ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.08.2022

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2022/2023 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 5.

.
ВВ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Модернiзацiя.реконстр.рем.вiд.робот169блекцiяОВ,К та ТГПдоц.Петренко А. О.
в ц/i
_9.30з
Модернiзацiя.реконстр.рем.вiд.робот169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Петренко А. О.
в ц/i
_11.00
Охорона працi в галузi279лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
~Вiвторок
_9.30
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовидоц.Шашкiна Н.I.
_11.00ч
Технологiчне регулювання систем 09лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
ВВ
_11.00з
Технологiчне регулювання систем 09лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
ВВ
_13.00
Дисциплiна закладу вищої освiти279лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
_14.30
Методика наукових дослiджень388лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
~Четвер
_8.00з
Обробка води в системах звор.ВВ388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
_9.30
Обробка води в системах звор.ВВ388лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
_11.00
Очистка стiчних вод388лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
_13.00ч
Очистка стiчних вод388практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
.
ГIЗ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Охорона працi в галузi404практикаБЖДдоц.Мещерякова I.В.
_11.00
Сталевий розвиток мiст i 419лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
девел.нерух.
_13.00з
Сталевий розвиток мiст i 419лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
девел.нерух.
_14.30
Охорона працi в галузi404лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
~Вiвторок
_8.00
Геодезичнi роботи в землеустрiй421алекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
_9.30ч
Сталевий розвиток мiст i 421апрактикаАвт.дор,геод.зем.доцГудзь
девел.нерух.
_9.30з
Законодавче забеспечення 421апрактикаЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
веден.кадастру
_11.00
Законодавче забеспечення 421алекцiяЕк.теор.,праваст.в.Кульбака В.М.
веден.кадастру
_13.00
Дисциплiна закладу вищої освiти279лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Четвер
_8.00
Мунiципальнi геоiнформацiйнi 422лекцiяАвт.дор,геод.зем.ст.в.Гряник В.О.
системи
_9.30
Земельнi iнформацiйнi системи422лекцiяАвт.дор,геод.зем.ст.в.Гряник В.О.
_11.00
Земельнi iнформацiйнi системи422пр/лаб.робАвт.дор,геод.зем.ст.в.Гряник В.О.
.
ЕКО-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Оптимiзацiя природокористуванняв106лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_11.00ч
Екологiчна стандартизацiя i в106лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
сертифiкацiя
_11.00з
Зеленi технологii створення в106практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
урбоекосистем
~Вiвторок
_9.30
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_11.00ч
Геоiнфомацiйнi системи в екологii271лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_11.00з
Геоiнфомацiйнi системи в екологii271практикаЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_13.00
Дисциплiна закладу вищої освiти279лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Середа
_8.00
Стратегiя сталого розвиткув205лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
_9.30ч
Оптимiзацiя природокористуванняв205практикаЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_9.30з
Стратегiя сталого розвиткув205практикаЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
~П`ятниця
_9.30
Екологiчний менеджмент та аудитв205лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_11.00
Зеленi технологii створення в205лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
урбоекосистем
.
ТГПВ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Модернiзацiя.реконстр.рем.вiд.робот169блекцiяОВ,К та ТГПдоц.Петренко А. О.
в ц/i
_9.30з
Модернiзацiя.реконстр.рем.вiд.робот169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Петренко А. О.
в ц/i
_11.00
Охорона працi в галузi279лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
~Вiвторок
_9.30
Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мовидоц.Дружинiна Л.В.
_11.00
Вентиляцiя пром.споруд169алекцiяОВ,К та ТГПдоц.Колесник I.О.
_13.00
Дисциплiна закладу вищої освiти279лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Четвер
_9.30ч
Вентиляцiя пром.споруд169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Колесник I.О.
_9.30з
Промислове теплопостачання169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
_11.00
Промислове теплопостачання169алекцiяОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
~П`ятниця
_9.30
Методологiя науковiх дослiдженьв201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Солод Л.В.
_11.00ч
Технiчне регулюванняв201лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
_11.00з
Технiчне регулюванняпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
.
ЦБ-22м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_11.00
Охорона працi в галузi279лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
~Вiвторок
_9.30
Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мовикаф.
_11.00
Цивiльний захист404лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
_13.00
Дисциплiна закладу вищої освiти279лекцiяУкр. док. та IДдоц.Бабенко В.А.
~Середа
_9.30
Цивiльний захист504практикаБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00
Пожежна профiлактика504лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
_13.00ч
Пожежна профiлактика504практикаБЖДдоц.Пилипенко О.В.
_13.00з
Цивiльний захист504лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
~Четвер
_9.30
Система управлiння охороною 404лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
працi в галузi
_11.00
Безпека працi при експлуатацii 404лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
лiфтiв
копія 17.08.2022