ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 5.

.
АДА-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Технологiчнi стадiї будiвництвалекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
_13.00
Сучаснi напрями розвитку буд.галузiлекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
_14.30
Спецкурс з проектування лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
реконстр.авт.дорiг аер.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Iнновацiйнi технологiї виробництва лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
буд.мат...
_13.00
Спецкурс зi зведення будiвель i лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
споруд
~Середа
_11.00
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_13.00
Спецкурс з проектування 418практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
реконстр.авт.дорiг аер.
.
ВIМ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00
ВIМ технологii поектув.iнжен.мережлекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_13.00
ВIМпроект.ЗБКбудiвель i споруд лекцiяЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
спец.призн.
~Вiвторок
_8.00ч
ВIМ проектування МК конструкцiйлекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
_11.00ч
Архiтектурне ВIМ проектування лекцiяНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
будiвель i споруд
_11.00з
Геотехнiчне ВIМпроектування в буд-лекцiяНар.геом.та граф.доц..Ковальов
вi
~Середа
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiти354практикаФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
_11.00ч
Геотехнiчне ВIМпроектування в буд-279практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
вi
_11.00з
Архiтектурне ВIМ проектування 307практикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
будiвель i споруд
_13.00з
ВIМ проектування МК конструкцiй425практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
~Четвер
_9.30з
ВIМ технологii поектув.iнжен.мереж169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
Сучаснi iнформацiйнi технологii iн/с169апрактикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
_11.00
Проектування будiвель i споруд ВIМ в306апрактикаНар.геом.та граф.доц.Сопiльняк А.М.
моделi
Проектування жит.циклу будiвельв306апрактикаЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
_13.00ч
ВIМпроект.ЗБКбудiвель i споруд в306апрактикаЗБКас.Федiн В.А.
спец.призн.
~П`ятниця
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяФ i ПДдоц.Бекетов О.В.
.
ЕМ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Енергетичний баланс будiвельлекцiяОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
_13.00ч
Основи проектування енергоеф.буд.лекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
Сучаснi ресурсозб.технологii лекцiяТБМ,вир.та конспроф.Шпирько М.В.
виробн.буд.мат
_13.00з
Основи проектування енергоеф.буд.в301практикаЗБКдоц.Коваль О.О.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Практика ЄСенергоаудита будiвельлекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
Практика лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
ЄСенергоефективн.будiвництва
_13.00
Енергоаудит в будiвництвiлекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
Енергозбереж.енергоаудит в прм.лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
_14.30ч
Енергоаудит в будiвництвiлекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
Енергозбереж.енергоаудит в прм.лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
~Четвер
_9.30
Наукова iноземна мова516практикаIноземн.мовидоц.Соколова К.В.
_11.00ч
Практика ЄСенергоаудита будiвель165практикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
Практика 165практикаЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
ЄСенергоефективн.будiвництва
_11.00з
Енергетичний баланс будiвель168практикаОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
_13.00ч
Енергоаудит в будiвництвiв301практикаЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
Енергозбереж.енергоаудит в прм.в301практикаЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
_13.00з
Сучаснi ресурсозб.технологii 165практикаТБМ,вир.та конспроф.Шпирько М.В.
виробн.буд.мат
.
МКГ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Технологiчнi стадiї будiвництвалекцiяТехн.будiв.вир.доц.Гайдар А.М.
_13.00
Архiт-планувальнi.кон-тех.сан-лекцiяАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
гiгiен.фактори
Методи оцiнки техн.стану б/слекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Iнновацiйнi будiвельнi матерiалiлекцiяТБМ,вир.та консдоц.Савiн Ю.Л.
_13.00
Спецкурс зi зведення будiвель i лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
споруд
_14.30ч
Iнформацiйнi технологii в лекцiяОУБ
орг.планув.м/з
ОСББ в системi управлiння житломлекцiяОУБ
~П`ятниця
_8.00з
Iнформацiйнi технологii в в205практикаОУБ
орг.планув.м/з
ОСББ в системi управлiння житломв205практикаОУБ
_9.30
Архiт-планувальнi.кон-тех.сан-427впрактикаАрхiтектурист.в.Трошин М.Ю.
гiгiен.фактори
Методи оцiнки техн.стану б/св306алекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
_11.00
Iноземна мова513практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
.
ПЦБ-23-1мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Геотехнiчне проектування в буд-вiлекцiяIнж.геол. i геотех.проф.Ковальов В.В.
_13.00
Сучаснi напрями розвитку буд.галузiлекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
_14.30ч
Системи автоматизованного проект.лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
Системи автоматизованного проект.лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.лекцiяОУБдоц.Чашин Д.Ю.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяЕТ та МЕВас.Глущенко Г.В./
ас.Забiрна Н.В.
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Обчис.механiка та комп.модел. лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
буд.та споруд
_13.00
Новiтнi технологiї буд. виробництвалекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiзацiя спорудження висот. лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
будiвель
Особливостi проект. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахун.конст. лекцiяБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
буд.i спор.
_14.30
Органiзацiйно-технологiчна лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
~Середа
_8.00ч
Системи автоматизованного проект.1006практикаЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_11.00ч
Новiтнi технологiї буд. виробництвакаф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiзацiя спорудження висот. каф.практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
будiвель
Особливостi проект. ОiФ в склад. каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККкаф.практикаЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахун.конст. каф.практикаБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
буд.i спор.
_11.00з
Системи автоматизованного проект.каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаОУБдоц.Чашин Д.Ю.
_13.00ч
Геотехнiчне проектування в буд-вiв205практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
.
ПЦБ-23-2мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Геотехнiчне проектування в буд-вiлекцiяIнж.геол. i геотех.проф.Ковальов В.В.
_13.00
Сучаснi напрями розвитку буд.галузiлекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
_14.30ч
Системи автоматизованного проект.лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
Системи автоматизованного проект.лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.лекцiяОУБдоц.Чашин Д.Ю.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяЕТ та МЕВас.Глущенко Г.В./
ас.Забiрна Н.В.
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Обчис.механiка та комп.модел. лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
буд.та споруд
_13.00
Новiтнi технологiї буд. виробництвалекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiзацiя спорудження висот. лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
будiвель
Особливостi проект. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахун.конст. лекцiяБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
буд.i спор.
_14.30
Органiзацiйно-технологiчна лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
~Середа
_8.00ч
Системи автоматизованного проект.1006практикаЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_9.30ч
Геотехнiчне проектування в буд-вiв205практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_11.00ч
Новiтнi технологiї буд. виробництвакаф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiзацiя спорудження висот. каф.практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
будiвель
Особливостi проект. ОiФ в склад. каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККкаф.практикаЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахун.конст. каф.практикаБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
буд.i спор.
_11.00з
Системи автоматизованного проект.каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаОУБдоц.Чашин Д.Ю.
.
ПЦБ-23-3мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Геотехнiчне проектування в буд-вiлекцiяIнж.геол. i геотех.проф.Ковальов В.В.
_13.00
Мостовi спорудилекцiяМДПК
_14.30ч
Системи автоматизованного проект.лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.лекцiяЗБКдоц.Зезюков Д.М.
Системи автоматизованного проект.лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.лекцiяОУБдоц.Чашин Д.Ю.
~Вiвторок
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяЕТ та МЕВас.Глущенко Г.В./
ас.Забiрна Н.В.
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_11.00
Обчис.механiка та комп.модел. лекцiяБТМ та ОМпроф.Данiшевський В.В.
буд.та споруд
_13.00
Новiтнi технологiї буд. виробництвалекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiзацiя спорудження висот. лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
будiвель
Особливостi проект. ОiФ в склад. лекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня лекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККлекцiяЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахун.конст. лекцiяБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
буд.i спор.
_14.30
Органiзацiйно-технологiчна лекцiяОУБпроф.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
~Середа
_8.00ч
Системи автоматизованного проект.1006практикаЗБКдоц.Зезюков Д.М.
_9.30ч
Геотехнiчне проектування в буд-вiв205практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
_11.00ч
Новiтнi технологiї буд. виробництвакаф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Дiкарев К.Б.
Органiзацiя спорудження висот. каф.практикаОУБдоц.Ткач Т.В.
будiвель
Особливостi проект. ОiФ в склад. каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Нажа П.М.
геолог. ум.
Проектув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
вiдповiд.
Рацiонал. проектування ЗБ та ККкаф.практикаЗБКдоц.Зiнкевич О.Г.
Чисельнi методи в розрахун.конст. каф.практикаБТМ та ОМдоц.Волчок Д.Л.
буд.i спор.
_11.00з
Системи автоматизованного проект.каф.практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаIнж.геол. i геотех.доц.Ковба В.В.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
Системи автоматизованного проект.каф.практикаОУБдоц.Чашин Д.Ю.
.
ТБК-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
_11.00
Енергозбереження та енергоаудитлекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
Основi теорii та методи лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
багатопарам.скл.бет.
_13.00
Проектування пiдприемств лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
вироб.буд.кон.
_14.30ч
Проектування пiдприемств лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Мосьпан В.I.
вироб.буд.кон.
~Вiвторок
_8.00ч
Iнновацiйнi технологii вир.буд.мат.лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
Експлуатацiя споруд лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
виробн.призначення
_9.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_13.00
Сучаснi методи контролю лекцiяТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
вл.буд.мат.
~П`ятниця
_8.00ч
Енергозбереження та енергоаудит270практикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
Основi теорii та методи 270практикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
багатопарам.скл.бет.
_8.00з
Iнновацiйнi технологii вир.буд.мат.270практикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
Експлуатацiя споруд 270практикаТБМ,вир.та консдоц.Колохов В.В.
виробн.призначення
_9.30з
Сучаснi методи контролю 270лаб.роботаТБМ,вир.та консас.Василенко С.В.
вл.буд.мат.
_11.00
Наукова iноземна мова513практикаIноземн.мовидоц.Ляпiчева О.Л.
копія 29.09.2023