ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 5.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~АДА-20м
Спецкурс з проект.реконстр.авт.дор.аеродр.доц.Дем*яненко В.В.12.05.20218.00каф.13.05.202110.00каф.
Модернiзацiя рекон.ремонтно-вiдн.роб.доц.Дем*яненко В.В.15.05.20218.00каф.17.05.202110.00каф.
Монiторинг технiчного станутр.iнф.доц.Дем*яненко В.В.20.05.20218.00каф.21.05.202110.00каф.
Управлiння проектамипроф.Бiлоконь А.I.24.05.20218.0031925.05.202110.00319
Сучаснi констр.матер.дорож.одягудоц.Савiн Ю.Л.28.05.20218.00каф.29.05.202110.00каф.
~ЕМ-20м
Модернiзацiя реконструкцiя та рем.вiд.роб.проф.Папiрник Р.Б.11.05.20218.0031912.05.202110.00319
Основи проектування iнж. системдоц.Адегов О.В.15.05.20218.00в20517.05.202110.00в205
Контроль якостi в буд-вi енер.буд.доц.Юрченко Є.Л.20.05.20218.00в30121.05.202110.00в301
Контроль якостi в буд-вi енер.буд.доц.Коваль О.О.20.05.20218.00в30121.05.202110.00в301
Обгрунтування ефект.рiшеньдоц.Дадiверiна Л.М.24.05.20219,00в80525.05.202112,00в805
Технiчнi засоби обстеженнядоц.Юрченко Є.Л.28.05.20218.00в30129.05.202110.00в301
~МКГ-20м
Землеустрiй в буд-вi ц/iдоц.Фененко В.I.12.05.20218.00каф.13.05.202110.00каф.
Цiноутвор.та експертиза кош.док.доц.Бородiн М.О.15.05.20218.00каф.17.05.202110.00каф.
Методи оцiнкитехн. стану б/сдоц.Чабан В.П.20.05.20218.00каф.21.05.202110.00каф.
Управлiння проектамипроф.Бiлоконь А.I.24.05.20218.0031925.05.202110.00319
Експлуатацiя та ремонт внутр.сист.ас.Волошко В.М.28.05.20218.00каф.29.05.202110.00каф.
~ПЦБ-20-1мн
Модерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.проф.Папiрник Р.Б.11.05.20218.0031912.05.202110.00319
Наукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.15.05.20218.0051317.05.202110.00513
Наукова iноземна мовав.Яковлєва I.С.15.05.20218.0045217.05.202110.00452
Новiтнi технол. буд. вир-вадоц.Кислиця Л.В.19.05.20218.0031920.05.202110.00319
Органiз. звед. вис. буд. i спор.в ум.щiл. заб.проф.Заяць Є.I.19.05.20218.00в80520.05.202110.00в805
Особл. проект. ОiФ в склад. геол.умов.доц.Ковба В.В.19.05.20218.00в90120.05.202110.00в901
Проек. МК буд.i спор. пiдв. рiв. вiдп.доц.Давидов I.I.19.05.20218.0042520.05.202110.00425
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Кожанов Ю.О.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Конопляник О.Ю.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Титюк А.О.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Матерiально-техн. забеспеч. в буд-вiдоц.Дадiверiна Л.М.24.05.20218.00в80525.05.202110.00в805
Розрах. буд.i спор. пiд дiєю дин. навант.доц.Чабан В.П.24.05.20218.0042525.05.202110.00425
Модел. взаємод. фунд. з грунт. сер.доц.Ковба В.В.28.05.20218.00в90129.05.202110.00в901
Обгрун. прийн. рiш. в буд. та цив. iнж.доц.Дадiверiна Л.М.28.05.20218.00в80529.05.202110.00в805
Проек. рац. техн. звед. та монт. буд. i спор.проф.Бiлоконь А.I.28.05.20218.0031929.05.202110.00319
Техн. дiагн. та пiдс. ЗБК буд.i спор.доц.Шехоркiна С.Є.28.05.20218.00в30229.05.202110.00в302
Техн. дiагн. та пiдс. МК буд.i спор.доц.Чабан В.П.28.05.20218.0042529.05.202110.00425
~ПЦБ-20-2мп
Модерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.проф.Папiрник Р.Б.12.05.20218.0031913.05.202110.00319
Матерiально-техн. забеспеч. в буд-вiдоц.Дадiверiна Л.М.15.05.20218.00в80517.05.202110.00в805
Розрах. буд.i спор. пiд дiєю дин. навант.доц.Чабан В.П.15.05.20218.0042517.05.202110.00425
Новiтнi технол. буд. вир-вадоц.Кислиця Л.В.19.05.20218.0031920.05.202110.00319
Органiз. звед. вис. буд. i спор.в ум.щiл. заб.проф.Заяць Є.I.19.05.20218.00в80520.05.202110.00в805
Особл. проект. ОiФ в склад. геол.умов.доц.Ковба В.В.19.05.20218.00в90120.05.202110.00в901
Проек. МК буд.i спор. пiдв. рiв. вiдп.доц.Давидов I.I.19.05.20218.0042520.05.202110.00425
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Конопляник О.Ю.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Кожанов Ю.О.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Титюк А.О.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Наукова iноземна мовав.Яковлєва I.С.24.05.20218.00452а25.05.202110.00452а
Наукова iноземна мовадоц.Суворова С.А.24.05.20218.00516а25.05.202110.00516а
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.24.05.20218.0050725.05.202110.00507
Модел. взаємод. фунд. з грунт. сер.доц.Ковба В.В.28.05.20218.00в90129.05.202110.00в901
Обгрун. прийн. рiш. в буд. та цив. iнж.доц.Дадiверiна Л.М.28.05.20218.00в80529.05.202110.00в805
Проек. рац. техн. звед. та монт. буд. i спор.проф.Бiлоконь А.I.28.05.20218.0031929.05.202110.00319
Техн. дiагн. та пiдс. ЗБК буд.i спор.доц.Шехоркiна С.Є.28.05.20218.00в30229.05.202110.00в302
Техн. дiагн. та пiдс. МК буд.i спор.доц.Чабан В.П.28.05.20218.0042529.05.202110.00425
~ПЦБ-20-3мп
Модерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.проф.Папiрник Р.Б.12.05.20218.0031913.05.202110.00319
Матерiально-техн. забеспеч. в буд-вiдоц.Дадiверiна Л.М.15.05.20218.00в80517.05.202110.00в805
Розрах. буд.i спор. пiд дiєю дин. навант.доц.Чабан В.П.15.05.20218.0042517.05.202110.00425
Новiтнi технол. буд. вир-вадоц.Кислиця Л.В.19.05.20218.0031920.05.202110.00319
Органiз. звед. вис. буд. i спор.в ум.щiл. заб.проф.Заяць Є.I.19.05.20218.00в80520.05.202110.00в805
Особл. проект. ОiФ в склад. геол.умов.доц.Ковба В.В.19.05.20218.00в90120.05.202110.00в901
Проек. МК буд.i спор. пiдв. рiв. вiдп.доц.Давидов I.I.19.05.20218.0042520.05.202110.00425
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Титюк А.О.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Конопляник О.Ю.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Рацiональне проект. ЗБКдоц.Кожанов Ю.О.19.05.20218.00в30220.05.202110.00в302
Наукова iноземна мовав.Яковлєва I.С.24.05.20218.00452а25.05.202110.00452а
Наукова iноземна мовадоц.Суворова С.А.24.05.20218.00516а25.05.202110.00516а
Наукова iноземна мовав.Чижикова I.В.24.05.20218.0051625.05.202110.00516
Модел. взаємод. фунд. з грунт. сер.доц.Ковба В.В.28.05.20218.00в90129.05.202110.00в901
Обгрун. прийн. рiш. в буд. та цив. iнж.доц.Дадiверiна Л.М.28.05.20218.00в80529.05.202110.00в805
Проек. рац. техн. звед. та монт. буд. i спор.проф.Бiлоконь А.I.28.05.20218.0031929.05.202110.00319
Техн. дiагн. та пiдс. ЗБК буд.i спор.доц.Шехоркiна С.Є.28.05.20218.00в30229.05.202110.00в302
Техн. дiагн. та пiдс. МК буд.i спор.доц.Чабан В.П.28.05.20218.0042529.05.202110.00425
~ТБК-20м
Модернiзацiя реконструкцiя та рем.вiд.роб.проф.Папiрник Р.Б.11.05.20218.0031912.05.202110.00319
Методологiя наукових дослiдженьпроф.Дерев*янко В.М.18.05.20218.00каф.19.05.202110.00каф.
Обгрунтування ефект.рiшеньдоц.Дадiверiна Л.М.24.05.20219,00в80525.05.202112,00в805
Технологii виробн.та викор.добавокдоц.Мороз Л.В.28.05.20218.00каф.29.05.202110.00каф.
копія 21.04.2021