Наукові спрямування

Динаміка споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ярошенко
Денис
Сергійович

Дисципліни

Металеві конструкції

Будівельні конструкції

Штучні споруди на шляхах

Метрологія і стандартизація

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1107 (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

вн. 4-32;

E-mail

yaroshenkodenis@i.ua

Наукова діяльність

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка схем та способів розрахунку нелінійної динамічної взаємодії споруд рамного типу з демпфіруючими пристроями» (науковий керівник – В. В. Кулябко.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2010 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом за спеціальністю «Інженер будівельник». Із серпня по жовтень 2010 р. працює інженером у відділі ОПР-2 проектного інституту «ДПСК». У грудні того ж року вступив до аспірантури ПДАБА, яку закінчив у 2013 р.

Публікації

1. Ярошенко Д.С. Создание упрощенной динамической модели стальной многоэтажной рамы для исследования колебаний во временной области и выбора параметров нелинейного гасителя / Д.С.Ярошенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – №11. – С.52-58.

2. Кулябко В.В. О моделировании задач динамики и устойчивости сооружений с нелинейными демпфирующими и защитными устройствами / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Theoretical Foundations in Civil Engineering. – Warsaw, 2011.  – Vol.19 – P. 131-143.

3. Кулябко В.В. О возможностях создания сейсмо-, ветро- и вибро-защищенных зданий и сооружений / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Будівельні конструкції: «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону». – Київ: ДП НДІБК, 2011. – Вип.74,  книга 2. – С. 652-658.

4. Кулябко В.В. О дискретизации динамических моделей (на примерах балок и рам) при необходимости учета различных видов нелинейностей / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Пространственные конструкции зданий и сооружений – Москва: ООО НИЦ «Строительство», – Вып.13 – С. 130-139.

5. Кулябко В.В. Особенности собственных колебаний регулярных рамных строительных конструкций на примере одноэтажных многопролетных рам / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012. – Вип.2 – С. 22-30.

6. Кулябко В.В. Об эффективности способов гашения колебаний сооружений / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Збірник  наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) ПНТУ ім. Ю. Кондратюка.– Полтава, – Вип.2 (32), т.2. –С.204-212.

7. Кулябко В.В. Нелинейные колебания во временной области модели взаимодействия сооружения с демпфирующими устройствами / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Будівельні конструкції «Будівництво в сейсмічних районах України». –Київ, – вип.76. – С. 294-299.

8. Кулябко В.В. Нелинейное динамическое взаимодействие демпфирующих устройств с конструкциями вагонов, пути, зданий и сооружений / В.В.Кулябко, Д.С. Ярошенко // Вибрация машин: измерение, снижение, защита. – Донецк,  – №3. – С.24-30.

9. Кулябко В.В. Перспективы использования информационных технологий при решении проблем динамики конструкций и сооружений / В.В.Кулябко, А.В. Макаров, А.В. Масловский, Д.С.  Ярошенко // Проблемы использования информационных технологий в сфере образования, науки и промышленности. – Днепропетровск: НГУ, 2013. – №1. – С. 10-19.

10. Ярошенко Д.С. Застосування математичного пакету Mathcad в задачах динаміки споруд / Д.С. Ярошенко // Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.– С.84-89.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх