Наукові спрямування

Дослідження надійності машин та вдосконалення конструкції автотранспортних засобів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Підйомно-транспортної академії наук України

Заяць
Георгій
Володимирович

Дисципліни

Організація автосервісу

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

Якість машин

Системи діагностики автомобілів

Організація, планування, управління виробництвом

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, лабораторія технології виробництва та ремонту машин, каб. 170
(перший поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-68; внутр. 3-68

E-mail

zaiats.heorhii@pgasa.dp.ua
zaiats.heorhii@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Доцент Заяць Георгій Володимирович у 2010 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук в Одеському національному політехнічному університеті. Тема дисертації: «Обгрунтування конструктивних параметрів відновлюваних кулькових опорно-поворотних кругів баштових кранів» (керівник - професор Колісник М.П.). У 2016 р. отримав вчене звання доцент. Має більше 70 науково-методичних праць. Член-кореспондент Підйомно- транспортної академії наук України (2010 р.), та академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності України (2016 р).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився у 1960 р. у м. Дніпропетровськ у сім’ї службовця. У 1982 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ), нині ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА) за спеціальністю “Будівельні та дорожні машини та обладнання”. Після закінчення ВУЗ за розподілом працював на будівництві Чорнобильської АЕС в Прип‘ятському БМУ дільничним механіком (1982-1983 р.р.), потім головним механіком Хмельницького СБМУ на будівництві Хмельницької АЕС (1983-1989 р.р). 1989-1990 рр. - инженер НДС ПДАБА. 1990 -1993 рр. - аспірант кафедри експлуатації та ремонту машин. 1993-2010 рр. - ассистент кафедри експлуатації та ремонту машин. 2010-2016- доцент кафедри експлуатації та ремонту машин. З 2016 року до сьогодні працює виконуючим обов‘язки завідуючого кафедри експлуатації та ремонту машин

Публікації

1. Большаков В.И., Заяц Г.В., Татарчук А.В. Ударно-износостойкие чугуны для мелющих шаров помольного оборудования промышленности строительных материалав.Монография / В.И.Большаков, Г.В.Заяц, А.В.Татарчук.-Х.:ХНАДУ, 2018.-120 с.

2. Дослідження впливу фактору вертіння на опір коченню під час руху кульки кільцем опорно-поворотного круга будівельної машини. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. № 14.С. 139-143.

3. Особливості побудування емпіричних регресивних моделей при моделюванні технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Вісник ПДАБА.-Дніпропетровськ: 2013. № 4. С.17-26.

4. Заяць Г.В. Моделювання роботи приводної балки вантажопідйомного крану мостового типу при підйомі вібровантажів. Підйомно-транспортна техніка. ОНПУ, ПТАН України.- 2015.- №3.-С.57-63

5. Заяц Г.В. Экономнолегированные листовые стали повышенной прочности для автомобильной промышленности: монография/ Яценко А.И., В.И. Большаков, В.Г. Заренбин, Г.В. Заяц, А.В. Татарчук – Х.: 2016.-120 с.

6. Колісник М.П., Заяць Г.В., Червоноштан А.Л. Аналіз причин падіння баштового крану КБ-674А. Строительство. Материаловедение. Машиностроение.- Д.: ПГАСА, 2016.- №88.-С.185-193.

7. Заяць В.В., Лиходій О.С., Малий В.М. Особливості конструювання балок мостів для автомобільних напівпричепів за допомогою CAD/CAE – пакета SOLIDWORKS. Новини інженерної науки Придніпровья. // Науково-практичний журнал.- Дніпро: ДВНЗ «ПДАБА».-2016.- №1(1).- С.23-28.

8. Федоров К.В., Богомолов В.В., Заяць Г.В. Аналіз конструкції ГРМ та його впливу на загальні характеристики ДВЗ. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин ‒ складова прикладної механіки», частина 2. ‒ Дніпро: НМетАУ,2017.‒С. 318-319.

9. Прохоренко Р.М., Заяць Г.В. Аналіз систем автономного адаптивного керування активною підвіскою легкового автомобіля. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин ‒ складова прикладної механіки», частина 2. ‒ Дніпро: НМетАУ,2017.‒С. 352-354.

10. Колесник Н.П., Заяц Г.В., Червоноштан А.Л. Моделирование динамики подъёма груза, явления мгновенной розгрузки и их влияние на устойчивость стреловых самоходных кранов. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин ‒ складова прикладної механіки», частина 1. ‒ Дніпро: НМетАУ,2017.‒С. 118-119.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх