекцiядоц.Мацевич I.М.
БМО-18+ст
_11.00з
Деталi машин285лекцiядоц.Мацевич I.М.
БМО-18+ст

.
ЕРМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Вiвторок
_9.30
Автомобiлi09лекцiяас.Лиходiй О.С.
АТ-18+ст
Компь*ютерно-iнформацiйнi технологii керування ЛДАпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
а/з
АТ-20м
Основи технiчноi дiагностики автомобiлiв170лекцiядоц.Заяць Г.В.
АТ-17
_11.00ч
Транспортна логiстика272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-20м
_11.00з
Система дiагностування автомобiлiв170практикадоц.Заяць Г.В.
АТ-20м
Система дiагностування автомобiлiв170практикапроф.Колiсник М.П.
АТ-20м
_11.00
Основи технiчноi дiагностики автомобiлiв523бпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-17
_13.00
Експлуатацiйнi матерiали272лекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-18+ст
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-17
Транспортна логiстика523блекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-20м
~Середа
_9.30ч
Автомобiльнi двигунi523бпрактикапроф.Заренбiн В.Г.
АТ-18+ст
Органiзацiя державного обллiку контр.т/с авт272практикаст.в.Богомолов В.В.
АТ-17
Теорiя технiчних систем523апрактикапроф.Колiсник М.П.
БМО-18+ст
Технологiчнi основи машинобудування170практикадоц.Заяць Г.В.
БМО-17+ст
_9.30з
Безпека дорожнього руху523бпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-18+ст
Органiзацiя автомобiльних перевезень272практикадоц.Стадник В.Л.
АТ-17
_9.30
Основи конструкцiй автом.та iх аналiз09лекцiяас.Лиходiй О.С.
АТ-19+ст
_11.00ч
Органiзацiя автомобiльних перевезень272лекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-17
Основи конструкцiй автом.та iх аналiз07практикаас.Лиходiй О.С.
АТ-19+ст
_11.00з
Органiзацiя автомобiльних перевезень272практикадоц.Стадник В.Л.
АТ-17
_11.00
Безпека дорожнього руху523блекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-18+ст
Експлуатацiйнi матерiали272лекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
БМО-19 +ст
Теорiя технiчних систем523алекцiяпроф.Колiсник М.П.
БМО-18+ст
Технологiчнi основи машинобудування170лекцiядоц.Заяць Г.В.
БМО-17+ст
_13.00ч
Автомобiльнi двигунi272лекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-18+ст
Технологiчнi обладнання для обсл.рем.авт.523глекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-17
Технологiчнi основи машинобудування170практикадоц.Заяць Г.В.
БМО-17+ст
_13.00з
Експлуат.та обслуговування машинЛТЕпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
БМО-17+ст
Експлуатацiйнi матерiали272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-18+ст
~Четвер
_8.00
Експлуат.та обслуговування машинЛДАлекцiядоц.Сакно О.П.
БМО-17+ст
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-18+ст
_9.30
Автомобiлi07практикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-18+ст
Автотракторний транспорт272лекцiяст.в.Богомолов В.В.
БМО-18+ст
Компь*ютерно-iнформацiйнi технологii керування ЛДАлекцiядоц.Сакно О.П.
а/з
АТ-20м
_11.00ч
Основи вироб. i ремонту буд. маш.170лекцiядоц.Татарчук О.В
БМО-17+ст
_11.00з
Основи вироб. i ремонту буд. маш.170практикадоц.Татарчук О.В
БМО-17+ст
_11.00
Лiцензування та сертифiкацiя на авт трансп.523блекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-17
Теорiя технiчних систем523алекцiяпроф.Колiсник М.П.
АТ-20м
_13.00ч
Теорiя технiчних систем523алекцiяпроф.Колiсник М.П.
АТ-20м
Технологiчнi обладнання для обсл.рем.авт.523бпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-17
_13.00з
Органiзацiя державного обллiку контр.т/с авт523бпрактикаас.Коноваленко Ю.I.
АТ-17
Система дiагностування автомобiлiв523апрактикапроф.Колiсник М.П.
АТ-20м
_13.00
Експлуатацiйнi матерiали272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
БМО-19 +ст
~П`ятниця
_8.00
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлекцiядоц.Сакно О.П.
АТ-18+ст
_9.30
Автомобiльнi двигунi523бпрактикапроф.Заренбiн В.Г.
АТ-18+ст
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлекцiядоц.Сакно О.П.
АТ-17
_11.00
Система дiагностування автомобiлiв170лекцiядоц.Заяць Г.В.
АТ-20м

.
КН, IТ та ПМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Iнформатика324лекцiядоц.Iльєв I.М.
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
Iнформатика351лекцiядоц.Шибко О.М.
БЦI-20-5
ВВ -20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Iнформацiйнi системи i технологii на пiдп.1007лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-20м
Комп`ютерна графiка 3D модел.487практикаст.в.Пономарьов С.М.
КН-20
_9.30з
Iнформатика1006практикадоц.Шибко О.М.
БЦI-20-5
Iнформацiйнi системи i технологii на пiдп.1007практикапроф.Єршова Н.М.
КН-20м
Комп`ютерна графiка 3D модел.324лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-20
_9.30
Об*ектно-орiєнтоване програмування328алекцiядоц.Власенко Ю.Є.
КН-19
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-20-4п
Теорiя експерименту485лекцiяас.Лукашук Г.О.
МIТ-18ст
_11.00
Комп*ютернi мережi327лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-18+ст
Метрологiя та вимiрювання485лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-18ст
Моделi та методи прийняття рiшень324лекцiяпроф.Єршова Н.М.
ПМ-20м
Проектування iнформацiйних систем328блекцiядоц.Шибко О.М.
КН-17
Розподiльнi комп*ютернi системи i мережi п/з351лекцiядоц.Власенко Ю.Є.
КН-20м
_13.00ч
Iнформатика324лекцiядоц.Iльєв I.М.
БЦI-20-1
БЦI-20-2
Iнформатика та системологiя485лекцiяпроф.Корхiн А. С.
ЕКО-20
Розподiльнi комп*ютернi системи i мережi п/з1007практикадоц.Власенко Ю.Є.
КН-20м
_13.00з
Iнформатика та системологiя485практикапроф.Корхiн А. С.
ЕКО-20
Iнформацiйне моделювання споруд1007практикадоц.Iльєв I.М.
КН-20м
_13.00
Аналiз та обробка даних в екс.их досл.351лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-20м
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-20-5п
_14.30ч
Метрологiчне забеспечення засобiв в/т487практикадоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-20м
_14.30з
Iнтелектуальнi засоби вим.техники483практикаст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-20м
Теорiя прийняття рiшень1007практикапроф.Єршова Н.М.
КН-18+ст
~Вiвторок
_8.00ч
327лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20
Проектування сучасних iнформацiйних систем1007практикадоц.Шибко О.М.
КН-20м
Теорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi прцеси327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20
_9.30ч
Мiкропроц. в iнформацiйних системах487лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
КН-19
Математичний аналiз327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20
Проектування сучасних iнформацiйних систем351лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-20м
_9.30з
Мiкропроц. в iнформацiйних системах487лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
КН-19
Математичний аналiз327лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20
_9.30
Iнформатика116практикадоц.Iльєв I.М.
БЦI-20-3
Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi353лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
Метрологiя та вимiрювання485практикадоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-18ст
Сучасна теорiя упр.динамiч.системами324лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-17
_11.00ч
Комп*ютерне моделювання засобiв в/т483практикаст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-20м
Представлення знань в iнф.системах1007практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-18+ст
_11.00з
Комп*ютернi мережi1007практикадоц.Iльєв I.М.
КН-18+ст
Комп`ютерна графiка 3D модел.487практикаст.в.Пономарьов С.М.
КН-20
Метрологiчне забеспечення засобiв в/т483лаб.роботадоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-20м
_11.00
Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi116практикадоц.Вельмагiна Н.О.
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-20-3
Сучасна теорiя упр.динамiч.системами1006практикапроф.Єршова Н.М.
КН-17
_13.00ч
Обчислювальна технiка i програмування487лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
АУТП-20
_13.00з
Iнформатика1006практикадоц.Iльєв I.М.
АТ-20
БМО-20
Веб-технологii та веб-дизайн327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-17
Моделi та методи прийняття рiшень1007практикапроф.Єршова Н.М.
ПМ-20м
Обчислювальна технiка i програмування487практикаст.в.Пономарьов С.М.
АУТП-20
Побудова iнформацiйно-вимiр.сист.383лекцiя
МIТ-18ст
_13.00
Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi116практикадоц.Вельмагiна Н.О.
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
Метрологiчне забеспечення засобiв в/т485лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-20м
Технологiя створення програм.продуктiв353лекцiядоц.Калашников
КН-18+ст
_14.30ч
Iнформацiйнi технологii в метрологii та в/т483практикаст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-20м
_14.30з
Iнформацiйнi технологii в метрологii та в/т483лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-20м
_14.30
Iнформатика1006практикадоц.Iльєв I.М.
БЦI-20-4п
~Середа
_8.00ч
Теорiя алгоритмiв327лекцiядоц.Семенець С.М.
КН-19
_8.00з
Архiтектура та проектування прогр.забесп.327лекцiядоц.Семенець С.М.
КН-19
_9.30ч
Теорiя алгоритмiв327практикадоц.Семенець С.М.
КН-19
_9.30з
Констрруювання програмного забесп.1007практикадоц.Шибко О.М.
КН-19
_9.30
Теорiя експерименту453практикаас.Лукашук Г.О.
МIТ-18ст
Технологii комп*ютерного проектування324лекцiядоц.Власенко Ю.Є.
КН-17
_11.00ч
Моделювання i оптимизацiя систем керування453практикаас.Лукашук Г.О.
МIТ-18ст
Прикладна математика504лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
АРХ-20-2
АРХ-20-3
_11.00з
Моделювання i оптимизацiя систем керування388лекцiяас.Лукашук Г.О.
АУТП-17
МIТ-18ст
_11.00
Алгоритмiзацiя та програмування324лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-20
Веб-технологii та веб-дизайн328алекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-17
Об*ектно-орiєнтоване програмування1007практикадоц.Власенко Ю.Є.
КН-19
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-20-1
Теорiя прийняття рiшень351лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-18+ст
_13.00ч
Моделювання i оптимизацiя систем керування453практикаас.Лукашук Г.О.
АУТП-17
_13.00з
Iнформатика1007практикадоц.Шибко О.М.
ВВ -20
ТГПВ-20
ЦБ-20
Моделювання i оптимизацiя систем керування453практикаас.Лукашук Г.О.
МIТ-18ст
_13.00
Iнформатика1006практикадоц.Iльєв I.М.
БЦI-20-2
Сучасна теорiя упр.динамiч.системами324лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-17
Технологiя створення програм.продуктiв116практикадоц.Калашников
КН-18+ст
_14.30
Iнформатика1006практикадоц.Iльєв I.М.
БЦI-20-1
~Четвер
_8.00ч
Проектування iнформацiйних систем453практикадоц.Шибко О.М.
КН-17
Розподiльнi комп*ютернi системи i мережi п/з1006практикадоц.Власенко Ю.Є.
КН-20м
_8.00з
Алгоритмiзацiя та програмування116лаб.роботадоц.Шибко О.М.
КН-20
Технологii розподiлених систем та пор.об.453практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-17
_9.30ч
Математичнi методи прийняття рiшень328алекцiяпроф.Корхiн А. С.
КН-20м
Числьни методи453лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-19
_9.30з
Математичнi методи прийняття рiшень1006практикапроф.Корхiн А. С.
КН-20м
Числьни методи453лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-19
_9.30
Комп*ютерне моделювання засобiв в/т485лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-20м
Проектування iнформацiйних систем351лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-17
Хмарнi технологii328блекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-18+ст
_11.00ч
Iнформатика та системологiя327лекцiяпроф.Корхiн А. С.
ЕКО-20
Алгоритмiзацiя та програмування116практикадоц.Шибко О.М.
КН-20
Архiтектура та проектування прогр.забесп.351лекцiядоц.Семенець С.М.
КН-19
Прикладна математика324лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
Технологii комп*ютерного проектування453практикадоц.Власенко Ю.Є.
КН-17
_11.00з
Iнформатика та системологiя1007практикапроф.Корхiн А. С.
ЕКО-20
Числьни методи453практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-19
_11.00
Iнтелектуальнi засоби вим.техники485лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-20м
Iнформацiйне моделювання споруд327лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-20м
Хмарнi технологii487практикадоц.Пономарьова
О.А.
КН-18+ст
_13.00з
Екон.мат. методи i мод. Оптимiз. мет. i моделi324лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
_13.00
Аналiз та обробка даних в екс.их досл.485практикадоц.Пономарьова
О.А.
МIТ-20м
Архiтектура та проектування прогр.забесп.116практикадоц.Семенець С.М.
КН-19
_14.30
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-20-2
~П`ятниця
_8.00ч
Теорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi прцеси327лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20
_8.00з
Теорiя ймовiрностi.ймовiрнiснi прцеси327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20
_8.00
Мiкропроцесорнi системи487лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-18ст
Технологii розподiлених систем та пор.об.324лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-17
_9.30ч
Дiскретнi структури327лекцiядоц.Семенець С.М.
КН-20
Констрруювання програмного забесп.324лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-19
Числовi методи i моделювання на ЕОМ487практикаас.Лукашук Г.О.
АУТП-19+ст
_9.30з
Дiскретнi структури327практикадоц.Семенець С.М.
КН-20
Констрруювання програмного забесп.324лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-19
Представлення знань в iнф.системах351лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-18+ст
Числовi методи i моделювання на ЕОМ487лекцiяас.Лукашук Г.О.
АУТП-19+ст
_9.30
Мiкропроцесорнi системи483практикаст.в.Пономарьов С.М.
МIТ-18ст
Технологii розподiлених систем та пор.об.453практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-17
_11.00ч
Дiскретнi структури327лекцiядоц.Семенець С.М.
КН-19
_11.00з
Дiскретнi структури327практикадоц.Семенець С.М.
КН-19
_11.00
Бази даннихкаф.лекцiяас.Лукашук Г.О.
МIТ-18ст
Мiкропроцесорнi системи авт.та електромобiлiв487лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
АТ-17
Проектування iнформацiйних систем453практикадоц.Шибко О.М.
КН-17
Системний аналiз324лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-18+ст
_13.00ч
Бази данних487практикаас.Лукашук Г.О.
МIТ-18ст
Мiкропроцесорнi системи авт.та електромобiлiв483практикаст.в.Пономарьов С.М.
АТ-17
Системний аналiз324лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-18+ст

.
Матер.обр.мат.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30
Взаемозамiнiсть мат-лiв та удосконалення якости 553практикадоц.Чайковська Г.О.
пр
ПМ-18+ст
Проблеми розробки нових буд.мат557лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-20м
Технологiя констр. матер. i матерiалознавство552лекцiядоц.Тютєрєв I.А.
АТ-20
БМО-20
_11.00ч
Теорiя процесiв формування стр.та вл.к/м553лекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПМ-18+ст
_11.00з
Теорiя процесiв формування стр.та вл.к/м553практикадоц.Чайковська Г.О.
ПМ-18+ст
_13.00ч
Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м553лекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПМ-20м
_13.00з
Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м553практикадоц.Чайковська Г.О.
ПМ-20м
~Вiвторок
_9.30ч
Використання високомiцних мат-лiв. в маш.557лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-18ст
Матерiалознавство552практикадоц.Iванцов С.В.
ПМ-19 +ст
Сплави на основi залiза553лекцiядоц.Узлов О.В.
ПМ-18+ст
_9.30з
Використання високомiцних мат-лiв. в маш.557лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-18ст
_9.30
Взаемозамiнiсть мат-лiв та удосконалення якости 322алекцiядоц.Чайковська Г.О.
пр
ПМ-18+ст
Теоретичнi основи методи термiчноi обробкi кон.ст284лекцiяпроф.Большаков В.I
ПМ-20м
_11.00ч
Теоретичнi основи методи термiчноi обробкi кон.ст284практикапроф.Большаков В.I
ПМ-20м
_11.00з
Проблеми розробки нових буд.мат552практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-20м
_11.00
Новi методи змiцнення констр.мат-лiв557лекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПМ-18ст
_13.00ч
Кристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiя553практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-19 +ст
Технологiя констр. матер. i матерiалознавство552практикадоц.Тютєрєв I.А.
АТ-20
БМО-20
_13.00з
Кристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiя553лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-19 +ст
_13.00
Взаемозамiнiсть мат-лiв та удосконалення якости 322алекцiядоц.Чайковська Г.О.
пр
ПМ-18+ст
Нано технологii наномат-лi557лекцiяпроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-18ст
~Середа
_8.00
Новi методи змiцнення констр.мат-лiв552практикадоц.Чайковська Г.О.
ПМ-18ст
_9.30
Зварювання та iншi способи з`єднання констр.553лекцiяпроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-18+ст
Матерiалознавство552лекцiядоц.Iванцов С.В.
ПМ-19 +ст
Сучаснi та перспективнi технологii виробництва к/м284лекцiяпроф.Большаков В.I
ПМ-18ст
Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м557лекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПМ-20м
_11.00ч
Матерiалознавство552лекцiядоц.Iванцов С.В.
ПМ-19 +ст
_11.00з
Матерiалознавство552практикадоц.Iванцов С.В.
ПМ-19 +ст
Сучаснi та перспективнi технологii виробництва к/м284практикапроф.Большаков В.I
ПМ-18ст
_11.00
Теоретичнi основи та технологiя звар.557лекцiяпроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-20м
Термiчна обробка553лекцiядоц.Узлов О.В.
ПМ-18+ст
_13.00ч
Термiчна обробка487практикадоц.Узлов О.В.
ПМ-18+ст
_13.00з
Сплави на основi залiза487практикадоц.Узлов О.В.
ПМ-18+ст
_13.00
Теоретичнi основи та технологiя звар.557практикапроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-20м
_14.30ч
Теоретичнi основи та технологiя звар.557лекцiяпроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-20м
~Четвер
_9.30
Кристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiя552лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-19 +ст
Методи структурного аналiзу мат-лiв553лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-18+ст
_11.00ч
Математ.моделювання та оптiм.тех.проц. та мат.553лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-18+ст
Нано технологii наномат-лi552практикапроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-18ст
_11.00з
Математ.моделювання та оптiм.тех.проц. та мат.116практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-18+ст
_13.00ч
Використання високомiцних мат-лiв. в маш.552практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-18ст
Зварювання та iншi способи з`єднання констр.553практикапроф.Лаухiн Д.В.
ПМ-18+ст
_13.00з
Методи структурного аналiзу мат-лiв553практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-18+ст
копія 21.04.2021