Наукові спрямування

Математичне моделювання процесів аерогідродинаміки і масопереносу; чисельне моделювання в області екологічної та промислової безпеки, охорони навколишнього середовища; математичне моделювання процесів масопереносу в системах водопостачання і водовідведення.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Циганкова
Світлана
Григорівна

Дисципліни

Гідрогазодинаміка

Гідравлічні та аеродинамічні машини

Насосні та повітродувні станції

Масопередача

Основи гідравліки, водопостачання та водовідведення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 288 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64,

E-mail

tsygankova.svetlana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1996 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів». З 1996 по 1999 рік навчалася у денній аспірантурі кафедри двигунобудування фізико-технічного факультету дніпропетровського державного університету. У 2017 році захистила дисертацію на тему «Обґрунтування параметрів нормалізації аероіонного режиму в приміщеннях при штучної іонізації повітря» та отримала диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1999 р. асистент кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки, з 2018 р. доцент кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки

Публікації

1. Беляев Н. Н. Моделирование аэроионного режима в помещениях при искусственной ионизации воздуха: [монография] / Н. Н. Беляев, С. Г. Цыганкова. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – 109 с.

2. Biliaiev M. M. Calculation of air ion regime in the case of artificial air ionization/ M. M. Biliaiev, S. G. Tsygankova // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – №10(211). – С. 61 –

3. Беляев Н. Н. CFD моделирование аэроионного режима в помещениях Н. Н. Беляев, С. Г. Цыганкова // Технічні науки та технології: науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – №2(2). – С. 242 – 247.

4. Беляев Н. Н. CFD моделирование аэроионного режима в рабочих зонах в условиях искусcтвенной ионизации воздуха / Н. Н. Беляев, С.Г. Цыганкова // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 1 (61). – С. 39 – 47.

5. Biliaiev M. M. Complex of numerical models for computation of air ion concentration in premises / M. M. Biliaiev, S. G. Tsygankova // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 2 (62). – С.16 – 24.

6. Беляев Н. Н. Оценка аэроионного режима в рабочих зонах на базе CFD модели / Н. Н. Беляев, С. Г. Цыганкова // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – №46. – С. 168 – 173.

7. Беляев Н. Н. Оценка аэроионного режима в рабочей зоне при исскуственной ионизации воздуха в помещении / Н. Н. Беляев, С.Г. Цыганкова // Науковий вісник будівництва. – Харьків: ХНУБА, 2015. – №3(81). – С. 158 – 161.

8. Цыганкова С. Г. Прогноз аэроионного режима при персонализированной подаче воздуха в рабочую зону / С. Г. Цыганкова // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (01.11-03.11.2016) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 123 – 124.

9. Циганков Г. Т. Аналитические исследования работы инжекционных горелок и уточнение методов их расчета / Г. Т. Циганков, Е. И. Стоян, С. Г. Циганкова, Е. В. Коломиец, А. В. Гаврилко, А. В. Максименко // Nauka i studia – – № 14(175), pp. 117–122.

10. Циганков Г. Т. Оптимальные параметры работы инжекционных устройств / Г. Т. Циганков, Е. И. Стоян, С. Г. Циганкова, Е. В. Коломиец, А. В. Гаврилко, К. В. Старченко // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum – 2017. – № 6(42), рр. 108–113

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх