Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
17.01.2024

Розклад занять. 2 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 5.

.
АДА-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Управлiння проєктамилекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
_11.00
с.к.з проектув.реконстр.авт.дорiг лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
аер.
_13.00
Монiт.техн.стану лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
об.транспорт.iнфракст.
~Вiвторок
_9.30
Модерн.реконстр.рем-вiдн.роботи в лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
дор.од.
_11.00
Землеустр.в буд-вi та цiв.iнженерiiлекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
_13.00ч
Комп.методи лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
проект.об.трансп.iнфракст.
_13.00з
Сучаснi констр.матер.дорож.одягулекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
~Середа
_11.00ч
Монiт.техн.стану 419практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
об.транспорт.iнфракст.
_11.00з
Модерн.реконстр.рем-вiдн.роботи в 419практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
дор.од.
~Четвер
_9.30з
Комп.методи 419практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
проект.об.трансп.iнфракст.
_11.00з
Сучаснi констр.матер.дорож.одягу165апрактикаТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_13.00
с.к.з проектув.реконстр.авт.дорiг 419практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
аер.
.
ВIМ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Iнформац.моделюв.тех/буд.процесiвлекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
_11.00ч
Проектуван.енергоеф.будiвель з лекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
викор.ВIМ мод.
_11.00з
ВIМ технолог.проект.iнженерних лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
мереж
~Вiвторок
_9.30
Цiфровiзацiя у сферi буд-ва та енерг.лекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
_11.00ч
Iнформац.технологii в управл лекцiяОУБдоц.Бородин М.О.
буд.проектами
_11.00з
Параметричне проектування лекцiяБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
вiдпов.буд/споруд
~Середа
_9.30
ВIМ технолог.проект.iнженерних 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
мереж
_11.00
Наукова iноземна мова410практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Шашкiна Н.I.
_13.00
Проектув.життєвого циклу будза 307практикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
крит.стiйкого роз.
~Четвер
_11.00ч
Проектуван.енергоеф.будiвель з 163практикаЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
викор.ВIМ мод.
_11.00з
Iнформац.технологii в управл 324практикаОУБдоц.Бородин М.О.
буд.проектами
_13.00ч
Iнформац.моделюв.тех/буд.процесiв319практикаТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
_13.00з
Параметричне проектування 423практикаБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
вiдпов.буд/споруд
.
ЕМ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Контроль якостi в лекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
буд.енерг.будiвель
_13.00ч
Основи лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
розроб.проект.енер.будiвель
_13.00з
Технiчнi засоби лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
обстеж.енергоауд.б/с
_14.30
Технiчнi засоби лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
обстеж.енергоауд.б/с
~Вiвторок
_9.30
Цифровiзац.у сферi буд-лекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
ваенер.житлового фонду
_11.00
Модерн.реконстр.рем-лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Папiрник Р.Б.
вiдновл.роботи
_13.00
Основи проектування iнжен.систем лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
ен.сист.
_14.30ч
Методологiя наукових дослiдженьлекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
~Середа
_9.30ч
Методологiя наукових дослiджень351практикаЗБКдоц.Котов М.А.
_11.00ч
Основи проектування iнжен.систем 168практикаОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
ен.сист.
~Четвер
_9.30з
Основи 427впрактикаЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
розроб.проект.енер.будiвель
_11.00
Технiчнi засоби 279практикаЗБКдоц. Бондаренко А.В.
обстеж.енергоауд.б/с
.
ПЦБ-23-1мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Управлiння проєктамилекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
_11.00
Техн.експертиза проєктiв буд.i спор.лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_13.00ч
Модел взаємодiй фунд. с грунт лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Загiльский В.А.
серед.
Обгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та лекцiяОУБдоц.Мартиш О.О.
цив. iнж.
Проєк.рац.техн. звед.та монтаж. лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд.i спор.
Техн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i лекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
_13.00з
Планування та обробка лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
резул.експер.
~Вiвторок
_9.30ч
Модерн.реконстр.та лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_9.30з
Матерiально-техн. забеспечення в лекцiяОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00
Новiтнi технологiї в проєк.буд. лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
Органiзацiя спорудж. висот.будiвельлекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
Особливостi проєкт. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Загiльский В.А.
геол.i гiдр. ум.
Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Титюк А.О.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
_13.00
Методологiя наукових дослiдженьлекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
~Середа
_8.00ч
Модерн.реконстр.та 319практикаТехн.будiв.вир.ст.в.Долотiй М. А.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_9.30
Наукова iноземна мова410практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Шашкiна Н.I.
_11.00
Новiтнi технологiї в проєк.буд. каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
Органiзацiя спорудж. висот.будiвелькаф.практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
Особливостi проєкт. ОiФ в склад. каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
геол.i гiдр. ум.
Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККкаф.практикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
~Четвер
_9.30ч
Матерiально-техн. забеспечення в 271практикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00ч
Планування та обробка 129практикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
резул.експер.
_13.00ч
Модел взаємодiй фунд. с грунт каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та каф.практикаОУБдоц.Бородин М.О.
цив. iнж.
Проєк.рац.техн. звед.та монтаж. каф.практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд.i спор.
Техн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i каф.практикаЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.каф.практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
.
ПЦБ-23-2мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Управлiння проєктамилекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
_11.00
Техн.експертиза проєктiв буд.i спор.лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_13.00ч
Модел взаємодiй фунд. с грунт лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Загiльский В.А.
серед.
Обгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та лекцiяОУБдоц.Мартиш О.О.
цив. iнж.
Проєк.рац.техн. звед.та монтаж. лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд.i спор.
Техн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i лекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
_13.00з
Планування та обробка лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
резул.експер.
~Вiвторок
_9.30ч
Модерн.реконстр.та лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_9.30з
Матерiально-техн. забеспечення в лекцiяОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00
Новiтнi технологiї в проєк.буд. лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
Органiзацiя спорудж. висот.будiвельлекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
Особливостi проєкт. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Загiльский В.А.
геол.i гiдр. ум.
Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Титюк А.О.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
_13.00
Методологiя наукових дослiдженьлекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
~Середа
_11.00
Новiтнi технологiї в проєк.буд. каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
Органiзацiя спорудж. висот.будiвелькаф.практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
Особливостi проєкт. ОiФ в склад. каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
геол.i гiдр. ум.
Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККкаф.практикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
~Четвер
_9.30
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
Наукова iноземна мова410практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_11.00ч
Матерiально-техн. забеспечення в 271практикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00з
Планування та обробка 129практикаЗБКас.Мислицька А.О.
резул.експер.
_13.00ч
Модел взаємодiй фунд. с грунт каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та каф.практикаОУБдоц.Бородин М.О.
цив. iнж.
Проєк.рац.техн. звед.та монтаж. каф.практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд.i спор.
Техн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i каф.практикаЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.каф.практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
_13.00з
Модерн.реконстр.та 319практикаТехн.будiв.вир.ст.в.Долотiй М. А.
рем.вiдновл.роботи в буд.
.
ПЦБ-23-3мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Управлiння проєктамилекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
_11.00
Техн.експертиза проєктiв буд.i спор.лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_13.00ч
Модел взаємодiй фунд. с грунт лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Загiльский В.А.
серед.
Обгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та лекцiяОУБдоц.Мартиш О.О.
цив. iнж.
Проєк.рац.техн. звед.та монтаж. лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд.i спор.
Техн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i лекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
_13.00з
Планування та обробка лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
резул.експер.
~Вiвторок
_9.30ч
Модерн.реконстр.та лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_9.30з
Матерiально-техн. забеспечення в лекцiяОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00
Новiтнi технологiї в проєк.буд. лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
Органiзацiя спорудж. висот.будiвельлекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
Особливостi проєкт. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Загiльский В.А.
геол.i гiдр. ум.
Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Титюк А.О.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiяЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
_13.00
Методологiя наукових дослiдженьлекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
~Середа
_9.30
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_11.00
Новiтнi технологiї в проєк.буд. каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
Органiзацiя спорудж. висот.будiвелькаф.практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
Особливостi проєкт. ОiФ в склад. каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
геол.i гiдр. ум.
Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККкаф.практикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
~Четвер
_11.00ч
Матерiально-техн. забеспечення в 271практикаОУБдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00з
Планування та обробка 129практикаЗБКас.Мислицька А.О.
резул.експер.
_13.00ч
Модел взаємодiй фунд. с грунт каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та каф.практикаОУБдоц.Бородин М.О.
цив. iнж.
Проєк.рац.техн. звед.та монтаж. каф.практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд.i спор.
Техн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i каф.практикаЗБКпроф.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.каф.практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
_13.00з
Модерн.реконстр.та 319практикаТехн.будiв.вир.ст.в.Долотiй М. А.
рем.вiдновл.роботи в буд.
.
ТБК-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Спец. технологii вигот.з/б конструк.лекцiяЗБКдоц.Савiн Ю.Л.
_9.30
Технологii виробн.викор.мат-лiв лекцiяТБМ,вир.та конспроф.Сторчай Н.С.
спец.призн.
_11.00ч
Методологiя наукових дослiдженьлекцiяТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
_11.00з
Аналiз технологiй та модел.в лекцiяТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
буд.мат-вi
_13.00з
Технологii виробн.використання лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Бондаренко С.В.
добавок
_14.30
Обгрунтув.ефектив.рiшень в буд-вi лекцiяОУБдоц.Мартиш О.О.
та цiв.iнж.
~Вiвторок
_8.00
Спец. технологii вигот.з/б конструк.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_9.30
Технологii виробн.використання лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Бондаренко С.В.
добавок
_11.00
Модерн.реконстр. та ремонт-лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Папiрник Р.Б.
вiдновл. роб.буд.цiв.iн
~Середа
_11.00ч
Методологiя наукових дослiджень165апрактикаТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
_11.00з
Аналiз технологiй та модел.в 165апрактикаТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
буд.мат-вi
_13.00з
Спец. технологii вигот.з/б констр.163лаб.роботаТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_14.30з
Технологii виробн.викор.мат-лiв 163лаб.роботаТБМ,вир.та консас.Василенко С.В.
спец.призн.
копія 26.02.2024