Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад занять. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 5.

АТ-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зЕкологiя транспортув209практикаЕкологii
11.00Екологiя транспортув209лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
13.00Система дiагностики автомобiлiвЛДАпрактикаЕРМ
_Вiвторок_
9.30зТранспортна логiстика523бпрактикаЕРМ
11.00Комп`ютерно-ЛТЕлекцiяЕРМдоц.Сакно О.П.
iнформац.технологii
13.00чКомп`ютерно-ЛТЕпрактикаЕРМ
iнформац.технологii
_Середа_
9.30Теорiя технiчних систем272лекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
11.00Транспортна логiстика523блекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
13.00зТеорiя технiчних систем523бпрактикаЕРМ
_Четвер_
9.30Система дiагностики автомобiлiв523блекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
11.00Iноземна мова507практикаIноземн.мови
АУТП-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00чАвтоматизоване проектування 384практикаАвтом.та елект.
засобiв с/у
11.00зКомплекси технiчних 384практикаАвтом.та елект.
програмних засобiв
13.00Застосування мiкропроц технiки 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
для автоматизацii
_Вiвторок_
8.00чАвтоматизацiя алгоритмiзацiя 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
тех.проц.
8.00зАвтоматизацiя алгоритмiзацiя 382практикаАвтом.та елект.
тех.проц.
9.30чЗастосування мiкропроц технiки 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
для автоматизацii
9.30зКомплекси технiчних 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
програмних засобiв
11.00Iноземна мова507Iноземн.мови
_Середа_
13.00Автоматизоване проектування 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
засобiв с/у
14.30чШтучний iнтелект в упр.тех.об.383практикаАвтом.та елект.
14.30зШтучний iнтелект в упр.тех.об.382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
_П`ятниця_
11.00Штучний iнтелект в упр.тех.об.383лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
13.00Застосування мiкропроц технiки 382практикаАвтом.та елект.
для автоматизацii
БМО-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чСучаснi методи дослiдження285лекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I.
9.30зСучаснi методи дослiдження285практикаБудiв.машин
11.00чОцiнка ефективностi БДМ та обл.285лекцiяБудiв.машинас.Кроль Р.М.
11.00зОцiнка ефективностi БДМ та обл.285практикаБудiв.машин
_Середа_
9.30Тенденцii i перспективи 283лекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
розвитку БДМ
11.00Теорiя i розрахунок робочих 3005лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
процесiв БДМ
_Четвер_
9.30чМашини та обладнання для 285лекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
викон. роб.
9.30зМашини та обладнання для 285практикаБудiв.машин
викон. роб.
11.00Теорiя i розрахунок робочих 285лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
процесiв БДМ
13.00чМоделювання робочих процесiв 285лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
БДМ
13.00зМоделювання робочих процесiв 285практикаБудiв.машин
БДМ
_П`ятниця_
8.00чТеорiя i розрахунок робочих 283лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
процесiв БДМ
9.30Iноземна мова513практикаIноземн.мови
11.00зМоделювання робочих процесiв 283лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
БДМ
МIТ-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Iноземна мова513практикаIноземн.мови
13.00чАналiз обробка даних487лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
13.00зАналiз обробка даних1006практикаIBTC
_Вiвторок_
9.30Iнтелектуальнi засоби в/т09лекцiяIBTCас.Пономарьов С.М.
11.00чМетрологiя в нанотехнологiях388лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
11.00зМетрологiя в нанотехнологiях388практикаIBTC
13.00чМетрологiчне забеспечення 382практикаIBTC
засобiв в/т
_Середа_
9.30чIнтелектуальнi засоби в/т09практикаIBTC
9.30зМетрологiчне забеспечення 388практикаIBTC
засобiв в/т
11.00Метрологiчне забеспечення 357лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
засобiв в/т
13.00чIнформацийнi тезнологii в 09лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
метрологii в/т
13.00зIнформацийнi тезнологii в 1006практикаIBTC
метрологii в/т
_П`ятниця_
8.00зКомпп*ютерне моделювання 1006практикаIBTC
засобiв в/т
9.30Компп*ютерне моделювання 388лекцiяIBTCпроф.Прокопчук Ю.О.
засобiв в/т
ПМ-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чФiзичнi основи розробки та 557лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
вироб.б/м
9.30зФiзичнi основи розробки та 557практикаМатер.обр.мат.
вироб.б/м
11.00Теоретичнi основи та технологiя 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
зв.б/с
13.00Проблеми розробки нових б/м552лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова526практикаIноземн.мови
9.30Теоретичнi основи та методи 284лекцiяМатер.обр.мат.проф.Большаков В.I
термiчноi обробки
11.00чТеоретичнi основи та методи 284практикаМатер.обр.мат.
термiчноi обробки
11.00зТеоретичнi основи та технологiя 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
зв.б/с
13.00Теоретичнi основи та технологiя 181практикаМатер.обр.мат.
зв.б/с
14.30Iноземна мова222практикаIноземн.мови
_Середа_
9.30Моделi та методи прийняття 324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
рiшень i/з
11.00чМоделi та методи прийняття 1006практикаПрикл.математ.
рiшень i/з
_П`ятниця_
13.00Iноземна мова452практикаIноземн.мови