Наукові спрямування

Розв’язок задач згину трансверсально ізотропних пологих оболонок при дії поперечного локального навантаження. Дослідження концентрації напружень біля отворів в оболонках, виготовлених із композитних матеріалів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Анлійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Вовченко
Микола
Григорович

Дисципліни

Будівельна механіка

Опір матеріалів

Теорія пружності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В109 (перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-13

E-mail

vovchenko.mykola@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Захистив кандидатську дисертацію в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (зараз — ПДАБА) у 1984 р. Науковий керівник - професор О.П. Прусаков.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 15 лютого 1949 р. в м. Синельниково Дніпропетровської області. У 1966 р. закінчив середню школу. Вищу освіту отримав в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (зараз — ПДАБА) за фахом «Інженер-будівельник» (1971). Травень 1972 – травень 197З служба в лавах Радянської Армії колишнього СРСР. 1973 року працював Дніпропетровському будівельному технікумі. В 1979 році вступив до аспірантури Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз — ПДАБА). Дисертацію захистив в1984р. З 1981 р. по теперішній час працюю спочатку асистентом, а з 1986р. доцентом кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБтаА.

Публікації

1. Вовченко М. Г. НДС пластин в рамках одной неклассической теории при поперечном локальном нагружении / А. П. Прусаков, А. Г. Зеленский, Н. Г. Вовченко // Теоретичні основи будівництва. – Дн-вськ: ПДАБА, 1998. – № 6. – С. 539 – 542.

2. Вовченко М. Г. Вариант неклассической теории изгиба трансверсально-изотропных пластин и пологих оболочек произвольной толщины / А. П. Прусаков, А. Г. Зеленський, Н. Г. Вовченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2000. – С. 65 – 69.

3. Вовченко М. Г. Варіант некласичної теорії згину трансверсально ізотропних пластин і пологих оболонок / А. Г. Зеленський, О. П. Прусаков, М. Г. Вовченко // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механіка. – 1999. – В. 2, т. 2. – С. 58 – 65.

4. Вовченко М. Г. Расчет пологой панели при поперечном локальном нагружении по неклассической теории изгиба / А. П. Прусаков, А. Г. Зеленський, Н. Г. Вовченко // Теоретичні основи будівництва. – Дн-вськ: ПДАБА, 1999. – №7. – С. 157 – 162.

5. Вовченко М. Г. Варіант зведення тривимірної задачі згину оболонок до двовимірної / А. Г. Зеленський, О. П. Прусаков, М. Г. Вовченко // Теоретичні основи будівництва. – Дн-вськ: ПДАБА, 2000. – № 8. – С. 426 – 430.

6. Вовченко М. Г. Задача изгиба трансверсально-изотропной пологой сферической оболочки на основе итерационной теории. / М. Г. Вовченко, М. О. Варяничко, Д. В. Нагорный // Международный научный журнал «ИНТЕРНАУКА» // Киев-№3(65) 2019 стр.80-83.

7. Вовченко М. Г. НДС пластин на основе неклассической итерационной теории при поперечном нагружении. / М. Г. Вовченко, М. О. Варяничко, Д. В. Нагорный // Международный научный журнал «ИНТЕРНАУКА» // Киев-№3(65) 2019 стр.83-86.

8. Вовченко М. Г. Инновационные технологии в преподавании технических дисциплин. / М. О. Варяничко, М. Г. Вовченко, Д. В. Нагорный // Международный научный журнал «ИНТЕРНАУКА» // Киев-№4(66) 2019 стр.80-83.

9. Вовченко М. Г. Методика определения критического давления пологих замкнутых упругих конических оболочек. / М. О. Варяничко, М. Г. Вовченко, Д. В. Нагорный // Международный научный журнал «ИНТЕРНАУКА» // Киев-№4(66) 2019 стр.83-86.

10. Вовченко М. Г. НДС пластин при изгибе на основе неклассической итерационной теории. / М. Г. Вовченко, М. О. Варяничко, Д. В. Нагорный // Международный научный журнал «ИНТЕРНАУКА» // Киев-№4(66) 2019 стр.85-87.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх