Наукові спрямування

Забезпечення параметрів мікроклімату у приміщеннях житлових будівель і промислових споруд.Розробка й удосконалення цих систем з використанням відновлювальних джерел енергії; вдосконалення систем теплопостачання у будівельні індустрії при виробництві залізобетонних виробів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Вєтвицький
Ігор
Леонідович

Дисципліни

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування будівель, вентиляція промислових будівель.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1208 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-92

E-mail

vetvitskyigor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини й удосконалення систем життєзабезпечення в громадських будинках та промислових приміщеннях при їх експлуатації; дослідження теплостійкості будівель при аварійних ситуаціях систем опалення; розробка і аеротермодинамічні дослідження інтенсивних методів струминної теплової обробки бетону. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1967-1972р.р. навчання у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті за фахом «Теплогазопостачання і вентиляція », кваліфікація : інженер-будівельник 1972-1973р.р. молодший науковий співробітник науково-дослідницького сектору Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту . 1973-1989р.р. асистент кафедри «Будівельні матеріали » Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. 1974-1989р.р. асистент, старший викладач кафедри «Опалення і вентиляції» Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту . 1980-1988 р.р. заступник декана Будівельно-технологічного факультету Дніпропетровського інженерно будівельного інституту. У 1989 р. захистив дисертацію на тему «Розробка і дослідження інтенсивних методів струминної теплової обробки бетонів для об’ємних виробів» на вчену ступень кандидата технічних наук, спеціальність 05.23.0-«Будівельні матеріали і вироби». У 1991 р. обраний на посаду доцента кафедри «Опалення, вентиляції і якості повітряного середовища » Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. У 2002 р. призначений начальником навчально-виробничого відділу Інституту екології і безпеки життєдіяльності у будівництві Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. У 2004р. обраний членом-корисподентом Міжнародної академії житлово-комунального господарства. У 2008 р. виконував обов’язки завідувача кафедри «Опалення, вентиляції і якості повітряного середовища » Державного вищого учбового закладу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.

Публікації

1. Ветвицкий И.Л., Полищук С.З., Кухарь Л.Н. 40 лет кафедре отопления, вентиляции и качества воздушной среды. //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2013. – Вып.70. – С. 21-25.

2. Ветвицкий И.Л, Иродов В.Ф., Чернойван А.А. О проектировании трубчатих нагревателей на пеллетах для отопления производственных помещений. //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2013. – Вып.70. – С. 13-18.

3. Ветвицкий И.Л., Каспийцева В.Ю., Колесник И.А., Шевченко А.А. Теплофизические и энергетические аспекты при реконструкции (санации) ограждений зданий //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2013. – Вып.70. – С. 70-78.

4. Колесник И.А., Петренко В.О., Ветвицкий И.Л., Ветвицкая Д.А. Анализ влияния теплотехнических характеристик оконных блоков на состояние микроклимата помещений в отопительный период //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2016. – Вып.92. – С. 67-73.

5. Колесник И.А., Петренко В.О., Ветвицкий И.Л., Ветвицкая Д.А., Вовк Д.В. Анализ влажностного режима помещений в отопительный период при реконструкции оконных блоков //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2017. – Вып.98. – С. 97-103.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх