ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад для кафедр ( IТ та МI ф-т ). 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк.

Автоматиз. та КIТ Будiв. дор. машин ЕРМ КН, IТ та ПМ Матер.обр.мат.

.
Автоматиз. та КIТ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30ч
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-22м
Автоматизирований електропривiд382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-20+ст
_9.30з
Автоматизацiя технологiчних процесiв382лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-22м
Автоматизирований електропривiд384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
_11.00
Автоматизацiя технологiчних процесiв382лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-22м
_13.00ч
Теорiя автоматичного керування385/1007лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
_13.00з
Основи цифровоi технiкi385практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-20+ст
_13.00
Комп`ютернi технологii проектування досл.382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-22м
_14.30
Технiчнi засоби автоматизацii сист.упр.487лаб.роботаас.Бровченко К.А.
АУТП-19+ст
~Вiвторок
_9.30
Автоматизацiя технологiчних процесiв386практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-22м
_11.00
Технiчнi засоби автоматизацii сист.упр.382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-19+ст
_13.00ч
Основи автоматизацii машин i робототехнiки382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
БМО-20+ст
Проектування монтаж та експлуатацiя систем 487практикаас.Бровченко К.А.
автом.
АУТП-22м
_13.00з
Основи автоматизацii машин i робототехнiки383практикаас.Бровченко К.А.
БМО-20+ст
Проектування монтаж та експлуатацiя систем 382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
автом.
АУТП-22м
_13.00
Бази данних324лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
КН-20+ст
_14.30ч
Проектування монтаж та експлуатацiя систем 382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
автом.
АУТП-22м
_14.30з
Застосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.487практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-22м
_14.30
Механiзацiя технологiчних прцесiв384лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
~Середа
_9.30ч
Проектування монтаж та експлуатацiя систем 487практикаас.Бровченко К.А.
автом.
АУТП-22м
_9.30
Метрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади 382лекцiядоц.Ткачов В.С.
автомат
АУТП-21+ст
_11.00ч
Застосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.487практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-22м
_11.00з
Метрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади 384практикадоц.Ткачов В.С.
автомат
АУТП-21+ст
_11.00
Виробничi процеси та обладнання об.\авт.382лекцiядоц.Чумак Л.I.
АУТП-19+ст
_13.00з
Застосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-22м
_13.00
Виробничi процеси та обладнання об.\авт.382/384лек./лаб.доц.Чумак Л.I.
АУТП-19+ст
Основи збору.передачi та обробки iнформацii385лекцiядоц.Ткачов В.С.
КМiДМ-21+с
_14.30ч
Механiзацiя технологiчних прцесiв385практикадоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
_14.30
Застосування мiкропроц засобiв для автомат. обл.382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-22м
~Четвер
_9.30ч
Комп`ютернi технологii проектування досл.384практикадоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-22м
_11.00ч
Теорiя автоматичного керування382лекцiядоц.Ужеловський
В.О.
АУТП-20+ст
_11.00
Електропостачання промислових пiдприємств384лекцiядоц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
_13.00ч
Iнформацiйнi технологii с сист.авт382лекцiяпроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-20+ст
_13.00з
Iнформацiйнi технологii с сист.авт1006практикапроф.Базилевич
Ю.М.
АУТП-20+ст
Проектування монтаж та експлуатацiя систем 382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
автом.
АУТП-22м
Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiв552лаб.роботаас.Грубов В.В.
ПМ-19ст
_13.00
Електропостачання промислових пiдприємств384пр./лаб.доц.Живцова Л.I.
АУТП-19+ст
_14.30з
Автоматизацiя об*єктiв теплоенергетики384практикаас.Бровченко К.А.
АУТП-19+ст
_14.30
Комп*ютерно-iнтегрованi технологiiкаф.лек./пр.доц.Живцова Л.I.
КМiДМ-21ст
Комп`ютерно-iнтегрованi технологiiкаф.лек./пр.доц.Живцова Л.I.
ПМ-21ст
Основи цифровоi технiкi382лекцiядоц.Ужеловский А.В.
АУТП-20+ст
~П`ятниця
_8.00
Автоматизацiя об*єктiв теплоенергетики382лекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-19+ст
_9.30
Метрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади382лекцiядоц.Ткачов В.С.
АУТП-20+ст
Навчальний практикум з маш.проект.384практикадоц.Ужеловский А.В.
АУТП-19+ст
_11.00ч
Метрологiя.технiчнi вимiрювання та прилади385лаб.роботадоц.Ткачов В.С.
АУТП-20+ст
_11.00
Вища математика108лекцiядоц.Чумак Л.I.
АДА-22
МКГ-22
ТБК-22

.
Будiв. дор. машин
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_9.30
Лiфти та лiфтове господарство285лекцiядоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-19+ст
Методи розпiзнавання об*єктiв285лекцiядоц.Шатов С.В.
КН-22м
_11.00
Методи розпiзнавання об*єктiв502практикадоц.Шатов С.В.
КН-22м
_13.00
Теорiя i розрахунок робочих процесiв283лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-22м
_14.30
Теорiя i розрахунок робочих процесiв283лаб./лек.доц.Кроль Р.М.
БМО-22м
~Вiвторок
_9.30ч
Комплексна мех.авт. i механозабесп. будiвництва322бпрактикадоц.Шатов С.В.
БМО-19+ст
_11.00
Комплексна мех.авт. i механозабесп. будiвництва322блекцiядоц.Шатов С.В.
БМО-19+ст
Створення будiвельних дорожнiх з викор.283лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-21мн
_13.00
Прикладна механiка i основи конструювання173алекцiядоц.Дахно О.О.
АУТП-21+ст
Теорiя i розрахунок робочих процесiв283лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-22м
_14.30
Прикладна механiка i основи конструювання173апрактикадоц.Дахно О.О.
АУТП-21+ст
~Середа
_11.00
Використання сучасних комп.технологiй285лекцiядоц.Спiльник М.А.
БМО-21мн
Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283лекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-19+ст
_13.00з
Використання сучасних комп.технологiй285практикадоц.Спiльник М.А.
БМО-21мн
_13.00
Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283практикадоц.Голубченко О.I.
БМО-19+ст
_14.30ч
Лiфти та лiфтове господарство283практикадоц.Пантелеєнко В.I.
БМО-19+ст
_14.30
Теорiя механiзмiв i машин09лекцiядоц.Мацевич I.М.
БМО-20+ст
~Четвер
_11.00
Основи наук. дослiджень патентознавство та лiц.283лекцiядоц.Голубченко О.I.
БМО-21мн
_13.00ч
Машини для виробництва будiвельних матерiалiв283лаб.роботадоц.Голубченко О.I.
БМО-19+ст
~П`ятниця
_8.00з
Будiвельнi та дорожнi машини пiдв.ефект.285лаб.роботадоц.Дахно О.О.
БМО-22м
_9.30
Будiвельнi та дорожнi машини пiдв.ефект.285лекцiядоц.Дахно О.О.
БМО-22м
Машини для земляних робiт283лекцiядоц.Кроль Р.М.
БМО-19+ст
Сучаснi методи конструювання та розр.пр.173алекцiядоц.Спiльник М.А.
БМО-21мн
Теорiя механiзмiв i машин09практикадоц.Мацевич I.М.
БМО-20+ст
_11.00
Деталi машин09лекцiядоц.Мацевич I.М.
АТ-20+ст
БМО-20+ст
Машини для земляних робiт283пр./лаб.доц.Кроль Р.М.
БМО-19+ст
Сучаснi методи конструювання та розр.пр.173апрактикадоц.Спiльник М.А.
БМО-21мн
_13.00з
Деталi машин09практикадоц.Мацевич I.М.
АТ-20+ст
БМО-20+ст

.
ЕРМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_11.00
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiки170лекцiядоц.Заяць Г.В.
БМО-22м
Управлiння якiстю послуг пiдприємств 09лекцiядоц.Стадник В.Л.
а/т.документо
АТ-22м
_13.00
Електронне та електричне обладання автомобiлiв170лекцiядоц.Заяць Г.В.
АТ-20+ст
Основи конструкцiй сучасних автомоб.272лекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-22
Управлiння якiстю послуг пiдприємств 07пр./лек.доц.Стадник В.Л.
а/т.документо
АТ-22м
_14.30ч
Основи конструкцiй сучасних автомоб.272лекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-22
_14.30
Органiзацiя автомобiльних перевезень09лек./пр.доц.Стадник В.Л.
АТ-19+ст
~Вiвторок
_9.30ч
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiки170лекцiядоц.Заяць Г.В.
БМО-22м
_11.00з
Елементи розрахункiв двигунiв вн.зг.272практикадоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-20+ст
_13.00ч
Термодинамiка i теплотехнiка272лек./пр.доц.Колеснiкова Т.М.
АУТП-20+ст
_13.00
Автомобiлi09лекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-19+ст
Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. 07практикадоц.Стадник В.Л.
CAD
АТ-22м
Стандартизацiя квалiметрiя як.дет.авт.170лек/прдоц.Заяць Г.В.
АТ-20+ст
~Середа
_9.30з
Фiрмове обслуговування БДМЛДАпрактикаст.в.Богомолов В.В.
БМО-22м
_9.30
Навчальний практикум з 3D моделювання502практикаас.Червоноштан
АТ-21+ст
_11.00ч
ТрiботехнiкаЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-22м
_11.00
Елементи розрахункiв двигунiв вн.зг.272лекцiядоц.Колеснiкова Т.М.
АТ-20+ст
Основи технологii виробництва та ремонту 170лекцiядоц.Заяць Г.В.
автомоб.
АТ-19+ст
_13.00ч
Теоретичнi основи теплотехнiки272лек./пр.доц.Колеснiкова Т.М.
БМО-20+ст
_13.00з
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiки07лаб.роботапроф.Колiсник М.П.
БМО-22м
ТрiботехнiкаЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-22м
_13.00
Основи технологii виробництва та ремонту 170лаб./пр.доц.Заяць Г.В.
автомоб.
АТ-19+ст
Теоретичнi основи теплотехнiки272лек./пр.доц.Колеснiкова Т.М.
АТ-20+ст
_14.30
Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. ЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
CAD
АТ-22м
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiки07лаб.роботапроф.Колiсник М.П.
БМО-22м
~Четвер
_9.30
Основи конструкцiй сучасних автомоб.09лекцiядоц.Лиходiй О.С.
АТ-22
Теорiя i практика вантажопiдiймальних кр.07лекцiяпроф.Колiсник М.П.
БМО-21мн
Фiрмове обслуговування БДМЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
БМО-22м
_11.00ч
Фiрмове обслуговування БДМЛДАпрактикаст.в.Богомолов В.В.
БМО-22м
_11.00з
Органiзацiя та основи управлiння автосервiсомЛДАпрактикаст.в.Богомолов В.В.
АТ-19+ст
_11.00
Основи конструкцiй сучасних автомоб.07лаб.роботадоц.Лиходiй О.С.
АТ-22
Якiсть машин170лекцiядоц.Заяць Г.В.
БМО-19+ст
_13.00ч
Електронне та електричне обладання автомобiлiвЛТЕлаб.роботаас.Червоноштан
АТ-20+ст
Теорiя i практика вантажопiдiймальних кр.07лаб.роботапроф.Колiсник М.П.
БМО-21мн
_13.00з
Якiсть машин523апрактикапроф.Колiсник М.П.
БМО-19+ст
_13.00
Моделювання технологiчних процесiв170лек./пр.доц.Заяць Г.В.
АТ-19+ст
ТрiботехнiкаЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-22м
_14.30
Автомобiлi07пр./лаб.ас.Червоноштан
АТ-19+ст
~П`ятниця
_8.00ч
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлаб.роботаст.в.Богомолов В.В.
АТ-19+ст
_9.30
Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛДАлек./пр.ст.в.Богомолов В.В.
АТ-19+ст
_11.00
Органiзацiя та основи управлiння автосервiсомЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
АТ-19+ст
ТрiботехнiкаЛДАпрактикаст.в.Богомолов В.В.
АТ-22м
_13.00
Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. ЛДАлекцiяст.в.Богомолов В.В.
CAD
АТ-22м

.
КН, IТ та ПМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00ч
Iнтегрованi комп*ютернi системи502практикадоц.Iльєв I.М.
КН-22м
_8.00з
Iнформатика1006практикадоц.Шибко О.М.
АДА-22
МКГ-22
ТБК-22
_9.30ч
Програмування на Java327лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-20+ст
_9.30з
Програмування на Java327практикадоц.Шибко О.М.
КН-20+ст
_9.30
Комп*ютерна схемотехнiка та арх.ком.324лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-21
_13.00
Iновацiйнi технологii324лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-20+ст
Основи обчислювальноi технiки351лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-22
Технологii комп*ютерного проектування327лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-19+ст
_14.30ч
Числовi методи i моделювання на ЕОМ327лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
АУТП-20+ст
_14.30
Основи обчислювальноi технiки502практикадоц.Шибко О.М.
КН-22
Технологii комп*ютерного проектуваннякаф.лаб./пр.доц.Iльєв I.М.
КН-19+ст
~Вiвторок
_8.00ч
Об*єктно-орiентоване програмування327лекцiяас.Рудь В.В.
КН-21
_8.00з
Об*єктно-орiентоване програмування502практикаас.Рудь В.В.
КН-21
Прикладна математика324практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-22-1
_9.30ч
Теорiя комп*ютерного проектування502лаб.роботапроф.Єршова Н.М.
КН-22м
_9.30з
Обчислювальна технiка з основами програмування1006практикаас.Лукашук Г.О.
ЕКО-22
_9.30
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя327практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22
_11.00ч
Математичнi методи дослiдження операцiй327лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-20+ст
_11.00з
Математичнi методи дослiдження операцiй502практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-20+ст
_11.00
Iнтелектуальний аналiз даних324лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-19+ст
_13.00ч
Прикладна математика327практикадоц.Вельмагiна Н.О.
ДС-22
_13.00
Iнтелектуальний аналiз даних502пр./лаб.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-19+ст
Методи математичного i комп.модел.351лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-22м
_14.30ч
Сучаснi iнформацiйнi та комп.технологii327лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
БМО-21 +ст
_14.30з
Сучаснi iнформацiйнi та комп.технологii502лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
БМО-21 +ст
_14.30
Прикладна математика327практикадоц.Вельмагiна Н.О.
ДС-22
~Середа
_9.30з
Iнформатика217лекцiядоц.Iльєв I.М.
АДА-22
МКГ-22
ТБК-22
_9.30
Iнформатика та програмування324лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
ГiЗ-22
Методи оптимiзацii при розв.iнж.задач328алекцiяпроф.Єршова Н.М.
БМО-21мн
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-22-4п
_11.00
Вступ до спецiальностi324лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-22
Моделювання систем502лаб./пр.проф.Єршова Н.М.
КН-19+ст
_13.00з
Методи математичного i комп.модел.502практикапроф.Єршова Н.М.
КН-22м
_13.00
Операцiйнi системи502лаб.роботадоц.Пономарьова
О.А.
КН-19+ст
_14.30ч
Адмiнiстрування операцiйних систем502лаб.роботадоц.Пономарьова
О.А.
КМiДМ-21+с
_14.30з
Адмiнiстрування операцiйних систем327лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КМiДМ-21+с
_14.30
Основи обчислювального iнтелекту324лекцiяпроф.Прокопчук Ю.А.
КН-22м
~Четвер
_8.00з
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя324практикадоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22
_9.30ч
Бази данних502практикаас.Лукашук Г.О.
КН-20+ст
Вступ до спецiальностi171лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-22
Прикладна математика324лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
АРХ-22-1
АРХ-22-4п
ДС-22
_9.30з
Iновацiйнi технологii502практикадоц.Пономарьова
О.А.
КН-20+ст
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя324лекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22
_9.30
Теорiя комп*ютерного проектування327лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-22м
_11.00ч
Методи обробки зображень та пр.зiр327лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-20+ст
_11.00з
Методи обробки зображень та пр.зiр502лаб.роботаст.в.Пономарьов С.М.
КН-20+ст
_11.00
Iнтегрованi комп*ютернi системи310лекцiядоц.Iльєв I.М.
КН-22м
Математичний аналiз171лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-22
Моделювання систем324лекцiяпроф.Єршова Н.М.
КН-19+ст
_13.00
Iнформатика та програмування1007практикаас.Лукашук Г.О.
ГiЗ-22
Математичний аналiз171практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-22
Обчислювальна технiка з основами програмування327лекцiяст.в.Пономарьов С.М.
ЕКО-22
Операцiйнi системи324лекцiядоц.Пономарьова
О.А.
КН-19+ст
_14.30
Математичнi i комп.методи обробки ек.д.502лаб./пр.ас.Лукашук Г.О.
КН-19+ст
~П`ятниця
_8.00з
Числовi методи i моделювання на ЕОМ502лаб.роботаас.Лукашук Г.О.
АУТП-20+ст
_8.00
Математичнi i комп.методи обробки ек.д.324лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-19+ст
Методи та системи штучного iнтелекту327лекцiяпроф.Прокопчук Ю.А.
КН-20+ст
Основи проектування систем автомат.165/502лек./пр.ст.в.Пономарьов С.М.
АУТП-22
_9.30ч
Групова динамiка i комунiкацii327лекцiяст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-20+ст
Основи обчислювального iнтелекту502практикапроф.Прокопчук Ю.А.
КН-22м
_9.30з
Методи та системи штучного iнтелекту502практикапроф.Прокопчук Ю.А.
КН-20+ст
Теорiя ймоверностi процеси та математ. статистика310практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21
_9.30
Iнформатика165/1007лек./пр.ст.в.Пономарьов С.М.
АТ-22
БМО-22
КМiДМ-22
ПМ-22
Лiнiйна алгебра та аналiт.геометрiя328блекцiядоц.Вельмагiна Н.О.
КН-22
Технологii розподiлених систем та пар.об.324лекцiядоц.Шибко О.М.
КН-19+ст
_11.00ч
Iнформатика351лекцiядоц.Шибко О.М.
ВВ -22
ТГПВ-22
ЦБ-22
Системи сертифiкацii якостi324лекцiяас.Лукашук Г.О.
КН-20+ст
_11.00з
Iнформатика1007практикадоц.Шибко О.М.
ВВ -22
ТГПВ-22
ЦБ-22
Системи сертифiкацii якостi324практикаас.Лукашук Г.О.
КН-20+ст
_11.00
Прикладна математика327практикаас.Новицька Т.О.
АРХ-22-1
Теорiя ймоверностi процеси та математ. статистика310практикаст.в.Кривенкова Л.Ю.
КН-21
_13.00
Диференцiйнi рiвняння310лек./пр.доц.Вельмагiна Н.О.
КН-21

.
Матер.обр.мат.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Метали i зварювання в будiвництвi322алекцiядоц.Чайковська Г.О.
МКГ-20
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ТБК-20
_9.30ч
Методи поверхневоi оьробки мат-лiвкаф.лекцiядоц.Загороднiй О.Б.
ПМ-21ст
_9.30з
Методи поверхневоi оьробки мат-лiвкаф.практикадоц.Загороднiй О.Б.
ПМ-21ст
_9.30
Метали i зварювання в будiвництвi322блекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-21ст
Науково-дослiдницька робота заст.мат.каф.лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-21мн
Теорiя технологiя контр.прокатки б/с/практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
_11.00
Розробка вибiр та викор.конст.сталей284лек./пр.проф.Большаков В.I
ПМ-22м
Сучаснi методи з*єднання матерiалiвкаф.лек./пр.проф.Вахрушева В.С
ПМ-21мн
_13.00ч
Взаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрювання557лекцiядоц.Загороднiй О.Б.
БМО-20+ст
_13.00з
Взаемозам.стандарт. та технiчнi вимiрювання557практикадоц.Загороднiй О.Б.
БМО-20+ст
_13.00
Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвкаф.лекцiяпроф.Вахрушева В.С
КМiДМ-21ст
_14.30
Дiагностика i дефектоскопiя матер-лiв та виробiв552лекцiяст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-19ст
~Вiвторок
_9.30ч
Теоретичнi основи розробки суч.б/ст.284лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
_9.30з
Теорiя технологiя контр.прокатки б/с284практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
_9.30
Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-в552лекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-19ст
_11.00
Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-в552лаб.роботапроф.Губенко С.I.
ПМ-19ст
Проектування реконструкцii 5-типоверхових 284практикапроф.Большаков В.I
будiвель
ПМ-21мн
Фiзика конденсованого стану матерiалiвкаф.лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-21ст
_13.00з
Функцiональнi матерiаликаф.практикаст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-21мн
_13.00
Комп*ютерне планування експер.в мат-вiкаф.лек./лаб.проф.Волчук В.М.
КМiДМ-21ст
Розробка вибiр та викор.конст.сталей284лекцiяпроф.Большаков В.I
ПМ-22м
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.лекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-21ст
Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiв552лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-19ст
_14.30ч
Теоретичнi основи розробки суч.б/ст.284практикаст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-22м
_14.30
Функцiональнi матерiаликаф.лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-21мн
~Середа
_8.00ч
Сучаснi методи дослiдження мат-лiвкаф.лаб.роботаст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-21мн
_8.00
Матерiали для енергоефектив. буд. констр.552лекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПЦБ-21-1мн
_9.30ч
Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн мат-в552лекцiяпроф.Губенко С.I.
ПМ-19ст
_9.30з
Основи корозii металiв та довговiчнiсть552практикадоц.Чайковська Г.О.
ПМ-19ст
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.лекцiяпроф.Губенко С.I.
КМiДМ-21ст
_9.30
Кольоровi метали та сплавикаф.лек./лаб.ст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
Сучаснi методи дослiдження мат-лiвкаф.лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-21мн
_11.00
Експертнi дослiдження причин руйнування мат-лiв552лекцiяпроф.Волчук В.М.
ПМ-19ст
Недоск.кристалiчних решiток та фiзика мiцностiкаф.лек./лаб.ст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
Проблеми надiйностi та довговiчностiкаф.лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-21мн
Технологiя констр. матер. i матерiалознавство553лек./пр.доц.Тютєрєв I.А.
АТ-22
БМО-22
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.лекцiяпроф.Губенко С.I.
КМiДМ-21ст
_13.00ч
Технологiя обробки матерiалiв552лаб.роботадоц.Тютєрєв I.А.
ПМ-19ст
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.практикапроф.Губенко С.I.
КМiДМ-21ст
_13.00з
Фiзика руйнування конструкцiйних матерiалiвкаф.практикапроф.Губенко С.I.
ПМ-21ст
_13.00
Проблеми надiйностi та довговiчностiкаф.практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-21мн
_14.30
Теоретичнi основи розробки суч.б/ст.284лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
~Четвер
_9.30ч
Дiагностика i дефектоскопiя матер-лiв та виробiв552практикаст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-19ст
_9.30з
Експертнi дослiдження причин руйнування мат-лiв552практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-19ст
_9.30
Теорiя технологiя контр.прокатки б/с284лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
_11.00ч
Теорiя технологiя контр.прокатки б/с553практикапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
Фiзичнi основи розробки мат-лiв спец.пр.каф.лекцiяст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_11.00з
Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвкаф.лаб.роботапроф.Вахрушева В.С
КМiДМ-21ст
Фiзичнi основи розробки мат-лiв спец.пр.каф.практикаст.в.Грузiн Н.В.
ПМ-21ст
_11.00
Технологiя обробки матерiалiв552лекцiядоц.Тютєрєв I.А.
ПМ-19ст
_13.00з
Фiзика конденсованого стану матерiалiвкаф.практикапроф.Волчук В.М.
ПМ-21ст
_13.00
Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження мат-лiвкаф.лекцiяпроф.Вахрушева В.С
КМiДМ-21ст
_14.30ч
Теорiя технологiя контр.прокатки б/с553лаб.роботапроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
_14.30з
Теорiя технологiя контр.прокатки б/с553лекцiяпроф.Вахрушева В.С
ПМ-22м
~П`ятниця
_9.30
Композицiйнi матерiали552лек./лаб.доц.Чайковська Г.О.
ПМ-19ст
_11.00
Комп*ютерне планування експериментукаф.лекцiяас.Слупська Ю.С.
КМiДМ-21ст
Основи корозii металiв та довговiчнiсть552лекцiядоц.Чайковська Г.О.
ПМ-19ст
_13.00ч
Комп*ютерне планування експериментукаф.практикаас.Слупська Ю.С.
КМiДМ-21ст
копія 17.08.2022