ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
09.07.2019

Розклад сесiї. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ПЦБ. Курс 2.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_ПЦБ-17-1_
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.10.06.20198.00в90511.06.201910.00в905
Технологiчнi стадiї буд-ва та механiзацiяст.в.Кислиця Л.В.14.06.20198.0031915.06.201910.00319
Опiр матерiалiвдоц.Волчок Д.Л.19.06.20198.00в10220.06.201910.00в102
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.25.06.20198.00в60226.06.201910.00в602
_ПЦБ-17-2_
Опiр матерiалiвдоц.Волчок Д.Л.10.06.20198.00в10211.06.201910.00в102
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Михайлова Л.В.14.06.20198.00в60215.06.201910.00в602
Технологiчнi стадiї буд-ва та механiзацiяст.в.Кислиця Л.В.19.06.20198.0031920.06.201910.00319
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.25.06.20198.00в90526.06.201910.00в905
_ПЦБ-17-3_
Опiр матерiалiвдоц.Погасiй О.А.13.06.20198.00в10514.06.201910.00в105
Технологiчнi стадiї буд-ва та механiзацiяст.в.Кислиця Л.В.18.06.20198.0031919.06.201910.00319
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.22.06.20198.00в60224.06.201910.00в602
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.26.06.20198.00в90527.06.201910.00в905
_ПЦБ-17-4п_
Опiр матерiалiвдоц.Погасiй О.А.10.06.20198.00в10511.06.201910.00в105
Українська мова (за проф.спрям.)ст.в.Ткач О.В.14.06.20198.00в60815.06.201910.00в608
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.19.06.20198.00в90520.06.201910.00в905
Технологiчнi стадiї буд-ва та механiзацiяст.в.Кислиця Л.В.25.06.20198.0031926.06.201910.00319
_ПЦБ-18ст_
Технологiчнi стадiї буд-ва та механiзацiяст.в.Кислиця Л.В.11.06.20198.0031912.06.201910.00319
Опiр матерiалiвдоц.Волчок Д.Л.15.06.20198.00в10218.06.201910.00в102
Iнженерна геологiядоц.Грабовець О.М.21.06.20198.00в90522.06.201910.00в905
Українська мова (за проф.спрям.)проф.Євсєєва Г.П.26.06.20198.00в60227.06.201910.00в602