Календар сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад для кафедр ( IТ та МI ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Iнтернет речейлекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-23м
_9.30ч
Основи автоматикилекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-23
_9.30з
Основи автоматизованих систем керування лекцiядоц.Ткачов В.С.
технол
АУТП-20+ст
_9.30
Автоматизацiя виробничих процесiвлекцiядоц.Чумак Л.I.
ТБК-20+ст
Технiчнi засоби автоматизацiiлекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
Штучний iнтелект в упр.технолог.проц.лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-23м
_11.00ч
Автоматизацiя технологiчних процесiвлекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-20+ст
Штучний iнтелект в упр.технолог.проц.лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-23м
_11.00з
Застосування мiкр.техн.для авт.систем елек.лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-23м
Основи САПРлекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
_11.00
Мiкропроцесорна технiкалекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-21+ст
_13.00ч
Виконавчi механiзми та регулюючi органилекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
Основи автоматизованих систем керування лекцiядоц.Ткачов В.С.
технол
АУТП-20+ст
Системний аналiзлекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
КН-21+ст
_13.00з
Електричнi вимiрюваннялекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-21+ст
Електроустаткування технологiчних комплексiвлекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-20+ст
Основи iнтернет речей (ЮТ)лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
_14.30ч
Навчальний практикум дослидж.налагод.системонл.практикадоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-20+ст
~Вiвторок
_8.00ч
Електронiка i мiкросхемотехнiкалекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
_9.30ч
Застосування мови Python при розб.ал.керув.лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-21+ст
Основи комп`ютерно-iнтегрованого управлiннялекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-20+ст
_9.30з
Системний аналiз автомат.систем керуваннялекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-21+ст
_9.30
Автоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-23м
Основи електроприводу з мiкропр.кер.лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
_11.00з
Системний аналiзлекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
КН-21+ст
_11.00
Застосування мiкр.техн.для авт.систем елек.лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-23м
Основи автоматикилекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-23
Основи робототехнiки та мехатронiкилекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
Теорiя автоматичного керуваннялекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-21+ст
_13.00ч
Комплекси технiчних програмних засобiвлекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-23м
_13.00
Iдинтифiкацiя та моделюваннятехн.проц.лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-21+ст
~Середа
_8.00
Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП 22-2
_9.30ч
Електричнi вимiрювання385практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-21+ст
Основи автоматики384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23
_9.30з
Автоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23м
_11.00ч
Iдинтифiкацiя та моделюваннятехн.проц.385практикапроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-21+ст
Комплекси технiчних програмних засобiв382практикадоц.Ткачов В.С.
АУТП-23м
Основи САПР383практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
_11.00з
Iнтернет речей382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-23м
Електроустаткування технологiчних комплексiв383практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-20+ст
_11.00
Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП-22-1+
_13.00ч
Мiкропроцесорна технiка385практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
Мiкропроцесорна технiка385практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-21+ст
Штучний iнтелект в упр.технолог.проц.384практикапроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-23м
_13.00з
Електричнi вимiрювання384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
_14.30ч
Основи електроприводу з мiкропр.кер.в-01практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-22-1+
Основи електроприводу з мiкропр.кер.в-01практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-22-1+
_14.30з
Системний аналiз автомат.систем керування385практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
~Четвер
_8.00ч
Основи iнтернет речей (ЮТ)384практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП-22-1+
_8.00
Застосування мiкр.техн.для авт.систем елек.384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23м
_9.30ч
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикадоц.Чумак Л.I.
АУТП-20+ст
Застосування мови Python при розб.ал.керув.385практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП-21+ст
Основи робототехнiки та мехатронiки384лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП-22-1+
Основи робототехнiки та мехатронiки384лаб.роботадоц.Живцова Л.I.
АУТП-22-1+
_9.30з
Автоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-23м
Автоматиз.алгорит.техн.проц.виробн.384практикадоц.Чумак Л.I.
АУТП-23м
_11.00ч
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикадоц.Чумак Л.I.
АУТП-20+ст
Теорiя автоматичного керування385практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-21+ст
Теорiя автоматичного керування385практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-21+ст
_11.00з
Навчальний практикум дослидж.налагод.систем384практикадоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-20+ст
Технiчнi засоби автоматизацii383лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП-22-1+
_14.30ч
Основи проектування систем автомат.384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
_14.30з
Виконавчi механiзми та регулюючi органи383лекцiяас.Бровченко К.А.
АУТП-22-1+
~П`ятниця
_8.00ч
Основи електроприводу з мiкропр.кер.в-01практикаас.Бровченко К.А.
АУТП 22-2
Основи електроприводу з мiкропр.кер.в-01практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП 22-2
_8.00з
Технiчнi засоби автоматизацii383лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП 22-2
_9.30ч
Виконавчi механiзми та регулюючi органи383практикаас.Бровченко К.А.
АУТП 22-2
_9.30з
Основи iнтернет речей (ЮТ)384практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП 22-2
Основи автоматизованих систем керування 384практикаас.Бровченко К.А.
технол
АУТП-20+ст
_11.00ч
Основи робототехнiки та мехатронiки384лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП 22-2
Основи робототехнiки та мехатронiки384лаб.роботадоц.Живцова Л.I.
АУТП 22-2
_11.00з
Основи комп`ютерно-iнтегрованого управлiння384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
Системний аналiзонл.практикапроф.Базилевич
Ю.М.
КН-21+ст

.
Будiв. дор. машин
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Машини та обладнання длявиконання р/роб.лекцiяпроф.Шатов С.В.
БМО-23м
Механiзованний iнструментлекцiядоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-20+ст
_9.30з
Теорiя розрахунок роб.проц.БДМлекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-23м
_11.00ч
Машини та обл.реконстр.будiвельвик.ав/рят.роб.лекцiяпроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
Основи iнженiрiнгу БД i технол.маш.лекцiядоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-21+ст
_11.00з
Деталi машинлекцiядоц.Мацевич I.М.
БМО-21+ст
_11.00
Сучаснi методи дослiдження та розр.дин.проц.БДМлекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-23м
_13.00ч
Будiвельна технiкалекцiядоц.Пантелеєнко В.I.
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
Оцiнка ефективностi БДМ та обл.лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-23м
_13.00з
Основи сертифiкацii БДТлекцiяпроф.Шатов С.В.
БМО-23м
_13.00
Теорiя механiзмiв i машинлекцiядоц.Мацевич I.М.
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
_14.30ч
Моделювання роб.процесiвБДМонл.практикапроф.Хмара Л.А.
БМО-23м
~Вiвторок
_9.30
Гiдравлiка. гiдропрiвiд машинлекцiяпроф.Шатов С.В.
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
Теорiя розрахунок роб.проц.БДМлекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-23м
_11.00ч
Дорожнi машинилекцiяпроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
_11.00
Вантажнопiдйомна транспортуюча та трансп. техн.лекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-21+ст
Тенденцii перспективи розвитку вдоск.БДМлекцiяпроф.Хмара Л.А.
БМО-23м
_13.00з
Проектування металоконструкцiй БДМлекцiядоц.Спiльник М.А.
БМО-21+ст
_13.00
Моделювання роб.процесiвБДМонл.лекцiяпроф.Хмара Л.А.
БМО-23м
~Середа
_8.00
Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.роботадоц.Спiльник М.А.
АУТП 22-2
_9.30ч
Машини та обладнання длявиконання р/роб.283практикапроф.Шатов С.В.
БМО-23м
_9.30з
Будiвельна технiка285практикадоц.Пантелеєнко В.I.
ПЦБ-22-3
Дорожнi машини283практикапроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
Оцiнка ефективностi БДМ та обл.3005практикадоц.Кроль Р.М.
БМО-23м
_11.00ч
Гiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практикадоц.Кроль Р.М.
АТ-22-1+ст
Теорiя механiзмiв i машин09практикадоц.Мацевич I.М.
АТ-22-2
БМО-22 +ст
_11.00з
Гiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практикадоц.Кроль Р.М.
АТ-22-1+ст
Машини та обл.реконстр.будiвельвик.ав/рят.роб.283практикапроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
_11.00
Електронiка i мiкросхемотехнiка384лаб.роботадоц.Спiльник М.А.
АУТП-22-1+
Сучаснi методи дослiдження та розр.дин.проц.БДМ3005практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-23м
_13.00ч
Гiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практикадоц.Кроль Р.М.
БМО-22 +ст
Основи сертифiкацii БДТ283практикапроф.Шатов С.В.
БМО-23м
Теорiя механiзмiв i машин09практикадоц.Мацевич I.М.
АТ-22-1+ст
_13.00з
Гiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практикадоц.Кроль Р.М.
АТ-22-2
БМО-22 +ст
Теорiя розрахунок роб.проц.БДМ283практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-23м
_13.00
Гiдравлiка. гiдропрiвiд машин285практикадоц.Кроль Р.М.
АТ-22-2
_14.30з
Будiвельна технiка285практикадоц.Кроль Р.М.
ПЦБ-22-4п
~Четвер
_8.00ч
Основи iнтернет речей (ЮТ)384практикадоц.Спiльник М.А.
АУТП-22-1+
_9.30ч
Будiвельна технiка285практикадоц.Пантелеєнко В.I.
ПЦБ-23ст
Проектування металоконструкцiй БДМ283практикадоц.Спiльник М.А.
БМО-21+ст
_9.30з
Будiвельна технiка283практикадоц.Кроль Р.М.
ПЦБ-22-2
Будiвельна технiка285практикадоц.Пантелеєнко В.I.
ПЦБ-22-1
Вантажнопiдйомна транспортуюча та трансп. техн.283практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-21+ст
_11.00ч
Вантажнопiдйомна транспортуюча та трансп. техн.283практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-21+ст
Дорожнi машини285практикапроф.Шатов С.В.
БМО-20+ст
_11.00з
Технiчнi засоби автоматизацii383лаб.роботадоц.Спiльник М.А.
АУТП-22-1+
_14.30з
Виконавчi механiзми та регулюючi органи383лекцiядоц.Спiльник М.А.
АУТП-22-1+
~П`ятниця
_8.00з
Технiчнi засоби автоматизацii383лаб.роботадоц.Спiльник М.А.
АУТП 22-2
_9.30ч
Виконавчi механiзми та регулюючi органи383практикадоц.Спiльник М.А.
АУТП 22-2
_9.30з
Деталi машин09практикадоц.Мацевич I.М.
БМО-21+ст
Основи iнтернет речей (ЮТ)384практикадоц.Спiльник М.А.
АУТП 22-2
_11.00ч
Механiзованний iнструмент285практикадоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-20+ст
_11.00з
Основи iнженiрiнгу БД i технол.маш.285практикадоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-21+ст

.
ЕРМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Основи автотехнiчноi експертизилекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-20+ст
Теорiя технiчних системлекцiяпроф.Колiсник М.П.
АТ-23м
_11.00ч
Технологiчне проектування автообсл.пiдпр.лекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-20+ст
_11.00з
Стратегiя розвитку пiдприємств автом.трансп.лекцiяас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
_11.00
Iнтелектуальнi системи керування рухом авт.лекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-23м
Автом.для перевез.будiвельних вантажив.лекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-21+ст
_13.00ч
Технолог.основи машинобудуваннялекцiяст.в.Богомолов В.В.
БМО-20+ст
_13.00
Переобладнання та дообл.колiсних трансп.засобiвлекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-23м
_14.30ч
Теорiя алгоритмiвлекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-22-1+ст
КН-22-2
~Вiвторок
_9.30ч
Автотракторний транспортлекцiядоц.Лиходiй О.С.
БМО-21+ст
_9.30з
Основи експерементальних дослiдженьлекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-21+ст
Теорiя технiчних системлекцiяпроф.Колiсник М.П.
БМО-21+ст
Технологii захисту iнформацiiонл.лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-20+ст
_9.30
Експлуат.та обслуговування машинлекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
БМО-20+ст
_11.00ч
Основи експерементальних дослiдженьлекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-21+ст
Основи технологii виробн.ремонту риц.авт.лекцiядоц.Стадник В.Л.
АТ-20+ст
_11.00з
Аналiз констр.автомоб.з елементами розрах.лекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-21+ст
Органiзацiя та основи управлiння автосерв.лекцiяас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
Технолог.основи машинобудуваннялекцiяст.в.Богомолов В.В.
БМО-20+ст
_11.00
Методи наукових дослiджень патентознавстволекцiяпроф.Колiсник М.П.
АТ-23м
_13.00ч
Автотракторний транспортлекцiядоц.Лиходiй О.С.
БМО-21+ст
Двигуни внутрiшнього згораннялекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
Комп'ютернi мережiлекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-22-2
_13.00з
Органiзацiя та основи управлiння автосерв.лекцiяас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
Основи виробництва ремонту БМлекцiяпроф.Колiсник М.П.
БМО-20+ст
Технiчна експлуатац. автомобiлiвлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-21+ст
Хiмотодологiя експлуатацiйних мат-лiвлекцiядоц.Iльєв I.М.
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
_14.30ч
Основи бнзпечного керування автомобiлемлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-21+ст
_14.30з
Технологiчне проектування автообсл.пiдпр.лекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-20+ст
~Середа
_11.00ч
Iнтелектуальнi системи керування рухом авт.ЛДАпрактикаас.Гела Р.О.
АТ-23м
_11.00з
Двигуни внутрiшнього згоранняЛДАпрактикаас.Ракаєв О.М.
АТ-22-2
Двигуни внутрiшнього згоранняЛДАпрактикаас.Рокаєв О.М.
БМО-22 +ст
Органiзацiя та основи управлiння автосерв.09практикаас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
_13.00з
Двигуни внутрiшнього згоранняЛДАпрактикаас.Ракаєв О.М.
АТ-22-1+ст
_14.30ч
Надiйнiсть автомобiлiв170лаб.роботаас.Гела Р.О.
АТ-23м
~Четвер
_9.30ч
Основи експерементальних дослiджень09практикадоц.Лиходiй О.С.
АТ-21+ст
_9.30з
Аналiз констр.автомоб.з елементами розрах.09практикаас.Ракаєв О.М.
АТ-21+ст
Основи виробництва ремонту БМ170практикапроф.Колiсник М.П.
БМО-20+ст
_11.00ч
Автом.для перевез.будiвельних вантажив.170практикадоц.Стадник В.Л.
АТ-21+ст
_11.00з
Аналiз констр.автомоб.з елементами розрах.09практикаас.Ракаєв О.М.
АТ-21+ст
Теорiя технiчних систем272практикапроф.Колiсник М.П.
БМО-21+ст
Технолог.основи машинобудування170практикаст.в.Богомолов В.В.
БМО-20+ст
~П`ятниця
_8.00ч
Технолог.основи машинобудування170практикаст.в.Богомолов В.В.
БМО-20+ст
_9.30ч
Експлуат.та обслуговування машинЛДАпрактикадоц.Колеснiкова Т.М.
БМО-20+ст
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлаб.роботаас.Ракаєв О.М.
АТ-21+ст
_9.30з
Стратегiя розвитку пiдприємств автом.трансп.ЛДАпрактикаас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
_11.00ч
Методи наукових дослiджень патентознавство09практикапроф.Колiсник М.П.
АТ-23м
Основи бнзпечного керування автомобiлем272практикаас.Ракаєв О.М.
АТ-21+ст
_11.00з
Органiзацiя та основи управлiння автосерв.ЛДАпрактикаас.Гела Р.О.
АТ-20+ст
_13.00ч
Теорiя технiчних систем09практикапроф.Колiсник М.П.
АТ-23м

.
КН, IТ та ПМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00ч
Iнформатикаонл.практикаас.Лукашук Г.О.
АТ-23
БМО-23
_9.30ч
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
МАГ-22
Мiкропроц.в iнформацiйних системахлекцiяст.в.Пономарьов С.М.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Роботатехнiкалекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Теорiя ймовiрностi.йм.процеси та матем.стат.лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
Теорiя прийняття рiшеньлекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-21+ст
Хмарнi технологiiонл.лаб.роботаас.Лукашук Г.О.
КМiДМ-23
_9.30з
Iнформатикаонл.практикаас.Лукашук Г.О.
ПМ-23
Iнформатикаонл.практикаст.в.Пономарьов С.М.
КМiДМ-23
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
ЕК-22
ПД-22
Комп`ютерна графiка 3D моделюваннялекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-23
Об'єктно-орiєнтоване програмуваннялекцiяст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
КН-22-2
_9.30
Проектування iнформацiйних системлекцiядоц.Шибко О.М.
КН-20+ст
Розподiльнi комп'ютернi системи i мережi пр/заб.лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-23м
_11.00ч
Прикладна математикалекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
_11.00з
Iнформатика та системологiялекцiяст.в.Пономарьов С.М.
ЕКО-23
_11.00
Iнформацiйне моделювання споруд в проект.лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-23м
Алгоритмiзацiя i програмуваннялекцiядоц.Шибко О.М.
КН-23
Сучасна теорiя управл.динамiчних сист.онл.лек./лаб.проф.Єршова Н.М.
КН-20+ст
Хмарнi технологiiлек./лаб.доц.Пономарьова
О.А.
КН-21+ст
_13.00ч
Веб-технологii та веб-дизайнонл.лаб.роботаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КМiДМ-22+с
Комп*ютерна технiка та програмуваннялекцiяст.в.Пономарьов С.М.
БМО-23д
_13.00з
Iнформатикалекцiяст.в.Пономарьов С.М.
АТ-23
БМО-23
КМiДМ-23
ПМ-23
Дiагностика мехатрон.систем суч.автом.лекцiядоц.Iльєв I.М.
АТ-20+ст
Основи iнформ. технологiй в дизайнiлекцiядоц.Пономарьова
О.А.
ДС-23-1
ДС-23-2
Технологiя створення програмних прод.лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-21+ст
_13.00
Модели та метод иприйняття рiшень в iн.зад.лекцiяпроф.Єршова Н.М.
ПМ-23м
_14.30ч
Iнформатика та системологiялекцiяст.в.Пономарьов С.М.
ЕКО-23
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
МЕН-22
Представлення знань в iнформ.системахонл.лаб.роботаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21+ст
_14.30з
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
ФIН-22
Комп*ютерна технiка та програмуванняонл.практикаст.в.Пономарьов С.М.
БМО-23д
_14.30
Основи iнформ. технологiй в дизайнiпрактикаас.Лукашук Г.О.
ДС-23-1
ДС-23-2
~Вiвторок
_8.00ч
Iнформатикалекцiядоц.Шибко О.М.
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ТГПВ-23
ЦБ-23
Бази данних автом.систем управлiннялекцiяас.Лукашук Г.О.
АУТП-20+ст
_8.00з
Бази данних автом.систем управлiнняонл.лаб.роботаас.Лукашук Г.О.
АУТП-20+ст
Веб-технологii та веб-дизайнонл.лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КМiДМ-22+с
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
ЛОГ-22
ПУА-22
Розподiльнi комп'ютернi системи i мережi пр/заб.онл.практикаас.Чорна В.В.
КН-23м
_9.30ч
Представлення знань в iнформ.системахлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21+ст
Проектування сучасних iнформацiйних системлекцiядоц.Шибко О.М.
КН-23м
Технологii захисту iнформацiiонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-20+ст
_9.30з
Iнформацiйнi системи технологiiв упр.проектамилекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-23м
Бази данних автом.систем управлiннялекцiяас.Лукашук Г.О.
АУТП-20+ст
Веб-технологii та веб-дизайнлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21+ст
_11.00ч
Комп'ютернi мережiлекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-21+ст
Мультимедiйнi технологiiлекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-20+ст
Теорiя ймовiрностi.йм.процеси та матем.стат.онл.лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
Чисельнi методилекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22-1+ст
КН-22-2
_11.00з
Архiтектура тп проектування прогр.забеспеченнялекцiядоц.Шибко О.М.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Економiко- матем. методи i моделiлекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
Математичний аналiзлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
Мультимедiйнi технологiiонл.лаб.роботаст.в.Пономарьов С.М.
КН-20+ст
Основи програмноi iнженерiiлекцiяст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Хмарнi технологiiлекцiяас.Лукашук Г.О.
КМiДМ-23
_11.00
Математичнi методи прийняття рiшеньлек./пр.проф.Єршова Н.М.
КН-23м
_13.00ч
Веб-технологii та веб-дизайнонл.практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21+ст
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
МБ-22
МТ-22
МТI-22
Комп'ютеернi мережiлекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-22-1+ст
Сучасна теорiя управл.динамiчних сист.онл.лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-20+ст
_13.00з
Економiко- матем. методи i моделiпрактикадоц.Вельмагiна Н.О.
ОО-22
Теорiя прийняття рiшеньонл.практикапроф.Єршова Н.М.
КН-21+ст
Технологii розподiленихсистем пар.об.лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-20+ст
_13.00
Iнформатика та системологiяонл.лек./пр.ст.в.Пономарьов С.М.
ЕКО-23
_14.30ч
Економiко- матем. методи i моделiлекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
_14.30з
Веб-технологii та веб-дизайнлекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21+ст
Сучасна теорiя управл.динамiчних сист.онл.лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-20+ст
~Середа
_8.00з
Теорiя ймовiрностi.йм.процеси та матем.стат.онл.практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
_9.30з
Iнформацiйнi системи технологiiв упр.проектамионл.практикапроф.Єршова Н.М.
КН-23м
_9.30
Алгоритмiзацiя i програмуванняонл.лаб.роботадоц.Шибко О.М.
КН-23
_11.00з
Проектування сучасних iнформацiйних системонл.практикадоц.Шибко О.М.
КН-23м
_11.00
Комп`ютерна графiка 3D моделюванняонл.лаб.роботаст.в.Пономарьов С.М.
КН-23
~Четвер
_8.00ч
Математичний аналiз327практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-23
_8.00з
Архiтектура проектування прогр.забеспеченняонлпрактикадоц.Шибко О.М.
КН-22-1+ст
Архiтектура тп проектування прогр.забеспеченняонлпрактикадоц.Шибко О.М.
КН-22-2
Основи програмноi iнженерiiонл.практикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
КН-22-2
_8.00
Технологii розподiленихсистем пар.об.онл.пр/лаб.доц.Вельмагiна Н.О.
КН-20+ст
_9.30ч
Мiкропроц.в iнформацiйних системахонл.практикаст.в.Пономарьов С.М.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-2
Роботатехнiкаонл.практикадоц.Пономарьова
О.А.
КН-22-1+ст
КН-22-2
_9.30з
Модели та метод иприйняття рiшень в iн.зад.онл.практикапроф.Єршова Н.М.
ПМ-23м
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-5п
Теорiя алгоритмiвонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-22-2
Чисельнi методионл.практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22-1+ст
_9.30
Проектування iнформацiйних системонл.пр/лаб.доц.Шибко О.М.
КН-20+ст
_11.00ч
Архiтектура проектування прогр.забеспеченняонлпрактикадоц.Шибко О.М.
КН-22-1+ст
Архiтектура тп проектування прогр.забеспеченняонлпрактикадоц.Шибко О.М.
КН-22-2
Основи програмноi iнженерiiонл.практикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
КН-22-2
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-4п
_11.00з
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-23-1
Теорiя алгоритмiвонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-22-1+ст
Чисельнi методионл.практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22-2
~П`ятниця
_8.00ч
Комп'ютеернi мережiонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-22-1+ст
_8.00з
Комп'ютернi мережiонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-21+ст
_9.30ч
Iнформацiйне моделювання споруд в проект.онл.практикаас.Чорна В.В.
КН-23м
Об'єктно-орiєнтоване програмуванняонл.практикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-2
Системи сертифiкацii якостiонл.практикаас.Лукашук Г.О.
КН-22-1+ст
_9.30з
Iнформатикаонл.практикаас.Лукашук Г.О.
ТГПВ-23
ЦБ-23
Комп'ютеернi мережiонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-22-1+ст
Об'єктно-орiєнтоване програмуванняонлпрактикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-2
Технологiя створення програмних прод.онл.практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-21+ст
_11.00ч
Розподiльнi комп'ютернi системи i мережi пр/заб.онл.практикаас.Чорна В.В.
КН-23м
Системи сертифiкацii якостiонл.практикаас.Лукашук Г.О.
КН-22-2
_11.00з
Iнформатикаонл.практикаас.Лукашук Г.О.
ВВ-23-1
ВВ-23-2
Комп'ютеернi мережiонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-22-2
_11.00
Об'єктно-орiєнтоване програмуванняонлпрактикаст.в.Плахтiй Є.Г.
КН-22-1+ст
_13.00ч
Комп'ютернi мережiонл.практикаас.Чорна В.В.
КН-22-2

.
Матер.обр.мат.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Дiзайн та обробка сплавiв на основи залiзалекцiядоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
_9.30ч
Основи 2D та 3D моделюваннялекцiяас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-22+с
_9.30з
Моделювання в програмному середовищiлекцiядоц.Романова Н.С.
КМiДМ-22+с
_9.30
Технологiя констр. матер. i матерiалознавстволекцiядоц.Тютєрєв I.А.
АТ-23
БМО-23
БМО-23д
_11.00ч
Сучаснi та перспективнi методи виробництвалекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-21ст
_11.00
Технологiя обробки матерiалiвлекцiядоц.Тютєрєв I.А.
КМiДМ-21+с
_13.00ч
Основи 3Dпринтинга матерiалiвлекцiяас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-23
_13.00
Нанотехнологii наноматерiалилекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-21ст
_14.30з
Основи 3Dпринтинга матерiалiвлекцiяас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-23
_14.30
Теоретичнi основи технологii звар.буд.сталейлекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-23м
~Вiвторок
_8.00з
Фiзико-хiмiчнi методи анализулекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-23
_8.00
Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з придбан.бейт.типулекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-23м
_9.30з
Стандарт. метрологiя та контролювання як. прод.лекцiяст.в.Загороднiй О.Б.
КМiДМ-21+с
_9.30
Матерiалознавстволекцiяпроф.Губенко С.I.
КМiДМ-22+с
Проблеми розробки нових буд.мат.для змен.тепл.лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-23м
Сучаснi та перспективнi методи виробництвалекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-21ст
_11.00ч
Основи 3Dпринтинга матерiалiвлекцiяас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-23
Основи металургiйного виробництвалекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-23
_11.00з
Фiзичнi основирозробки виробн.суч.б/млекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-23м
_11.00
Моделювання та дослiдження структури мат-лiвлекцiядоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
Фiзичнi основи розробки та застосування енерг.лекцiядоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_13.00ч
Зварювання та iншi способи з'ед.мат-лiвлекцiядоц.Грузiн Н.В.
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з придбан.бейт.типулекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-23м
Технологiя обробки матерiалiвлекцiядоц.Тютєрєв I.А.
КМiДМ-21+с
_13.00з
Моделювання та дослiдження структури мат-лiвлекцiядоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
Проблеми розробки теплоiз.мат-лiвлекцiядоц.Грузiн Н.В.
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_13.00
Використання високомiцних матерiалiвлекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-21ст
_14.30ч
Нанотехнологii та наноматерiалилекцiядоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
_14.30
Фiзичнi основирозробки виробн.суч.б/млекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-23м
~Середа
_9.30ч
Основи 3Dпринтинга матерiалiв284практикаас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-23
Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з придбан.бейт.типу552практикадоц.Романова Н.С.
ПМ-23м
Технологiя констр. матер. i матерiалознавство557практикадоц.Тютєрєв I.А.
БМО-23
БМО-23д
Фiзико-хiмiчнi методи анализу553лаб.роботапроф.Губенко С.I.
ПМ-23
_9.30з
Технологiя обробки матерiалiв181практикадоц.Тютєрєв I.А.
КМiДМ-21+с
_11.00ч
Використання високомiцних матерiалiвкаф.практикапроф.Губенко С.I.
ПМ-21ст
_11.00з
Основи металургiйного виробництва553практикапроф.Губенко С.I.
ПМ-23
Стандарт. метрологiя та контролювання як. прод.284практикаст.в.Загороднiй О.Б.
КМiДМ-21+с
Технологiя констр. матер. i матерiалознавство557практикадоц.Тютєрєв I.А.
АТ-23
Фiзичнi основи розробки та застосування енерг.каф.лаб.роботадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_11.00
Теоретичнi основи технологii звар.буд.сталей284практикаст.в.Любушкiн В.I.
ПМ-23м
_13.00ч
Фiзичнi основирозробки виробн.суч.б/м553практикапроф.Губенко С.I.
ПМ-23м
_13.00з
Проблеми розробки нових буд.мат.для змен.тепл.553практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-23м
_13.00
Сучаснi та перспективнi методи виробництвакаф.лаб.роботадоц.Романова Н.С.
ПМ-21ст
_14.30з
Проблеми розробки теплоiз.мат-лiв553практикадоц.Грузiн Н.В.
ТГПВ-22-1
Сучаснi та перспективнi методи виробництвакаф.лекцiядоц.Романова Н.С.
ПМ-21ст
_14.30
Матерiалознавство552практикапроф.Губенко С.I.
КМiДМ-22+с
~Четвер
_9.30ч
Стандарт. метрологiя та контролювання як. прод.284практикаст.в.Загороднiй О.Б.
КМiДМ-21+с
_9.30з
Нанотехнологii та наноматерiали284практикадоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
_11.00ч
Дiзайн та обробка сплавiв на основи залiза284практикадоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
Моделювання в програмному середовищi557практикаас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-22+с
Фiзичнi основи розробки та застосування енерг.каф.практикадоц.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_11.00з
Моделювання та дослiдження структури мат-лiв284практикадоц.Романова Н.С.
КМiДМ-21+с
Основи 2D та 3D моделювання557практикаас.Пономарьов С.Б.
КМiДМ-22+с
_14.30ч
Нанотехнологii наноматерiаликаф.практикадоц.Романова Н.С.
ПМ-21ст
~П`ятниця
_9.30ч
Зварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практикаст.в.Любушкiн В.I.
ВВ-22-1
Проблеми розробки теплоiз.мат-лiв557практикадоц.Грузiн Н.В.
ВВ-22-2
_9.30з
Зварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практикаст.в.Любушкiн В.I.
ВВ-22-2
Проблеми розробки теплоiз.мат-лiв557практикадоц.Грузiн Н.В.
ВВ-22-1
_11.00ч
Зварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практикаст.в.Любушкiн В.I.
ТГПВ-22-2
_11.00з
Зварювання та iншi способи з'ед.мат-лiв553практикаст.в.Любушкiн В.I.
ТГПВ-22-1
Проблеми розробки теплоiз.мат-лiв557практикадоц.Грузiн Н.В.
ТГПВ-22-2
копія 22.04.2024