Промислове та цивільне будівництво

(ОНП доктор філософії)


Цивільна безпека

(ОНП доктор філософії)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

(ОНП Магістр)


Автомобільні дороги і аеродроми

(ОНП Магістр)


Водопостачання та водовідведення

(ОНП Магістр)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

(ОНП Магістр)


Логістика

(ОПП Бакалавр)


Фінанси і кредит

(ОПП Бакалавр)


Маркетинг

(ОПП Бакалавр)


Менеджмент та адміністрування

(ОПП Бакалавр)


Економіка підприємства

(ОПП Бакалавр)


Прикладне матеріалознавство

(ОПП Бакалавр)


?>
вверх