Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 5.

.
АТ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Теорiя технiчних системлекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
_11.00
Iнтелектуальнi системи керування лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
рухом авт.
_13.00
Переобладнання та дообл.колiсних лекцiяЕРМдоц.Лиходiй О.С.
трансп.засобiв
_14.30
Надiйнiсть автомобiлiвлекцiяБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
~Вiвторок
_9.30
Основи теорii експериментулекцiяБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
_11.00
Методи наукових дослiджень лекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
патентознавство
~Середа
_11.00ч
Iнтелектуальнi системи керування ЛДАпрактикаЕРМас.Гела Р.О.
рухом авт.
_13.00ч
Переобладнання та дообл.колiсних ЛДАпрактикаЄРМас.Ракаєв О.М.
трансп.засобiв
_13.00з
Надiйнiсть автомобiлiв170практикаБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
_14.30ч
Надiйнiсть автомобiлiв170лаб.роботаЕРМас.Гела Р.О.
_14.30з
Основи теорii експерименту170практикаБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
~П`ятниця
_11.00ч
Методи наукових дослiджень 09практикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
патентознавство
_13.00ч
Теорiя технiчних систем09практикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
.
АУТП-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Iнтернет речейлекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
_9.30
Штучний iнтелект в лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
упр.технолог.проц.
_11.00ч
Штучний iнтелект в лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
упр.технолог.проц.
_11.00з
Застосування мiкр.техн.для лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
авт.систем елек.
~Вiвторок
_9.30
Автоматиз.алгорит.техн.проц.вироблекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
_11.00
Застосування мiкр.техн.для лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
авт.систем елек.
_13.00ч
Комплекси технiчних програмних лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ткачов В.С.
засобiв
~Середа
_9.30з
Автоматиз.алгорит.техн.проц.вироб384практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
_11.00ч
Комплекси технiчних програмних 382практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Ткачов В.С.
засобiв
_11.00з
Iнтернет речей382лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
_13.00ч
Штучний iнтелект в 384практикаАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
упр.технолог.проц.
~Четвер
_8.00
Застосування мiкр.техн.для 384практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
авт.систем елек.
_9.30з
Автоматиз.алгорит.техн.проц.вироб384практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
Автоматиз.алгорит.техн.проц.вироб384практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
.
БМО-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Машини та обладнання лекцiяБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
длявиконання р/роб.
_9.30з
Теорiя розрахунок роб.проц.БДМлекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
_11.00
Сучаснi методи дослiдження та лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
розр.дин.проц.БДМ
_13.00ч
Оцiнка ефективностi БДМ та обл.лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
_13.00з
Основи сертифiкацii БДТлекцiяБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
_14.30ч
Моделювання роб.процесiвБДМонл.практикаБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
~Вiвторок
_9.30
Теорiя розрахунок роб.проц.БДМлекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
_11.00
Тенденцii перспективи розвитку лекцiяБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
вдоск.БДМ
_13.00
Моделювання роб.процесiвБДМонл.лекцiяБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
~Середа
_9.30ч
Машини та обладнання 283практикаБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
длявиконання р/роб.
_9.30з
Оцiнка ефективностi БДМ та обл.3005практикаБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
_11.00
Сучаснi методи дослiдження та 3005практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
розр.дин.проц.БДМ
_13.00ч
Основи сертифiкацii БДТ283практикаБудiв. дор. машинпроф.Шатов С.В.
_13.00з
Теорiя розрахунок роб.проц.БДМ283практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
.
КН-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Розподiльнi комп'ютернi системи i лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
мережi пр/заб.
_11.00
Iнформацiйне моделювання споруд лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
в проект.
_13.00ч
Дизайн архiтектурного середовищалекцiяДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
~Вiвторок
_8.00з
Розподiльнi комп'ютернi системи i онл.практикаКН, IТ та ПМас.Чорна В.В.
мережi пр/заб.
_9.30ч
Проектування сучасних лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
iнформацiйних систем
_9.30з
Iнформацiйнi системи технологiiв лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
упр.проектами
_11.00
Математичнi методи прийняття лек./пр.КН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
рiшень
~Середа
_9.30з
Iнформацiйнi системи технологiiв онл.практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
упр.проектами
_11.00з
Проектування сучасних онл.практикаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
iнформацiйних систем
~Четвер
_11.00ч
Дизайн архiтектурного середовища107практикаДизайну та РАСас.Борцова I.С.
Дизайн архiтектурного середовища107практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
_13.00
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Шашкiна Н.I.
~П`ятниця
_9.30ч
Iнформацiйне моделювання споруд онл.практикаКН, IТ та ПМас.Чорна В.В.
в проект.
_11.00ч
Розподiльнi комп'ютернi системи i онл.практикаКН, IТ та ПМас.Чорна В.В.
мережi пр/заб.
.
ПМ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_13.00
Модели та метод иприйняття рiшень лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
в iн.зад.
_14.30
Теоретичнi основи технологii лекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
звар.буд.сталей
~Вiвторок
_8.00
Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з лекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
придбан.бейт.типу
_9.30
Проблеми розробки нових лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
буд.мат.для змен.тепл.
_11.00з
Фiзичнi основирозробки лекцiяМатер.обр.мат.проф.Губенко С.I.
виробн.суч.б/м
_13.00ч
Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з лекцiяМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
придбан.бейт.типу
_14.30
Фiзичнi основирозробки лекцiяМатер.обр.мат.проф.Губенко С.I.
виробн.суч.б/м
~Середа
_9.30ч
Теор.осн.терм.оброб.кон.стал.з 552практикаМатер.обр.мат.доц.Романова Н.С.
придбан.бейт.типу
_11.00
Теоретичнi основи технологii 284практикаМатер.обр.мат.ст.в.Любушкiн В.I.
звар.буд.сталей
_13.00ч
Фiзичнi основирозробки 553практикаМатер.обр.мат.проф.Губенко С.I.
виробн.суч.б/м
_13.00з
Проблеми розробки нових 553практикаМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
буд.мат.для змен.тепл.
~Четвер
_9.30з
Модели та метод иприйняття рiшень онл.практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
в iн.зад.
копія 10.05.2024