ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 5.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АТ-20м
Теорiя технiчних системпроф.Колiсник М.П.11.05.20218.00523а12.05.202110.00523а
Транспортна логiстикадоц.Стадник В.Л.15.05.20218.00523б17.05.202110.00523б
Комп*ютерно-iнформацiйнi технологiiдоц.Сакно О.П.20.05.20218.00ЛДА21.05.202110.00ЛДА
Екологiя транспортудоц.Полторацька В.М.24.05.20218.00в20925.05.202110.00в209
Системи дiагностування автом.доц.Заяць Г.В.28.05.20218.0027229.05.202110.00272
~АУТП-20м
Застосування мiкропроц.технiкидоц.Чумак Л.I.12.05.20218.0038213.05.202110.00382
Автоматизацiя i алгорит.тех.пр.доц.Чумак Л.I.17.05.20218.0038218.05.202110.00382
Комплекси технiчних прогр.засобiвдоц.Ткачов В.С.21.05.20218.0038222.05.202110.00382
Штучний iнтелект в упр.техн.об.проф.Базилевич Ю.М.26.05.20218.0038227.05.202110.00382
~БМО-20м
Машини та обл.для виг.р/робiтдоц.Шатов С.В.12.05.20218.0028313.05.202110.00283
Оцiнка ефективностiБДМ облдоц.Кроль Р.М.15.05.20218.0028317.05.202110.00283
Сучаснi методи досл.розр.дин.проц.доц.Голубченко О.I.20.05.20218.0028321.05.202110.00283
Теорiя розр.роб.проц.БДМдоц.Голубченко О.I.24.05.20218.0028325.05.202110.00283
Основи сертифiкацii буд.дор.технiкидоц.Дахно О.О.28.05.20218.0028329.05.202110.00283
~КН-20м
Iнформац.модел.спорудв прект.доц.Iльєв I.М.12.05.20218.0032713.05.202110.00327
Математичнi методи прийняття рiш.проф.Корхiн А. С.17.05.20218.0032418.05.202110.00324
Проектування суч.iнф. системдоц.Шибко О.М.21.05.20218.0032422.05.202110.00324
Наукова iноземна мовав.Чижикова I.В.26.05.20218.0051327.05.202110.00513
~МIТ-20м
Метрологiчне забеспечення засобiв в/тдоц.Пономарьова О.А.11.05.20218.0032712.05.202110.00327
Аналiз та обробка даних в ек/досл.доц.Пономарьова О.А.15.05.20218.0032717.05.202110.00327
Комп*ютерне моделювання засобiв в/тст.в.Пономарьов С.М.20.05.20218.0032721.05.202110.00327
Iнформацiйнi технологii в метрологiiст.в.Пономарьов С.М.24.05.20218.0032725.05.202110.00327
Iнтелектуальнi засоби вiм.тех.ст.в.Пономарьов С.М.28.05.20218.0032429.05.202110.00324
~ПМ-20м
Модели та методи прийняття рiшеньпроф.Єршова Н.М.12.05.20218.0032413.05.202110.00324
Теоретичнi основи та методи терм.об.проф.Большаков В.I17.05.20218.0028418.05.202110.00284
Теоретичнi основи техн.звар.б/спроф.Лаухiн Д.В.22.05.20218.0055224.05.202110.00552
Проблеми розробки нових буд.мат.проф.Волчук В.М.27.05.20218.0055228.05.202110.00552
копія 21.04.2021