ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
26.08.2021

Розклад для викладача ( Будiвельний ф-т ). 1 семестр 2 половина. 2020/2021 навч.рiк.

Iноземн.мови Укр. док. та IД Ф i ПД Фiзвиховання Фiлософiї

.
Iноземн.мови
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Понедiлок
9.30Дiлова iноземна мова452практика
МБ-19п
МТ-19п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
МБ-18-1п
МБ-18-2
МТ-18-2
_Вiвторок
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
_Середа
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
МБ-19п
МТ-19п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
МБ-19п
МТ-19п
13.00Дiлова iноземна мова504практика
МБ-18-1п
МБ-18-2
МТ-18-2
14.30Дiлова iноземна мова516апрактика
ЛОГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
_П`ятниця
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
МБ-18-1п
~в.Iльєва К.А.
_Середа
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
АРХ-21-2
~в.Задунай В.В.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-21-5п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
_Вiвторок
8.00чIноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-21-5п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
ПЦБ-18-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
ПЦБ-18-4п
_Середа
9.30зIноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-21-5п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-18-5п
ПЦБ-18-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-21-5п
_Четвер
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-21-5п
~в.Левицька С.I.
_Понедiлок
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
КН-21
_Середа
11.00Наукова iноземна мова516апрактика
ЕКО-21м
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)412практика
АУТП-21
КМiДМ-21
ПМ-21
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
АУТП-21
КМiДМ-21
ПМ-21
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
КН-21
~в.Месiнгер С.М.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
ПЦБ-21-3
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
ПЦБ-21-3
_Вiвторок
11.00Iноземна мова516практика
ЕКО-21
13.00Iноземна мова526практика
ЕКО-21
~в.Мочайло С.О.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
ПЦБ-21-4п
_Середа
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
ПЦБ-21-4п
_Четвер
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
ПЦБ-21-4п
~в.Плахтiй А.О.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова507практика
ГiЗ-21
ЦБ-21
_Середа
8.00Iноземна мова507практика
ГiЗ-21
ЦБ-21
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
АТ-21
БМО-21
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)525практика
АТ-21
БМО-21
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)507практика
АРХ-21-1
~в.Подопригора А.М.
_Вiвторок
13.00зРосiйська мова як iноземна406практика
АРХ-19-1
АРХ-19-3
_Четвер
13.00Росiйська мова як iноземна525практика
АРХ-18-2
АРХ-18-3
14.30Росiйська мова як iноземна525практика
АРХ-19-1
АРХ-19-3
~в.Солонець Ю.Л.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
_Вiвторок
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-19-4п
ПЦБ-19-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Середа
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-20-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-20-4п
~в.Тимченко К.О.
_Вiвторок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-18-4п
ЕП-18+ст
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-18-4п
ЕП-18+ст
_Середа
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-20-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-18-4п
ЕП-18+ст
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-21-4п
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-4п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-21-4п
_П`ятниця
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-21-4п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-21-4п
~в.Чижикова I.В.
_Середа
8.00Iноземна мова516практика
ВВ -21
ТГПВ-21
_Четвер
9.30Iноземна мова516практика
ВВ -21
ТГПВ-21
~в.Щетинникова О.О.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
ПЦБ-21-1
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактика
ПЦБ-21-1
~в.Яковлєва I.С.
_Понедiлок
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-21-4п
ДС-21
11.00Наукова iноземна мова525практика
АРХ-20-2мн
13.00Наукова iноземна мова525практика
ОО-21мп
_Вiвторок
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-19-5п
_Середа
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-21-4п
ДС-21
_Четвер
8.00Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-21-4п
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
АРХ-21-4п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-19-5п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
АРХ-19-5п
_П`ятниця
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
ДС-21
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
ДС-21
~доц.Дружинiна Л.В.
_Вiвторок
9.30Наукова iноземна мова507практика
ТГПВ-21м
11.00Наукова iноземна мова525практика
АДА-21м
ЕМ-21м
МКГ-21м
ТБК-21м
_Середа
9.30Наукова iноземна мова507практика
АТ-21м
БМО-21м
ПрМен-21мп
_Четвер
9.30Наукова iноземна мова507практика
МАГ-21мп
ОО-21мп
ФIН-21мп
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)516практика
ДС-21
13.00Наукова iноземна мова507практика
ЦБ-21м
~доц.Коваль Н.Б.
_Вiвторок
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-19-5п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-5п
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-5п
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
АРХ-20-5п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
ПЦБ-20-4п
ТГПВ-20
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика
ЕП-20+ст
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПЦБ-20-4п
ТГПВ-20
_Четвер
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-5п
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
АРХ-19-5п
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)406практика
ЕП-20+ст
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПЦБ-20-4п
ТГПВ-20
~доц.Ляпiчева О.Л.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
_Вiвторок
11.00Наукова iноземна мова513практика
АДА-21м
ЕМ-21м
МКГ-21м
ТБК-21м
_Середа
8.00Наукова iноземна мова452апрактика
АУТП-21м
ПМ-21м
~доц.Суворова С.А.
_Середа
8.00Iноземна мова516апрактика
ВВ -21
ТГПВ-21
_Четвер
9.30Iноземна мова526практика
ВВ -21
ТГПВ-21
~доц.Тютюнник В.Ю.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
14.30Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактика
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
_Середа
9.30Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
АТ-21
БМО-21
11.00Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика
АТ-21
БМО-21
13.00Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
~доц.Шашкiна Н.I.
_Понедiлок
11.00Наукова iноземна мова515практика
АРХ-20-2мн
_Вiвторок
9.30Наукова iноземна мова515практика
ВВ-21м
МЕБ-21мп
~каф.
_Понедiлок
13.00Iноземна мова406.452практика
АДА-21
АДА-21
МБГ-21
МБГ-21
ТБК-21
ТБК-21
14.30Iноземна мова516а.526практика
АДА-21
АДА-21
МБГ-21
МБГ-21
ТБК-21
ТБК-21
~ст.в.Гуркiна Т.Ю.
_Середа
13.00Росiйська мова для iноземцiв515практика
ПЦБ-19-4п
~ст.в.Кушнiр Л.В.
_Вiвторок
13.00зРосiйська мова як iноземна525практика
АРХ-19-2
_Середа
9.30Росiйська мова як iноземна452практика
АРХ-19-2

.
Укр. док. та IД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Протасова А.М.
_Понедiлок
13.00Українська мова як iноземнав608практика
ПЦБ-19-4п
14.30Українська мова як iноземнав608практика
ПЦБ-19-4п
_Середа
9.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практика
БМО-20 +ст
_Четвер
8.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
~доц.Бабенко В.А.
_Понедiлок
9.30Норм.-правовi осн. арх.пр. Iнтелект. власн.в608лекцiя
АРХ-20-2мн
13.00Дисциплiна закладу вищої освiтив601лекцiя
ВВ-21м
ГIЗ-21м
ЕКО-21м
ТГПВ-21м
ЦБ-21м
_Вiвторок
9.30Дисциплiна закладу вищої освiтив601лекцiя
АУТП-21м
БМО-21м
КН-21м
ПМ-21м
_Середа
9.30Дисциплiна закладу вищої освiтив601лекцiя
АДА-21м
ЕМ-21м
МКГ-21м
ПЦБ-21-1мн
ПЦБ-21-2мп
ПЦБ-21-3мп
ТБК-21м
11.00Українська мова як iноземнав608практика
ПЦБ-20-4п
13.00Українська мова як iноземнав603практика
ПЦБ-20-4п
_Четвер
11.00Дисциплiна закладу вищої освiтив602лекцiя
МАГ-21мп
МЕБ-21мп
ОО-21мп
ПД-21мп
ПрМен-21мп
ФIН-21мп
14.30Українська мова як iноземнав603практика
ПЦБ-20-4п
~доц.Бараннiк О.Ю.
_Понедiлок
8.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiя
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
9.30чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-21ст
_Вiвторок
8.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в701лекцiя
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
8.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в701практика
АУТП-20+ст
9.30Українська мова (за проф.спрям.)в602практика
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПУА-20
ФIН-20
11.00Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-20-3
_Середа
9.30Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-20-3
11.00Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-20-3
~доц.Богуславська Л.Г.
_Вiвторок
8.00Українська мова як iноземнав608практика
ПЦБ-18-4п
11.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-20-4п
13.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-20-1
14.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
АРХ-20-5п
_Середа
8.00зУкраїнська мова як iноземнав601практика
ПЦБ-18-4п
11.00чУкраїнська мова як iноземнав603практика
ПЦБ-18-4п
13.00Українська мова як iноземнав608практика
ПЦБ-18-4п
14.30Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
_Четвер
8.00Наукова українська мова для iноземцiвв608практика
ПЦБ-21-1мн
ПЦБ-21-2мп
9.30Українська мова як iноземнав608практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
11.00Українська мова як iноземнав608практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
_П`ятниця
9.30Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
~доц.Волкова С.П.
_Четвер
9.30Iсторiя та культура Українив601лекцiя
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
~доц.Лисенко Г.I.
_Середа
11.00Основи науково- педагогiчної дiяльн.каф.лекцiя
МАГ-21мп
ОО-21мп
ФIН-21мп
13.00Iсторiя та культура Українив601лекцiя
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
_Четвер
9.30Дисциплiна закладу вищої освiтив605лекцiя
ПЦБ-20-1мн
~доц.Перетокiн А.Г.
_Понедiлок
9.30Iсторiя та культура Українив602лекцiя
ДС-21
_Вiвторок
8.00Iсторiя та культура Українив601лекцiя
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
КН-21
ПМ-21
9.30Iсторiя та культура Українив701лекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
13.00чОхорона iнтелектуальноi властностiв608практика
ГIЗ-18+ст
_Середа
9.30Iсторiя та культура Українив1201лекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
_П`ятниця
9.30Iсторiя та культура Українив601лекцiя
ВВ -21
ГiЗ-21
ЕКО-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
13.00Охорона iнтелектуальноi властностiв603лекцiя
ГIЗ-18+ст
~проф.Євсєєва Г.П.
_Вiвторок
8.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в701лекцiя
КН-20
_Четвер
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiя
АДА-20
МКГ-20
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ТБК-20
~ст.в.Броцька-Ляховецька О.М.
_Вiвторок
11.00Українська мова як iноземнав1101практика
АРХ-20-2
13.00чУкраїнська мова як iноземнав601практика
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
14.30Українська мова як iноземнав603практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
_Середа
8.00Українська мова як iноземнав501практика
АРХ-18-2
АРХ-18-3
9.30Українська мова як iноземнав603практика
АРХ-20-2
11.00Українська мова як iноземнав701практика
АРХ-20-2
_Четвер
13.00Українська мова як iноземнав608практика
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
_П`ятниця
11.00Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-18-2
АРХ-18-3
13.00Українська мова як iноземнав602практика
АРХ-18-4п
АРХ-18-5п
~ст.в.Ткач О.В.
_Понедiлок
13.00Українська мова як iноземнав602практика
ПЦБ-21-4п
14.30Українська мова як iноземнав602практика
ПЦБ-21-4п
_Вiвторок
8.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
ВВ-20
ТГПВ-20
9.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практика
ПЦБ-20-3
11.00Українська мова як iноземнав608практика
ПЦБ-19-4п
13.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практика
ПЦБ-20-4п
_Середа
8.00Українська мова як iноземнав602практика
ПЦБ-21-4п
9.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практика
КН-20
11.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в603практика
ЕКО-20
ЦБ-20
13.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
ГiЗ-20
_Четвер
8.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
АДА-20
МКГ-20
ТБК-20
9.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
ПЦБ-21ст
13.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
ПЦБ-20-1
14.30зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практика
ПЦБ-20-2

.
Ф i ПД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Середа
9.30Вища математика352практика
ВВ -21
~ас.Задорожня Т.Є.
_Вiвторок
11.00зВища математика352практика
АТ-21
БМО-21
14.30чВища математика352практика
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
_Середа
9.30зВища математикакаф.практика
КМiДМ-21
ПМ-21
_Четвер
13.00чВища математика353практика
ПЦБ-21-1
_П`ятниця
11.00зВища математика354практика
АТ-21
БМО-21
КМiДМ-21
ПМ-21
~доц.Амiруллоєва Н.В.
_Понедiлок
8.00чОрганiчна хiмiя219лекцiя
ТБК-20
9.30чФiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiя
ТБК-20
9.30зФiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220практика
ТБК-20
13.00чОрганiчна хiмiя220лекцiя
ЕКО-20
13.00зОрганiчна хiмiя220практика
ЕКО-20
_Вiвторок
9.30чОрганiчна хiмiя220лаб.робота
ТБК-20
9.30зФiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiя
ТБК-20
_Середа
8.00чХiмiя217лекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
9.30чХiмiя217лекцiя
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
9.30зАналiтична хiмiя220лаб.робота
ВВ-18+ст
11.00чФiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лаб.робота
ТБК-19+ст
11.00зФiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв220лекцiя
ТБК-19+ст
13.00чОрганiчна хiмiя219лекцiя
ТБК-19+ст
13.00зОрганiчна хiмiя219практика
ТБК-19+ст
_Четвер
9.30Аналiтична хiмiя217лекцiя
ВВ-18+ст
11.00чХiмiя220лаб.робота
ВВ -21
ТГПВ-21
ЦБ-21
11.00зХiмiя217лекцiя
ВВ -21
ТГПВ-21
ЦБ-21
~доц.Бекетов О.В.
_Понедiлок
9.30чФiзика407лекцiя
КН-20
9.30зФiзика407практика
КН-20
14.30зНадiйнiсть складних систем1007практика
КН-21м
_Вiвторок
11.00чКорозiя i захист матерiалiв219лекцiя
ПМ-21ст
11.00зКорозiя i захист матерiалiв219лаб.робота
ПМ-21ст
_Четвер
9.30чФiзика412лекцiя
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
9.30зФiзика415практика
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
ПМ-21ст
11.00Фiзика407лекцiя
АУТП-20+ст
14.30чНадiйнiсть складних систем310лекцiя
КН-21м
14.30зНадiйнiсть складних систем1007практика
КН-21м
_П`ятниця
9.30чФiзична хiмiя219практика
ПМ-21ст
9.30чХiмiя220лаб.робота
ПЦБ-21-3
9.30зФiзична хiмiя219лекцiя
ПМ-21ст
9.30зХiмiя220лаб.робота
ПЦБ-21-2
11.00чХiмiя220лаб.робота
ПЦБ-21-4п
11.00зХiмiя220лаб.робота
ПЦБ-21-1
~доц.Голубченко Т.М.
_Вiвторок
11.00чХiмiя217лекцiя
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
11.00Хiмiя217лекцiя
ПМ-21
13.00зХiмiя220лаб.робота
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
_Середа
9.30чХiмiя219лаб.робота
КМiДМ-21
ПМ-21
11.00Хiмiя219лаб.робота
КМiДМ-21
ПМ-21
_Четвер
13.00Хiмiя217лекцiя
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
ПМ-21
14.30чХiмiя217лаб.робота
АУТП-21
БМО-21
~доц.Карасьов Г.Г.
_Вiвторок
11.00чФiзика412лекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
_П`ятниця
9.30чФiзика414практика
ПЦБ-21-2
11.00чФiзика414практика
ПЦБ-21-1
~доц.Карасьов О.Г.
_Вiвторок
9.30чТеоретична механiка423практика
ПМ-21ст
~доц.Левкович О.О.
