ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 5.

.
АДА-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Технологiчнi стадiї 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
будiв.виробництва
_11.00
Дисциплiна закладу вищої освiти353лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_13.00
Сучаснi напрями розвитку буд.галузi418лекцiяОУБпроф.Соколов I.А.
_14.30
Спецкурс з проектування 418лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
реконстр.авт.дор.аер.
~Вiвторок
_9.30
Спецкурс з проектування 418практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
реконстр.авт.дор.аер.
_11.00
Основи охорони працi в галузi504лекцiяБЖДпроф.Бєлiков А.С.
_13.00
Iнновацiйнi технологii виробництва253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
~Середа
_9.30
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
_11.00
Спецкурс317лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
.
ЕМ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Дисциплiна закладу вищої освiти353лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_13.00
Енергоаудит в будiвництвiкаф.лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
Енергозбереження та енергоаудит в каф.лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
пром.
_14.30
Енергоаудит в будiвництвiкаф.лек/пр.ЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
Енергозбереження та енергоаудит в каф.лек./пр.ЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
пром.
~Вiвторок
_9.30ч
Основи проектування каф.лекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
енерг.будiвель
Сучаснi ресурсозберегаючi каф.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Дехта Т.М.
технологii
_9.30з
Основи проектування каф.практикаЗБКдоц.Коваль О.О.
енерг.будiвель
Сучаснi ресурсозберегаючi каф.практикаТБМ,вир.та консдоц.Дехта Т.М.
технологii
_11.00
Основи охорони працi в галузi504лекцiяБЖДпроф.Бєлiков А.С.
~Середа
_9.30
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
_11.00
Енергетичний баланс будiвель168лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
_13.00з
Енергетичний баланс будiвель168лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
~Четвер
_9.30
Теплова iзоляцiя будiвелькаф.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
_11.00ч
Теплова iзоляцiя будiвель165апрактикаТБМ,вир.та консас.Василенко С.В.
.
МКГ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Технологiчнi стадiї 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
будiв.виробництва
_11.00
Дисциплiна закладу вищої освiти353лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Вiвторок
_11.00
Основи охорони працi в галузi504лекцiяБЖДпроф.Бєлiков А.С.
_13.00
Iнновацiйнi технологii виробництва253лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_14.30ч
Комп*ютернi методи планування м/з253лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
Нормативно-правове забеспечення 253лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
галузi
_14.30з
Комп*ютернi методи планування м/з253практикаЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
Нормативно-правове забеспечення 253практикаЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
галузi
~Середа
_9.30
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
_11.00
Спецкурс317лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
~Четвер
_8.00
Архiтектурно-427алекцiяАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
планувальнi.кон.тех.сан.гiгiен.фак.
Методи оцiнки техночного стану б/св301лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
_9.30
Архiтектурно-427апрактикаАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
планувальнi.кон.тех.сан.гiгiен.фак.
Методи оцiнки техночного стану б/св301практикаЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
.
ПЦБ-22-1мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Методологiя наукових дослiджень353лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
_11.00
Дисциплiна закладу вищої освiти353лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Вiвторок
_11.00
Охорона працi в галузi504лекцiяБЖДпроф.Бєлiков А.С.
_13.00
Органiзацiйно-технологiчна лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
~Середа
_8.00
Системи автоматизованного проект.1006лекцiя/ пракМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.в306алекцiя/ пракЗБКдоц.Зезюков Д.М.
Системи автоматизованного проект.1007лекцiя/ пракIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.317лекцiя/ пракТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.502лекцiя/ пракОУБдоц.Чашин Д.Ю.
_9.30
Геотехнiчне проектування в буд-вi354лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковальов В.В.
_11.00
Обчис.механiка та комп.модел. 354лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
буд.та споруд
~Четвер
_9.30ч
Новiтнi технологiї буд. виробництвапрактикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiз.зведен. висот. буд.i спор. в практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
ум.щiл. заб.
Особливостi проект. ОiФ в склад. практикаIнж.геол. i геотех.проф.Сєдiн В.Л.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККпрактикаЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахунках практикаБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
конст.буд. i спор.
_9.30з
Геотехнiчне проектування в буд-вiкаф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_11.00
Новiтнi технологiї буд. виробництвалекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiз.зведен. висот. буд.i спор. в лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
ум.щiл. заб.
Особливостi проект. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.проф.Сєдiн В.Л.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахунках лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
конст.буд. i спор.
.
ТБК-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Проектування пiдприемств з 164лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
вир.буд.констр.
_9.30
Проектування пiдприемств з 164лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
вир.буд.констр.
_11.00
Дисциплiна закладу вищої освiти353лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Вiвторок
_8.00з
Енергозбереження та енергоаудит165апрактикаТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
Основи теорii та методи 165апрактикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
багатоп.складу бет.
_9.30
Енергозбереження та енергоаудит165алекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
Основи теорii та методи 165алекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
багатоп.складу бет.
_11.00
Охорона працi в галузi504лекцiяБЖДпроф.Бєлiков А.С.
_13.00
Сучаснi методи контролю 165алекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
власт.буд.мат.
_14.30ч
Сучаснi методи контролю 165алаб.роботаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
власт.буд.мат.
~Середа
_9.30
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
_11.00
Експлуатацiя споруд вир.призн.165алекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
_13.00з
Iнновацiйнi технологii виробн.БМКВ165алекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
копія 17.08.2022