Наукові спрямування

Наукові дослідження в галузі природного повітрообміну в житлових приміщеннях багатоповерхових будівель, охорони повітряного басейну, підвищення енергоефективності та зменшення теплового забруднення навколишнього середовища за рахунок раціональної експлуатації турбокомпресорних установок, оцінка ефективності роботи холодильних машин.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

асистент

Завгородня
Олена
Петрівна

Дисципліни

Теоретичні основи очищення газових викидів

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання будівель

Очищення вентиляційних викидів

Моніторинг довкілля та інші методи охорони біосфери

Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. В1208 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

вн. 4-92; міс. 756-34-92

E-mail

zavgorodnya@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Використання низькопотенційних і нетрадиційних теплових ресурсів в системах мікроклімату промислових та громадянських об'єктів (тепло конденсації холодильних машин, тепло стиснення повітряних компресорних установок, атмосферний холод і інші бросові, вторинні низькопотенційного ресурси), енергозбереження в системах мікроклімату промислових і цивільних об'єктів. Наукові положення, теоретичні і практичні результати наукової діяльності в сукупності складають рішення науково-прикладної задачі енергозбереження в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря на промислових і громадських об'єктах.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила середню загальноосвітню школу № 58 у 1999 році. З 1999 року по 2004 рік навчалась у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2003 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки „Будівництво” та здобула кваліфікацію бакалавра будівництва. У 2004 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Теплогазопостачання і вентиляція” та здобула кваліфікацію спеціаліста будівництва. Дипломи бакалавра та спеціаліста – з відзнакою. З серпня 2004 року працювала провідним інженером ТГПВ у будівельній компанії Укрбуд Дочірнє підприємство Проектний інститут «Придніпровський Промбудпроект». . З травня 2010 по серпень 2011 року інженером-проектувальником систем вентиляції та кондиціювання. З вересня 2011 року прийнята на роботу у Придніпровську державну академію будівництва та архітектури асистентом кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного середовища. У грудні 2013 року стала здобувачем Придніпровської державної академії будівництва та архітектури без відриву від виробництва. Працюю асистентом кафедри по теперішній час. Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних програм відповідно до планів робіт Міністерства освіти і науки, а також таких держбюджетних тем: - держбюджетна тема «Розробка енергоефективних систем забеспечення мікроклімату промислових приміщень за рахунок використання теплоти стиснутого повітря в системах охолодження води в компресорних установках»

Публікації

1. Скрыпников В. Б., Завгородняя Е. П., Окуневич А. А., Методика расчёта стественной вентиляции в квартирах многоэтажного дома. //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Днепр,: ПГАСА, 2017 – Вып.70. – С 151-154

2. Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М.М., Завгородняя Е. П., Шапран Я. Н. Оценка эффективности работы холодильных машин. «Геотехническая механика»,Днепр 2015, Вып. 125-2015 ISSN 1607-4556 (Print),ISSN 2309-6004 (Online),С. 241-250

3. Завгородняя Е.П., Борисенко Е.И. Качество воздушной среды в индустриальных мегаполюсах. Збірник статей VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України», Запоріжжя-2013, С.3-4

4. Скрыпников В. Б., Завгородняя Е. П., Стець Д.В. Естественный воздухообмен в жилых помещениях многоэтажных зданиях. //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Днепр,: ПГАСА, 2016 – Вып.92. – С 138-144

5. Скрыпников В.Б., Ляховецкая-Токарева М.М., Завгородняя Е.П. Повышение энергоэффективности и уменьшение теплового загрязнения окружающей среды за счет рациональной эксплуатации турбокомпрессорных установок. Коллективная монография в двух книгах. Книга 2. Теплотехника, энергетика и экология в металлургии. Днепр, 2017. С. 178-182.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх