Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад занять. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 4.

ВВ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Водопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00чЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00зЕксплуатацiя систем ВВ012практикаГiдравлiки
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Водопостачання388практикаГiдравлiки
11.00чЕксплуатацiя систем ВВ012практикаГiдравлiки
11.00зТехнологiя заготiвельних i 319практикаТехн.будiв.вир.
монтажних робiт
13.00Метрологiя та стандартизацiя012лекцiяГiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_Середа_
9.30зЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
9.30Водовiдведення та очистка 012лекцiяГiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
сточних вод
11.00чВодовiдведення та очистка 012практикаГiдравлiки
сточних вод
11.00зРацiональне використ.та 012практикаГiдравлiки
охорона водних ресурсiв
_Четвер_
9.30чМетрологiя та стандартизацiя012практикаГiдравлiки
11.00Технологiя заготiвельних i 322блекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
монтажних робiт
_П`ятниця_
8.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012практикаГiдравлiки
будинкiв
11.00Рацiональне використ.та 012лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв
ВВ-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Водопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00чЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00зЕксплуатацiя систем ВВ012практикаГiдравлiки
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Водопостачання388практикаГiдравлiки
11.00чЕксплуатацiя систем ВВ012практикаГiдравлiки
11.00зТехнологiя заготiвельних i 319практикаТехн.будiв.вир.
монтажних робiт
13.00Метрологiя та стандартизацiя012лекцiяГiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_Середа_
8.00зЕксплуатацiя систем ВВ012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
9.30Водовiдведення та очистка 012лекцiяГiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
сточних вод
11.00чВодовiдведення та очистка 012практикаГiдравлiки
сточних вод
11.00зРацiональне використ.та 012практикаГiдравлiки
охорона водних ресурсiв
_Четвер_
9.30чМетрологiя та стандартизацiя012практикаГiдравлiки
11.00Технологiя заготiвельних i 322блекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
монтажних робiт
_П`ятниця_
8.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012практикаГiдравлiки
будинкiв
11.00Рацiональне використ.та 012лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв
ЕКО-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Системи опалення та якiсть а/ в1206лекцiяО та Вдоц.Голякова I.В.
пов.
11.00зСистеми опалення та якiсть а/ в1202практикаО та В
пов.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чБiоценози урбанизованих в1207практикаЕкологii
територий
9.30зБiоценози урбанизованих в1207лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
територий
11.00Моделювання та прогнозування в209лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
стану довкiлля
_Середа_
9.30чЗаповiдна справав703практикаЕкологii
9.30зОцiнка впливу на довкiлляв703практикаЕкологii
11.00Оцiнка впливу на довкiлляв703лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
13.00Моделювання та прогнозування в703практикаЕкологii
стану довкiлля
_Четвер_
9.30Техноекологiяв703лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
11.00Заповiдна справав703лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
_П`ятниця_
8.00чТехноекологiяв209лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
8.00зТехноекологiяв209практикаЕкологii
9.30Мiстобудiвна акустикав703лекцiяЕкологiiас.Ткач Н.О.
11.00чМiстобудiвна акустикав703практикаЕкологii
ТБК-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Технологiя виробн.бетонiв та з/б 165лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констрконс
11.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 165практикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
13.00Кураторська годинаКуратори
14.30чОснови технологii 165практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Вiвторок_
8.00зАвтоматизацiя технологiчних 383лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
9.30чОрганiзацiя та управлiння пiдп. 270практикаТБМ,вир.та
будiв. iндустрiконс
9.30зАвтоматизацiя технологiчних 383лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
11.00Основи технологii 279лекцiяТБМ,вир.та доц.Дехта Т.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Середа_
8.00Арматура для з/б виробiв171лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
конс
9.30Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констрконс
11.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констрконс
13.00чАвтоматизацiя технологiчних 383практикаАвтом.та елект.
процесiв
13.00зОснови технологii 165практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Четвер_
9.30зТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 165апрактикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
11.00чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 165практикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
11.00зОрганiзацiя та управлiння пiдп. 165практикаТБМ,вир.та
будiв. iндустрiконс
13.00Органiзацiя та управлiння пiдп. 165лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
будiв. iндустрiконс
14.30чОснови технологii 165лекцiяТБМ,вир.та доц.Дехта Т.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
14.30зОснови технологii 165практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_П`ятниця_
9.30чБудiвельнi конструкцii271лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
конс
9.30зБудiвельнi конструкцii271практикаТБМ,вир.та
конс
ТБК-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Технологiя виробн.бетонiв та з/б 165лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констрконс
11.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 165практикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
13.00Кураторська годинаКуратори
14.30чОснови технологii 165практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Вiвторок_
8.00зАвтоматизацiя технологiчних 383лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
9.30чОрганiзацiя та управлiння пiдп. 270практикаТБМ,вир.та
будiв. iндустрiконс
9.30зАвтоматизацiя технологiчних 383лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
11.00Основи технологii 279лекцiяТБМ,вир.та доц.Дехта Т.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Середа_
8.00Арматура для з/б виробiв171лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
конс
9.30Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констрконс
11.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
виробiв та констрконс
13.00чАвтоматизацiя технологiчних 383практикаАвтом.та елект.
процесiв
13.00зОснови технологii 165практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Четвер_
9.30зТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 165апрактикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
11.00чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 165практикаТБМ,вир.та
виробiв та констрконс
11.00зОрганiзацiя та управлiння пiдп. 165практикаТБМ,вир.та
будiв. iндустрiконс
13.00Органiзацiя та управлiння пiдп. 165лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
будiв. iндустрiконс
14.30чОснови технологii 165лекцiяТБМ,вир.та доц.Дехта Т.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
14.30зОснови технологii 165практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_П`ятниця_
9.30чБудiвельнi конструкцii271лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
конс
9.30зБудiвельнi конструкцii271практикаТБМ,вир.та
конс
ТГПВ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Кондицiювання повiтряв1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
11.00Кондицiювання повiтряв1206практикаО та В
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чМатематичнi методи в202лекцiяСис.ан. та доц.Адегов О.В.
розв*язування iнж. задачмод.у ТГП
9.30зМатематичнi методи в202практикаСис.ан. та
розв*язування iнж. задачмод.у ТГП
11.00Енергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
рiз.пр.
13.00чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206практикаО та В
рiз.пр.
_Середа_
9.30чТеплопостачанняв202лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
11.00Експлуатацiя систем ТГПВв202лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
13.00Технологiя заготiвельних i в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
монтажних робiт
_Четвер_
9.30Вентиляцiя промисл. спорудв1202лекцiяО та Вдоц.Ветвицький I.Л
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1202практикаО та В
монтажних робiт
11.00зВентиляцiя промисл. спорудв1202практикаО та В
_П`ятниця_
9.30Теплопостачанняв205лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
11.00Теплопостачанняв205практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
ТГПВ-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Кондицiювання повiтряв1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
11.00Кондицiювання повiтряв1206практикаО та В
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чМатематичнi методи в202лекцiяСис.ан. та доц.Адегов О.В.
розв*язування iнж. задачмод.у ТГП
9.30зМатематичнi методи в202практикаСис.ан. та
розв*язування iнж. задачмод.у ТГП
11.00Енергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
рiз.пр.
13.00чЕнергоз.технол.забеспеч.мiкрокв1206практикаСис.ан. та
рiз.пр.мод.у ТГП
_Середа_
9.30Теплопостачанняв202лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
11.00Експлуатацiя систем ТГПВв202лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
13.00Технологiя заготiвельних i в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
монтажних робiт
_Четвер_
9.30Вентиляцiя промисл. спорудв1202лекцiяО та Вдоц.Ветвицький I.Л
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1202практикаО та В
монтажних робiт
11.00зВентиляцiя промисл. спорудв1202практикаО та В
_П`ятниця_
9.30Теплопостачанняв205лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
11.00Теплопостачанняв205практикаСис.ан. та
мод.у ТГП