_Вiвторок
13.00Вища математика217лекцiя
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
ПМ-21
_Середа
13.00зВища математика351лекцiя
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
_Четвер
11.00чВища математика353практика
КМiДМ-21ст
11.00Вища математика353лекцiя
АТ-20+ст
11.00Вища математика353практика
БМО-20 +ст
_П`ятниця
13.00зВища математика353лекцiя
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
ПМ-21
13.00зВища математика353практика
КМiДМ-21
~доц.Осипчук М.М.
_Понедiлок
9.30зВища математика353лекцiя
ГiЗ-20
13.00Вища математика352практика
ГiЗ-20
14.30Вища математика352практика
ГiЗ-21
_Вiвторок
9.30Вища математика328блекцiя
ГiЗ-20
11.00зВища математика353практика
ВВ -21
ТГПВ-21
ЦБ-21
13.00Вища математика353лекцiя
ВВ -21
ГiЗ-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
14.30Вища математика353практика
АУТП-21
_Середа
9.30чДискретна математикав101лекцiя
КН-21
9.30Вища математика352практика
ТГПВ-21
ЦБ-21
11.00Дискретна математика322апрактика
КН-21
13.00Вища математика353лекцiя
ЕКО-21
14.30чВища математика353практика
ЕКО-21
_Четвер
8.00Дискретна математика324лекцiя
КН-21
9.30зВища математика310практика
АУТП-20+ст
11.00чВища математика353практика
ПМ-21ст
_П`ятниця
11.00Вища математика351лекцiя
АУТП-20+ст
11.00Вища математика353практика
ПМ-21ст
13.00Вища математика353практика
АУТП-20+ст
~доц.Соколовський С.О.
_Вiвторок
8.00чФiзика415практика
ЕКО-21
9.30Фiзика407лекцiя
ГiЗ-21
ЕКО-21
11.00чФiзика407практика
ГiЗ-21
11.00зФiзика407лаб.робота
ГiЗ-21
_Середа
9.30зФiзика414лаб.робота
ЕКО-21
~доц.Чумак Л.О.
_Вiвторок
8.00Математика для економiстiв352лекцiя
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
11.00чВища математика352лекцiя
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
13.00чВища математика352практика
ПЦБ-21-3
_Середа
13.00Математика для економiстiв352практика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
_Четвер
9.30Вища математика352лекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
11.00Вища математика352лекцiя
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
_П`ятниця
11.00чВища математика352практика
ПЦБ-21-2
13.00чВища математика352практика
ПЦБ-21-4п
~проф.Дiкарев Б.М.
_Вiвторок
9.30чФiзика412лекцiя
АДА-21
МБГ-21
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ТБК-21
~ст.в.Волнянська I.П.
_Вiвторок
9.30зФiзика414практика
АДА-21
МБГ-21
ТБК-21
_П`ятниця
8.00чФiзика414практика
ПЦБ-21-3
9.30зФiзика414практика
ПЦБ-21-4п

.
Фiзвиховання
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Понедiлок
9.30Фiзичне виховання
АДА-21
ВВ -21
ГiЗ-21
ЕКО-21
МБГ-21
ТБК-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
9.30Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-20-1
АРХ-20-2
АРХ-20-3
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
ЕК-21
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
ЛОГ-21
МАГ-20+ст
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-20+ст
МЕН-21
МТI-21
ОО-20+ст
ОО-21
ПУА-20
ФIН-20
_Вiвторок
9.30Фiзичне виховання
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
КН-21
ПМ-21
11.00Фiзичне виховання
АДА-20
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
13.00Фiзичне виховання
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
КН-20
ПМ-21ст
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
ДС-21
_Середа
9.30Фiзичне вихованняпрактика
ЕК-21
ЛОГ-21
МАГ-21
МЕБ-21
МЕН-21
МТI-21
ОО-21
11.00Фiзичне виховання
АДА-21
ВВ -21
ГiЗ-21
ЕКО-21
МБГ-21
ТБК-21
ТГПВ-21
ЦБ-21
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-20-1
АРХ-20-2
АРХ-20-3
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПУА-20
ФIН-20
_Четвер
9.30Фiзичне виховання
АТ-21
АУТП-21
БМО-21
КМiДМ-21
КН-21
ПМ-21
11.00Фiзичне виховання
АДА-20
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
13.00Фiзичне виховання
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
БМО-20 +ст
КМiДМ-21ст
КН-20
ПМ-21ст
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
ДС-21

.
Фiлософiї
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Бiлополий В.В.
_Понедiлок
13.00Фiлософiяв701лекцiя
ЕК-20ст
ЕП-19+ст
МАГ-19+ст
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
_Середа
8.00Дисцiплина вищого навчального закладув704лекцiя
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
8.00Дисциплiна закладу вищої освiтив704лекцiя
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Четвер
11.00Полiтологiяв701лекцiя
ЕК-20ст
ЕП-19+ст
ЛОГ-19
МАГ-19+ст
МБ-19п
МЕН-19+ст
МТ-19п
ОО-19+ст
ФIН-19+ст
13.00Гуманiтарний блокв703лекцiя
ЕКО-19
~доц.Гребiнник Т.О.
_Понедiлок
9.30чФiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив704практика
АРХ-21-2мн
9.30зФiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив701лекцiя
АРХ-21-1мп
АРХ-21-2мн
АРХ-21-3мн
11.00чФiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив703практика
АРХ-21-1мп
14.30чФiлософськi категорiї в теорiї архiтектурив703практика
АРХ-21-3мн
_Середа
8.00Дисцiплина вищого навчального закладув603лекцiя
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
8.00Дисциплiна закладу вищої освiтив603лекцiя
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Четвер
13.00Гуманiтарний блокв703лекцiя
ЕКО-19
~доц.Марченко В.О.
_Понедiлок
13.00Фiлософiяв704лекцiя
ЛОГ-19
МБ-19п
МЕН-19+ст
МТ-19п
ПУА-19
_Середа
8.00Дисцiплина вищого навчального закладув703лекцiя
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
8.00Дисциплiна закладу вищої освiтив703лекцiя
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
9.30Фiлософiяв701лекцiя
ВВ-20
ГiЗ-20
ЕКО-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
11.00чФiлософiяв704лекцiя
КН-20
_Четвер
11.00Фiлософiяв704лекцiя
КН-20
13.00Гуманiтарний блокв703лекцiя
ЕКО-19
~доц.Плаксiна О.I.
_Вiвторок
9.30Педагогiка вищої школив704лекцiя
АРХ-20-2мн
11.00Дисциплiна закладу вищоi освiтив704лекцiя
АДА -20м
11.00Дисциплiна закладу вищої освiтив704лекцiя
ВВ-20м
ЕМ-20м
ТБК-20м
ТГПВ-20м
_Четвер
9.30Педагогiка вищої школив704лекцiя
БМО-20мн
ПМ-20мн
~доц.Савош Г.П.
_Понедiлок
9.30Соцiологiяв1005лекцiя
ЕП-20+ст
ЛОГ-20
МАГ-20+ст
МЕН-20+ст
ОО-20+ст
ПУА-20
ФIН-20
_Середа
8.00Дисцiплина вищого навчального закладув701лекцiя
АДА-20
АТ-20+ст
БМО-20 +ст
ВВ-20
ГiЗ-20
МКГ-20
ТБК-20
ТГПВ-20
ЦБ-20
8.00Дисциплiна закладу вищої освiтив701лекцiя
КН-20
ПМ-21ст
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Четвер
9.30Фiлософiяв701лекцiя
АРХ-19-4п
АРХ-19-5п
11.00Фiлософiяв601лекцiя
АРХ-19-1
АРХ-19-2
АРХ-19-3
13.00Гуманiтарний блокв703лекцiя
ЕКО-19
копія 17.11.2021