Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 3.

.
ВВ-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Економiка будiвництвалекцiяЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
_11.00
Системи та обл.зовнiшнiх мереж ВВлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
_13.00з
Системи та обл.зовнiшнiх мереж ВПлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
~Вiвторок
_9.30з
Санiтар.-технiчне обладнання лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
будiвель
_11.00
Гiдравлiчнi i аеродинамiчнi машинилекцiяВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00ч
Будiвельнi конструкцiiлекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
~Четвер
_8.00з
Санiтар.-технiчне обладнання 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
будiвель
_9.30
Автоматиизов.технологii 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
проект.систем ВВ
_11.00ч
Будiвельнi конструкцiiв101практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
_11.00з
Системи та обл.зовнiшнiх мереж ВВ012лаб.роботаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30ч
Системи та обл.зовнiшнiх мереж ВВ012практикаВВ i гiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
_14.30з
Автоматиизов.технологii 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
проект.систем ВВ
~П`ятниця
_9.30ч
Санiтар.-технiчне обладнання 012лаб.роботаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
будiвель
_9.30з
Економiка будiвництва171практикаЕМПас.Кiрнос О.В.
_11.00ч
Системи та обл.зовнiшнiх мереж ВП012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
.
ГIЗ-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Оцiнка та управлiння нерухомiстюлекцiяАвт.дор,геод.зем.проф.Кiрiчек Ю.О.
_11.00
Супутнникова геодезiя та сфер.астр.лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_13.00з
Геоiнформац.системи та бази данихлекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
~Вiвторок
_9.30
КартографiялекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Фененко В.I.
_11.00ч
Фотограм.та дист.зонд.лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Iшутiна Г.С.
_11.00з
Геоiнформац.системи та бази данихлекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Бєгiчев С.В.
_13.00ч
Землевпорядне проектуваннялекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Кульбака О.М.
~Середа
_11.00
Землевпорядне проектування421апрактикаАвт.дор,геод.зем.доц.Кульбака О.М.
~Четвер
_9.30
Оцiнка та управлiння нерухомiстю422апрактикаАвт.дор,геод.зем.доц.Ландо Є.О.
_11.00ч
Картографiя422апрактикаАвт.дор,геод.зем.ас.Кочан С.М.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30ч
Фотограм.та дист.зонд.онл.практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Андреєва I.Г.
_9.30з
Супутнникова геодезiя та сфер.астр.онл.практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Андреєва I.Г.
_13.00ч
Геоiнформац.системи та бази данихонл.практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Андреєва I.Г.
.
ЕКО-21
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Бiоценози урбанизованих лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
територий
_11.00ч
Екологiчний iнжирiнг в будiвництвiлекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_11.00з
Рекультивацiя порушених територiйлекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_13.00з
Утилiзацiя та рекуперацiя вiдходiвлекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
~Вiвторок
_9.30ч
Гiдрологiя з основами гiдробiологiiлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_11.00
Монiторiнг довкiллялекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
Монiторiнг довкiллялекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_13.00ч
Мiстобудування та РП екологiялекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_13.00з
Ландшафтна екологiялекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
~Четвер
_9.30ч
Бiоценози урбанизованих 552практикаЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
територий
_11.00ч
Гiдрологiя з основами гiдробiологii012лаб.роботаВВ i гiдравлiкидоц.Нестерова О.В.
_11.00з
Мiстобудування та РП екологiяв207практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30ч
Рекультивацiя порушених територiй170практикаЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_9.30з
Екологiчний iнжирiнг в будiвництвi170практикаЕкологiї та ОНСдоц.Полторацька В.М.
_11.00
Монiторiнг довкiлля170лаб.роботаЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_13.00ч
Утилiзацiя та рекуперацiя вiдходiв170практикаЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_13.00з
Ландшафтна екологiя170практикаЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
.
ТГПВ-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Економiка будiвництвалекцiяЕМПдоц.Спiрiдонова К.О.
_9.30з
ВIМ-технологii в цивiльнiй iнженерiiонл.практикаОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
ВIМ-технологii в цивiльнiй iнженерiiонл.практикаОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
_11.00
ОпаленнялекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
_13.00з
Насоснi та повiтродувнi станцiiлекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
~Вiвторок
_8.00
ВIМ-технологii в цивiльнiй iнженерiiонл.практикаОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
ВIМ-технологii в цивiльнiй iнженерiiонл.практикаОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
_9.30з
ВентиляцiялекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
_11.00
Зас.контр.техн.процесiв ТГПВ та лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
конд.
_13.00ч
Будiвельнi конструкцiiлекцiяМДПКдоц.Давидов I.I.
~Четвер
_8.00з
Будiвельнi конструкцii270практикаМДПКдоц.Давидов I.I.
_9.30ч
Вентиляцiя169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
_11.00ч
Насоснi та повiтродувнi станцii169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
_11.00з
Економiка будiвництва271практикаЕМПас.Кiрнос О.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_8.00ч
Опалення168лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
_9.30ч
Опалення168лаб.роботаОВ,К та ТГПас.Волошко В.М.
_9.30з
Опалення168практикаОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
.
ЦБ-21+ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30з
Дiагностика технiчного стану лекцiяЗБКдоц.Махiнько М.М.
пiдс.реконстр.б/с
_11.00з
Природнi та техногеннi лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
загрози.оцiн.небез.
_13.00ч
Управлiння охороноб працiлекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
_14.30ч
Основи пожежноi безпекилекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
~Вiвторок
_9.30
Метролог.норматив.забеспечення лекцiяБЖДдоц.Мацук З.М.
ох.працi
_11.00ч
Теорiя горiння та вибухулекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00з
Соц.-економiчнi основи охорони лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
працi
_13.00ч
Соц.-економiчнi основи охорони лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
працi
_13.00з
Система лекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
контр.незаб.шкiдлiв.факторiв
~Середа
_8.00
Соц.-економiчнi основи охорони 504практикаБЖДдоц.Шаломов В.А.
працi
_9.30ч
Управлiння охороноб працi324практикаБЖДдоц.Налисько М.М.
_9.30з
Теорiя горiння та вибуху324практикаБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00з
Основи пожежноi безпеки324практикаБЖДдоц.Налисько М.М.
~Четвер
_9.30з
Система 324практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
контр.незаб.шкiдлiв.факторiв
_11.00ч
Природнi та техногеннi 322блаб.роботаБЖДдоц.Рибалка К.А.
загрози.оцiн.небез.
_11.00з
Дiагностика технiчного стану 163лаб.роботаЗБКдоц.Махiнько М.М.
пiдс.реконстр.б/с
копія 19.04.2024