Наукові спрямування

Чинники міжнародної конкурентоспроможності. Фактори розвитку об’єднаних територіальних громад. Особливості міжнародної економічної діяльності України.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Cтарший викладач

Вертелецька
Олена
Миколаївна

Дисципліни

Мiжнародна конкурентопромож. бiзнесу

Мiжнародна економiчна дiяльнiсть України

Історія міжнародних економічних відносин

Міжнародна конкурентоспроможність

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 3-60

E-mail

verteletska.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2004 р. здобувач кафедри «Міжнародна економіка», виконує роботу над дисертаційною роботою на тему «Проблеми розвитку інвестиційно-будівельної сфери Дніпропетровського регіону» .

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 18/10/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Удосконалення НМК з дисциплін «Історія міжнародних економічних відносин», «Міжнародна конкуренто-спроможність»


Трудова діяльність

У 2002 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво, у 2010р. за спеціальністю «Економіка і підприємництво». З 2003 року асистент кафедри «Міжнародна економіка» ДВНЗ «ПДАБА». З 2004 р. здобувач кафедри «Міжнародна економіка», виконує роботу над дисертаційною роботою на тему «Проблеми розвитку інвестиційно-будівельної сфери Дніпропетровського регіону». З 2018 р. ст. викладач кафедри міжнародної економіки. З 2020 р. ст. викладач кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Постіндустріальні детермінанти сталого розвитку світової та національної економіки» (2021-2023 рр.). Бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу. Секретар ЕК.

Публікації

1. Квактун О.О., Вертелецкая О.М., Глущенко А.В. Проведення бюджетної децентралізації територіальних об’єднаних громад як шляху фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021. – №165. – С.39-43.

2. Дригола К. В., Вертелецька О. М., Якимчук О. Ю. Франчайзинг як форма інтренаціоналізації підприємства ресторанного бізнесу: світовий досвід // Економічний простір. – №147. – ПДАБА, Дніпро, 2019 р. – С. 20-29

3. Дригола К. В., Вертелецька О. М., Бойко В. В. Агропромисловий комплекс України в контексті виходу на міжнародний ринок // Економічний простір. – №146. – ПДАБА, Дніпро, 2019 р. – С. 5-19

4. Алієв Р. А., Дригола К. В., Вертелецька О. М. Особливості формування інтелектуальної економіки країн світу // Економічний простір. – № 141. – ПДАБА, Дніпро, 2019 р. – С. 36-48.

5. Мащенко С.О., Вертелецька О.М., Захарченко Н.В. Міжнародний фінансовий аутсорсинг та світові тенденції його розвитку // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2019. – №141. – C. 136-148.

6. Квактун О.О., Вертелецька О.М. Малишев Особливості застосування стратегій в міжнародному бізнесі // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2018. – №136. – С.189-197.

7. Квактун О.О., Вертелецька О.М., Гребенніков В.Р. Особливості стратегії імпорту українських підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2017. – №126.

8. Орловська Ю.В., Гончарова К.В., Вертелецька О.М., Вовк М.С. Економікоматематичне моделювання: Навч.посібник. – Дніпропетровськ, 2014. – 228 с.

9. Дугінець Г.В., Вертелецька О.М. Особливості викладання дисципліни «Міжнародна економічна статистика» // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2013. – №77.– С.259-266.

10. Вертелецька О.М., Рєліна І.Є. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності в умовах світової фінансової кризи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2012. -№57. – С.14-18.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх