ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
04.01.2021

Розклад для викладача ( Будiвельний ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк.

Iноземн.мови Укр. док. та IД Ф i ПД Фiзвиховання Фiлософiї

.
Iноземн.мови
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~в.Iльєва К.А.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-20-1
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-20-1
_Вiвторок
8.00Iноземна мова (цiл.)525практика
АРХ-20-5п
_Четвер
8.00Друга iноземна мова412практика
ЕП-17-1п
ОА-17-1п
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
МБ-18-2
МТ-18-2
11.00Дiлова iноземна мова452апрактика
МБ-18-2
МТ-18-2
_П`ятниця
8.00Друга iноземна мова452практика
ЕП-17-1п
ОА-17-1п
~в.Голяк В.I.
_Вiвторок
8.00Друга iноземна мова422практика
МБ-19
МТ-19
11.00Друга iноземна мова516апрактика
МБ-20мп
_П`ятниця
13.00Друга iноземна мова452практика
МБ-19
МТ-19
14.30Друга iноземна мова452практика
МБ-19
МТ-19
~в.Задунай В.В.
_Понедiлок
8.00зIноземна мова (за проф.спрям.)515практика
АРХ-19-4п
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
БЦI-19-4п
9.30чIноземна мова (за проф.спрям.)515практика
АРХ-19-4п
14.30Iноземна мова406практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Вiвторок
8.00Iноземна мова406практика
ЦБ-20
9.30Iноземна мова406практика
ЦБ-20
11.00Iноземна мова406практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
13.00Iноземна мова406практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Середа
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
АРХ-19-4п
БЦI-19-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова406практика
ЦБ-20
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-19-4п
БЦI-19-4п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-17-4п
_П`ятниця
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-17-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-17-4п
~в.Левицька С.I.
_Понедiлок
9.30Iноземна мова516алекцiя
ЗУК-20
11.00Iноземна мова516апрактика
КН-20
_Вiвторок
9.30Iноземна мова516апрактика
АУТП-20
БМО-20
_Четвер
9.30Iноземна мова516апрактика
КН-20
11.00Iноземна мова516апрактика
ЗУК-20
13.00Iноземна мова516апрактика
АУТП-20
БМО-20
~в.Мочайло С.О.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова405практика
ПЦБ-17-4п
13.00Iноземна мова452апрактика
ПЦБ-18-4п
14.30Iноземна мова452апрактика
ПЦБ-18-4п
_Середа
13.00Iноземна мова405практика
ПЦБ-18-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова405практика
ПЦБ-17-4п
9.30Iноземна мова405практика
ПЦБ-17-4п
~в.Плахтiй А.О.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
АРХ-20-1
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
АРХ-20-1
_Вiвторок
9.30Iноземна мова513практика
ЕКО-20
11.00Iноземна мова513практика
ЕКО-20
ЦБ-20
~в.Подопригора
_Середа
8.00Росiйська мова для iноземцiв452практика
АРХ-18-2
АРХ-18-3
~в.Солонець Ю.Л.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
АРХ-19-4п
9.30чIноземна мова (за проф.спрям.)525практика
АРХ-19-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-4п
14.30Iноземна мова405практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Вiвторок
11.00Iноземна мова405практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
13.00Iноземна мова405практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Середа
14.30зIноземна мова (за проф.спрям.)525практика
АРХ-19-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-4п
~в.Стехна П.М.
_Вiвторок
8.00Iноземна мова355практика
БЦI-19-3
БЦI-19-4п
ВВ-19
ЕКО-19
МАГ-19+ст
МЕН-19
9.30Iноземна мова355практика
АРХ-19-2
11.00Iноземна мова (цiл.)355практика
БЦI-20-4п
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)355практика
БЦI-20-4п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)355практика
БЦI-20-4п
13.00Iноземна мова355практика
БЦI-19-3
БЦI-19-4п
ВВ-19
ЕКО-19
МАГ-19+ст
МЕН-19
14.30Iноземна мова355практика
АРХ-19-2
_Четвер
11.00Iноземна мова355практика
БЦI-19-3
БЦI-19-4п
ЕКО-19
МАГ-19+ст
МЕН-19
13.00Iноземна мова (цiл.)355практика
БЦI-20-4п
14.30Iноземна мова355практика
АРХ-19-2
~в.Тимченко К.О.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-4п
14.30Iноземна мова452практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Вiвторок
11.00Iноземна мова452практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
13.00Iноземна мова452практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
14.30Iноземна мова452практика
ЕП-17-1п
ОА-17-1п
_Середа
13.00Iноземна мова452практика
ЕП-17-1п
ОА-17-1п
14.30Iноземна мова452практика
ЕП-17-1п
ОА-17-1п
_Четвер
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-4п
~в.Чижикова I.В.
_Вiвторок
13.00Наукова iноземна мова526практика
ПЦБ-20-3мп
_Середа
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ЛОГ-20
МЕН-20
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ЛОГ-20
МЕН-20
_Четвер
13.00Наукова iноземна мова526практика
КН-20м
14.30Iноземна мова516практика
ВВ -20
ТГПВ-20
_П`ятниця
9.30Iноземна мова516практика
ВВ -20
ТГПВ-20
~в.Щетинникова О.О.
_Вiвторок
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
БЦI-20-2
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
БЦI-20-3
13.00зIноземна мова (за проф.спрям.)525практика
ЕП-20
МАГ-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
14.30зIноземна мова (за проф.спрям.)525практика
ЕП-20
МАГ-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
_П`ятниця
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
БЦI-20-3
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
БЦI-20-2
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
ЕП-20
МАГ-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
~в.Яковлєва I.С.
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-19-5п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-19-5п
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-17-4п
13.00Наукова iноземна мова452апрактика
ПЦБ-20-1мн
ПЦБ-20-2мп
ПЦБ-20-3мп
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-19-5п
_П`ятниця
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-17-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-17-4п
~доц.Дружинiна Л.В.
_Вiвторок
11.00Наукова iноземна мова507практика
ПЦБ-20-2мп
~доц.Коваль Н.Б.
_Вiвторок
8.00Iноземна мова405практика
БЦI-20-4п
ЕП-20
МАГ-20
МЕН-20
ОО-20
ТГПВ-20
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)504практика
АРХ-20-5п
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-19-5п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-19-5п
_Четвер
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-20-5п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-5п
_П`ятниця
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-5п
9.30Iноземна мова405практика
БЦI-20-4п
ЕП-20
МАГ-20
МЕН-20
ОО-20
ТГПВ-20
11.00Iноземна мова405практика
БЦI-20-4п
ЕП-20
МАГ-20
МЕН-20
ОО-20
ТГПВ-20
~доц.Ляпiчева О.Л.
_Вiвторок
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
БЦI-20-1
14.30Друга iноземна мова405практика
АРХ-20-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова452апрактика
БЦI-20-5
_П`ятниця
9.30Iноземна мова452практика
БЦI-20-5
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
БЦI-20-1
~доц.Соколова К.В.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-5п
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-5п
_Вiвторок
8.00Iноземна мова (цiл.)507практика
АРХ-20-5п
11.00Наукова iноземна мова515практика
ПЦБ-20-1мн
_П`ятниця
8.00Iноземна мова (цiл.)515практика
АРХ-20-5п
~доц.Суворова С.А.
_Вiвторок
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
БЦI-20-2
11.00Наукова iноземна мова516практика
ПЦБ-20-2мп
13.00Наукова iноземна мова516практика
ПЦБ-20-3мп
_Четвер
14.30Iноземна мова526практика
ВВ -20
ТГПВ-20
_П`ятниця
9.30Iноземна мова526практика
ВВ -20
ТГПВ-20
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
БЦI-20-2
~доц.Токарєва А.В.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (цiл.)410практика
МБ-18-1п
МЕН-18+ст
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)410практика
МБ-19
МТ-19
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)410практика
МБ-19
МТ-19
_Вiвторок
11.00Друга iноземна мова410практика
МБ-20мп
_Середа
11.00Дiлова iноземна мова410практика
МБ-19
МТ-19
_Четвер
9.30Iноземна мова (цiл.)410практика
МБ-18-1п
11.00Дiлова iноземна мова410практика
МБ-18-1п
~доц.Тютюнник В.Ю.
_Вiвторок
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
БЦI-20-1
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)425апрактика
БЦI-20-3
14.30Друга iноземна мова452апрактика
АРХ-20-4п
_Четвер
13.00Iноземна мова513практика
АТ-20
14.30Iноземна мова513практика
АТ-20
_П`ятниця
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)425апрактика
БЦI-20-3
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
БЦI-20-1
~ст.в.Гуркiна Т.Ю.
_Понедiлок
8.00Росiйська мова для iноземцiв513практика
АРХ-19-1
АРХ-19-3
_Середа
13.00Росiйська мова для iноземцiв516апрактика
БЦI-19-4п
_Четвер
14.30Росiйська мова для iноземцiв412практика
ПЦБ-18-4п
~ст.в.Кушнiр Л.В.
_Понедiлок
14.30Росiйська мова для iноземцiв422практика
АРХ-19-1
АРХ-19-2
_Вiвторок
13.00Росiйська мова для iноземцiв452апрактика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п

.
Укр. док. та IД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Бараннiк О.Ю.
_Вiвторок
8.00чУкраїнська мова для iноземцiвв602практика
БЦI-19-4п
9.30Українська мова (за проф.спрям.)в603практика
ЛОГ-19
МЕН-19
ПУА-19
11.00Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
МАГ-19+ст
МБ-19
МТ-19
_Середа
13.00Українська мова для iноземцiвв608практика
ПЦБ-18-4п
_Четвер
8.00Українська мова для iноземцiвв602практика
БЦI-19-4п
9.30чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602лекцiя
ЕП-20
ЛОГ-20
МАГ-20
МЕН-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
9.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
ЕП-20
ЛОГ-20
МАГ-20
МЕН-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
11.00Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
~доц.Богуславська Л.Г.
_Понедiлок
8.00Українська мова для iноземцiвв602практика
АРХ-20-3
9.30Українська мова для iноземцiвв602практика
АРХ-20-3
_Вiвторок
9.30Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-19-5п
11.00Українська мова для iноземцiвв603практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
13.00Українська мова для iноземцiвв602практика
АРХ-20-3
14.30Українська мова для iноземцiвв602практика
АРХ-20-3
_Середа
9.30Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-19-1
11.00Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-19-4п
13.00Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-19-3
_П`ятниця
11.00Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-19-2
~проф.Євсєєва Г.П.
_Понедiлок
9.30Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
АУТП-19+ст
ПМ-19 +ст
13.00Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
БЦI-19-2
14.30Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
БЦI-19-3
_Вiвторок
11.00Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
КН-19
13.00Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
АТ-19+ст
БМО-19 +ст
_Четвер
9.30Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
БЦI-19-1
11.00Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
БЦI-20ст
13.00Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
БЦI-19-4п
~ст.в.Броцька-Ляховецька О.М.
_Понедiлок
8.00Українська мова для iноземцiвв603практика
АРХ-20-2
9.30Українська мова для iноземцiвв603практика
АРХ-20-2
13.00Українська мова для iноземцiвв602практика
АРХ-18-2
АРХ-18-3
_Вiвторок
8.00зУкраїнська мова для iноземцiвв608практика
АРХ-19-1
9.30зУкраїнська мова для iноземцiвв701практика
АРХ-19-2
АРХ-19-3
13.00Українська мова для iноземцiвв603практика
АРХ-20-2
14.30Українська мова для iноземцiвв603практика
АРХ-20-2
_Четвер
8.00Українська мова для iноземцiвв608практика
АРХ-19-1
14.30Українська мова для iноземцiвв602практика
АРХ-19-2
АРХ-19-3
~ст.в.Ткач О.В.
_Вiвторок
11.00Українська мова для iноземцiвв302практика
БЦI-20-4п
13.00Українська мова (за проф.спрям.)в601практика
ЕКО-19
ЗУК-19+ст
_Четвер
13.00Українська мова для iноземцiвв602практика
БЦI-20-4п
_П`ятниця
13.00Українська мова (за проф.спрям.)в608практика
БЦI-19-5
14.30Українська мова (за проф.спрям.)в601практика
ВВ-19
ТГПВ-19
ЦБ-19

.
Ф i ПД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Задорожня Т.Є.
_Середа
8.00Вища математика352практика
БЦI-20-5
9.30Вища математика352практика
ВВ -20
ТГПВ-20
11.00Вища математикав101практика
БЦI-20-2
_Четвер
11.00зВища математика328бпрактика
ВВ -20
ТГПВ-20
13.00Вища математика328бпрактика
ЕКО-20
_П`ятниця
13.00Вища математика328бпрактика
БЦI-20-2
~ас.Овчинникова Н. П.
_Вiвторок
9.30зВища математика328бпрактика
АТ-19+ст
ПМ-19 +ст
11.00зВища математика351практика
АУТП-19+ст
БМО-19 +ст
_Середа
9.30Вища математика328апрактика
БЦI-20-3
11.00Вища математика328бпрактика
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
14.30чВища математика352практика
БЦI-20-5
_П`ятниця
11.00Вища математика328бпрактика
БЦI-20-3
~доц.Амiруллоєва Н.В.
_Вiвторок
9.30зАналiтична хiмiя та с/х аналiз221лекцiя
ЕКО-19
14.30Хiмiя з основами бiогеохiмii221лаб.робота
ЕКО-20
_Середа
11.00Хiмiя з основами бiогеохiмii221лекцiя
ЕКО-20
13.00Хiмiя з основами бiогеохiмii221лаб.робота
ЕКО-20
_Четвер
14.30зФiзична та колоiдна хiмiя221практика
ВВ-18+ст
_П`ятниця
11.00чАналiтична хiмiя та с/х аналiз219практика
ЕКО-19
11.00зФiзична та колоiдна хiмiя221лаб.робота
ВВ-18+ст
13.00чФiзична та колоiдна хiмiя221лекцiя
ВВ-18+ст
~доц.Бекетов О.В.
_Вiвторок
11.00Фiзика412лекцiя
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
_Четвер
9.30чФiзика412лекцiя
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
9.30зФiзика414практика
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
~доц.Веселова С.I.
_П`ятниця
8.00Фiзика407лекцiя
ЗУК-20
9.30чФiзика407лекцiя
ЦБ-20
~доц.Долгова I.М.
_Вiвторок
11.00Вища математика352практика
БЦI-20-1
_Четвер
13.00чВища математика352лекцiя
БЦI-20-1
БЦI-20-2
14.30Вища математика352лекцiя
БЦI-20-1
БЦI-20-2
_П`ятниця
9.30Вища математика328бпрактика
БЦI-20-1
~доц.Карасьов Г.Г.
_Вiвторок
11.00Електротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка407лекцiя
АТ-19+ст
13.00Електричнi вимiрювання407практика
АУТП-18+ст
_Середа
8.00чЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка415лекцiя
АТ-19+ст
8.00зЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка415практика
АТ-19+ст
9.30чЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка415практика
БМО-19 +ст
9.30зЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка415лекцiя
БМО-19 +ст
11.00чЕлектротехнiка в будiвництвi412лекцiя
БЦI-19-5
ВВ-19
ТГПВ-19
13.00зЕлектротехнiка в будiвництвi415практика
БЦI-19-5
14.30зЕлектротехнiка в будiвництвi415практика
ВВ-19
ТГПВ-19
_Четвер
9.30чЕлектричнi вимiрювання407лекцiя
АУТП-18+ст
13.00чЕлектротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiка415практика
АТ-19+ст
~доц.Левкович О.О.
_П`ятниця
9.30Вища математика352лекцiя
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
11.00Вища математика352лекцiя
АТ-19+ст
АУТП-19+ст
БМО-19 +ст
ПМ-19 +ст
~доц.Осипчук М.М.
_Середа
9.30Вища математикав101лекцiя
ЗУК-20
11.00Вища математика352лекцiя
БЦI-20-5
ВВ -20
ТГПВ-20
ЦБ-20
_Четвер
11.00зВища математика328бпрактика
ЦБ-20
13.00зВища математика352лекцiя
БЦI-20-5
ВВ -20
ТГПВ-20
ЦБ-20
_П`ятниця
9.30Вища математика422практика
ЗУК-20
11.00Вища математика422практика
ЦБ-20
13.00Вища математика353лекцiя
ЕКО-20
~доц.Соколовський С.О.
_Понедiлок
13.00чФiзика415практика
ВВ -20
ТГПВ-20
_Вiвторок
9.30чФiзика414лаб.робота
ЗУК-20
_Середа
8.00чФiзика414практика
БЦI-20-2
14.30зФiзика414практика
БЦI-20-3
_Четвер
11.00чФiзика414практика
ЦБ-20
_П`ятниця
8.00Фiзика412лекцiя
БЦI-20-5
ВВ -20
ТГПВ-20
11.00чФiзика414практика
ЗУК-20
~доц.Чумак Л.О.
_Понедiлок
9.30чМатематичнi методи рiшення техн.задач вир.352практика
ТБК-18+ст
9.30зМатематичнi методи рiшення техн.задач вир.352лекцiя
ТБК-18+ст
13.00чВища математика352лекцiя
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
14.30Вища математика352лекцiя
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
_Вiвторок
9.30Вища математика322бпрактика
БЦI-20-4п
_Середа
8.00Вища математика328апрактика
БЦI-20-4п
~проф.Дiкарев Б.М.
_Понедiлок
13.00зФiзика414практика
БЦI-20-5
_Середа
14.30чФiзика414практика
БЦI-20-4п
_Четвер
11.00Фiзика412лекцiя
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
~ст.в.Волнянська I.П.
_Понедiлок
9.30Фiзика412лекцiя
БЦI-20-1
БЦI-20-2
_Середа
9.30чФiзика414практика
БЦI-20-1
14.30зЕлектротехнiка в будiвництвi407практика
ВВ-19
ТГПВ-19
_Четвер
11.00зФiзика414практика
КН-20
13.00зФiзика407лекцiя
КН-20

.
Фiзвиховання
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Понедiлок
9.30Фiзичне вихованняпрактика
БЦI-19-1
БЦI-19-2
БЦI-19-3
БЦI-19-4п
БЦI-20ст
11.00Фiзичне виховання
АТ-19+ст
АУТП-19+ст
БМО-19 +ст
КН-19
ПМ-19 +ст
_Вiвторок
9.30Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-20-1
АРХ-20-2
АРХ-20-3
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
ЕП-20
ЛОГ-20
МАГ-20
МЕН-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
11.00Фiзичне виховання
БЦI-19-5
ВВ-19
ЕКО-19
ЗУК-19+ст
ТГПВ-19
ЦБ-19
11.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
АРХ-19-4п
АРХ-19-5п
13.00Фiзичне виховання
БЦI-20-5
ВВ -20
ЕКО-20
ЗУК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
13.00Фiзичне вихованняпрактика
БЦI-20-1
БЦI-20-2
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
_Середа
9.30Фiзичне виховання
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
КН-20
9.30Фiзичне вихованняпрактика
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
ЛОГ-19
МАГ-19+ст
МБ-19
МЕН-19
МТ-19
ОО-19+ст
ПУА-19
ФIН-19+ст
11.00Фiзичне вихованняпрактика
БЦI-19-1
БЦI-19-2
БЦI-19-3
БЦI-19-4п
БЦI-20ст
13.00Фiзичне виховання
АТ-19+ст
АУТП-19+ст
БМО-19 +ст
КН-19
ПМ-19 +ст
_Четвер
9.30Фiзичне виховання
БЦI-20-5
ВВ -20
ЕКО-20
ЗУК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
9.30Фiзичне вихованняпрактика
БЦI-20-1
БЦI-20-2
БЦI-20-3
БЦI-20-4п
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ЕП-20
ЛОГ-20
МАГ-20
МЕН-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
13.00Фiзичне виховання
БЦI-19-5
ВВ-19
ЕКО-19
ЗУК-19+ст
ТГПВ-19
ЦБ-19
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
АРХ-19-4п
АРХ-19-5п
_П`ятниця
9.30Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-20-1
АРХ-20-2
АРХ-20-3
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
11.00Фiзичне виховання
АТ-20
АУТП-20
БМО-20
КН-20
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ЕК-19+ст
ЕП-19+ст
ЛОГ-19
МАГ-19+ст
МБ-19
МЕН-19
МТ-19
ОО-19+ст
ПУА-19
ФIН-19+ст

.
Фiлософiї
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Бiлополий В.В.
_Понедiлок
9.30Фiлософiяв701лекцiя
ЕП-20
ЛОГ-20
МАГ-20
МЕН-20
МТ-20
ОО-20
ПУА-20
ФIН-20
~доц.Марченко В.О.
_Середа
13.00Психологiяв704лекцiя
ЦБ-18
~доц.Плаксiна О.I.
_Вiвторок
11.00Фiлософiяв701лекцiя
АТ-18+ст
АУТП-18+ст
БМО-18+ст
ПМ-18+ст
~доц.Савош Г.П.
_Четвер
13.00Професiйна етикав704лекцiя
МАГ-20мп
ОО-20мп
ФIН-20мп
14.30зПрофесiйна етикав704практика
МАГ-20мп
ОО-20мп
ФIН-20мп
копія 21.04.2021