Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад занять. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ПЦБ. Курс 4.

ПЦБ-15-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чЕкономiка будiвництвав1001лекцiяОЕ i УППст.в.Галич Є.Г.
9.30Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
споруд
11.00зЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чЕкономiка будiвництвав1005практикаОЕ i УПП
9.30зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
11.00Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
13.00зДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаЗБК
КК
_Середа_
9.30Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в1105лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в306алекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_Четвер_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 309апрактикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1201лекцiяМДКдоц.Марченко В.А.
9.30зКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаМДК
11.00Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
КК
13.00чЗведення i монтаж будiвель i 319практикаТехн.будiв.вир.
споруд
ПЦБ-15-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чЕкономiка будiвництвав1001лекцiяОЕ i УППст.в.Галич Є.Г.
9.30Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
споруд
11.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Економiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаМДК
9.30зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
11.00Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
_Середа_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав1104практикаПОВ
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в1105лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_Четвер_
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в105практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1201лекцiяМДКдоц.Марченко В.А.
9.30зЗведення i монтаж будiвель i 319практикаТехн.будiв.вир.
споруд
11.00Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
КК
13.00чДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаЗБК
КК
ПЦБ-15-3
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф
9.30Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяЗБКд.т.н.Нiкiфорова Т.Д.
КК
11.00Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
споруд
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
11.00чЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
11.00зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
13.00чДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаЗБК
КК
_Середа_
8.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаМДК
9.30чЗведення i монтаж будiвель i 319практикаТехн.будiв.вир.
споруд
9.30зЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в105лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в805лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_Четвер_
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в805практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 309апрактикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1001лекцiяМДКас.Журба I.П.
9.30чЕкономiка будiвництвав1001лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00чОрганiзацiя будiвництвав801практикаПОВ
ПЦБ-15-4
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяЗБКд.т.н.Нiкiфорова Т.Д.
КК
11.00Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
споруд
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
11.00зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
13.00зЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
_Середа_
8.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф
9.30чЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30зЗведення i монтаж будiвель i 319практикаТехн.будiв.вир.
споруд
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в105лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i 319лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_Четвер_
9.30зДiагностика та пiдсилення ЗБ та в302практикаЗБК
КК
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1001лекцiяМДКас.Журба I.П.
8.00зКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаМДК
9.30чЕкономiка будiвництвав1001лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
ПЦБ-15-7п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяЗБКд.т.н.Нiкiфорова Т.Д.
КК
11.00Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
споруд
13.00Кураторська годинаКуратори
14.30Iноземна мова452практикаIнт.навч.iн.мов
_Вiвторок_
8.00чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
9.30Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
11.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаМДК
11.00зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
13.00Iноземна мова409практикаIнт.навч.iн.мов
14.30Iноземна мова409практикаIнт.навч.iн.мов
_Середа_
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i 319лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_Четвер_
9.30чДiагностика та пiдсилення ЗБ та в302практикаЗБК
КК
9.30зЗведення i монтаж будiвель i 309апрактикаТехн.будiв.вир.
споруд
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в805практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901а, в905практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1001лекцiяМДКас.Журба I.П.
9.30чЕкономiка будiвництвав1001лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
9.30зЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
11.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф
13.00чЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
ПЦБ-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чЕкономiка будiвництвав1001лекцiяОЕ i УППст.в.Галич Є.Г.
8.00зЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
9.30Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Огданський I.Ф
споруд
11.00чЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30зОрганiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
11.00Iнженернi вишукування в буд-вi357лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
13.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаМДК
_Середа_
9.30чОрганiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 319лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в1105лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_Четвер_
9.30чЗведення i монтаж будiвель i 309апрактикаТехн.будiв.вир.
споруд
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в1105практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 309апрактикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1201лекцiяМДКдоц.Марченко В.А.
9.30зДiагностика та пiдсилення ЗБ та в306апрактикаЗБК
КК
11.00Дiагностика та пiдсилення ЗБ та в306лекцiяЗБКдоц.Шехоркiна С.Є.
КК
13.00Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф