Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
24.10.2023

Розклад занять. 1 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 5.

.
АТ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30з
ТриботехнiкалекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
_11.00ч
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00з
Сучаснi напрямки покращення лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
еколог.безпеки авт.
_13.00
Логiстика на пiдпр.автотранспортулекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
_14.30
Проектування пiдприємств лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
автомоб.транспору
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00ч
Екологiя транспортулекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
~Середа
_8.00
Триботехнiка170практикаЕРМст.в.Богомолов В.В.
_9.30ч
Проектування пiдприємств 453практикаЕРМст.в.Богомолов В.В.
автомоб.транспору
_9.30з
Триботехнiка170лаб.роботаЕРМст.в.Богомолов В.В.
_11.00ч
Сучаснi напрямки покращення ЛТЕпрактикаЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
еколог.безпеки авт.
_11.00з
Логiстика на пiдпр.автотранспорту453лекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
_13.00ч
Екологiя транспортув102практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_13.00з
Охорона працi в галузi283практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_14.30
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
.
АУТП-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00ч
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_13.00
Застосування мiкропроцес.засобiвлекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
_14.30з
Комп*ютернi технологii лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
проектування
~Вiвторок
_8.00ч
Комп*ютернi технологii лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
проектування
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Автоматизацiя технологiчних лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
процесiв
_13.00з
Проектування.монтаж експлуатацiя лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Живцова Л.I.
систем авт.
~Четвер
_11.00ч
Комп*ютернi технологii 385практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловський В.О.
проектування
_11.00з
Охорона працi в галузi285практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_13.00
Iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_14.30
Автоматизацiя технологiчних 386практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
процесiв
~П`ятниця
_8.00ч
Проектування.монтаж експлуатацiя 384практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
систем авт.
_9.30ч
Застосування мiкропроцес.засобiв384практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
.
БМО-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Сервiс i дiагностика будiвельноi лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
технiки
_11.00ч
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00з
Теорiя i розрахунок робочих лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
процесiв БДМ
_13.00
Теорiя i розрахунок робочих лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
процесiв БДМ
~Вiвторок
_8.00ч
Фiрмове обслуговування БДМлекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00з
БДМ пiдвищеноi ефективностiлекцiяБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
~Середа
_9.30з
Охорона працi в галузi283практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00ч
БДМ пiдвищеноi ефективностiЛТЕпрактикаБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
_11.00з
Сервiс i дiагностика будiвельноi ЛДЕпрактикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
технiки
_13.00
Iноземна мова516практикаIноземн.мови
~Четвер
_9.30з
Теорiя i розрахунок робочих 322бпрактикаБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
процесiв БДМ
_11.00з
Сервiс i дiагностика будiвельноi ЛДЕпрактикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
технiки
_13.00з
Фiрмове обслуговування БДМЛТЕлаб.роботаЕРМст.в.Богомолов В.В.
.
КН-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30з
Методи математичного i лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
комп`ютерного модел.
_11.00ч
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00з
Теорiя комп`ютерного проектування лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
складних об`єктi
_13.00ч
Надiйнiсть складних системлекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00ч
Основи обчислюваного iнтнлектулекцiяКН, IТ та ПМдоц.Прокопчук
_11.00з
Iнтегрованi комп*ют. системи лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
проект.анал.
_13.00з
Методи розпiзнавання об*ектiвлекцiяБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
~Середа
_11.00ч
Теорiя комп`ютерного проектування 502практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
складних об`єктi
_11.00з
Надiйнiсть складних систем502практикаФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_13.00ч
Надiйнiсть складних систем502практикаФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_13.00з
Методи математичного i 502практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
комп`ютерного модел.
_14.30ч
Методи розпiзнавання об*ектiв502практикаБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
~Четвер
_9.30ч
Iнтегрованi комп*ют. системи 453практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
проект.анал.
_11.00ч
Охорона працi в галузi309практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_13.00
Основи обчислюваного iнтнлекту453практикаКН, IТ та ПМдоц.Прокопчук
.
ПМ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Теорiя i технологiя термiчноi лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
обробки
_11.00ч
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_13.00ч
Iнженерно-економiчнi дослiдженнялекцiяОУБпроф.Кравчуновська Т.С.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00ч
Розробка.вибiр та використання лекцiяМатер.обр.мат.доц.Грузiн Н.В.
констр.
_11.00з
Теоретичнi основи розробки лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
сучасних б/с
_13.00ч
Теоретичнi основи розробки лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
сучасних б/с
_13.00з
Теорiя i технологiя контр.прокатки лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
буд.сталей
~Середа
_9.30з
Охорона працi в галузi283практикаБЖДдоц.Рибалка К.А.
_11.00ч
Розробка.вибiр та використання 552практикаМатер.обр.мат.доц.Грузiн Н.В.
констр.
_13.00
Наукова iноземна мова409практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
~Четвер
_11.00з
Iнженерно-економiчнi дослiдженняв302практикаОУБпроф.Кравчуновська Т.С.
_13.00ч
Теоретичнi основи розробки 552практикаМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
сучасних б/с
_13.00з
Теорiя i технологiя термiчноi 552лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
обробки
_14.30ч
Теорiя i технологiя контр.прокатки 552практикаМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
буд.сталей
копія 28.11.2023