ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
12.04.2021

Розклад сесiї. 2 семестр. 2020/2021 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 4.

.КонсультацiяIспит
Група / Дисципліна Викладач
Дата Час Ауд.Дата Час Ауд.
~ВВ-17+ст
Рацiональне використ.та охорона водних ресурсiвст.в.Журавльова О.А.12.05.20218.0001213.05.202110.00012
Водовiдведення та очистка сточних воддоц.Нагорна О.К.17.05.20218.0001218.05.202110.00012
Експлуатацiя систем ВВдоц.Шарков В.В.21.05.20218.0001222.05.202110.00012
Технологiя заготiвельних i монтажних робiтдоц.Мартиш О.П.26.05.20218.0030927.05.202110.00309
~ЕКО-17
Мiстобудiвна акустикадоц.Ткач Н.О.11.05.20218.00в20912.05.202110.00в209
Моделювання прогн.стану довк.доц.Полторацька В.М.15.05.20218.00в10117.05.202110.00в101
Заповiдна справапроф.Яковишина Т.Ф.20.05.20218.00в10621.05.202110.00в106
Основи охорони працi та цивiльного захистудоц.Берлов О.В.24.05.20218.00в130225.05.202110.00в1302
Техноекологiядоц.Вергун О.О.28.05.20218.00в20529.05.202110.00в205
~ЗУК-17+ст
Сучаснi технологii орган.вироб.т/г роб.доц.Бєгiчев С.В.12.05.20218.0041913.05.202110.00419
Планування розвиток територiйдоц.Маковецький Б.I.15.05.20218.00427а17.05.202110.00427а
Основи управлiння земельними рес.проф.Кулябко В.В.20.05.20218.00в10121.05.202110.00в101
Оцiнка та управлiння нерух.проф.Кiрiчек Ю.О.24.05.20218.0041925.05.202110.00419
метрологiя стандарт.серт.в земл.доц.Ландо Є.О.28.05.20218.0041929.05.202110.00419
~ТГПВ-17+ст
Кондицiювання повiтрядоц.Петренко А. О.12.05.20218.00в120113.05.202110.00в1201
Технологiя заготiвельних i монтажних робiтдоц.Петренко А. О.17.05.20218.00в120218.05.202110.00в1202
Енергозбер.технол.заб.м/кдоц.Ляховецька М.М.21.05.20218.00в120222.05.202110.00в1202
Теплопостачаннядоц.Солод Л.В.26.05.20218.00в20227.05.202110.00в202
~ЦБ-17
Iнженерний захист нас.тер.доц.Клименко Г.О.12.05.20218.00в130113.05.202110.00в1301
Експертиза з охор.працiдоц.Клименко Г.О.17.05.20218.00в130118.05.202110.00в1301
Захiст у надзвичайних ситуацiяхдоц.Берлов О.В.21.05.20218.00в130122.05.202110.00в1301
Безпека експл.iнж.системдоц.Налисько М.М.26.05.20218.00в130127.05.202110.00в1301
копія 21.04.2021