Календар сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад для кафедр ( ПЦБ ф-т ). 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк.

Буд.мех.та ОМ Вищ.математики ЗБК О та Ф ПОВ Техн.будiв.вир. Фiзвиховання Фiзики

Буд.мех.та ОМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чОпiр матерiалiвв105лекцiяПМ-18ст - ...доц.Вовченко М.Г.
8.00зОпiр матерiалiвв105практикаПМ-18ст - ...
8.00Опiр матерiалiвв107лекцiяКН-16+стдоц.Нагорний Д.В.
8.00Опiр матерiалiвв106практикаПЦБ-17-3
8.00Опiр матерiалiвв102, в106практикаПЦБ-17-4п
9.30Опiр матерiалiвв107практикаКН-16+ст
11.00Форм.розрах.схем арх.комп. i в105лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
конс.рiш.
13.00Форм.розрах.схем арх.комп. i в105практикаПЦБ-18-4мп - ...
конс.рiш.
14.30Опiр матерiалiвв102практикаТБК-18ст - ...
14.30Форм.розрах.схем арх.комп. i в105практикаПЦБ-18-4мп - ...
конс.рiш.
_Вiвторок_
8.00Опiр матерiалiв354лекцiяТГПВ-18ст - ...доц.Лiхачова О.В.
9.30Будiвельна механiка354лекцiяПЦБ-18ст - ...доц.Варяничко М.О.
11.00Будiвельна механiкав105практикаПЦБ-18ст
11.00Опiр матерiалiвв102практикаПЦБ-17-2
13.00Будiвельна механiкав102практикаПЦБ-17-2
14.30Будiвельна механiкав105практикаПЦБ-17-1
_Середа_
8.00чОснови теорiї пружностi та 354лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Зеленський А.Г
пластичностi
9.30чОснови теорiї пружностi та в105практикаПЦБ-16-1
пластичностi
9.30чОснови теорiї споруд354лекцiяАРХ-17-5п - ...доц.Волчок Д.Л.
9.30зОснови теорiї пружностi та в105практикаПЦБ-16-2
пластичностi
9.30зОснови теорiї спорудв102практикаАРХ-17-4п
11.00чОснови теорiї пружностi та в102практикаПЦБ-17ст
пластичностi
11.00чОснови теорiї споруд354лекцiяАРХ-18ст - ...доц.Волчок Д.Л.
11.00зОснови теорiї спорудв102практикаАРХ-18ст
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в105лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00чОпiр матерiалiв354лекцiяПЦБ-18ст - ...доц.Волчок Д.Л.
13.00чОснови теорiї пружностi та в102практикаПЦБ-16-7п
пластичностi
13.00зОснови теорiї пружностi та в102практикаПЦБ-16-4
пластичностi
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в105лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Опiр матерiалiвв107практикаМБГ-17 - ...
_Четвер_
8.00зОснови теорiї пружностi та в105практикаПЦБ-16-5
пластичностi
9.30чОпiр матерiалiв353лекцiяПЦБ-17-4п - ...доц.Погасiй О.А.
9.30чОснови теорiї пружностi та 354лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Кожемякiна I.Ф
пластичностi
9.30зОснови теорiї спорудв102практикаАРХ-17-5п
9.30Оптимiзацiйнi алгоритми та в105лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
методи оптимiзацiї
11.00чОснови теорiї пружностi та в107практикаПЦБ-16-3
пластичностi
11.00чОснови теорiї спорудв102практикаАРХ-17-1
11.00зОснови теорiї спорудв102практикаАРХ-17-2
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в105практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Опiр матерiалiвв102практикаПЦБ-17-1
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в105практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
14.30Опiр матерiалiвв102практикаПЦБ-18ст
_П`ятниця_
9.30Будiвельна механiка354лекцiяПЦБ-17-4п - ...проф.Данiшевський
В.В.
9.30Опiр матерiалiвв105практикаТГПВ-18ст - ...
11.00Будiвельна механiкав102практикаПЦБ-17-3
13.00Будiвельна механiкав102практикаПЦБ-17-4п

Вищ.математики
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чВища математика352практикаМБГ-18 - ...
9.30чВища математика519практикаПЦБ-18-1
_Вiвторок_
8.00чВища математика519практикаЕКО-18
9.30Вища математика352лекцiяПЦБ-18-2 - ...доц.Долгова I.М.
11.00Вища математика522лекцiяЗУК-18ас.Осипчук М.М.
11.00Вища математика352лекцiяЕКО-18проф.Тичинiн В.А.
11.00Матем. для економ. Вища 519практикаФIН-18 - ...
математика
13.00Фiзичне вихованняЕКО-18
_Середа_
8.00зВища математика519практикаПЦБ-18-1
8.00Вища математика352лекцiяПЦБ-18-4п - ...доц.Чумак Л.О.
9.30зВища математикав106практикаЕКО-18
9.30Вища математика519лекцiяПМ-18ст - ...доц.Левкович О.О.
9.30Вища математика328апрактикаПЦБ-18-3
9.30Вища математика522практикаПЦБ-18-4п
11.00чСпецглави вищ. математики519практикаМIТ-18ст
11.00зВища математика353лекцiяТГПВ-18 - ...доц.Левкович О.О.
11.00зВища математика522практикаБМО-17+ст - ...
11.00зВища математика519практикаПМ-18ст
11.00зВища математика519практикаМIТ-18стас.Овчинникова Н. П.
11.00Матем. для економ. Вища 352лекцiяПУА-18 - ...доц.Долгова I.М.
математика
13.00Вища математика352лекцiяПЦБ-18-2 - ...доц.Долгова I.М.
13.00Вища математика519практикаПМ-18 - ...
14.30чВища математика352практикаТГПВ-18 - ...
_Четвер_
9.30Матем. для економ. Вища 352лекцiяФIН-18 - ...проф.Тичинiн В.А.
математика
9.30Фiзичне вихованняЕКО-18
11.00чСпецглави вищ. математики519лекцiяМIТ-18стдоц.Левкович О.О.
11.00зСпецглави вищ. математики519практикаМIТ-18ст
11.00Вища математика352лекцiяПЦБ-18-4п - ...доц.Чумак Л.О.
11.00Вища математика522практикаЦБ-18
13.00Вища математика522практикаПЦБ-18-4п
13.00Матем. для економ. Вища 352практикаОА-18-2 - ...
математика
14.30Вища математика352лекцiяЦБ-18доц.Левкович О.О.
14.30Вища математика522практикаПЦБ-18-2
_П`ятниця_
8.00Вища математика519практикаПЦБ-18-1
9.30Вища математика522лекцiяПМ-18 - ...доц.Левкович О.О.
9.30Вища математика353практикаМБГ-18 - ...
9.30Вища математика519практикаПЦБ-18-2
9.30Матем. для економ. Вища 352практикаМТ-18-1п - ...
математика
11.00Вища математика352лекцiяТГПВ-18 - ...доц.Левкович О.О.
11.00Вища математика519практикаПЦБ-18-3
11.00Матем. для економ. Вища 328бпрактикаЕП-18-2 - ...
математика
11.00Матем. для економ. Вища 522практикаПУА-18 - ...
математика
13.00Вища математика522лекцiяЦБ-18доц.Левкович О.О.
13.00Вища математика352практикаВВ -18
13.00Вища математика512практикаЗУК-18
13.00Вища математика352практикаТГПВ-18 - ...

ЗБК
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Зезюков Д.М.
конструкцiї
9.30Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяПЦБ-15-7п - ...д.т.н.Нiкiфорова Т.Д.
КК
11.00Рацiональне проект.ЗБК буд.i в306лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
споруд
13.00Рацiональне проект.ЗБК буд.i в306практикаПЦБ-18-4мп - ...
споруд
14.30Рацiональне проект.ЗБК буд.i в306практикаПЦБ-18-4мп - ...
споруд
_Вiвторок_
11.00чIнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-6п
споруд (ЗБК)
11.00зIнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-5п
споруд (ЗБК)
11.00зЗалiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-16-3
конструкцiї
13.00чДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаПЦБ-15-3
КК
13.00зДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаПЦБ-15-1
КК
_Середа_
8.00чIнженернi констр. будiвель i в306апрактикаАРХ-15-1
споруд (ЗБК)
8.00зЗалiзобетоннi та кам`янi в301практикаПЦБ-17ст
конструкцiї
9.30чIнженернi констр. будiвель i в306лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Кожанов Ю.О.
споруд (ЗБК)
9.30чЗалiзобетоннi та кам`янi в302практикаПЦБ-16-2
конструкцiї
9.30Iнженернi констр. будiвель i в306апрактикаАРХ-15-2
споруд (ЗБК)
11.00чIнженернi констр. будiвель i в306лекцiяАРХ-15-2 - ...доц.Зiнкевич О.Г.
споруд (ЗБК)
11.00зIнженернi констр. будiвель i 129практикаАРХ-15-2
споруд (ЗБК)
11.00Iнженернi констр. будiвель i в301практикаАРХ-15-4п
споруд (ЗБК)
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306алекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зЗалiзобетоннi та кам`янi в306практикаПЦБ-16-7п
конструкцiї
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в306алекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Залiзобетоннi та кам`янi в301практикаПЦБ-16-1
конструкцiї
14.30Iнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-6п
споруд (ЗБК)
_Четвер_
9.30чДiагностика та пiдсилення ЗБ та в302практикаПЦБ-15-7п
КК
9.30чЗалiзобетоннi та кам`янi в301практикаПЦБ-16-1
конструкцiї
9.30зДiагностика та пiдсилення ЗБ та в302практикаПЦБ-15-4
КК
9.30Технiчна дiагн.та пiдс. ЗБК буд.i в306лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
споруд
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-16-4
конструкцiї
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в302практикаПЦБ-16-5
конструкцiї
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Залiзобетоннi та кам`янi в302практикаПЦБ-16-2
конструкцiї
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
14.30Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-16-7п
конструкцiї
_П`ятниця_
8.00чБудiвельнi конструкцiiв302лекцiяМБГ-16+ст - ...доц.Буцька
9.30чЗалiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-16-4
конструкцiї
9.30зДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаПЦБ-16ст
КК
9.30зДiагностика технiчного стану в301практикаЦБ-16+ст
пiд.рек. б/с
9.30Будiвельнi конструкцiiв107лекцiяМБГ-16+ст - ...доц. Буцька
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Гуслиста Г.Е.
конструкцiї
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в302практикаПЦБ-16-3
конструкцiї
11.00Iнженернi констр. будiвель i 129практикаАРХ-15-1
споруд (ЗБК)
11.00Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Шехоркiна С.Є.
КК
11.00Дiагностика технiчного стану в301лекцiяЦБ-16+стдоц.Махiнько М.М.
пiд.рек. б/с
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-17ст
конструкцiї
11.00Проектування будiвн. енергоеф. в302лекцiяЛIБ-15доц.Коваль О.О.
будiвель
11.00Штучнi споруди на шляхахв1105практикаАДА-15
13.00чДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаПЦБ-15-2
КК
13.00зIнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-4п
споруд (ЗБК)
13.00зЗалiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-16-5
конструкцiї
13.00зПроектування будiвн. енергоеф. в301практикаЛIБ-15
будiвель
13.00Iнженернi констр. будiвель i 129практикаАРХ-15-5п
споруд (ЗБК)

О та Ф
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаПЦБ-15-3
9.30чIнженерна геологiяв906практикаТГПВ-18ст - ...
9.30чОснови i фундаментив901апрактикаМБГ-16+ст
9.30зIнженернi вишукуванняв901апрактикаЛIБ-15 - ...
9.30зОснови механiки грунтiв о i фв901практикаЦБ-17
9.30Основи механiки грунтiв357лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Горлач С.М.
11.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаПЦБ-15-2
11.00Особл.проект.О i Ф у в905лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
склад.геол.умов.
13.00чГеологiя з основами в906лекцiяЗУК-18доц.Грабовець О.М.
геоморфологiї
13.00зГеологiя з основами в906практикаЗУК-18
геоморфологiї
13.00Особл.проект.О i Ф у в905практикаПЦБ-18-4мп - ...
склад.геол.умов.
14.30Особл.проект.О i Ф у в905практикаПЦБ-18-4мп - ...
склад.геол.умов.
_Вiвторок_
8.00чОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-5
8.00Iнженерна геологiяв906практикаПЦБ-18ст
9.30Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Грабовець О.М.
9.30Основи механiки грунтiв358лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Нажа П.М.
11.00Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Грабовець О.М.
13.00чОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-17ст
13.00зОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-4
14.30зОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-7п
14.30Iнженерна геологiяв906практикаПЦБ-17-2
_Середа_
8.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаПЦБ-15-4
9.30Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаПЦБ-15-1
9.30Iнженерна геологiя357лекцiяПЦБ-17-4п - ...доц.Грабовець О.М.
9.30Основи i фундаментив905лекцiяМБГ-16+стдоц.Бiкус К.М.
11.00чIнженернi вишукуванняв901лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Грабовець О.М.
11.00зIнженерна геологiяв906практикаТБК-18ст - ...
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Iнженерна геологiяв906практикаПЦБ-17-3
13.00Основи механiки грунтiвв901практикаПЦБ-16-3
14.30Основи механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-5
_Четвер_
8.00чIнженернi констр. будiв.i споруд: в906практикаАРХ-16-5п
Фунд.Осн.Геол.
8.00зОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-1
8.00Основи механiки грунтiвв901практикаПЦБ-16-4
9.30чIнженерна геологiя357лекцiяТГПВ-18ст - ...доц.Левченко Г.М.
9.30Iнженерна геологiяв906практикаПЦБ-17-1
9.30Модел.взаємодiй фундам.з в905лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
грунт.серед.
9.30Основи механiки грунтiв о i фв901лекцiяЦБ-17ас.Загiльский В.А.
11.00чIнженернi констр. будiв.i споруд: в906практикаАРХ-16-1
Фунд.Осн.Геол.
11.00Iнженерна геологiя357лекцiяПЦБ-18ст - ...доц.Грабовець О.М.
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00чIнженернi констр. будiв.i споруд: в906практикаАРХ-16-2
Фунд.Осн.Геол.
13.00Основи механiки грунтiвв901практикаПЦБ-17ст
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
14.30чIнженернi констр. будiв.i споруд: в906практикаАРХ-16-4п
Фунд.Осн.Геол.
14.30чОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-3
14.30зОснови механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-2
_П`ятниця_
8.00Iнженерна геологiяв906практикаПЦБ-17-4п
8.00Основи механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-2
9.30чIнженерна геологiяв906практикаМБГ-17 - ...
9.30Основи механiки грунтiвв901апрактикаПЦБ-16-7п
11.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаПЦБ-15-7п
11.00Основи механiки грунтiвв901практикаПЦБ-16-1
13.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаПЦБ-16ст

ПОВ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
11.00Економiка i органiзацiя в603практикаЕП-16ст - ...
iновацiйної дiяльностi
11.00Органiз.звед.висот.буд.i спор.в в801алекцiяПЦБ-18-4мп - ...
ум.щiл.заб.
11.00Органiзацiя будiвництвав805лекцiяЛIБ-15 - ...ас.Ткач Т.В.
13.00Органiз.звед.висот.буд.i спор.в в801апрактикаПЦБ-18-4мп - ...
ум.щiл.заб.
14.30Органiз.звед.висот.буд.i спор.в в801апрактикаПЦБ-18-4мп - ...
ум.щiл.заб.
_Вiвторок_
8.00чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-15-7п
8.00зОрганiзацiя будiвництвав801практикаПЦБ-16-5
9.30зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Дадiверiна Л.М.
9.30зОрганiзацiя. планування i в805практикаПМ-15
управлiння виробництв
9.30Органiзацiя будiвництвав1101лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Дьяченко Л.Ю.
9.30Управлiння проектамив701лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Нечепуренко Д.С.
11.00чОрганiзацiя будiвництвав901апрактикаПЦБ-16-5
11.00зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Дьяченко Л.Ю.
11.00Економiка i органiзацiя в1005лекцiяЕП-16ст - ...доц.Данилова Т.В.
iновацiйної дiяльностi
11.00Органiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-16-4
11.00Органiзацiя будiвництвав1004практикаПЦБ-16-7п
13.00Матерiально-техн. забеспечення в801алекцiяПЦБ-18-2мн - ...доц.Дадiверiна Л.М.
в буд-вi
13.00Управлiння проектамив801практикаТГПВ-18м
_Середа_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав1104практикаПЦБ-15-2
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-16ст
9.30Управлiння проектамив1207практикаТБК-18м - ...
11.00чОрганiзацiя будiвництвав1001апрактикаПЦБ-16-2
11.00чУправлiння в1207практикаЛОГ-17ст - ...
матерiал.техн.забеспеченням в
буд-вi
11.00зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Дадiверiна Л.М.
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в805лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
11.00Управлiння проектамив801лекцiяМБГ-18м - ...проф.Кравчуновська
Т.С.
13.00чОрганiзацiя будiвництвав1001апрактикаПЦБ-17ст
13.00зОрганiзацiя будiвництвав1001апрактикаПЦБ-16-2
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в805лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
14.30Органiзацiя та управлiння в801алекцiяЗУК-15доц.Чашин Д.Ю.
виробництвом
_Четвер_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-15-1
9.30зОрганiзацiя будiвництвав1101лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Дьяченко Л.Ю.
9.30зОрганiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-16-1
9.30Обгрунт.прийн.ефект.рiшень в801алекцiяПЦБ-18-4мп - ...
в.буд.i цив.iнж.
9.30Органiзацiя та управлiння в1001апрактикаЗУК-15
виробництвом
9.30Управлiння проектамив1207практикаТГПВ-18мн
11.00чОрганiзацiя i планування в1001апрактикаАДА-15
дорожних виробництв
11.00зОрганiзацiя будiвництвав901апрактикаПЦБ-16-3
11.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Дадiверiна Л.М.
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в805практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00чОрганiзацiя будiвництвав1001апрактикаПЦБ-16-1
13.00чОрганiзацiя будiвництвав1104практикаПЦБ-16-3
13.00Органiзацiя i планування в1002лекцiяАДА-15доц.Чашин Д.Ю.
дорожних виробництв
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в805практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Управлiння в1004лекцiяЛОГ-17ст - ...доц.Дьяченко Л.Ю.
матерiал.техн.забеспеченням в
буд-вi
14.30зОрганiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-17ст
_П`ятниця_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаЛIБ-15 - ...
9.30Матерiально-техн. забеспечення в801алекцiяПЦБ-18-4мп - ...доц.Дьяченко Л.Ю.
в буд-вi
11.00чОрганiзацiя будiвництвав801практикаПЦБ-15-3
11.00чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-15-4
11.00чОрганiзацiя. планування i в801алекцiяПМ-15доц.Павлов Ф.I.
управлiння виробництв

Техн.будiв.вир.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Технологiчнi стадiї будiвництва 309лекцiяПЦБ-18ст - ...ст.в.Кислиця Л.В.
та механiзацiя
9.30Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Огданський I.Ф
споруд
11.00Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Огданський I.Ф
споруд
11.00Новiтнi технол. буд.виробництва319лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
13.00Новiтнi технол. буд.виробництва319практикаПЦБ-18-4мп - ...
14.30зТехнологiя будiвництва309практикаАРХ-16-5п
14.30Новiтнi технол. буд.виробництва319практикаПЦБ-18-4мп - ...
_Вiвторок_
8.00чЕксплуатацiя дорiг та аеродр.319практикаАДА-15
9.30зТехнологiя будiвельного 319практикаТБК-16
виробництва
11.00чТехнологiя 319лекцiяЛIБ-15доц.Мартиш О.П.
зведеннярекрек.будiвель i
споруд
11.00зТехнологiя заготiвельних i 319практикаВВ-16ст - ...
монтажних робiт
11.00Розвиток будiв. галузi та 310лекцiяПЦБ-18-4мп - ...проф.Соколов I.А.
управл.проект. в буд-вi
11.00Технологiя будiвельного 322алекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Несевря П.I.
виробництва
13.00чРозвиток будiв. галузi та 319практикаПЦБ-18-3мп
управл.проект. в буд-вi
13.00зРозвиток будiв. галузi та 319практикаПЦБ-18-4мп
управл.проект. в буд-вi
13.00Технологiя будiвельного 309апрактикаПЦБ-16-1
виробництва
13.00Технологiя зведення 309практикаЛIБ-15
рек.будiвель i споруд
_Середа_
8.00Технологiя будiвельного 309алекцiяТБК-16доц.Ганник М.I.
виробництва
9.30чЗведення i монтаж будiвель i 319практикаПЦБ-15-3
споруд
9.30чТехнологiя будiвельного 322апрактикаФIН-18 - ...
виробництва
9.30зЗведення i монтаж будiвель i 319практикаПЦБ-15-4
споруд
9.30зТехнологiя зведення будiвель i 310лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Дмитренко I.С.
споруд
9.30Модерн.реконстр.та 352лекцiяПЦБ-18-4мп - ...доц.Папiрник Р.Б.
рем.вiдновл.роботи в буд....
9.30Технологiя будiвельного 309апрактикаПЦБ-16-3
виробництва
9.30Технологiя будiвельного 328бпрактикаПЦБ-17ст
виробництва
9.30Технологiя будiвництва дорiг309лекцiяАДА-16доц.Капшук О.А.
9.30Технологiя будiвництва дорiг 322блекцiяАДА-15доц.Несевря П.I.
аеродр.
11.00чТехнологiя будiвництва309лекцiяАРХ-16-2 - ...ст.в.Кислиця Л.В.
11.00чТехнологiя будiвництва дорiг309апрактикаАДА-16
11.00зТехнологiя будiвництва217лекцiяАРХ-16-5п - ...ст.в.Кислиця Л.В.
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 319лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
11.00Технологiя будiвельного 310лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Куценко А.О.
виробництва
11.00Технологiя зведення будiвель i 322блекцiяЦБ-17доц.Ганник М.I.
споруд
13.00чТехнологiя будiвельного 328бпрактикаОА-18-2 - ...
виробництва
13.00чТехнологiя будiвництва дорiг 310практикаАДА-15
аеродр.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i 319лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зТехнологiя зведення будiвель i 309лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Дмитренко I.С.
споруд
13.00Технологiя будiвельного 309апрактикаПЦБ-16-5
виробництва
14.30зТехнологiя будiвництва319практикаАРХ-16-4п
_Четвер_
8.00чТехнологiя зведення будiвель i 319практикаЦБ-17
споруд
9.30чЗведення i монтаж будiвель i 309апрактикаПЦБ-16ст
споруд
9.30зЗведення i монтаж будiвель i 309апрактикаПЦБ-15-7п
споруд
9.30зТехнологiя будiвельного 322апрактикаМЕН-18
виробництва
9.30Експлуатацiя дорiг та аеродр.310лекцiяАДА-15доц.Ганник М.I.
9.30Проект.рац.технол.звед.та 319лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
монтажу буд.i спор.
9.30Технологiчнi стадiї будiвництва 328бпрактикаПЦБ-17-2
та механiзацiя
9.30Технологiя зведення 309лекцiяЛIБ-15доц.Мартиш О.П.
рек.будiвель i споруд
11.00чТехнологiя зведення будiвель i 217лекцiяЦБ-17доц.Ганник М.I.
споруд
11.00зТехнологiя зведення будiвель i 217практикаЦБ-17
споруд
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 309апрактикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
11.00Технологiчнi стадiї будiвництва 309лекцiяПЦБ-17-4п - ...ст.в.Кислиця Л.В.
та механiзацiя
11.00Технологiя будiвельного 328бпрактикаПЦБ-16-7п
виробництва
11.00Технологiя заготiвельних i 322блекцiяВВ-16ст - ...доц.Мартиш О.П.
монтажних робiт
11.00Технологiя мiського буд-ва310лекцiяМБГ-16+стдоц.Капшук О.А.
13.00чТехнологiя будiвництва319практикаАРХ-16-1
13.00чТехнологiя зведення будiвель i 324лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Дмитренко I.С.
споруд
13.00зТехнологiя будiвельного 322бпрактикаЕП-18-2 - ...
виробництва
13.00зТехнологiя будiвництва319практикаАРХ-16-2
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 309апрактикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Технологiчнi стадiї будiвництва 310практикаПЦБ-17-3
та механiзацiя
13.00Технологiчнi стадiї будiвництва 309практикаПЦБ-18ст
та механiзацiя
13.00Технологiя будiвельного 328бпрактикаПЦБ-16-4
виробництва
14.30Технологiчнi стадiї будiвництва 319практикаПЦБ-17-1
та механiзацiя
14.30Технологiчнi стадiї будiвництва 309практикаПЦБ-17-4п
та механiзацiя
_П`ятниця_
9.30зЗведення i монтаж будiвель i 319практикаПЦБ-15-2
споруд
9.30Технологiя будiвельного 310лекцiяФIН-18 - ...доц.Дмитренко I.С.
виробництва
11.00чРозвиток будiв. галузi та 319практикаПЦБ-18-2мн
управл.проект. в буд-вi
11.00зРозвиток будiв. галузi та 319практикаПЦБ-18-1мн
управл.проект. в буд-вi
11.00Технологiя будiвельного 309апрактикаПЦБ-16-2
виробництва
13.00чЗведення i монтаж будiвель i 319практикаПЦБ-15-1
споруд

Фiзвиховання
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18-5п - ...
11.00Фiзичне вихованняПМ-18 - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18ст - ...
14.30Фiзичне вихованняБМО-17+ст - ...
_Вiвторок_
9.30Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18 - ...
11.00Фiзичне вихованняЦБ-17 - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняЦБ-18 - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18-4п - ...
_Середа_
9.30Фiзичне вихованняПМ-18 - ...
9.30Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18ст - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняПМ-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18-5п - ...
_Четвер_
9.30Фiзичне вихованняЦБ-18 - ...
9.30Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18-4п - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18 - ...
13.00Фiзичне вихованняЦБ-17 - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18ст - ...
_П`ятниця_
11.00Фiзичне вихованняПМ-18ст - ...

Фiзики
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзика412лекцiяЦБ-18доц.Соколовський С.О.
9.30зФiзика415практикаМБГ-18 - ...
9.30Фiзика412лекцiяПМ-18 - ...доц.Соколовський С.О.
_Вiвторок_
8.00зФiзика414практикаБМО-18 - ...
9.30чФiзика407лекцiяКН-18ст.в.Волнянська I.П.
9.30зФiзика414практикаПМ-18 - ...
11.00Фiзика412лекцiяТГПВ-18 - ...ст.в.Волнянська I.П.
_Середа_
8.00чФiзика415практикаЦБ-18
11.00чФiзика415лекцiяМБГ-18ст.в.Волнянська I.П.
11.00чФiзика415практикаАДА-18
11.00Фiзика412лекцiяПЦБ-18-4п - ...доц.Карасьов Г.Г.
11.00Фiзика414практикаБМО-18 - ...
_Четвер_
8.00Фiзика414практикаПМ-18 - ...
11.00чФiзика422лекцiяПМ-18 - ...доц.Соколовський С.О.
11.00зФiзика415практикаТГПВ-18 - ...
11.00Фiзика407лекцiяЗУК-18доц.Веселова С.I.
11.00Фiзика412лекцiяПЦБ-18-2 - ...доц.Карасьов Г.Г.
13.00чФiзика415практикаТГПВ-18 - ...
13.00Фiзика407практикаЗУК-18
_П`ятниця_
9.30зФiзика414практикаКН-18