ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад сесiї. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 5.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_ВВ-18м_
Спецкурсдоц.Нагорна О.К.10.06.20198.0001211.06.201910.00012
Наукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.14.06.20198.00516а15.06.201910.00516а
Управлiння проектамидоц.Нечепуренко Д.С.18.06.20198.00в70319.06.201910.00в703
Сучасмнi ресурсозберiгаючi технологiiдоц.Нагорна О.К.21.06.20198.0001222.06.201910.00012
Модернiзацiя реконструкцiя р.в. роб.доц.Шарков В.В.25.06.20198.0001226.06.201910.00012
_ЕКО-18м_
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.11.06.20198.0050712.06.201910.00507
Екологiчний аналiз пр.в буд.доц.Тимошенко О.А.15.06.20198.00в20918.06.201910.00в209
Вiйськова екологiяас.Прокофьєв I.Б.21.06.20198.00в20922.06.201910.00в209
Спецкурсдоц.Полторацька В.М.25.06.20198.00в20926.06.201910.00в209
_ТБК-18м_
Сучаснi ресурсосберiгаючi технологiiдоц.Савiн Ю.Л.10.06.20198.0016211.06.201910.00162
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.14.06.20198.0051515.06.201910.00515
Управлiння проектамидоц.Нечепуренко Д.С.18.06.20198.00в70319.06.201910.00в703
Модернiзацiя.реконстр.р.в.роб.доц.Колохов В.В.22.06.20198.0016224.06.201910.00162
Спецкурсдоц.Колохов В.В.26.06.20198.0016227.06.201910.00162
_ТГПВ-18мн_
Модернiзацiя реконструкцiя р.в.роб.доц.Петренко А. О.10.06.20198.00в120211.06.201910.00в1202
Наукова iноземна мовадоц.Соколова К.В.14.06.20198.0051615.06.201910.00516
Сучаснiресурсозберiгаючi технологiiпроф.Iродов В.Ф.18.06.20198.00в20219.06.201910.00в202
Управлiння проектамидоц.Нечепуренко Д.С.22.06.20198.00в80524.06.201910.00в805
Спецуурсдоц.Солод Л.В.26.06.20198.00в20227.06.201910.00в202
Спецуурсдоц.Ляховецька М.М.26.06.20198.00в120727.06.201910.00в1207
_ТГПВ-18мп_
Сучаснiресурсозберiгаючi технологiiпроф.Iродов В.Ф.10.06.20198.00в20211.06.201910.00в202
Наукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.14.06.20198.0051615.06.201910.00516
Управлiння проектамидоц.Нечепуренко Д.С.19.06.20198.00в80520.06.201910.00в805
Модернiзацiя реконструкцiя р.в.роб.доц.Петренко А. О.22.06.20198.00в120724.06.201910.00в1207
Спецуурсдоц.Солод Л.В.26.06.20198.00в20227.06.201910.00в202
Спецуурсдоц.Ляховецька М.М.26.06.20198.00в120727.06.201910.00в1207