Наукові спрямування

Педагогіка, дидактика та методика викладання іноземних мов, лінгвістика та парадигматика, термінологія та термінознавство, порівняльна лінгвістика, мовні картини світу, використання новітніх технологій, форм та методів навчання у викладанні іноземних мов, дистанційне навчання, євроінтеграційні питання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Французька мовабазовий

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Тютюнник
Віра
Юріївна

Дисципліни

Англійська мова професійного спрямування

Українська мова як іноземна

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

tiutiunnyk.vira@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1976 році англійське відділення філологічного факультету Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «філолог, викладач англійської мови та літератури». З 1987-1990 здобувач при кафедрі російської мови Дніпропетровського державного университету. У 1992 захистила дисертацію та отримала диплом кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Русская акустическая терминология в номинативно-парадигматическом аспекте». У 2012 отримала диплом доцента кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1982 по 1991 рік інженер-перекладач, м.н.с. лабораторії градобудівельної акустики ДІСІ. З 2007 по 2011 рік доцент кафедри іноземних мов Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2011 року доцент кафедри Інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Автор 2 підручників для середньої загальноосвітніх закладів з питань євроінтеграції.

Публікації

Автор більше 99 публікацій, серед  яких 50 наукових  статтей,   49 тез та матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій, 16 методичних вказівок

1. Давиденко Ю.Є., Тютюнник В.Ю. Языковая картина мира: кросскультурная коммуникация как средство ее формирования. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» http://www.rae.ru/meo/ Журнал зарегистрирован в Centre International de l’ISSN. ISSN 1996-3947- №2. – 2016, С. 25-29

2. Тютюнник В.Ю., Дегтярьова Ю.В Актуальність «нетрадиційних уроків» з англійської мови як інноваційної форми навчання у немовних вищих навчальних закладах. Науковий записки Національного університету „ Острозька академія ”, Серія «Філологічна»:збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Костюк.- Острог: Видавництво Національного університету „ Острозька академія ”, 2017. -Вип 64.- Ч.2 -230 с. С. 158-182 Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

3. Тютюнник В.Ю.,Дегтярьова Ю.В Актуальність «нетрадиційних уроків» з англійської мови як інноваційної форми навчання у немовних вищих навчальних закладах. Науковий записки Національного університету „ Острозька академія ”, Серія «Філологічна»:збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Костюк.- Острог: Видавництво Національного університету „ Острозька академія ”, 2017. -Вип 64.- Ч.2 -230 с. С. 158-182 Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

4. Євсєєва Г. П.,Тютюнник В. Ю. Міська зовнішня реклама як різноманіття малих архітектурних форм. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Науково-практичний журнал №5 (233-234) вересень-жовтень 2017.- Дніпро, 2017, С.94 -105 Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

5. Тютюнник В.Ю., Дегтярьова Ю.В Особенности гипонимических отношений в русской терминологии градостроительной акустики. Збірник «Лінгвістика.Лінгвокультурологія», т.13, 2019, C. 156-169 Збірник зареєстровано у міжнародних науко метричних даних::International Innovative Journal Smpact Factor (IIJIF),JIFACTOR, Open Academic Journal Index, Scientific Indexing Services, Calaméo та інш.

6. Дегтярьова Ю.В., Тютюнник В.Ю. Використання принципів автономії навчальної діяльності та інтегрованості навчання видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання читання у немовному вищому навчальному закладі. Наукові записки – Випуск 175 – Серія філологічні науки – Кропивницький : Видавництво «КОД», 2019 . – 923 с.ISBN 978-617- 056 С. 814- 818(входять до переліку фахових видань України)

7. Дегтярьова Ю.В.,Тютюнник В.Ю Мета читання для ділового спілкування англійською мовою у рамках курсу іноземної мови професійного спрямування у немовному вищому навчальному закладі. Збірник «Лінгвістика. Лінгвокультурологія, т. 13, 2019, C. 284-298. Збірник зареєстровано у міжнародних науко метричних даних::International Innovative Journal Smpact Factor (IIJIF),JIFACTOR, Open Academic Journal Index, Scientific Indexing Services, Calaméo та інш.

8. Тютюнник В.Ю., Дегтярьова Ю.В Особенности мотивационных отношений в русской терминологии градостроительной акустики Збірник «Лінгвістика..Лінгвокультурологія: «Мова лінгвокультурології: теорія vs.емпірія»[кол. монографія] / за ред. акад.. НАНВО України, проф.. Ю.О. Шепеля. Дніпро: Акцент ПП, 2020, Т.15, C.205-221. Збірник зареєстровано у міжнародних науко метричних даних::International Innovative Journal Smpact Factor (IIJIF),JIFACTOR, Open Academic Journal Index, Scientific Indexing Services, Calaméo та інш.

9. Дегтярьова Ю.В.,Тютюнник В.Ю Навчання читання англійською мовою у контексті розвитку навичок ділового спілкування: мотиваційний аспект Збірник «Лінгвістика..Лінгвокультурологія: «Мова лінгвокультурології: теоріяемпірія»[кол. монографія] / за ред. акад.. НАНВО України, проф.. Ю.О. Шепеля. Дніпро: Акцент ПП, 2020, Т.15, C.6-18. Збірник зареєстровано у міжнародних науко метричних даних::International Innovative Journal Smpact Factor (IIJIF),JIFACTOR, Open Academic Journal Index, Scientific Indexing Services, Calaméo та інш.

10. Тютюнник В.Ю., Дегтярьова Ю.В, Голяк В.І., Ільєва К.А. Особенности синонимических отношений в русской, английской и немецкой терминологии урбоэкологии Збірник Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : «Картина світу у життєдіяльності людини» / За ред. акад. НАНВО України, проф. Ю. О. Шепеля. Дніпро : Акцент ПП, 2020. Т. 16., C.171-190. Збірник зареєстровано у міжнародних науко метричних даних::International Innovative Journal Smpact Factor (IIJIF),JIFACTOR, Open Academic Journal Index, Scientific Indexing Services, Calaméo та інш.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх