Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з утилізацією та використанням промислових відходів в галузі будівельних матеріалів фітоценотичною реконструкцією урбанізованих територій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Вергун
Оксана
Олександрівна

Дисципліни

Техноекологія

Основи фізики та хімії навколишнього середовища

Нормування антропогенного навантаження на навколишне середовище

Організація управління в природоохоронній діяльності

Екологія транспорта

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

vergun.oksana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дисертаційна наукова робота виконувалась за тематикою «Реологічні властивості бетонних сумішей та фізико-механічні характеристики важкого бетону з модифікованим плавом дікарбонових кислот». На підставі наукового дослідження була розроблена ефективна добавка до бетонних суміщей, яка значно покращувала реологічні властивості сумішей та міцності характеристики бетону. На підставі прилюдного захисту рішенням презідії Вищої атестаційної комісії України від 4 липня 2006 року отримала диплом кандидата технічних наук та присуджено науковій ступінь кандидата технічних наук із спеціальності «будівельні матеріали та вироби».
Рішенням Атестаційної колегії від 24 жовтня 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
Приймала активну участь у розроблені наступних наукових тем:
- «Теорія та практика регіонального природокористування і охорона навколишнього середовища»
- «Інноваційний підхід до вирішення екологічних проблем Придніпровського регіону»;
- з 2016р. «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» .

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Хімія» працювала старшим лаборантом на кафедрі гігієни та екології Дніпропетровській Державній медичній академії. В 2002 році вступила до аспірантури ПДАБА. Після захисту дисертації за темою «Реологічні властивості бетонних сумішей та фізико – механічні характеристики важкого бетону з модифікованим плавом дікарбонових кислот» у 2006р. працює на посаді доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. О.О. Вергун,І.О.Ніколаєва, О.А.Тимошенко,Ю.М.Федорченко Екологічні аспекти чорної металургії. // Наук.-практ. журн. «Новини науки Придніпров’я». —2011. — № 4. — С. 86–88.

2. Вергун О.А., Стрежекуров Э.Е., Шоломов В.А., Долгополов И.С.,Хмельницкий Е.Д., Совгир Л.О. Решение задач энергозбережения и экологии в теплоэнергетической индустрии с учетом топологоэксергетического анализа. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. трудов./ПГАСА. – Дн-вськ:  2013 Т.1. Вып.71с.215-219

3. Тимошенко О.А., Вергун О.О., Тонкошкур А.В., Рибальченко А.П. Екологічні аспекти проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Жовті Води. Строительство, материаловедение, машиностроение//Сб.науч.трудов. Вып.74. Стародубовские чтения.-Дн-вск. ГВУЗ «ПГАСА».2014.- с.127-131

4. Вергун О.О., Тимошенко О.А., Тимошенко Л.О. Фітоценотична реконструкція НВК № 131 м. Дніпропетровська. Строительство, материаловедение, машиностроение//Сб.науч.трудов. Вып.75.-Дн-вск. ГВУЗ «ПГАСА».2014.- с.44-47

5. Шевченко А.Ф., Вергун О.А., Пушкаренко Н.В. Экологическая оценка различных технологий десульфурации чугуна. Металознавство та термічна обробка металів.-№ 2-2014. С.57-62

6. Вергун О.О., Пушкаренко М.В., Олексієнко О.Р Аналіз сталеплавильного виробництва України. Металургія та термообробка металів.-№ 4-Дніпропетровськ:ДВНЗПДАБА, 2015 с. 57-61

7. Вергун О.О., Тимошенко О.А. Оцінка вартості зеленого будівництва НВК № 131 м. Дніпропетровська. Строительство, материаловедение, машиностроение//Сб.науч.трудов.Дн-вск. ГВУЗ «ПГАСА».2015.Вып.85с.12 -17

8. Полторацька В. М. Вергун О. О., Васильцова О. І.Алгоритм численного моделирования экологического риска от группы точечных источников по данням подфакельных измерений. Будівніцтво,матеріалознавствомашинобудування, //Сб.наук.праць. «ПГАСА».2016.Вып.90 Стародубовские чтения – 2016.

9. Вергун О.О., Патретна К.О., Пушкаренко М.В., Муха Д.В. Поліпшення якості литих валків модифікуванням розплавів рідкісноземельними металами. Materialy XII Miedzynarodnowej naukowi – praktycznej konferencji Aktualne problem nowoczeswyh nauk-2016  volume 12, 07-15 czerwca 2016 Techniczne nauki C .3 – 7

10. Нестеров.А.С., Гармаш Л.И., Горбатенко Н.В., Вергун О.О.Использование вторичных ресурсов черной металлургии для улучшения экологической ситуации на предприятиях. Спеціальна металургія:вчора, сьогодні, завтра. [Електронний ресурс] :матеріали XVI Всеукраїнської науково –практичної конференції,Київ,17 квітня 2018р.-К.: КПІ ім.. І.Сікорського,2018,606 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх