Наукові спрямування

Державні та місцеві фінанси, фінанси домогосподарств та суспільних об’єднань.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Дятлова
Наталія
Василівна

Дисципліни

Фінанси

Бюджетна система

Фінансовий аналіз

Рекламний менеджмент

Товарна інноваційна політика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

n.zakharchenko@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Беру участь в наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем: фінанси громадських об’єднань в Україні; розробка механізмів фінансування суб’єктів господарської діяльності в відповідності до стратегії модернізації та кооперації регіонів. Виконавець наукової роботи кафедри «Модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності» (2016-2020 рр.). Брала участь у 5 науково-практичних конференціях. Керувала науково-дослідною роботою 8 студентів. Підготувала 2 студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фінансів (квітень 2016 р., м. Тернопіль). Під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з спеціальності «Фінанси (квітень 2017 р., м. Дніпро) була відповідальною за розробку методичного забезпечення проведення олімпіади та розробку олімпіадного завдання. Підготувала двух стдентів до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з спеціальності «Фінанси (квітень 2017 р., м. Дніпро), які зайняли 2 та 4 місце.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1994 р. вступила на факультет промислового та цивільного будівництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, який закінчила у 1999р., отримав диплом з відзнакою, за фахом: інженер-будівельник. Під час навчання займалась науковою роботою. Після закінчення академії працювала головним економістом у ТОВ «Пласт» , та все рівно обрала наукову роботу. З 1999 року по 2002 рік навчалась в аспірантурі при ПДАБА. 20.06.2005 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства на тему: «Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами». Спеціальність, за якою захистилася Захарченко Н.В., - 08.07.03 – економіка будівництва. 15.12.2008 року отримала звання доцента за спеціальністю фінанси. Під час навчання в аспірантурі та після її закінчення працювала асистентом на кафедрі «Планування та організація виробництва» Придніпровської академії будівництва та архітектури. Та, у 2003 р., коли було започатковано кафедру «Фінанси», одразу перейшла до цього підрозділу. З 2003 по 2005рр. – асистент кафедри «Фінанси». З 2005 по 2009 рр. доцент кафедри «Фінанси», з 2009 по 2017рр. доцент кафедри «Фінанси і маркетинг». На кафедри з 2008 р. і по теперішній час є відповідальною за процес проходження ліцензування та акредитації спеціальностей, аспірантури. У 2014 році пройшла стажування у Дніпропетровській державній фінансовій академії на кафедрі «Фінанси підприємств та банківська справа». Тема стажування: «Підготовка методичних вказівок з дисциплін «Фінанси» та «Бюджетна система» (Наказ № 262 від 22.04.14 р.). Після закінчення розробила програму, курс лекцій та тестові завдання з дисциплін «Фінанси» та «Бюджетна система». У 2016 р. вступила на економічний факультет Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, який закінчила у 2017р., отримав диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Маркетинг». Захарченко Н.В. є куратором студентської групи. Вона проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни, розвитку художньої самодіяльності та спортивно-масової роботи. За підсумками конкурсу «Кращий куратор» 2015-2016 рр. була визнана кращим куратором на економічному факультеті ПДАБА та отримала грошову премію. Захарченко Н.В. нагороджена 4 грамотами.

Публікації

1. Дятлова Н.В. Обґрунтування впровадження ресурсозберігаючого устаткування на підприємстві / Н.В. Дятлова, К.В. Фортуна // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 1 (40). – С. 123-126.

2. Дятлова Н.В. Дослідження сутності потенціалу як економічної категорії / Н.В. Дятлова, Н.І. Верхоглядова// Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. –Тернопіль: 2013. –Вип.4 (42). -С. 3-8.

3. Захарченко Н.В. Методи оптимізації строків експлуатації основних фондів на підприємстві / Н.В. Захарченко, С.В. Іванов // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 96. – С. 186-193.

4. Захарченко Н.В. Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні / Н.В. Захарченко, С.В. Іванов, А.А. Швецова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 104. – С. 20-28.

5. Захарченко Н.В. Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: перспективи для України/ Н.В. Захарченко, А.А. Швецова // Науковий журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». – Дніпропетровськ: НГУ, 2016. – № 1. – С. 20-27.

6. Захарченко Н.В. Аналіз інвестиційної політики на регіональному рівні / Н.В. Захарченко, К.В. Арлюкова // Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей». – К.: 2016. – № 2. – С. 56-61.

7. Захарченко Н.В., Смирнова М.О. Ефективний бренд-менеджмент українського підприємства // Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції  «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки». листопад 2016 року, м.Київ. –С.18-19.

8. Захарченко Н.В., Закинян Г. Перспективы дальнейшего роста покупательной способности населения // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», 8 грудня 2016 року, м. Луцьк. –С.-131-133.

9. Захарченко Н.В., Закинян Г. Перспектива дальнейшего развития покупательной способности денежных средств в Украине // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку наукових знань», 24-25 грудня 2016 року, м. Київ. –С.-41-43.

10. Захарченко Н.В., Барбуль Е.С., Ротко А.А. Необходимость развития социального предпринимательства в Украине // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки», 6-7 грудня 2017 року, м. Київ. –С.22-23.

більше

Публікації для ознайомлення

Покупка в кредит как один из способов обеспечения жилищно-коммунального хозяйства машинами и механизмами


Метод определения срока замены строительного оборудования, машин и механизмов с учетом режима работы


Амортизация и стоимость обеспечения предприятия машинами и механизмами


Амортизационная политика и способы обеспечения строительного проекта оборудованием


Определение экономически целесообразного срока замены оборудования


Модель определения экономически целесообразного способа обеспечения предприятия оборудованием


Дослідження сутності потенціалу як економічної категорії


Обґрунтування впровадження ресурсозберігаючого устаткування на підприємстві


Методи оптимізації строків експлуатації основних фондів на підприємстві


Аналіз інвестиційної політики на регіональному рівні


?>
вверх