ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
15.11.2021

Розклад сесiї. 1 семестр. 2021/2022 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 5.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АТ-21м
Охорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.14.12.20218.00в130315.12.202110.00в1303
Проектування пiдприємств автом.трансп.засоб. CADст.в.Богомолов В.В.18.12.20218.0027220.12.202110.00272
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.23.12.20218.0050724.12.202110.00507
Трiботехнiкадоц.Сакно О.П.29.12.20218.00ЛДА30.12.202110.00ЛДА
~АУТП-21м
Охорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.14.12.20218.00в130315.12.202110.00в1303
Комп`ютернi технологiii проектуваннядоц.Ужеловський В.О.18.12.20218.0038420.12.202110.00384
Проектування монтаж та експлуатацiя систем автом.доц.Ужеловский А.В.23.12.20218.0038424.12.202110.00384
Автоматизацiя технол.процесiв i виробництв б.м.доц.Чумак Л.I.24.12.20218.0038228.12.202110.00382
Наукова iноземна мовадоц.Ляпiчева О.Л.30.12.20218.0045231.12.202110.00452
~БМО-21м
Охорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.14.12.20218.00в130315.12.202110.00в1303
Будiвельнi та дорожнi машинидоц.Дахно О.О.18.12.20218.0028520.12.202110.00285
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.23.12.20218.0050724.12.202110.00507
Сервiс i дiагностика будiвельноi технiкидоц.Заяць Г.В.29.12.20218.0017030.12.202110.00170
~КН-21м
Теорiя комп*ютерного проектування складних об*ектiпроф.Єршова Н.М.14.12.20218.00322а15.12.202110.00322а
Формування проектних пропозицiйдоц.Черчата А.О.18.12.20218.00в50420.12.202110.00в504
Основи обчислювального iнтелектупроф.Прокопчук Ю.А.23.12.20218.0035424.12.202110.00354
Методи розпiзнавання об*єктiвдоц.Шатов С.В.24.12.20218.00322б28.12.202110.00322б
Надiйнiсть складних системдоц.Бекетов О.В.30.12.20218.0035331.12.202110.00353
~ПМ-21м
Охорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.14.12.20218.00в130315.12.202110.00в1303
Теоретичнi основи розробки сучасних буд.сист.проф.Вахрушева В.С18.12.20218.0055320.12.202110.00553
Теорiя i технологiя контрольованоi прокатки б/сдоц.Узлов О.В.23.12.20218.0055224.12.202110.00552
Теорiя технологiя термiчноi обробки к/сдоц.Узлов О.В.24.12.20218.0028428.12.202110.00284
Наукова iноземна мовадоц.Ляпiчева О.Л.30.12.20218.0045231.12.202110.00452
копія 17.11.2021