Наукові спрямування

Математичне та статистичне моделювання Математичні методи розв’язання задач оптимального управління Статистичний аналіз

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Цибрій
Лариса
Володимирівна

Дисципліни

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

Методи математичного та комп’ютерного моделювання для управління проектами

Інформаційні системи та технології в управлінні організацією

Комп’ютерні інформаційні системи в наукових дослідженнях

Математичне моделювання управлінських задач

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10, моб. 098-503-22-37

E-mail

prmat@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Канд. ф.-м. наук 12.04.1974, доцент с 14.09.1977. Наукова діяльність: Конференції KSITESM 2015, KSITESM 2016

Додаткова інформація

Трудова діяльність

КБ «Южное»; ДГУ; 1974 – по теперішній час ДИСИ-ПДАБА

Публікації

1. Цыбрий Л. В., Муляр С.С. Интервальные оценки решения статистической модели управления/ Вісник Придніпровської академії будівництва та архітектури –Д.: ПДАБА , 2017. – №6

2. Цыбрий Л.В. Введение в статистический анализ: учебное пособие для вузов.– Дн-ск, ПГАСА, 2016.– 188 с. ISBN 978-966-323-162-4

3. Муляр С.С., Цибрій Л.В. Розробка алгоритму побудови статистичної моделі оптимального управління./ Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Вып.94 – Д.: ПГАСА, 2016.– с. 119-124.

4. Цыбрий Л.В. Математическая статистика в Excel.// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Вып. 78.– Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – c. 294-299

5. Цыбрий Л.В. Регрессионное прогнозирование как задача оптимизации// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов, Вып. 54.– Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2010. – 129-133 с.

6. Цыбрий Л.В. Статистическая модель оптимального управления.// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов, Вып. 42.– Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2008. – 5с.

7. Цыбрий Л.В. Оптимальное распределение работ/ Вісник Придніпровської академії будівництва та архітектури –Д.: ПЛАБА , 2005.–с.46-52.

8. Цыбрий Л.В. Динамическая модель колебаний при абляции./ Моделирование и оптимизация в материаловедении. Материалы к международному семинару – МОК’ 42.Одесса, 2003

9. Цыбрий Л.В. Методическое обеспечение вычислительной практики практики студентов-экономистов. //Проблемы современного материаловедения. Строительство,. материаловедение, машиностроение Стародубовские чтения. – Дн-ск, 2002

10. Цыбрий Л.В. Интеграл С.Ковалевской в задачах математической физики/ Матеріали першої Міжнародної конференції «Наука і освіта», том 13, 1999

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх