Календар сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад для кафедр ( ЦI та Е ф-т ). 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк.

Iноземн.мови Iнт.навч.iн.мов Гiдравлiки Екологii О та В Сис.ан. та мод.у ТГП ТБМ,вир.та конс Хiмii

Iноземн.мови
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова (за 513практикаМЕН-18 - ...
проф.спрямув.)
9.30зIноземна мова (за 516а, 526практикаПЦБ-18-3
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 513, 516практикаПЦБ-18-2
проф.спрямув.)
9.30Наукова iноземна мова515, 525практикаПЦБ-18-2мн
11.00Iноземна мова513практикаМIТ-18-м
13.00Iноземна мова513практикаТГПВ-18
13.00Iноземна мова516практикаЦБ-18
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова516апрактикаМБГ-18 - ...
8.00Iноземна мова526практикаПМ-18-м
8.00Iноземна мова (за 513практикаМЕН-18 - ...
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 516практикаФIН-18
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова515практикаВВ -18
9.30Iноземна мова507. в106практикаЗУК-18
9.30Iноземна мова515практикаТБК-18
9.30Iноземна мова (за 516а, 526практикаАРХ-18-1
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 513, 516, 526практикаАРХ-18-3 - ...
проф.спрямув.)
9.30Наукова iноземна мова525практикаМЕН-18мп
11.00Iноземна мова507АУТП-18-м
11.00Iноземна мова516практикаАТ-18
11.00Iноземна мова516апрактикаАУТП-18
11.00Iноземна мова513практикаПМ-18 - ...
14.30Iноземна мова222практикаПМ-18-м
_Середа_
9.30Iноземна мова516практикаМБГ-18 - ...
9.30Iноземна мова515практикаТГПВ-18
9.30Iноземна мова526практикаЦБ-18
11.00чIноземна мова (за 516, 516апрактикаПЦБ-18-1
проф.спрямув.)
11.00зIноземна мова (за 516, 516апрактикаПЦБ-18-2
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова409практикаАРХ-15-4п
13.00Iноземна мова526. 516апрактикаЗУК-18
13.00Iноземна мова515практикаКН-18
13.00Iноземна мова (за 513, 516практикаПЦБ-18-3
проф.спрямув.)
_Четвер_
9.30Iноземна мова513практикаАУТП-18
11.00Iноземна мова507практикаАТ-18-м
11.00Iноземна мова526практикаЕКО-18
11.00Наукова iноземна мова515, 525практикаПЦБ-18-1мн
11.00Наукова iноземна мова513, 516практикаПЦБ-18-3мп
11.00Наукова iноземна мова516а, 526практикаПЦБ-18-4мп
13.00чНаукова iноземна мова507практикаЕКО-18м
13.00Iноземна мова107практикаАРХ-15-4п
13.00Iноземна мова516практикаАТ-18
13.00Iноземна мова513практикаБМО-18
13.00Iноземна мова515практикаКН-18
13.00Iноземна мова513практикаПМ-18
13.00Iноземна мова (за 525практикаМАГ-18
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (за 516, 526практикаПЦБ-18-1
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова (за 525практикаМАГ-18
проф.спрямув.)
_П`ятниця_
8.00Iноземна мова516апрактикаТБК-18 - ...
9.30Iноземна мова513практикаБМО-18-м
9.30Iноземна мова516апрактикаЕКО-18
11.00Iноземна мова107практикаАРХ-15-4п
11.00Iноземна мова (за 516практикаФIН-18
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова452практикаПМ-18-м

Iнт.навч.iн.мов
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чIноземна мова (рос.)в709практикаПЦБ-18-4п
8.00Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-17-4п
8.00Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-5п
8.00Iноземна мова (за 409, 222практикаМТ-17-1п - ...
проф.спрямув.)
9.30чIноземна мова (рос.)в709практикаПЦБ-18-4п
9.30Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-17-4п
9.30Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-5п
9.30Iноземна мовав205практикаОА-15-1п - ...
9.30Iноземна мова (за 409практикаМБ,МТ-18-2
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 222, 405практикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
11.00зIноземна мова405практикаОА-16-1п - ...
11.00Iноземна мова (за 452, 452апрактикаЕП-18-1п
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 408бпрактикаЕП-18-2
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за в101практикаМЕ-16-1п
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 409практикаМЕ-16-2
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 452, 452апрактикаОА-18-1п
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 408бпрактикаОА-18-2
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 222практикаПУА-18
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова107практикаАРХ-16-5п
13.00Iноземна мова (за 222, 409практикаАРХ-18-4п
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (за 409, 452апрактикаАРХ-18-5п
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (за 408бпрактикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (рос.)в709практикаАРХ-16-4п
13.00Наукова iноземна мова452практикаЕП-18мп
14.30чIноземна мова (за 408бпрактикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова452практикаПЦБ-15-7п
14.30Iноземна мова (за 222, 409, в709практикаАРХ-18-4п
проф.спрямув./рос.)
14.30Iноземна мова (за 409, 452а, 107практикаАРХ-18-5п
проф.спрямув./рос.)
14.30Iноземна мова (рос.)107практикаАРХ-18-2
14.30Iноземна мова (рос.)в709практикаАРХ-18-3
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова409практикаОА-16-1п - ...
8.00Iноземна мова452практикаПЦБ-17-4п
8.00Iноземна мова (за 408б, 222практикаЕП-18-1п
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 522практикаМБ,МТ-18-2
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 408б, 222практикаОА-18-1п
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (рос.)107практикаАРХ-18-5п - ...
8.00Iноземна мова (рос./укр.)в709, 452апрактикаАРХ-18-4п - ...
9.30Iноземна мова107практикаАРХ-16-4п
9.30Iноземна мова (+ рос.)452, в709практикаПЦБ-17-4п
9.30Iноземна мова (за 222, 408бпрактикаАРХ-18-4п
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 408б, 452апрактикаАРХ-18-5п
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 405, в101практикаМБ-17-1п
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 409практикаМБ-17-2
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 405, в101практикаМТ-17-1п
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 409практикаМТ-17-2
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова408бпрактикаОА-17-1п - ...
11.00Iноземна мова (за 452, 452апрактикаЕП-18-1п
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 222практикаЕП-18-2
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 452, 452апрактикаОА-18-1п
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 222практикаОА-18-2
проф.спрямув.)
11.00Дiлова iноземна мова405, в101практикаМБ-17-1п
11.00Дiлова iноземна мова409практикаМБ-17-2
11.00Дiлова iноземна мова405, в101практикаМТ-17-1п
11.00Дiлова iноземна мова409практикаМТ-17-2
11.00Наукова iноземна мова525КН-18м
13.00Iноземна мова452, 408бпрактикаАРХ-17-5п
13.00Iноземна мова404практикаОА-17-2 - ...
13.00Iноземна мова409практикаПЦБ-15-7п
13.00Iноземна мова222практикаПЦБ-16-7п
13.00Iноземна мова (рос.)452апрактикаАРХ-17-1
13.00Iноземна мова (рос.)107практикаАРХ-17-2
13.00Дiлова iноземна мова504практикаМЕ-16-1п
13.00Дiлова iноземна мова328бпрактикаМЕ-16-2
13.00Друга iноземна мова (1 пiдгр.)в703практикаМЕ-15-1п
14.30Iноземна мова409практикаПЦБ-15-7п
14.30Iноземна мова (за 452а, 452практикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув./укр.)
14.30Друга iноземна мова222практикаМЕ-16-1п
_Середа_
8.00Iноземна мова452практикаАРХ-16-4п
8.00Iноземна мова (рос.)в709практикаАРХ-18-4п - ...
8.00Iноземна мова (рос./укр)107, 452апрактикаАРХ-18-2
8.00Iноземна мова (рос./укр.)107, 452апрактикаАРХ-18-5п
8.00Друга iноземна мова (2 пiдгр.)222практикаМЕ-15-1п
9.30Iноземна мова (+рос.)452, 452апрактикаПЦБ-16-7п
11.00Iноземна мова452, 452апрактикаОА-17-2 - ...
13.00Iноземна мова409практикаАРХ-15-6п - ...
13.00Iноземна мова222, 512, в101практикаМЕ-15-1п
13.00Iноземна мова (каф. IНIМ)522практикаПЦБ-18-1мн
13.00Iноземна мова (каф.IНIМ)522практикаПЦБ-18-4мп
13.00Iноземна мова (укр.)405практикаАРХ-17-1
14.30Iноземна мова107практикаАРХ-16-5п
14.30Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-4п
14.30Iноземна мова (укр.)405практикаАРХ-17-2
_Четвер_
8.00Iноземна мова (за 452практикаЕП-18-1п
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 222, 452апрактикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 452практикаОА-18-1п
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова405практикаОА-15-1п - ...
9.30Iноземна мова (за 222, 452апрактикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 452апрактикаПУА-18
проф.спрямув.)
9.30Iноземна/укр. мова452а, 107практикаАРХ-16-4п
11.00Iноземна мова405практикаЕП-15-1п
11.00Iноземна мова408б, 452апрактикаЕП-17-1п
11.00Iноземна мова405практикаОА-15-1п
11.00Iноземна мова408б, 452апрактикаОА-17-1п
11.00Наукова iноземна мова409практикаМЕ-18мп
11.00Наукова iноземна мова222практикаОА-18мп
13.00Iноземна мова107практикаАРХ-15-6п - ...
13.00Iноземна мова222практикаАРХ-16-5п
13.00Iноземна мова353практикаОА-16-1п - ...
13.00Iноземна мова (+укр.)452, 512практикаПЦБ-16-7п
13.00Iноземна мова (+укр.)404, 504практикаПЦБ-17-4п
14.30Iноземна мова (за 222, 409практикаАРХ-18-4п
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова (за 409, 404практикаАРХ-18-5п
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова (за 452практикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
_П`ятниця_
8.00Друга iноземна мова (1 пiдгр.)452практикаМЕ-15-1п
9.30Iноземна мова222практикаОА-16-1п - ...
11.00Iноземна мова107практикаАРХ-15-6п - ...
11.00Iноземна мова222практикаОА-16-1п - ...
11.00Iноземна мова (за 405практикаМЕ-16-1п
проф.спрямув.)
11.00Друга iноземна мова (2 пiдгр.)404практикаМЕ-15-1п
13.00Iноземна мова452апрактикаОА-15-1п - ...
13.00Iноземна мова (рос.)в709практикаПЦБ-18-4п
13.00Друга iноземна мова452практикаМЕ-16-1п
14.30Iноземна мова452апрактикаОА-15-1п - ...
14.30Iноземна мова (рос.)в709практикаПЦБ-18-4п

Гiдравлiки
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Водопостачання012лекцiяВВ-16ст - ...доц.Шарков В.В.
11.00чЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяВВ-16ст - ...доц.Шарков В.В.
11.00зЕксплуатацiя систем ВВ012практикаВВ-16ст - ...
_Вiвторок_
8.00чГiдрогазодинамiка012лекцiяАУТП-18ас.Циганкова С.Г.
8.00чСпоруди та обладнання водоп.012лекцiяВВ-17ст - ...доц.Шарков В.В.
8.00зСпоруди та обладнання водоп.012практикаВВ-17ст - ...
9.30чГiдрогазодинамiка012практикаАУТП-18
9.30Водопостачання388практикаВВ-16ст - ...
9.30Гiдрологiя i гiдрометрiя012лекцiяВВ-17ст - ...доц.Нестерова О.В.
11.00чГiдравлiчнi i аеродинамiчнi 012лекцiяВВ-17ст - ...ас.Циганкова С.Г.
машини
11.00чЕксплуатацiя систем ВВ012практикаВВ-16ст - ...
11.00зГiдравлiчнi i аеродинамiчнi 012практикаВВ-17ст - ...
машини
11.00Гiдравл. гiдролог. i гiдрометрiя012лекцiяАДА-16доц.Нестерова О.В.
11.00Сучаснi ресурсосберегаючi 012лекцiяВВ-18мдоц.Нагорна О.К.
тьехнологii
13.00чГiдравлiчнi i аеродинамiчнi 012лекцiяВВ-17стас.Циганкова С.Г.
машини
13.00зГiдравлiчнi i аеродинамiчнi 012лекцiяВВ-16ас.Циганкова С.Г.
машини
13.00Метрологiя та стандартизацiя012лекцiяВВ-16ст - ...доц.Нестерова О.В.
_Середа_
8.00зЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяВВ-16стдоц.Шарков В.В.
9.30зЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяВВ-15доц.Шарков В.В.
9.30Iнженерна гiдравлiка012лекцiяВВ-17ст - ...ст.в.Журавльова О.А.
9.30Водовiдведення та очистка 012лекцiяВВ-16ст - ...доц.Нагорна О.К.
сточних вод
11.00чВодовiдведення та очистка 012практикаВВ-16ст - ...
сточних вод
11.00чМодернiзацiя реконструкцiя р/в 012лаб.роботаВВ-18м
роб.
11.00зМодернiзацiя реконструкцiя р/в 012лекцiяВВ-18мдоц.Шарков В.В.
роб.
11.00зРацiональне використ.та 012практикаВВ-16ст - ...
охорона водних ресурсiв
13.00Спецкурс012практикаВВ-18м
_Четвер_
9.30чМетрологiя та стандартизацiя012практикаВВ-16ст - ...
11.00чСпоруди та обладнання водов.012практикаВВ-17ст - ...
11.00зIнженерна гiдравлiка012практикаВВ-17ст - ...
11.00Спецкурс388лекцiяВВ-18мдоц.Нагорна О.К.
13.00чСпоруди та обладнання водов.012лекцiяВВ-17ст - ...доц.Нечитайло М.П.
13.00зСпоруди та обладнання водов.012практикаВВ-17ст - ...
13.00Спецкурс388практикаВВ-18м
_П`ятниця_
8.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяВВ-16ст - ...ас.Циганкова С.Г.
будинкiв
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012практикаВВ-16ст - ...
будинкiв
11.00чГiдрологiя i гiдрометрiя012практикаВВ-17ст - ...
11.00зГiдравл. гiдролог. i гiдрометрiя012практикаАДА-16
11.00Рацiональне використ.та 012лекцiяВВ-16ст - ...ст.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв

Екологii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чЕкологiчний iнжинiринг в буд-вiв209лекцiяЕКО-16доц.Корабльова А.I.
8.00зЕкологiчний iнжинiринг в буд-вiв209практикаЕКО-16
9.30чРекультивацiя земельв101практикаЕКО-16
9.30зЕкологiя транспортув209лекцiяЕКО-18мдоц.Полторацька В.М.
9.30зЕкологiя транспортув209практикаАТ-18-м
9.30зМiстобудування.районне в101практикаЕКО-16
план.екол.
9.30Екотрофологiяв1207лекцiяЕКО-17доц.Яковишина Т.Ф.
11.00Екологiя транспортув209лекцiяЕКО-18м - ...доц.Полторацька В.М.
11.00Кураторська годинаЕКО-16
13.00чБiоекологiчнi аспекти геолог. в209практикаЕКО-18
середовища
13.00чСпецкурсв302лекцiяЕКО-18мдоц.Полторацька В.М.
13.00зБiологiяв209лекцiяЕКО-18проф.Шматков Г.Г.
13.00зЕкотрофологiяв101практикаЕКО-17
_Вiвторок_
9.30чБiоценози урбанизованих в1207практикаЕКО-15
територий
9.30зБiоценози урбанизованих в1207лекцiяЕКО-15доц.Полторацька В.М.
територий
9.30Бiологiяв209лекцiяЕКО-18проф.Шматков Г.Г.
9.30Екореконструкцiя водних над. в205лекцiяЕКО-18мас.Ткач Н.О.
екосистем
11.00чЕкореконструкцiя водних над. в205лекцiяЕКО-18мас.Ткач Н.О.
екосистем
11.00зЕкореконструкцiя водних над. в205практикаЕКО-18м
екосистем
11.00Моделювання та прогнозування в209лекцiяЕКО-15доц.Полторацька В.М.
стану довкiлля
13.00зСпецкурсв209лекцiяЕКО-18мдоц.Полторацька В.М.
13.00Фiтомелiорацiяв205лекцiяЕКО-17доц.Щербак О.С.
_Середа_
9.30чЗаповiдна справав703практикаЕКО-15
9.30зОцiнка впливу на довкiлляв703практикаЕКО-15
9.30Вiйськова екологiяв101лекцiяЕКО-18мас.Прокофьєв I.Б.
9.30Рекультивацiя земельв209лекцiяЕКО-16доц.Полторацька В.М.
11.00чБiоценози урбанизованих в209практикаЕКО-16
територий
11.00зБiоценози урбанизованих в209лекцiяЕКО-16доц.Полторацька В.М.
територий
11.00Грунтознавствов1004лекцiяЕКО-17доц.Щербак О.С.
11.00Екологiчний аналiз проектiв в в101лекцiяЕКО-18мдоц.Тимошенко О.А.
буд-вi
11.00Оцiнка впливу на довкiлляв703лекцiяЕКО-15доц.Яковишина Т.Ф.
13.00Грунтознавствов1104практикаЕКО-17
13.00Моделювання та прогнозування в703практикаЕКО-15
стану довкiлля
13.00Монiторiнг довкiлляв209лекцiяЕКО-16каф.
_Четвер_
9.30Вiйськова екологiяв101лекцiяЕКО-18мас.Прокофьєв I.Б.
9.30Монiторiнг довкiлляв209лекцiяЕКО-16каф.
9.30Техноекологiяв703лекцiяЕКО-15доц.Вергун О.О.
11.00чВiйськова екологiяв101практикаЕКО-18м
11.00зЕкологiчний аналiз проектiв в в101практикаЕКО-18м
буд-вi
11.00Заповiдна справав703лекцiяЕКО-15доц.Яковишина Т.Ф.
11.00Мiстобудування.районне в101лекцiяЕКО-16доц.Гiльов В.В.
план.екол.
13.00Бiоекологiчнi аспекти геолог. в209лекцiяЕКО-18доц.Яковишина Т.Ф.
середовища
_П`ятниця_
8.00чТехноекологiяв209лекцiяЕКО-15доц.Вергун О.О.
8.00зТехноекологiяв209практикаЕКО-15
9.30Мiстобудiвна акустикав703лекцiяЕКО-15ас.Ткач Н.О.
9.30Монiторiнг довкiлляв209практикаЕКО-16
9.30Фiтомелiорацiяв1206практикаЕКО-17
11.00чЛандшафтна екологiяв209лекцiяЕКО-16доц.Тимошенко О.А.
11.00чМiстобудiвна акустикав703практикаЕКО-15
11.00зЛандшафтна екологiяв209практикаЕКО-16
11.00Бiологiяв107практикаЕКО-18

О та В
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Кондицiювання повiтряв1201лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Петренко А. О.
9.30Системи опалення та якiсть а/ в1206лекцiяЕКО-15доц.Голякова I.В.
пов.
11.00чЗабеспечення будiвель та в1201лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Голякова I.В.
споруд
11.00зЗабеспечення будiвель та в1207практикаТБК-18м - ...
споруд
11.00зСистеми опалення та якiсть а/ в1202практикаЕКО-15
пов.
11.00Кондицiювання повiтряв1206практикаТГПВ-16ст - ...
_Вiвторок_
8.00зIнженерне обладнання будiвель в1201лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Голякова I.В.
(опал.та вент.)
9.30чIнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-1
(опал.та вент.)
9.30зIнженерне обладнання будiвель в1201лекцiяАРХ-15-2 - ...доц.Голякова I.В.
(опал.та вент.)
9.30Метрологiя та стандартизацiяв1305лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Ляховецька М.М.
11.00чЗабеспечення будiвель та в1202практикаТГПВ-18мн
споруд
11.00чМодернiзацiя реконструкцiя та в1103практикаТГПВ-18м
р/в роб.
11.00зЗабеспечення будiвель та в1207практикаТГПВ-18м
споруд
11.00Енергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Ляховецька М.М.
рiз.пр.
11.00Опаленняв1201лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Петренко В. О.
13.00чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206практикаТГПВ-15
рiз.пр.
13.00чОпаленняв1207практикаТГПВ-17ст
13.00зОпаленняв1207практикаТГПВ-16
13.00Iнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-6п
(опал.та вент.)
14.30Iнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-5п
(опал.та вент.)
_Середа_
8.00чОпаленняв1202практикаТГПВ-16
8.00С.кудосконолени системи в202. в1206практикаТГПВ-18мн - ...каф.
забеспечення м.
9.30зIнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-4п
(опал.та вент.)
9.30Гiдравлiчнi i аеродинамiчнi в1201лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Петренко А. О.
машини
11.00чМетрологiя та стандартизацiяв1206практикаТГПВ-16
11.00чМодернiзацiя реконструкцiя та в1201лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Петренко А. О.
р/в роб.
11.00чОпаленняв1202практикаТГПВ-17ст
11.00зIнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-1
(опал.та вент.)
11.00зМодернiзацiя реконструкцiя та в1206практикаТГПВ-18м
р/в роб.
11.00зОпаленняв1201лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Петренко В. О.
13.00чМетрологiя та стандартизацiяв1206практикаТГПВ-17ст
13.00Iнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-2
(опал.та вент.)
13.00Технологiя заготiвельних i в1201лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Петренко А. О.
монтажних робiт
14.30чIнженерне обладнання будiвель в1202практикаАРХ-15-4п
(опал.та вент.)
_Четвер_
9.30Вентиляцiя промисл. спорудв1202лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Ветвицький I.Л
9.30Монiторiнг довкiлля та iншi в1201лекцiяТГПВ-17ст - ...проф.Полiщук С.З.
методи охорони бiос.
11.00чОпаленняв1201практикаТГПВ-17ст - ...
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1202практикаТГПВ-16ст - ...
монтажних робiт
11.00зВентиляцiя промисл. спорудв1202практикаТГПВ-16ст - ...
11.00зМонiторiнг довкiлля та iншi в1206практикаТГПВ-17ст
методи охорони бiос.
11.00С.кудосконолени системи в205. в1207лекцiяТГПВ-18мн - ...каф.
забеспечення м.
13.00зМонiторiнг довкiлля та iншi в1206практикаТГПВ-16
методи охорони бiос.
13.00С.кудосконолени системи в301. в1202практикаТГПВ-18мн - ...каф.
забеспечення м.

Сис.ан. та мод.у ТГП
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Вiвторок_
9.30чМатематичнi методи в202лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Адегов О.В.
розв*язування iнж. задач
9.30зМатематичнi методи в202практикаТГПВ-16ст - ...
розв*язування iнж. задач
13.00чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206практикаТГПВ-16ст
рiз.пр.
_Середа_
8.00С.кудосконолени системи в202. в1206практикаТГПВ-18мн - ...каф.
забеспечення м.
9.30чТеплопостачанняв202лекцiяТГПВ-15доц.Солод Л.В.
9.30Теплопостачанняв202лекцiяТГПВ-16стдоц.Солод Л.В.
11.00Експлуатацiя систем ТГПВв202лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Солод Л.В.
_Четвер_
11.00зТеплогенеруючи установкив202практикаТГПВ-16
11.00С.кудосконолени системи в205. в1207лекцiяТГПВ-18мн - ...каф.
забеспечення м.
13.00чТеплогенеруючи установкив202практикаТГПВ-17ст
13.00С.кудосконолени системи в301. в1202практикаТГПВ-18мн - ...каф.
забеспечення м.
_П`ятниця_
9.30Теплопостачанняв205лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Солод Л.В.
11.00Теплогенеруючи установкив1005лекцiяТГПВ-16доц.Черноморец Г. Я.
11.00Теплопостачанняв205практикаТГПВ-16ст - ...
13.00чТеплогенеруючи установкив202практикаТГПВ-16

ТБМ,вир.та конс
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Будiвельне матерiалознавство162практикаМБГ-17 - ...
9.30Пробл. розр. нових будiв. мат-270лекцiяПМ-15доц.Дехта Т.М.
лiв для заб.тепл.
9.30Технологiя виробн.бетонiв та з/б 165лекцiяТБК-16ст - ...доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констр
11.00чПробл. розр. нових будiв. мат-270практикаПМ-15
лiв для заб.тепл.
11.00зСучаснi технологii 270практикаПМ-15
виготов.мат.для обл.будiвель
11.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 165практикаТБК-16ст - ...
виробiв та констр
13.00Енерго та ресурсосбереження270лекцiяТБК-16доц.Дехта Т.М.
14.30чОснови технологii 165практикаТБК-16ст - ...
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
_Вiвторок_
8.00чМодернiзацiя.реконструкцiя р/в 171лекцiяТБК-18мдоц.Савiн Ю.Л.
роб.
9.30чБудiвельне матерiалознавство165лекцiяКН-17проф.Сторожук М.А.
9.30чОрганiзацiя та управлiння пiдп. 270практикаТБК-16ст - ...
будiв. iндустрi
9.30Будiвельне матерiалознавство279лекцiяТГПВ-18ст - ...проф.Шпирько М.В.
11.00В*яжучi речовини270лекцiяТБК-16доц.Сторчай Н.С.
11.00Основи технологii 279лекцiяТБК-16ст - ...доц.Дехта Т.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
11.00Утилiзацiя та рекуперацiя 271лекцiяЕКО-16доц.Савiн Ю.Л.
вiдходiв
_Середа_
8.00Арматура для з/б виробiв171лекцiяТБК-16ст - ...доц.Колохов В.В.
9.30Енерго та ресурсосбереження270практикаТБК-16
9.30Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБК-16ст - ...доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констр
11.00чМатематичнi методи рiшення 270практикаТБК-16
техн.зад.
11.00зЕнерго та ресурсосбереження270лекцiяТБК-16доц.Дехта Т.М.
11.00Спецкурс271лекцiяТБК-18мдоц.Колохов В.В.
11.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБК-16ст - ...доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констр
13.00чБудiвельне матерiалознавство162практикаТГПВ-18ст - ...
13.00зОснови технологii 165практикаТБК-16ст - ...
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
13.00Спецкурс271практикаТБК-18м
14.30Спецкурс271практикаТБК-18м
_Четвер_
9.30чБудiвельне матерiалознавство162практикаПМ-18ст - ...
9.30чФiзико-хiмiчнi методи 271лекцiяТБК-16проф.Шпирько М.В.
дослiджування буд матер.
9.30зБудiвельне матерiалознавство163практикаАДА-17
9.30зБудiвельне матерiалознавство162практикаКН-17
9.30зБудiвельне матерiалознавство163практикаМБГ-17
9.30зТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 165апрактикаТБК-16ст - ...
виробiв та констр
9.30зФiзико-хiмiчнi методи 271практикаТБК-16
дослiджування буд матер.
9.30Виробництво будiвельних мат-279лекцiяЕКО-17доц.Сторчай Н.С.
лiв
9.30Сучаснi ресурсозберiгаючi 171лекцiяТБК-18мдоц.Савiн Ю.Л.
технологii
9.30Сучаснi технологii 270лекцiяПМ-15доц.Дехта Т.М.
виготов.мат.для обл.будiвель
11.00чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 165практикаТБК-16ст - ...
виробiв та констр
11.00зМодернiзацiя.реконструкцiя р/в 171практикаТБК-18м
роб.
11.00зОрганiзацiя та управлiння пiдп. 165практикаТБК-16ст - ...
будiв. iндустрi
11.00Будiвельне матерiалознавство162лекцiяПМ-18ст - ...проф.Сторожук М.А.
11.00Виробництво будiвельних мат-270практикаЕКО-17
лiв
11.00Математичнi методи рiшення 271лекцiяТБК-16доц.Дехта Т.М.
техн.зад.
13.00чМатерiалозновство та технологiя 270практикаЦБ-18
матерiалiв
13.00зМатерiалозновство та технологiя 270лекцiяЦБ-18доц.Дехта Т.М.
матерiалiв
13.00Органiзацiя та управлiння пiдп. 165лекцiяТБК-16ст - ...доц.Сторчай Н.С.
будiв. iндустрi
14.30чОснови технологii 165лекцiяТБК-16ст - ...доц.Дехта Т.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
14.30зОснови технологii 165практикаТБК-16ст - ...
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
_П`ятниця_
8.00чТеорiя тепло та масопереносу в 165лекцiяПМ-18стдоц.Колохов В.В.
матерiалах
8.00зТеорiя тепло та масопереносу в 165практикаПМ-18ст
матерiалах
8.00Будiвельне матерiалознавство162практикаТГПВ-18ст - ...
9.30чБудiвельнi конструкцii271лекцiяТБК-16ст - ...доц.Колохов В.В.
9.30чВ*яжучi речовини270практикаТБК-16
9.30зБудiвельнi конструкцii271практикаТБК-16ст - ...
9.30зВ*яжучi речовини270лекцiяТБК-16доц.Сторчай Н.С.
9.30Будiвельне матерiалознавство162практикаТБК-18ст - ...
11.00Будiвельне матерiалознавство279лекцiяТГПВ-18ст - ...проф.Шпирько М.В.
11.00В*яжучi речовини270практикаТБК-16
13.00зВ*яжучi речовини162практикаТБК-16

Хiмii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Середа_
9.30Аналiтична хiмiя та санiтарно-222блекцiяЕКО-17доц.Амiруллоєва Н.В.
хiмiч.аналiз
11.00Хiмiя з основами бiогеохiмii222блекцiяЕКО-18доц.Амiруллоєва Н.В.
13.00Хiмiя з основами бiогеохiмii222бпрактикаЕКО-18
_П`ятниця_
11.00Аналiтична хiмiя та санiтарно-222бпрактикаЕКО-17
хiмiч.аналiз