Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 5.

.
АТ-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Вiвторок
_9.30
Компь*ютерно-iнформацiйнi ЛДАпрактикаЕРМас.Коноваленко Ю.I.
технологii керування а/з
_11.00ч
Транспортна логiстика272практикаЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
_11.00з
Система дiагностування автомобiлiв170практикаЕРМдоц.Заяць Г.В.
Система дiагностування автомобiлiв170практикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
_13.00
Транспортна логiстика523блекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
~Четвер
_9.30
Компь*ютерно-iнформацiйнi ЛДАлекцiяЕРМдоц.Сакно О.П.
технологii керування а/з
_11.00
Теорiя технiчних систем523алекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
_13.00ч
Теорiя технiчних систем523алекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
_13.00з
Система дiагностування автомобiлiв523апрактикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
~П`ятниця
_8.00
Екологiя транспортув107лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Вергун О.О.
_9.30
Екологiя транспортув107практикаЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_11.00
Система дiагностування автомобiлiв170лекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
.
АУТП-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
Застосування мiкропроц технiки для 382лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
авт.систем елек
_9.30
Автоматизацiя алгоритм.технолог. 382лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
процесiв
_11.00ч
Застосування мiкропроц технiки для 386лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
авт.систем елек
~Вiвторок
_9.30ч
Комплекси технiчних прогр.засобiв 384лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ткачов В.С.
i/в сист.
_9.30з
Комплекси технiчних прогр.засобiв 384практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Ткачов В.С.
i/в сист.
_11.00
Застосування мiкропроц технiки для 386практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
авт.систем елек
_13.00ч
Автоматизацiя алгоритм.технолог. 386практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
процесiв
_13.00з
Штучний iнтелект в упр.технол.об.385практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
~Середа
_13.00ч
Автоматизацiя алгоритм.технолог. 386практикаАвтоматиз. та КIТдоц.Чумак Л.I.
процесiв
_13.00з
Автоматизоване проектування 385практикаАвтоматиз. та КIТас.Бровченко К.А.
засобiв i сист.упр.
~Четвер
_8.00ч
Штучний iнтелект в упр.технол.об.382лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
_9.30
Штучний iнтелект в упр.технол.об.385лекцiяАвтоматиз. та КIТпроф.Базилевич Ю.М.
_11.00
Автоматизоване проектування 385лекцiяАвтоматиз. та КIТдоц.Ужеловский А.В.
засобiв i сист.упр.
.
БМО-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Вiвторок
_11.00
Теорiя i розрахунок робочих 3007лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
процесiв
_13.00
Тенденцii i перспективи розвитку 3007лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Шатов С.В.
БДМ
~Середа
_9.30ч
Теорiя i розрахунок робочих 3007практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
процесiв
_11.00
Сучаснi методи дослiдження та 3007лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
розрахунку динам.про
_13.00
Сучаснi методи дослiдження та 3007практикаБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
розрахунку динам.про
_14.30ч
Оцiнка ефективностi БДМта обл.283лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
_14.30з
Оцiнка ефективностi БДМта обл.283практикаБудiв. дор. машиндоц.Кроль Р.М.
~Четвер
_8.00з
Основи сертифiкацii будiвельноi i 285практикаБудiв. дор. машиндоц.Дахно О.О.
дорож.технiки
_9.30ч
Моделювання робочих процесiв 285лекцiяБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
БДМ
_9.30з
Основи сертифiкацii будiвельноi i 285лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Дахно О.О.
дорож.технiки
_11.00ч
Моделювання робочих процесiв 285лекцiяБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
БДМ
_11.00з
Моделювання робочих процесiв 285практикаБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
БДМ
_13.00ч
Машини та обладнання для 285лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Шатов С.В.
виконання рят.роб.
_13.00з
Машини та обладнання для 285практикаБудiв. дор. машиндоц.Шатов С.В.
виконання рят.роб.
.
КН-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Iнформацiйнi системи i технологii на 1007лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
пiдп.
_9.30з
Iнформацiйнi системи i технологii на 1007практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
пiдп.
_11.00
Розподiльнi комп*ютернi системи i 351лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Власенко Ю.Є.
мережi п/з
_13.00ч
Розподiльнi комп*ютернi системи i 1007практикаКН, IТ та ПМдоц.Власенко Ю.Є.
мережi п/з
_13.00з
Iнформацiйне моделювання споруд1007практикаКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
~Вiвторок
_8.00ч
Проектування сучасних 1007практикаКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
iнформацiйних систем
_9.30ч
Проектування сучасних 351лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Шибко О.М.
iнформацiйних систем
_11.00ч
Дизайн архiтектурного середовища482практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
_11.00з
Дизайн архiтектурного середовища482лекцiяДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
_13.00з
Дизайн архiтектурного середовища482практикаДизайну та РАСдоц.Товстик Т.М.
~Четвер
_8.00ч
Розподiльнi комп*ютернi системи i 1006практикаКН, IТ та ПМдоц.Власенко Ю.Є.
мережi п/з
_9.30ч
Математичнi методи прийняття 328алекцiяКН, IТ та ПМпроф.Корхiн А. С.
рiшень
_9.30з
Математичнi методи прийняття 1006практикаКН, IТ та ПМпроф.Корхiн А. С.
рiшень
_11.00
Iнформацiйне моделювання споруд327лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Iльєв I.М.
_13.00
Наукова iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Чижикова I.В.
.
МIТ-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Метрологiя в нанотехнологiяхв102лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Нагорний Д.В.
_9.30з
Метрологiя в нанотехнологiяхв102практикаБуд.мех.та ОМдоц.Нагорний Д.В.
_13.00
Аналiз та обробка даних в екс.их 351лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
досл.
_14.30ч
Метрологiчне забеспечення засобiв 487практикаКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
в/т
_14.30з
Iнтелектуальнi засоби вим.техники483практикаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
~Вiвторок
_11.00ч
Комп*ютерне моделювання засобiв 483практикаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
в/т
_11.00з
Метрологiчне забеспечення засобiв 483лаб.роботаКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
в/т
_13.00
Метрологiчне забеспечення засобiв 485лекцiяКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
в/т
_14.30ч
Iнформацiйнi технологii в метрологii 483практикаКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
та в/т
_14.30з
Iнформацiйнi технологii в метрологii 483лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
та в/т
~Четвер
_9.30
Комп*ютерне моделювання засобiв 485лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
в/т
_11.00
Iнтелектуальнi засоби вим.техники485лекцiяКН, IТ та ПМст.в.Пономарьов С.М.
_13.00
Аналiз та обробка даних в екс.их 485практикаКН, IТ та ПМдоц.Пономарьова О.А.
досл.
.
ПМ-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Проблеми розробки нових буд.мат557лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
_11.00
Моделi та методи прийняття рiшень324лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
_13.00ч
Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_13.00з
Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м553практикаМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
~Вiвторок
_9.30
Теоретичнi основи методи термiчноi 284лекцiяМатер.обр.мат.проф.Большаков В.I
обробкi кон.ст
_11.00ч
Теоретичнi основи методи термiчноi 284практикаМатер.обр.мат.проф.Большаков В.I
обробкi кон.ст
_11.00з
Проблеми розробки нових буд.мат552практикаМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
_13.00з
Моделi та методи прийняття рiшень1007практикаКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
~Середа
_9.30
Фiзiичнi основи розробки та вир.б/м557лекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковська Г.О.
_11.00
Теоретичнi основи та технологiя 557лекцiяМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
звар.
_13.00
Теоретичнi основи та технологiя 557практикаМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
звар.
_14.30ч
Теоретичнi основи та технологiя 557лекцiяМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
звар.
копія 21.04.2021