ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
12.04.2024

Розклад сесiї. 2 семестр. 2023/2024 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 5.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АДА-23м
Управлiння проєктамидоц.Гайдар А.М.15.05.20248.0016.05.202410.00
С.к.проект.реконстр.авт.дор.аерод.доц.Дем*яненко В.В.18.05.20248.0020.05.202410.00
Сучаснi констр.матер.дорож.одягудоц.Савiн Ю.Л.22.05.20248.0023.05.202410.00
Модерн.реконстр.рем.-вид.роб.д.бдоц.Дем*яненко В.В.25.05.20248.0027.05.202410.00
Монiтор.техн.стану об.трансп.iнф.доц.Дем*яненко В.В.30.05.20248.0031.05.202410.00
~ВIМ-23м
Наукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.15.05.20248.0016.05.202410.00
Наукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.15.05.20248.0016.05.202410.00
Iнформац.технологii упр.буд.пр.доц.Бородин М.О.18.05.20248.0020.05.202410.00
Проектув.житл.циклу буд.доц.Сопiльняк А.М.23.05.20248.0024.05.202410.00
Iнформац.моделюваннятехн.буд.проц.доц.Капшук О.А.28.05.20248.0029.05.202410.00
~ЕМ-23м
Контроль якостi в буд.енергоеф.будiвельдоц.Коваль О.О.13.05.20248.0014.05.202410.00
Техн.засоби обстеж.енергоауд.б\сдоц.Юрченко Є.Л.17.05.20248.0018.05.202410.00
Модерн.реконстр.рем.вiдроботидоц.Папiрник Р.Б.21.05.20248.0022.05.202410.00
Основи проектув.iнжен.систем енергоеф.буд.доц.Адегов О.В.25.05.20248.0027.05.202410.00
Цифр.у сферi буд.енерг.житл.фондупроф.Шехоркiна С.Є.29.05.20248.0030.05.202410.00
~ПЦБ-23-1мн
Модерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.доц.Папiрник Р.Б.13.05.20248.0014.05.202410.00
Матерiально-техн. забеспечення в буд-вiдоц.Дьяченко Л.Ю.17.05.20248.0018.05.202410.00
Планування та обробка результ. експерим.доц.Зезюков Д.М.17.05.20248.0018.05.202410.00
Наукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.21.05.20248.0022.05.202410.00
Наукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.21.05.20248.0022.05.202410.00
Новiтнi технологiї в проєкт. буд. вир.доц.Дiкарев К.Б.25.05.20248.0027.05.202410.00
Органiз.спорудж. висот. будiвельпроф.Заяць Є.I.25.05.20248.0027.05.202410.00
Особливостi проєкт. ОiФ в склад.геол.i гiдр.ум.доц.Загiльский В.А.25.05.20248.0027.05.202410.00
Проєктув. МК буд.i спор.пiдв. рiвня вiдп.доц.Давидов I.I.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Титюк А.О.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Конопляник О.Ю.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККпроф.Шехоркiна С.Є.25.05.20248.0027.05.202410.00
Модел.взаємодiй фунд.з грунт.серед.доц.Загiльский В.А.30.05.20248.0031.05.202410.00
Обгрун.прийн. ефект.рiш. в буд.та цив.iнж.доц.Мартиш О.О.30.05.20248.0031.05.202410.00
Проєк. рац.техн. звед.та монтажу буд. i сп.проф.Бiлоконь А.I.30.05.20248.0031.05.202410.00
Техн.дiагн.та пiдс. ЗБ та КК буд.i сп.проф.Шехоркiна С.Є.30.05.20248.0031.05.202410.00
Техн.дiагн.та пiдс. МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.30.05.20248.0031.05.202410.00
~ПЦБ-23-2мп
Модерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.доц.Папiрник Р.Б.14.05.20248.0015.05.202410.00
Матерiально-техн. забеспечення в буд-вiдоц.Дьяченко Л.Ю.17.05.20248.0018.05.202410.00
Планування та обробка результ. експерим.доц.Зезюков Д.М.17.05.20248.0018.05.202410.00
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.22.05.20248.0023.05.202410.00
Наукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.22.05.20248.0023.05.202410.00
Новiтнi технологiї в проєкт. буд. вир.доц.Дiкарев К.Б.25.05.20248.0027.05.202410.00
Органiз.спорудж. висот. будiвельпроф.Заяць Є.I.25.05.20248.0027.05.202410.00
Особливостi проєкт. ОiФ в склад.геол.i гiдр.ум.доц.Загiльский В.А.25.05.20248.0027.05.202410.00
Проєктув. МК буд.i спор.пiдв. рiвня вiдп.доц.Давидов I.I.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККпроф.Шехоркiна С.Є.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Титюк А.О.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Конопляник О.Ю.25.05.20248.0027.05.202410.00
Модел.взаємодiй фунд.з грунт.серед.доц.Загiльский В.А.30.05.20248.0031.05.202410.00
Обгрун.прийн. ефект.рiш. в буд.та цив.iнж.доц.Мартиш О.О.30.05.20248.0031.05.202410.00
Проєк. рац.техн. звед.та монтажу буд. i сп.проф.Бiлоконь А.I.30.05.20248.0031.05.202410.00
Техн.дiагн.та пiдс. ЗБ та КК буд.i сп.проф.Шехоркiна С.Є.30.05.20248.0031.05.202410.00
Техн.дiагн.та пiдс. МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.30.05.20248.0031.05.202410.00
~ПЦБ-23-3мп
Модерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.доц.Папiрник Р.Б.14.05.20248.0015.05.202410.00
Матерiально-техн. забеспечення в буд-вiдоц.Дьяченко Л.Ю.17.05.20248.0018.05.202410.00
Планування та обробка результ. експерим.доц.Зезюков Д.М.17.05.20248.0018.05.202410.00
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.21.05.20248.0022.05.202410.00
Новiтнi технологiї в проєкт. буд. вир.доц.Дiкарев К.Б.25.05.20248.0027.05.202410.00
Органiз.спорудж. висот. будiвельпроф.Заяць Є.I.25.05.20248.0027.05.202410.00
Особливостi проєкт. ОiФ в склад.геол.i гiдр.ум.доц.Загiльский В.А.25.05.20248.0027.05.202410.00
Проєктув. МК буд.i спор.пiдв. рiвня вiдп.доц.Давидов I.I.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Конопляник О.Ю.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККдоц.Титюк А.О.25.05.20248.0027.05.202410.00
Рацiонал. проєктування ЗБ та ККпроф.Шехоркiна С.Є.25.05.20248.0027.05.202410.00
Модел.взаємодiй фунд.з грунт.серед.доц.Загiльский В.А.30.05.20248.0031.05.202410.00
Обгрун.прийн. ефект.рiш. в буд.та цив.iнж.доц.Мартиш О.О.30.05.20248.0031.05.202410.00
Проєк. рац.техн. звед.та монтажу буд. i сп.проф.Бiлоконь А.I.30.05.20248.0031.05.202410.00
Техн.дiагн.та пiдс. ЗБ та КК буд.i сп.проф.Шехоркiна С.Є.30.05.20248.0031.05.202410.00
Техн.дiагн.та пiдс. МК буд.i сп.доц.Чабан В.П.30.05.20248.0031.05.202410.00
~ТБК-23м
Технологii виробн.використ.добавокдоц.Бондаренко С.В.16.05.20248.0017.05.202410.00
Модерн.реконстр.ремонтвидн.роботидоц.Папiрник Р.Б.21.05.20248.0022.05.202410.00
Обгрунт.ефект.рiшеньбуд.ц\iнж.доц.Мартиш О.О.25.05.20248.0027.05.202410.00
Методологiя наукових дослiдженьпроф.Дерев*янко В.М.30.05.20248.0031.05.202410.00
копія 10.05.2024