Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 5.

.
АДА-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Спецкурс проект.реконст.авт.дорiг каф.практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
ае.
_11.00
Спецкурс проект.реконст.авт.дорiг каф.лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
ае.
_13.00
Управлiння проектами309практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_14.30ч
Монiторинг технiчного стану каф.лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
об.тр.iнфр.
_14.30з
Спецкурс проект.реконст.авт.дорiг каф.практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
ае.
~Вiвторок
_9.30ч
Сучаснi конструктивнi каф.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
мат.дорожн.одягу
_9.30з
Сучаснi конструктивнi каф.практикаТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
мат.дорожн.одягу
_11.00
Управлiння проектами309лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_13.00ч
Комп*ютернi методи проектування кафлекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
об. транспорт.iнф
_13.00з
Комп*ютернi методи проектування кафпрактикаАвт.дор,геод.зем.доц.Трегуб О.В.
об. транспорт.iнф
~Середа
_9.30
Землеустрiй в буд-вiцiвiльной 417лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
iнженерii
_11.00
Модернiзацiя реконструкцiя каф.лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
рем/вiдн.роб.
_13.00ч
Монiторинг технiчного стану каф.практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
об.тр.iнфр.
_13.00з
Модернiзацiя реконструкцiя каф.практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Дем*яненко В.В.
рем/вiдн.роб.
.
ЕМ-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Обгрунтування ефективних рiшень в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
в буд.
_11.00ч
Обгрунтування ефективних рiшень в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
в буд.
_13.00
Управлiння проектами309практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_14.30
Контроль якостi в 129лекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
буд.енерг.будiвель
Контроль якостi в 129лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
буд.енерг.будiвель
~Вiвторок
_9.30ч
Основи розробки проектiв пiдв. в301лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
енерг.буд.
_9.30з
Основи розробки проектiв пiдв. в301практикаЗБКдоц.Коваль О.О.
енерг.буд.
_11.00
Управлiння проектами309лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_13.00ч
Технiчнi засоби обстеження та ен.б/св301лекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
_13.00з
Технiчнi засоби обстеження та ен.б/св301практикаЗБКдоц.Коваль О.О.
~Середа
_8.00з
Обгрунтування ефективних рiшень в805практикаПОВдоц.Павлов Ф.I.
в буд.
_9.30ч
Модернiзацiя.реконструкцiя та 310практикаТехн.будiв.вир.проф.Папiрник Р.Б.
рем.вiдн роботи
_9.30з
Модернiзацiя.реконструкцiя та 310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Папiрник Р.Б.
рем.вiдн роботи
_11.00ч
Методологiя наукових дослiджень279лекцiяТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
_11.00з
Методологiя наукових дослiджень279практикаТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
_13.00ч
Основи проектування iнж.систем в202лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
е/буд
_13.00з
Основи проектування iнж.систем в202практикаОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
е/буд
.
МКГ-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_13.00
Управлiння проектами309практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
~Вiвторок
_9.30з
Нормативно-правове забеспечення каф.практикаЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
галузи
_11.00
Управлiння проектами309лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
~Середа
_9.30ч
Землеустрiй в бвництвi та ц/i417практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
_9.30з
Землеустрiй в бвництвi та ц/i417лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
_13.00
Цiноутворення та експертиза каф.лекцiяЕконом.та пiдпр.доц.Бородiн М.О.
кошторiсноi док.
~Четвер
_8.00з
Сучаснi архiтектурно-каф.практикаАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
констр.рiшення б/с
_9.30
Сучаснi архiтектурно-каф.лекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
констр.рiшення б/с
_11.00ч
Нормативно-правове забеспечення каф.лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
галузи
~П`ятниця
_8.00з
Методи оцiнки технiчного стану б/скаф.практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
_9.30ч
Методи оцiнки технiчного стану б/скаф.лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
_11.00ч
Експлуатацiя та ремонт в/б системкаф.лекцiяОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
_11.00з
Експлуатацiя та ремонт в/б системкаф.лекцiяОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
Експлуатацiя та ремонт в/б системкаф.практикаОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
.
ПЦБ-20-1мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Модел. взаємодiї фунд. з грунт. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрунт. прийн. рiшень в буд. та в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
цивiл. iнж.
Проект. рац. технол. звед. та монтаж 319лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд. i спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. ЗБК буд.i в302лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. МК буд.i 425лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.
_11.00ч
Модел. взаємодiї фунд. з грунт. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрунт. прийн. рiшень в буд. та в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
цивiл. iнж.
Проект. рац. технол. звед. та монтаж 319лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд. i спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. ЗБК буд.i в302лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. МК буд.i 425лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.
_13.00ч
Розрах.буд.i спор.под дiєю динамiч. 425практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
навантажень...
~Вiвторок
_9.30ч
Матерiально-техн. забеспечення в в1207практикаПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_9.30з
Органiзацiйно-технологiчна в801алекцiяПОВпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
_11.00
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_13.00ч
Органiзацiйно-технологiчна в901апрактикаПОВдоц.Мартиш.О.О.
надiйнiсть в буд-вi
_13.00з
Модерн.реконстр.та 309апрактикаТехн.будiв.вир.ас.Долотiй М. А.
рем.вiдновл.роботи в буд.
~Середа
_9.30
Модерн.реконстр.та 310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_11.00
Матерiально-техн. забеспечення в в801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
буд-вi
_13.00
Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.ст.в.Гайдар А.М.
~Четвер
_8.00
Розрах.буд.i спор.под дiєю динамiч. в1101лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
навантажень...
_9.30
Новiтнi технологiї буд. виробництва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
Органiз. звед. висот. буд. i спор. в в801алекцiяПОВпроф.Заяць Є.I.
ум. щiл. заб.
Особл. проект. ОiФ в склад. геолог. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
умовах
Проект. МК буд. i спор. пiдвищ. рiвня 425лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдп.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Кожанов Ю.О.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Титюк А.О.
_11.00
Новiтнi технологiї буд. виробництва309апрактикаТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
Органiз. звед. висот. буд. i спор. в в801апрактикаПОВдоц.Ткач Т.В.
ум. щiл. заб.
Особл. проект. ОiФ в склад. геолог. в905практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
умовах
Проект. МК буд. i спор. пiдвищ. рiвня 425практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдп.
Рацiональне проектування ЗБКв306апрактикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
_13.00
Наукова iноземна мова452апрактикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
.
ПЦБ-20-2мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Модел. взаємодiї фунд. з грунт. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрунт. прийн. рiшень в буд. та в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
цивiл. iнж.
Проект. рац. технол. звед. та монтаж 319лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд. i спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. ЗБК буд.i в302лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. МК буд.i 425лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.
_11.00ч
Модел. взаємодiї фунд. з грунт. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрунт. прийн. рiшень в буд. та в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
цивiл. iнж.
Проект. рац. технол. звед. та монтаж 319лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд. i спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. ЗБК буд.i в302лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. МК буд.i 425лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.
_13.00ч
Розрах.буд.i спор.под дiєю динамiч. 425практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
навантажень...
~Вiвторок
_9.30з
Органiзацiйно-технологiчна в801алекцiяПОВпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
_11.00
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
Наукова iноземна мова516практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
_13.00ч
Матерiально-техн. забеспечення в в1207практикаПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_13.00з
Модерн.реконстр.та 319практикаТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_14.30ч
Органiзацiйно-технологiчна в805практикаПОВдоц.Мартиш.О.О.
надiйнiсть в буд-вi
~Середа
_9.30
Модерн.реконстр.та 310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_11.00
Матерiально-техн. забеспечення в в801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
буд-вi
_13.00
Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.ст.в.Гайдар А.М.
~Четвер
_8.00
Розрах.буд.i спор.под дiєю динамiч. в1101лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
навантажень...
_9.30
Новiтнi технологiї буд. виробництва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
Органiз. звед. висот. буд. i спор. в в801алекцiяПОВпроф.Заяць Є.I.
ум. щiл. заб.
Особл. проект. ОiФ в склад. геолог. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
умовах
Проект. МК буд. i спор. пiдвищ. рiвня 425лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдп.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Кожанов Ю.О.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Титюк А.О.
_11.00
Новiтнi технологiї буд. виробництва309апрактикаТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
Органiз. звед. висот. буд. i спор. в в801апрактикаПОВдоц.Ткач Т.В.
ум. щiл. заб.
Особл. проект. ОiФ в склад. геолог. в905практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
умовах
Проект. МК буд. i спор. пiдвищ. рiвня 425практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдп.
Рацiональне проектування ЗБКв306апрактикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
_13.00
Наукова iноземна мова452апрактикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
.
ПЦБ-20-3мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Модел. взаємодiї фунд. з грунт. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрунт. прийн. рiшень в буд. та в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
цивiл. iнж.
Проект. рац. технол. звед. та монтаж 319лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд. i спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. ЗБК буд.i в302лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. МК буд.i 425лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.
_11.00ч
Модел. взаємодiї фунд. з грунт. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
серед.
Обгрунт. прийн. рiшень в буд. та в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
цивiл. iнж.
Проект. рац. технол. звед. та монтаж 319лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
буд. i спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. ЗБК буд.i в302лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
спор.
Техн. дiагност. та пiдсил. МК буд.i 425лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
спор.
_13.00ч
Розрах.буд.i спор.под дiєю динамiч. 425практикаМДПКдоц.Чабан В.П.
навантажень...
~Вiвторок
_9.30ч
Органiзацiйно-технологiчна в801апрактикаПОВдоц.Мартиш.О.О.
надiйнiсть в буд-вi
_9.30з
Органiзацiйно-технологiчна в801алекцiяПОВпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
_11.00ч
Матерiально-техн. забеспечення в в1207практикаПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
буд-вi
_11.00з
Модерн.реконстр.та 328бпрактикаТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_13.00
Наукова iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Чижикова I.В.
Наукова iноземна мова516практикаIноземн.мовидоц.Суворова С.А.
~Середа
_9.30
Модерн.реконстр.та 310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд.
_11.00
Матерiально-техн. забеспечення в в801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
буд-вi
_13.00
Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.ст.в.Гайдар А.М.
~Четвер
_8.00
Розрах.буд.i спор.под дiєю динамiч. в1101лекцiяМДПКдоц.Чабан В.П.
навантажень...
_9.30
Новiтнi технологiї буд. виробництва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
Органiз. звед. висот. буд. i спор. в в801алекцiяПОВпроф.Заяць Є.I.
ум. щiл. заб.
Особл. проект. ОiФ в склад. геолог. в905лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
умовах
Проект. МК буд. i спор. пiдвищ. рiвня 425лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдп.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Кожанов Ю.О.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
Рацiональне проектування ЗБКв306алекцiяЗБКдоц.Титюк А.О.
_11.00
Новiтнi технологiї буд. виробництва309апрактикаТехн.будiв.вир.доц.Кислиця Л.В.
Органiз. звед. висот. буд. i спор. в в801апрактикаПОВдоц.Ткач Т.В.
ум. щiл. заб.
Особл. проект. ОiФ в склад. геолог. в905практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
умовах
Проект. МК буд. i спор. пiдвищ. рiвня 425практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдп.
Рацiональне проектування ЗБКв306апрактикаЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
_13.00
Наукова iноземна мова452апрактикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
.
ТБК-20м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Обгрунтування ефект.рiшеньв в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
буд.ц/i.
_11.00ч
Обгрунтування ефект.рiшеньв в805лекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
буд.ц/i.
_13.00
Управлiння проектами309практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
~Вiвторок
_9.30ч
Технологii каф.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Сторчай Н.С.
виробн.викор.мат.спец.призн.
_9.30з
Технологii каф.практикаТБМ,вир.та консдоц.Сторчай Н.С.
виробн.викор.мат.спец.призн.
_11.00
Управлiння проектами309лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_13.00ч
Аналiз технологiй та модел.буд.мат.каф.лекцiяТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
_13.00з
Аналiз технологiй та модел.буд.мат.каф.практикаТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
~Середа
_8.00з
Обгрунтування ефект.рiшеньв в805практикаПОВдоц.Павлов Ф.I.
буд.ц/i.
_9.30
Модернiзацiя.реконструкцiя та 310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Папiрник Р.Б.
ремонт.вiд роб.
_11.00ч
Методологiя наукових дослiджень279лекцiяТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
_11.00з
Методологiя наукових дослiджень279практикаТБМ,вир.та конспроф.Дерев*янко В.М.
~П`ятниця
_9.30ч
Технологii виробн.та викор.добавоккаф.практикаТБМ,вир.та консдоц.Мороз Л.В.
_9.30з
Технологii виробн.та викор.добавоккаф.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мороз Л.В.
_11.00ч
Спецiальнi технологii вигот.ЗБКкаф.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
_11.00з
Спецiальнi технологii вигот.ЗБКкаф.практикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
копія 21.04.2021